GO

Publicaties

Jaarlijks wordt er op het PCG heel wat onderzoek verricht en worden er dus ook heel wat proeven aangelegd. Het uitdragen van deze resultaten en van onze kennis naar de sector is daarbij enorm belangrijk.

Het PCG heeft een eigen Nieuwsbrief die naar alle leden gestuurd wordt. Op deze website kan u de artikels die in de Nieuwsbrief verschenen, terugvinden onder de rubriek Nieuwsbrief’.. In deze Nieuwsbrief worden actuele problemen en aandachtspunten verduidelijkt en onderzoeksactiviteiten kort toegelicht.

Een uitgebreid verslag van de proeven kan u terugvinden onder de rubriek Proefverslagen. Hier kan u per publicatiejaar, per afdeling en/of per teelt artikels downloaden.

Op gepaste tijdstippen organiseren we binnen de verschillende kenniseenheden proefveldbezoeken. De bezoekersgidsen van deze bezoeken, kan u terugvinden onder de rubriek Brochures. Ook andere interessante publicaties waaraan het PCG meewerkt, kan u hier terugvinden.