GO

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - Mestbank

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het randstedelijk gebied doen bruisen. Door samen te werken aan kleine en grote projecten, vergroten we de omgevingskwaliteit van deze gebieden.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Lopende projecten

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit - B3W (01/01/2021 - 31/12/2024)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)
 • PCFruit (Proefcentrum Fruitteelt)
 • PIBO-Campus Tongeren
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen), Beitem
 • Praktijkpunt (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)
 • Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen
 • PVL (Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw)
 • Proefcentrum Hoogstraten
 • Vlaamse Overheid, Dienst Land- en Bodembeheer

 

     

        

 

Projectomschrijving:

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg. Het doel is om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. B3W ondersteunt land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. Er wordt rekening gehouden met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 activiteiten.

 

Thematische uitwisselingsmomenten

Een thematisch uitwisselingsmoment is een demonstratie op een ‘voorbeeldbedrijf’. Dat bedrijf heeft een duurzame en/of innovatieve praktijk of techniek geïmplementeerd in zijn werking. Hoe en waarom ontdek je in volle actie. Deze demonstratiemomenten focussen op teelten of situaties die op veel bedrijven nog tot overmatige nutriëntenverliezen leiden. De praktijkgetuigenis en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleider en deelnemers staan centraal.

Horen hoe een collega duurzame praktijken invoert en welke ervaringen hij of zij ermee heeft, zegt vaak meer dan wetenschappelijke studies en verslagen. Daarom zoekt B3W bedrijven en bedrijfsleiders die hun innovatie tijdens een thematisch uitwisselingsmoment willen toelichten.

 

Focusgroepen

Een focusgroep is een lerend netwerk – met 6 tot 8 deelnemers – waarbinnen bedrijven vrijwillig deelnemen om bestaande kennis toe te passen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ze denken er samen na over de optimalisatie van de nutriëntenkringloop op bedrijfsniveau en over een samenwerking tussen bedrijven. Zo ontstaat er spontane kennisuitwisseling in een sfeer van vertrouwen. De opgedane kennis pas je als deelnemer toe op je eigen bedrijf. Wederzijds leren staat centraal.

Alle focusgroepen hebben als gemeenschappelijk doel het verbeteren van bodemzorg en nutriëntenbeheer in de brede zin van het woord. Toch zoomen ze elk in op specifieke inhoudelijke thema’s, die de onderwerpen van de focusgroep bepalen. Als lid kan je ook zelf relevante onderwerpen aanbrengen.

 

Individuele begeleiding

Een intensieve 1-op-1 begeleiding om het nutriëntenbeheer op 1 specifiek bedrijf te verbeteren. Dat zijn de individuele begeleidingen van B3W. De actuele kennis van jou, als bedrijfsleider, is het uitgangspunt. Je begeleider-coach breidt je kennis uit en reikt geoptimaliseerde praktijken aan, op maat van jouw bedrijfsstrategie en de aanwezige technologie. Met een grondige evaluatie en verbetering van de bodemkwaliteit en de nutriëntenkringloop op je bedrijf als hoofddoelen. Een B3W-medewerker neemt zelf contact met je op om dit traject op te starten.

 

Meer info?

Lore Lauwers
Luc De Reycke


Starten met bemesten? maandag 19 februari 2024

Starten met bemesten?

15 februari, het bemestingsseizoen in Vlaanderen is geopend! Maar voordat je echt kan starten, hou je er best rekening mee dat...

maandag 19 februari 2024/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (111)/Commentaren (0)/
TUM 'De belangrijkste inzichten van de B3W groentenreeks 2023' dinsdag 28 november 2023

TUM 'De belangrijkste inzichten van de B3W groentenreeks 2023'

Op dinsdag 5 december 2023 om 19u30 organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een digitaal thematisch uitwisselingsmoment over de belangrijkste inzichten van de B3W groentenreeks 2023. 

5-12-2023 19:30 - 21:00/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (305)/Commentaren (0)/
TUM 'Naar een optimale bodemkwaliteit in de groenteteelt' dinsdag 14 november 2023

TUM 'Naar een optimale bodemkwaliteit in de groenteteelt'

Op woensdag 22 november 2023 om 14u00 organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over de bodemkwaliteit in de groenteteelt. Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment zijn we te gast bij De Zonnekouter. Hier zal An Verboven toelichten hoe ze reeds jaren werken aan de bodemkwaliteit op hun bedrijf, de voordelen die ze hiervan ondervinden en de uitdagingen waarmee ze geconfronteerd worden.

22-11-2023 14:00 - 16:00/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (193)/Commentaren (0)/
TUM 'Bemesting bloemkool tweede vrucht' dinsdag 14 november 2023

TUM 'Bemesting bloemkool tweede vrucht'

Op maandag 27 november 2023 om 14u organiseert B3W, de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit, een thematisch uitwisselingsmoment over de bemesting van bloemkool tweede vrucht. 

27-11-2023 14:00 - 16:00/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (259)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023 maandag 21 augustus 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023

Op donderdag 3 augustus 2023 vond het proefveldbezoek openluchtteelten in prei en uien plaats op PCG. De lopende proeven werden toegelicht met het accent op onkruiden- en tripsbestrijding en Impact bodembewerkingen op N-vrijstellingen.

maandag 21 augustus 2023/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (1605)/Commentaren (0)/
Thematisch uitwisselingsmoment 'Werking van B3W en uitdagingen van de groentesector' maandag 20 februari 2023

Thematisch uitwisselingsmoment 'Werking van B3W en uitdagingen van de groentesector'

Een webinar van de B3W werking met focus op de groenteteelt.

Op maandag 6 maart 2023 van 19u30 tot 21u30 stellen wij graag tijdens een avond webinar de B3W werking voor met focus op de groenteteelt. De betrokken partners PSKW, Inagro en PCG slaan de handen in elkaar en nemen je mee door de geplande B3W activiteiten voor het komende jaar.

6-3-2023 19:30 - 21:30/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (942)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Moeilijke groeiomstandigheden in prei dinsdag 15 november 2022

Moeilijke groeiomstandigheden in prei

Actualiteiten openluchtteelten november 2022

Op 18 september 2022 verzamelde de preisector op het PCG voor een toelichting van de lopende proeven en projectwerking. Samen zochten we naar antwoorden voor de moeilijke groeiomstandigheden in prei dit seizoen. De prei is op de meeste percelen goed aan het groeien maar toch is er gemiddeld genomen minder productie aanwezig. De kwaliteit is er sterk op vooruit gegaan. Enkele weken geleden was, door de extreme weersomstandigheden, de houdbaarheid van de prei na oogst niet goed. Ook dat is nu beter. Trips is op de meeste percelen onder controle, enkel op de buitenste bladeren blijft regelmatig nog wat levende trips over. Voor de prei die pas gerooid wordt in april, kan het nog aangewezen zijn om in het voorjaar een extra tripsbestrijding uit te voeren. De afgelopen maanden werd op sommige velden, meestal beperkt tot enkele rassen, vastgesteld dat prei veel verkrampter groeide met samenklittende bladeren, een blekere bladkleur, puntige bladtoppen en een beperkte groeiachterstand. Op dit moment denken wij aan een gebrek aan een of ander sporenelement. De zoektocht naar de specifieke oorzaak van deze symptomen is gestart. 

dinsdag 15 november 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (3430)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022 vrijdag 21 oktober 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8952)/Commentaren (0)/
Proefveldbezoek prei 2022 maandag 3 oktober 2022

Proefveldbezoek prei 2022

Proefvelden PCG - Dinsdag 18 oktober 2022

Dit najaar organiseert PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting. Deelname is gratis! Inschrijven is verplicht en kan je doen via deze link.

18-10-2022 14:00 - 17:00/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (2574)/Commentaren (0)/
Thematische uitwisselingsmomenten B3W TUM Bemesting in bloemkool woensdag 14 september 2022

Thematische uitwisselingsmomenten B3W TUM Bemesting in bloemkool

Bemestingsstrategie, methode en resultaten teler - Resultaten rassenonderzoek tweede vrucht en lange termijn digestaatproef 

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment komen we samen op het bloemkoolperceel van landbouwer Ivo Dermaut waar hij zal vertellen hoe ze de bemesting in bloemkool aanpakken, welke machines ze daarvoor gebruiken en wat hun ervaringen hiermee zijn.  Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op de verschillen in stikstofbehoefte tussen de bloemkoolrassen en hoe je bemesting hierop aan te passen. Tijdens dit uitwisselingsmoment kan je de verschillende rassen zelf beoordelen in de door PCG aangelegde rassenproef. Inschrijven kan via de gele knop 'aanmelden' op B3W.

7-10-2022 13:30 - 15:30/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (1855)/Commentaren (0)/
RSS
123