GO

Nieuwsbrieven PCG

Aandacht voor ziektebestrijding in wortelen maandag 19 februari 2024

Aandacht voor ziektebestrijding in wortelen

In 2023 legde PCG samen met telersverenigingen Vegras en Ingro een proefplatform aan waar onderzoek werd gedaan in de teelten van wortel en pastinaak. Daar was onder andere ook aandacht voor ziektebestrijding in wortel. Hiervoor werd een proef opgezet waarbij verschillende fungicideschema’s geëvalueerd werden in het veld. De proef werd gezaaid op 19 april 2023.

maandag 19 februari 2024/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (112)/Commentaren (0)/
Opnieuw beweging op uienmarkt maandag 19 februari 2024

Opnieuw beweging op uienmarkt

Actueel nieuws uien 19/02/2024

De afgelopen weken bleef het rustig op de uienmarkt. De prijs was stabiel, maar afgelopen week kwam er terug beweging in. Hier en daar wordt gesproken over een lichte prijsstijging. Vooral naar uien die nog goed in de huid zitten en geen inwendig schot vertonen, is er vraag. Deze laatste parameters zijn dus belangrijk om in de gaten te houden.

maandag 19 februari 2024/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (73)/Commentaren (0)/
Groenbemesters in verwarmde serre maandag 19 februari 2024

Groenbemesters in verwarmde serre

Met alle bekomen informatie van het eerste onderzoeksjaar (voor meer info zie eerdere publicaties op deze website over groenbemesters), werd in 2023 nagegaan of het mogelijk is om een groenbemester in te zaaien net voor of eventueel net na het planten van de vruchtgroenten.

maandag 19 februari 2024/Auteur: An Van de Walle/Aantal keer bekeken (153)/Commentaren (0)/
Starten met bemesten? maandag 19 februari 2024

Starten met bemesten?

15 februari, het bemestingsseizoen in Vlaanderen is geopend! Maar voordat je echt kan starten, hou je er best rekening mee dat...

maandag 19 februari 2024/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (111)/Commentaren (0)/
Nieuwe onderzoeker sensorische analyse (smaak) en labo vrijdag 16 februari 2024

Nieuwe onderzoeker sensorische analyse (smaak) en labo

Sinds 22 januari 2024 is Fien Van Cauter actief als onderzoeker sensorische analyse (smaak) en labo.

vrijdag 16 februari 2024/Auteur: Fien Van Cauter/Aantal keer bekeken (105)/Commentaren (0)/
Tags:
Resultaten irrigatieproef gember dinsdag 6 februari 2024

Resultaten irrigatieproef gember

Nadat onze gemberproeven vorig jaar een moeilijke start kenden, verliep het einde van de teelt veel beter. Door de warme maand september en de warme eerste helft van oktober bleef de bodemtemperatuur in de koepels lang hoog. Pas eind oktober daalde de bodemtemperatuur onder de 19°C, de temperatuur die in de literatuur beschouwd wordt als de minimale temperatuur voor een goede groei. Ter vergelijking: in 2022 was de bodemtemperatuur eind september al lager dan 19°C.

dinsdag 6 februari 2024/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (137)/Commentaren (0)/
Nieuwe teeltfiche yacon dinsdag 6 februari 2024

Nieuwe teeltfiche yacon

Onze teelten krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Niet alle gewassen zijn hier tegen opgewassen. Binnen het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’ werd de voorbije 3 seizoenen de klimaatrobuustheid geëvalueerd van een aantal nieuwe, beloftevolle teelten. PCG nam naast de teelt van bataat ook de teelt van yacon onder de loep. In 2022 kregen we te maken met extreem droge en warme omstandigheden en konden we de droogte- en hittestress evalueren in het veld. 

dinsdag 6 februari 2024/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (223)/Commentaren (0)/
Dalende kwaliteit en lagere prijzen dinsdag 6 februari 2024

Dalende kwaliteit en lagere prijzen

Actueel nieuws prei 05/02/2024

Het is nu opnieuw helemaal duidelijk hoe de evolutie van de prei op het veld is. Op veel percelen is de prei nu minder mooi dan net na de dooi. De natte plekken in de percelen zijn opnieuw heel duidelijk aanwezig door prei met een veel blekere bladkleur en meer afgestorven blad. Op de meeste percelen is veel sleet aanwezig. Soms tellen we acht tot soms tien afgestorven buitenbladeren per plant.

dinsdag 6 februari 2024/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (210)/Commentaren (0)/
Opbrengst en kwaliteit belangrijke parameters bij pastinaak zondag 4 februari 2024

Opbrengst en kwaliteit belangrijke parameters bij pastinaak

Pastinaak rassenproef 2023

In 2023 legde PCG, met financiële steun van telersverenigingen Ingro en Vegras, een proefplatform aan rond industrieteelten. De voornaamste teelten waren pastinaak en wortelen. Eén van de thema’s was rassenonderzoek in pastinaak. Pastinaak is een relatief kleine teelt die desondanks voor de verwerkende industrie niet onbelangrijk is.

zondag 4 februari 2024/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (164)/Commentaren (0)/
Vorstschade, bemesting en rassenkeuze prei dinsdag 23 januari 2024

Vorstschade, bemesting en rassenkeuze prei

Actueel prei 22 januari 2024

Vorstschade eerder beperkt maar toch aanwezig: ondertussen is de prei op het veld gedooid en kan de eventuele schade veroorzaakt door de vorst stilaan opgemeten worden. Vandaag, twee dagen na het inzetten van de dooi, stellen wij op het PCG vast dat de niet-afgedekte prei toch wat witverkleuring vertoont. Wij veronderstellen dat dit de komende dagen nog duidelijker zal worden. Al bij al vermoeden wij dat de schade eerder beperkt zal blijven, zeker bij grotere prei. Toch heeft de vorst weer gezorgd voor een verdere achteruitgang van kwaliteit en volume.

dinsdag 23 januari 2024/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (504)/Commentaren (0)/
Nieuwe teeltfiche bataat dinsdag 23 januari 2024

Nieuwe teeltfiche bataat

Onze teelten krijgen de laatste jaren steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden. Niet alle gewassen zijn hier tegen opgewassen. Binnen het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’ werd de voorbije 3 seizoenen de klimaatrobuustheid geëvalueerd van een aantal nieuwe, beloftevolle teelten. De teelt van bataat was er één van!

dinsdag 23 januari 2024/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (565)/Commentaren (0)/
Presentaties studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat' zondag 21 januari 2024

Presentaties studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

De uienteler moet anno 2024 gewapend zijn tegen een heleboel (nieuwe) uitdagingen.

Op 16 januari 2024 organiseerde het Agentschap Landbouw en Zeevisserij samen met PCG een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Dankzij het gevarieerde programma konden we rekenen op meer dan 120 aanwezigen.

zondag 21 januari 2024/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (704)/Commentaren (0)/
Van met de voeten in het water naar bevroren toestand! dinsdag 9 januari 2024

Van met de voeten in het water naar bevroren toestand!

Actueel nieuws prei 9/01/2024

De kwaliteit van de prei is op veel percelen sterk achteruit gegaan door de overvloedige regenval. In West- en Oost-Vlaanderen viel er sinds 15 oktober tussen de 400 en 500 l neerslag, dit is minstens dubbel zoveel als normaal. Oogsten verloopt al vele weken abnormaal lastig met veel uren oogstwerk, moeilijke afvoer en structuurschade aan de bodem als gevolg. 

dinsdag 9 januari 2024/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (513)/Commentaren (0)/
Grote verschillen tussen edamame rassen in de serre dinsdag 9 januari 2024

Grote verschillen tussen edamame rassen in de serre

De vraag naar lokaal eiwit stijgt en ook de lokale teelt van eiwitgewassen in België zit in de lift. We willen onderzoeken of de teelt in koude serre voor deze gewassen een meerwaarde kan betekenen tegenover teelt in openlucht, want in een serre kunnen de klimatologische omstandigheden beter gestuurd worden. Daarom gingen we in 2023 opnieuw met geïnteresseerde telers aan de slag en zaaiden we verschillende eiwitgewassen, waaronder edamame, in serre uit.

dinsdag 9 januari 2024/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (565)/Commentaren (0)/
Beschikbare voedingsstoffen en gewasdynamiek op biopercelen dinsdag 9 januari 2024

Beschikbare voedingsstoffen en gewasdynamiek op biopercelen

Wat is de invloed van bemesting op de stikstofdynamiek (N-dynamiek) in bodem en op de beschikbaarheid van stikstof voor het gewas en de opbrengsten? Hoeveel stikstof uit bemesting neemt het gewas op en hoeveel daarvan gebruikt de bodem voor de opbouw van zijn organische stof? Hoe groot is het risico dat er stikstof verloren gaat? Hoe zit het met de beschikbaarheid van het geheel aan voedingselementen, naast stikstof? Uit welke bronnen kan de plant daarvoor putten? Dit zijn vragen waarop we in het project een antwoord zoeken. 

dinsdag 9 januari 2024/Auteur: An Van de Walle/Aantal keer bekeken (496)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Project rond winterzaaiui en najaarszaai pastinaak goedgekeurd! dinsdag 9 januari 2024

Project rond winterzaaiui en najaarszaai pastinaak goedgekeurd!

Recent kreeg PCG het goede nieuws dat de operationele groep rond 'Diversificatie van de (primeur)teelt van Pastinaak en Ajuin' goedgekeurd is. Vanaf 1 juli 2024 zal PCG samen met telers, toeleveranciers en afnemers twee jaar onderzoek kunnen doen rond dit thema.

dinsdag 9 januari 2024/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (442)/Commentaren (0)/
Leerzame praktijkervaring voor jongeren op PCG dinsdag 12 december 2023

Leerzame praktijkervaring voor jongeren op PCG

Na de theorie is het tijd voor de praktijk. Als praktijkcentrum heeft PCG de vinger aan de pols bij de land- en tuinbouwsector waardoor we goed op de hoogte zijn van problemen en nieuwe ontwikkelingen op het gebied van teelten en teelttechnieken. Het doorspelen van oplossingen en inzichten voor klimaatgerelateerde problemen staat centraal. Niet alleen naar de sector maar ook naar het onderwijs.

dinsdag 12 december 2023/Auteur: Arents Helena/Aantal keer bekeken (631)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Bladluizen en koolwittevlieg geïntegreerd beheersen in Vlaamse kolenteelt maandag 11 december 2023

Bladluizen en koolwittevlieg geïntegreerd beheersen in Vlaamse kolenteelt

12/12/2023

Melige koolluis, perzikluis en koolwittevlieg zijn gekende plagen die vaak tot (kwaliteits)verliezen leiden in teelten zoals spruitkool en bloemkool. De problemen komen steeds meer voor door toenemende droogte en het verdwijnen van belangrijke middelen. Door de beschikbare middelen en kennis te combineren streven we, samen met PSKW, Inagro en HoGent, naar een geïntegreerde strategie om deze plagen te beheersen. Deze samenwerking zal de komende 4 jaar gebeuren binnen het VLAIO LA-traject ‘BREVAL’.

maandag 11 december 2023/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (1437)/Commentaren (0)/
Ritnaaldenproblematiek neemt toe maandag 11 december 2023

Ritnaaldenproblematiek neemt toe

Actueel nieuws bataat 11/12/2023

De laatste jaren krijgen we steeds vaker meldingen van schade aan bataat veroorzaakt door ritnaalden. De klimatologische omstandigheden zijn vaker ideaal voor de ontwikkeling van deze organismen, waardoor enerzijds grotere populaties worden ontwikkeld en anderzijds aanzienlijk meer schade wordt vastgesteld. In jaren met gunstige omstandigheden voor de ontwikkeling van ritnaalden stellen we vast dat enorm veel schade kan optreden.

maandag 11 december 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (629)/Commentaren (0)/
Standdichtheid bepalend voor de eindopbrengst in uien zondag 10 december 2023

Standdichtheid bepalend voor de eindopbrengst in uien

Actueel nieuws uien 11/12/2023

Het atypische voorjaar van 2023 heeft gezorgd voor een late zaai van uien. Ook het seizoen zelf verliep wisselvallig, met een droge start na zaai en veel neerslag vanaf de zomer. De bruto opbrengsten van onze rassenproef kon u reeds eerder raadplegen op de website, nu delen we graag de resultaten van de maatsortering.

zondag 10 december 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (492)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Optimaliseren van druppelirrigatie in prei dinsdag 28 november 2023

Optimaliseren van druppelirrigatie in prei

Sinds 2018 waren de meeste zomers droog tot zeer droog. Door de klimaatverandering wordt een verdere toename van droge, warme zomers verwacht. Daarom wordt irrigatie een noodzaak om de productie en kwaliteit van prei op peil te houden.

dinsdag 28 november 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (941)/Commentaren (0)/
Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen maandag 27 november 2023

Uitbouw van de teelt van gember in Vlaanderen

De groeiende gembermarkt in België, Europa en de grote intra-Europese handel vormen een grote opportuniteit voor lokaal geteelde gember. Deze opportuniteit is diverse Vlaamse telers niet ontgaan. Pioniers en vooronderzoek op PCG toonden al aan dat de lokale teelt erg succesvol kan zijn, maar een aantal uitdagingen staan de uitbouw van een lokale waardeketen in de weg. Met een onderzoeksproject willen we de grootste uitdagingen aanpakken om de teelt van gember in Vlaanderen te ondersteunen. 

maandag 27 november 2023/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (945)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Beweging op uienmarkt maandag 27 november 2023

Beweging op uienmarkt

Actueel nieuws uien 27/11/2023

De laatste weken is er opnieuw meer beweging op de uienmarkt. Begin deze maand stabiliseerden de prijzen en vond er weinig handel plaats. De afgelopen dagen was duidelijk te merken dat de vraag steeg. De productkwaliteit blijkt nog steeds prijsbepalend. Een goede bewaring loont duidelijk bij verkoop.  

maandag 27 november 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (704)/Commentaren (0)/
Sterke kwaliteitsdaling door extreme neerslag maandag 27 november 2023

Sterke kwaliteitsdaling door extreme neerslag

Actueel nieuws prei 27/11/2023

Na een warme en natte zomer viel er de afgelopen 40 dagen extreem veel neerslag, zeker in West- en Oost-Vlaanderen en nog het meest in de Westhoek, een regio waar er redelijk wat groenten, waaronder prei, geteeld worden.

maandag 27 november 2023/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (658)/Commentaren (0)/
Tags: water
Ondanks nat seizoen toch verschillen tussen irrigatiestrategieën bataat maandag 13 november 2023

Ondanks nat seizoen toch verschillen tussen irrigatiestrategieën bataat

Actueel nieuws bataat 13/11/2023

Dit jaar lag een verkennende proef aan om te onderzoeken wat de invloed is van irrigatiestrategie op de opbrengst.

maandag 13 november 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (936)/Commentaren (0)/
Nu vooral oppassen voor aantasting van papiervlekkenziekte! maandag 13 november 2023

Nu vooral oppassen voor aantasting van papiervlekkenziekte!

Actueel nieuws prei 13/11/2023

Gans Vlaanderen heeft de afgelopen dagen heel wat neerslag te verwerken gekregen. De druk van papiervlekkenziekte zal nu heel sterk toenemen.

maandag 13 november 2023/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (649)/Commentaren (0)/
Onderzoek in uien wint aan belang maandag 13 november 2023

Onderzoek in uien wint aan belang

Actueel nieuws uien 13/11/2023

De afgelopen decennia heeft het areaal uien in België een enorme groei gekend. Van 1.200 ha in 2007 tot 5.050 ha in 2023. Hierdoor is het relatief de sterkst groeiende groenteteelt in Vlaanderen. De wereldmarkt voor export van uien wordt mee gedomineerd door Nederland. Dat Nederlandse verwerkers de laatste jaren meer en meer hun weg vinden naar de Vlaamse uienteler geeft dan ook aan dat er toekomstperspectief is voor de uienteelt hier bij ons.

maandag 13 november 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (608)/Commentaren (0)/
Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 3 maandag 13 november 2023

Demonstratieproject KNS 2.0 – blog 3

13/11/2023

Benieuwd naar het verdere verloop van de proeven met bijbemestingen in de najaarsteelten knolselder, prei en bloemkool op Inagro, PCG en PSKW?  Ga dan snel naar de website https://www.groentenadvies.be/efficient-bijbemesten! Hieronder wordt ook al een eerste update gegeven.

maandag 13 november 2023/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (805)/Commentaren (0)/
Kunnen landbouwers gezuiverd rioolwater gebruiken voor irrigatie? dinsdag 7 november 2023

Kunnen landbouwers gezuiverd rioolwater gebruiken voor irrigatie?

Er is een nieuwe wetgeving die onder meer het gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie moet vergemakkelijken en aanmoedigen.

Sinds juni is de Europese verordening inzake hergebruik van water van kracht. Dit is een nieuwe wetgeving die onder meer het gebruik van gezuiverd stedelijk afvalwater voor landbouwirrigatie moet vergemakkelijken en aanmoedigen. Iets wat voor de Europese maatregel in Vlaanderen al mogelijk was, maar nu onbetaalbaar lijkt.

dinsdag 7 november 2023/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (692)/Commentaren (0)/
Groepsaankoop plantgoed en bloemenzaad 2023-2024 vrijdag 3 november 2023

Groepsaankoop plantgoed en bloemenzaad 2023-2024

Als landbouwer kan je een subsidie aanvragen voor het bestelde plantgoed en kan je ook een beplantingsplan of advies vragen.

Wil je deze winter bomen of struiken aanplanten bij je land- of tuinbouwbedrijf? Voorzie je deze winter een aanplant van streekeigen groen in de buurt van je bijenkorven? Of wens je schaduwbomen te integreren op je wei? Bestel via de groepsaankoop streekeigen planten aan een voordelige prijs. Je kan ook autochtoon bosgoed bestellen. Bovendien kan je gratis bloemenzaad aanvragen. Er is keuze tussen een bloemenmengsel met enkel meerjarigen of een mengsel met één- en tweejarigen. Heb je een klantnummer van het loket Landbouw & Visserij? Dan kan je via deze weg gratis nestkasten en infoborden aanvragen. De voorraad is beperkt, dus wees er snel bij!

vrijdag 3 november 2023/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (313)/Commentaren (0)/
Tags:
Prei gezond houden is nu de boodschap! dinsdag 31 oktober 2023

Prei gezond houden is nu de boodschap!

Actueel nieuws prei 30/10/2023

Zoals de voorbije weken reeds meegedeeld, blijft er op sommige percelen redelijk wat schade te zien van trips. Het vreemde is dat er toch vrij grote verschillen te zien zijn tussen percelen, zelfs bij eenzelfde teler. Een gefundeerde verklaring hiervoor hebben wij voorlopig niet behalve dat omgevingsfactoren een rol spelen, bijvoorbeeld de aanwezigheid van uien in de omgeving of vochthoudend vermogen van de bodem of wortelontwikkeling.

dinsdag 31 oktober 2023/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (657)/Commentaren (0)/
Nieuwe onderzoeker openluchtgroenten maandag 30 oktober 2023

Nieuwe onderzoeker openluchtgroenten

Lien De Schrijver startte eind oktober bij het PCG als onderzoeker openluchtgroenten met focus op bodem.

maandag 30 oktober 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (704)/Commentaren (0)/
Tags:
Verkoopprijs stabiel, kwaliteit schommelt zondag 29 oktober 2023

Verkoopprijs stabiel, kwaliteit schommelt

Actueel nieuws uien 30/10/2023

Na een atypisch teeltseizoen zijn alle uien ingeschuurd, ofwel bij de teler, ofwel bij de afnemer. Na enkele weken in de bewaring is het moment gekomen een eerste balans op te maken van de kwaliteit in de bewaring en de huidige marktsituatie.

zondag 29 oktober 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (612)/Commentaren (0)/
De bataat oogst zit er bijna op dinsdag 17 oktober 2023

De bataat oogst zit er bijna op

Actueel nieuws bataat 16/10/2023

Het grootste deel van de proeven op PCG werd vorige week geoogst! De omstandigheden waren ideaal, zachte temperaturen en een vrij droge bodem. De knollen gingen droog en proper de curing in.

dinsdag 17 oktober 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (933)/Commentaren (0)/
De productie in prei blijft maar toenemen! maandag 16 oktober 2023

De productie in prei blijft maar toenemen!

Actueel nieuws prei 16/10/2023

De groei van de prei blijft maar aanhouden. Prei voor oogst tussen december en maart is het grootste deel van het areaal. Deze prei wordt, afhankelijk van de grondsoort, geplant tussen eind juni en half juli. In normale jaren is de productie nu maar voor 50-70% gevormd. Nu zijn er al heel wat percelen waar de prei quasi klaar is om geoogst te worden met een productie van meer dan 40 ton per hectare. Het zal er echt op aankomen om de prei die nu een zeer goede kwaliteit heeft, ook zo te houden tot aan de oogst.

maandag 16 oktober 2023/Auteur: Luc De Reycke/Aantal keer bekeken (778)/Commentaren (0)/
Meld je aan als pilootbedrijf voor een klimaattraject! maandag 16 oktober 2023

Meld je aan als pilootbedrijf voor een klimaattraject!

Ondervind je op jouw bedrijf ook de gevolgen van het veranderend klimaat? Vraag je je ook af hoe je straks de klimaatinspanningen die je uitvoert op je bedrijf kan becijferen? Ben je met andere woorden benieuwd naar de klimaatimpact van jouw bedrijf? Word dan één van onze pilootbedrijven voor een klimaattraject.

maandag 16 oktober 2023/Auteur: Dendauw Ellen/Aantal keer bekeken (951)/Commentaren (0)/
Interesse in fertigatie? Neem contact op! maandag 16 oktober 2023

Interesse in fertigatie? Neem contact op!

Nieuw projectidee over fertigatie

De afgelopen 6 jaren werd de landbouw geteisterd door wekenlange droogte en hoge temperaturen in het voorjaar en/of de zomer. Door deze problematiek stijgt de interesse in efficiënte irrigatie- en bemestingssystemen. Druppelirrigatie combineren met fertigatie (toepassing van kunstmest door middel van een irrigatiesysteem) is een aanzienlijke meerwaarde: je kan de basisbemesting verlagen en bijbemesten in de wortelzone, waarbij de opgeloste voedingsstoffen onmiddellijk opneembaar zijn.

maandag 16 oktober 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (900)/Commentaren (0)/
Groenbemesters in verwarmde serre maandag 16 oktober 2023

Groenbemesters in verwarmde serre

In de EU bio-verordening die van kracht is vanaf 1 januari 2022 wordt de nadruk gelegd op het handhaven en vergroten van de biologische activiteit in de bodem. Specifiek voor serres wordt het gebruik van groenbemesters (voor een korte periode) en een hogere plantendiversiteit opgelegd. Het gebruik van groenbemesters bij een vruchtgroenteteelt is echter niet zo eenvoudig. Zeker niet wanneer tijdens of na het groeiseizoen gezaaid wordt. Uit de proef van dit jaar lijkt op het eerste gezicht zaaien voor planten het meest aangewezen, al zijn er nog heel wat aandachtspunten.

maandag 16 oktober 2023/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (932)/Commentaren (0)/
Gemiddelde opbrengst uien in 2023 maandag 16 oktober 2023

Gemiddelde opbrengst uien in 2023

Actueel nieuws uien 16/10/2023

Na een nogal uitzonderlijk teeltseizoen oogstten we op PCG half september de rassenproef uien. Wederom waren er veel verschillen waarneembaar in opbrengst. De maatsortering en kwaliteit in de bewaring zullen later bepaald worden, maar de bruto veldopbrengsten willen we jullie niet onthouden.

maandag 16 oktober 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (758)/Commentaren (0)/
Veel interesse in boerderijcompostering op de Werktuigendagen! dinsdag 3 oktober 2023

Veel interesse in boerderijcompostering op de Werktuigendagen!

02/10/2023

Tijdens de Werktuigendagen werd het keren van boerderijcompostering doorlopend gedemonstreerd op het thema-eiland bodem. 

dinsdag 3 oktober 2023/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (932)/Commentaren (0)/
RSS
1234