GO

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) - Mestbank

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) wil het platteland en het randstedelijk gebied doen bruisen. Door samen te werken aan kleine en grote projecten, vergroten we de omgevingskwaliteit van deze gebieden.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Lopende projecten

Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit - B3W (01/01/2021 - 31/12/2024)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartners:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)
 • BDB (Bodemkundige Dienst van België)
 • PCFruit (Proefcentrum Fruitteelt)
 • PIBO-Campus Tongeren
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen), Beitem
 • Praktijkpunt (Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant)
 • Hooibeekhoeve Provincie Antwerpen
 • PVL (Proef- en Vormingscentrum voor de Landbouw)
 • Proefcentrum Hoogstraten
 • Vlaamse Overheid, Dienst Land- en Bodembeheer

 

     

        

 

Projectomschrijving:

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg. Het doel is om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

B3W is een samenwerking tussen 13 Vlaamse onderzoek- en praktijkcentra voor landbouw, met verschillende locaties en expertises. B3W ondersteunt land- en tuinbouwers met innovatieve technieken, gestoeld op onderzoek en de dagelijkse praktijk. Er wordt rekening gehouden met duurzaam en geïntegreerd nutriëntenbeheer, bodemzorg, bodemkwaliteit en klimaat, maar ook met de praktische toepasbaarheid op de landbouwbedrijven. Het uitwisselen van kennis tussen alle betrokken partijen is essentieel. Dit wordt gedaan aan de hand van 3 activiteiten.

 

Thematische uitwisselingsmomenten

Een thematisch uitwisselingsmoment is een demonstratie op een ‘voorbeeldbedrijf’. Dat bedrijf heeft een duurzame en/of innovatieve praktijk of techniek geïmplementeerd in zijn werking. Hoe en waarom ontdek je in volle actie. Deze demonstratiemomenten focussen op teelten of situaties die op veel bedrijven nog tot overmatige nutriëntenverliezen leiden. De praktijkgetuigenis en kennisuitwisseling tussen bedrijfsleider en deelnemers staan centraal.

Horen hoe een collega duurzame praktijken invoert en welke ervaringen hij of zij ermee heeft, zegt vaak meer dan wetenschappelijke studies en verslagen. Daarom zoekt B3W bedrijven en bedrijfsleiders die hun innovatie tijdens een thematisch uitwisselingsmoment willen toelichten.

 

Focusgroepen

Een focusgroep is een lerend netwerk – met 6 tot 8 deelnemers – waarbinnen bedrijven vrijwillig deelnemen om bestaande kennis toe te passen en nieuwe kennis te ontwikkelen. Ze denken er samen na over de optimalisatie van de nutriëntenkringloop op bedrijfsniveau en over een samenwerking tussen bedrijven. Zo ontstaat er spontane kennisuitwisseling in een sfeer van vertrouwen. De opgedane kennis pas je als deelnemer toe op je eigen bedrijf. Wederzijds leren staat centraal.

Alle focusgroepen hebben als gemeenschappelijk doel het verbeteren van bodemzorg en nutriëntenbeheer in de brede zin van het woord. Toch zoomen ze elk in op specifieke inhoudelijke thema’s, die de onderwerpen van de focusgroep bepalen. Als lid kan je ook zelf relevante onderwerpen aanbrengen.

 

Individuele begeleiding

Een intensieve 1-op-1 begeleiding om het nutriëntenbeheer op 1 specifiek bedrijf te verbeteren. Dat zijn de individuele begeleidingen van B3W. De actuele kennis van jou, als bedrijfsleider, is het uitgangspunt. Je begeleider-coach breidt je kennis uit en reikt geoptimaliseerde praktijken aan, op maat van jouw bedrijfsstrategie en de aanwezige technologie. Met een grondige evaluatie en verbetering van de bodemkwaliteit en de nutriëntenkringloop op je bedrijf als hoofddoelen. Een B3W-medewerker neemt zelf contact met je op om dit traject op te starten.

 

Meer info?

Lore Lauwers
Luc De Reycke


Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023 maandag 21 augustus 2023

Bezoekersgids proefveldbezoek openluchtteelten augustus 2023

Op donderdag 3 augustus 2023 vond het proefveldbezoek openluchtteelten in prei en uien plaats op PCG. De lopende proeven werden toegelicht met het accent op onkruiden- en tripsbestrijding en Impact bodembewerkingen op N-vrijstellingen.

maandag 21 augustus 2023/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (685)/Commentaren (0)/
Interesse in bodemkwaliteit bij openluchtgroenten? Wij zoeken u! maandag 17 april 2023

Interesse in bodemkwaliteit bij openluchtgroenten? Wij zoeken u!

Focusgroep B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit)

In het kader van de B3W-werking organiseren we een Focusgroep ‘Bodemkwaliteit in openluchtgroenten’. Deze focusgroep is een lerend netwerk, waarbinnen wij samen met 8 à 12 groentetelers 3 keer per jaar samenkomen om kennis uit te wisselen over bodemkwaliteit.

maandag 17 april 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (1792)/Commentaren (0)/
Thematisch uitwisselingsmoment 'Werking van B3W en uitdagingen van de groentesector' maandag 20 februari 2023

Thematisch uitwisselingsmoment 'Werking van B3W en uitdagingen van de groentesector'

Een webinar van de B3W werking met focus op de groenteteelt.

Op maandag 6 maart 2023 van 19u30 tot 21u30 stellen wij graag tijdens een avond webinar de B3W werking voor met focus op de groenteteelt. De betrokken partners PSKW, Inagro en PCG slaan de handen in elkaar en nemen je mee door de geplande B3W activiteiten voor het komende jaar.

6-3-2023 19:30 - 21:30/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (896)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Word nu lid van de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten donderdag 9 februari 2023

Word nu lid van de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten

Focusgroep B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) komt 3 keer per jaar samen

In het kader van de B3W-werking organiseren we een Focusgroep ‘Bodemkwaliteit in openluchtgroenten’. Deze focusgroep is een lerend netwerk, waarbinnen wij samen met 8 à 12 groentetelers 3 keer per jaar samenkomen om kennis uit te wisselen over bodemkwaliteit.

donderdag 9 februari 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (3790)/Commentaren (0)/
Moeilijke groeiomstandigheden in prei dinsdag 15 november 2022

Moeilijke groeiomstandigheden in prei

Actualiteiten openluchtteelten november 2022

Op 18 september 2022 verzamelde de preisector op het PCG voor een toelichting van de lopende proeven en projectwerking. Samen zochten we naar antwoorden voor de moeilijke groeiomstandigheden in prei dit seizoen. De prei is op de meeste percelen goed aan het groeien maar toch is er gemiddeld genomen minder productie aanwezig. De kwaliteit is er sterk op vooruit gegaan. Enkele weken geleden was, door de extreme weersomstandigheden, de houdbaarheid van de prei na oogst niet goed. Ook dat is nu beter. Trips is op de meeste percelen onder controle, enkel op de buitenste bladeren blijft regelmatig nog wat levende trips over. Voor de prei die pas gerooid wordt in april, kan het nog aangewezen zijn om in het voorjaar een extra tripsbestrijding uit te voeren. De afgelopen maanden werd op sommige velden, meestal beperkt tot enkele rassen, vastgesteld dat prei veel verkrampter groeide met samenklittende bladeren, een blekere bladkleur, puntige bladtoppen en een beperkte groeiachterstand. Op dit moment denken wij aan een gebrek aan een of ander sporenelement. De zoektocht naar de specifieke oorzaak van deze symptomen is gestart. 

dinsdag 15 november 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (2829)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022 vrijdag 21 oktober 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek prei 2022

Een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden

Op 18 oktober organiseerde PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting.

vrijdag 21 oktober 2022/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (8099)/Commentaren (0)/
Proefveldbezoek prei 2022 maandag 3 oktober 2022

Proefveldbezoek prei 2022

Proefvelden PCG - Dinsdag 18 oktober 2022

Dit najaar organiseert PCG een thematisch uitwisselingsmoment rond prei waar een teler zijn ervaring deelt met andere telers voorafgegaan door een rondleiding in de proefvelden. Met als thema's: Onkruidbestrijding zonder bromoxynil / Druppelirrigatiestrategie / Rassenproef vroege herfst / Tripsbestrijding / Waarnemingen en waarschuwingen / Bemesting. Deelname is gratis! Inschrijven is verplicht en kan je doen via deze link.

18-10-2022 14:00 - 17:00/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (2525)/Commentaren (0)/
Thematische uitwisselingsmomenten B3W TUM Bemesting in bloemkool woensdag 14 september 2022

Thematische uitwisselingsmomenten B3W TUM Bemesting in bloemkool

Bemestingsstrategie, methode en resultaten teler - Resultaten rassenonderzoek tweede vrucht en lange termijn digestaatproef 

Tijdens dit thematisch uitwisselingsmoment komen we samen op het bloemkoolperceel van landbouwer Ivo Dermaut waar hij zal vertellen hoe ze de bemesting in bloemkool aanpakken, welke machines ze daarvoor gebruiken en wat hun ervaringen hiermee zijn.  Daarnaast wordt er ook dieper ingegaan op de verschillen in stikstofbehoefte tussen de bloemkoolrassen en hoe je bemesting hierop aan te passen. Tijdens dit uitwisselingsmoment kan je de verschillende rassen zelf beoordelen in de door PCG aangelegde rassenproef. Inschrijven kan via de gele knop 'aanmelden' op B3W.

7-10-2022 13:30 - 15:30/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (1819)/Commentaren (0)/
Stikstofnalevering uit groenteresten, hoeveel stikstof breng jij in mindering voor een tweede vrucht bloemkool na een eerste teelt? donderdag 18 augustus 2022

Stikstofnalevering uit groenteresten, hoeveel stikstof breng jij in mindering voor een tweede vrucht bloemkool na een eerste teelt?

Thematisch uitwisselingsmoment - 25 augustus 2022 om 10u00 in Waregem

Benieuwd naar hoeveel stikstof oogstresten kunnen bevatten? En hoe je hier slim mee kan omgaan? Kom dan zeker naar het thematisch uitwisselingsmoment over stikstofnalevering van oogstresten in de groenteteelt op donderdag 25 augustus om 10u ter hoogte van de Papegaaistraat 24 te Waregem. Landbouwer David Haerinck zal je er alles vertellen hoe ze de bemesting in bloemkool aanpakken indien er twee vruchten achter elkaar staan. Maar ook van andere groenten komt de nalevering van stikstof voor de volgteelt uitvoerig aan bod! 

25-8-2022 10:00 - 11:30/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (1436)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief B3W schrijf je meteen in! maandag 8 augustus 2022

Nieuwsbrief B3W schrijf je meteen in!

Nieuwsbrief B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) 4 keer per jaar

Begin 2021 ging de Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit of B3W van start als nieuwe begeleidings- en voorlichtingsdienst voor de Vlaamse land- en tuinbouwsector. B3W werd opgericht in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Vanuit diepgaande kennis en praktijkervaring begeleidt B3W land- en tuinbouwbedrijven bij hun evolutie richting duurzaam nutriëntenbeheer en bodemzorg. Het doel is om zowel de nutriëntenverliezen naar water, bodem en lucht te verminderen, alsook de bodemvruchtbaarheid te verbeteren.

maandag 8 augustus 2022/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (7218)/Commentaren (0)/
RSS
123

 

 

 

123movies