GO

Horizon 2020: Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 is een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie, een vlaggenschipinitiatief van de EU in het kader van de Europa 2020-strategie, gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. De Europese Unie is wereldleider in tal van technologieën maar krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie van traditionele wereldmachten en opkomende economieën. Horizon 2020 zal de economie rechtstreeks stimuleren en stelt onze wetenschappelijke en technologische grondslag en ons industrieel concurrentievermogen voor de toekomst veilig met de belofte van een slimmere en duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de zijlijn staan.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

 

Afgelopen projecten

GreenResilient - Organic and biodynamic vegetable production in low-energy GREENhouses – sustainable, RESILIENT and innovative food production systems (02/04/2018 - 01/10/2021)

Coördinator

 

Vlaamse partners

 

Buitenlandse partners

 

   
   
  

 

Doelstelling

Het is een uitdaging om het jaar rond smakelijke groenten van hoge kwaliteit te produceren in onverwarmde en lage energie serres of koepels, gebruikmakend van veerkrachtige, duurzame en lokale systemen.

Het hoofddoel van het nieuwe 3-jarige Greenresilient project is daarom om robuuste agro-ecosystemen te ontwerpen in beschutte teelten, die in staat zijn met een lage milieu-impact een hoge en stabiele productie aan te houden.

Terwijl in Centraal- en Noord-Europese landen de grootste uitdaging ligt in het telen van gewassen in lage energie systemen onder lage temperaturen en lichtcondities, ligt deze in Mediterraanse landen in het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen (bijvoorbeeld koper).

Het toepassen van agro-ecologische technieken in biologische serreteelten vormt een innovatieve benadering van een traditioneel eerder intensief systeem van biologische productie (bloemenranden, groenbemesters en mengteelten zijn enkele geplande technieken).

Het project zal ook de ecologische duurzaamheid van de verschillende teelten nagaan, gebruikmakend van een levenscyclusanalyse (LCA) om de milieu-impact te berekenen van twee “extreme” strategieën op de vijf experimentele sites van het project.

Om deze doelstellingen te halen, is een team van onderzoekers met multidisciplinaire vaardigheden (agronomie, agro-ecologie, bodemchemie, entomologie, plantenpathologie, herbologie) van twaalf onderzoekscentra uit acht Europese landen betrokken. In Vlaanderen werken zowel PCG als ILVO mee aan het project.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020 woensdag 2 september 2020

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bio beschutte teelten in tomaat, paprika en GreenResilient/Irrigatie in bio - Dinsdag 18 augustus 2020

Op 18 augustus 2020 ging het proefveldbezoek rond de bio beschutte teelten in tomaatpaprika en GreenResilient/Irrigatie in bio door op het PCG.

woensdag 2 september 2020/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (27037)/Commentaren (0)/
Radijs bioteelt rassen voorjaar in koepel 2019 dinsdag 1 september 2020

Radijs bioteelt rassen voorjaar in koepel 2019

Rassenproef radijs voorjaar biologische teelt in koepel 2019

Radijs rassenonderzoek bioteelt in koepel met Celesta (Vitalis), Marike (Bingenheimer), Rudolf (Bejo).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (11387)/Commentaren (0)/
Tomaat teelttechniek 2019 dinsdag 1 september 2020

Tomaat teelttechniek 2019

GreenResilient eindrapport tomaat 2019

The project hypothesis is that the implementation of more resilient production systems, based on low energy consumption, appropriate crop rotation, use of agroecological service crops (ASCs) and local organic amendments, is possible at almost any latitude in Europe.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (3992)/Commentaren (0)/
Ontwerp van veerkrachtige productiesystemen in Europese biologische serres vrijdag 6 maart 2020

Ontwerp van veerkrachtige productiesystemen in Europese biologische serres

Update van de eerste helft van het GREENRESILIENT-project

In de afgelopen tien jaar is er een sterke discussie geweest rond de principes van biologische landbouw, voornamelijk gedreven door Europese verschillen tussen biologische productiesystemen. Sommige systemen zijn sterk geïntensiveerd en richten zich op een hoge economische duurzaamheid, terwijl andere zich richten op het vergroten van de biodiversiteit en het implementeren van agro-ecologische principes.

vrijdag 6 maart 2020/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (18182)/Commentaren (0)/
Voorlopige resultaten proeven bio beschutte teelten vrijdag 9 augustus 2019

Voorlopige resultaten proeven bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Op vrijdag 28 juni vond op PCG het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats. De ideale gelegenheid om de lopende proeven in de bio serres en koepels van naderbij te bekijken en er een woordje uitleg te krijgen. Momenteel liggen in de beide biologische serrecompartimenten proeven aan waarbij het potentieel van vanggewassen en tussenteelten ter beheersing van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) bekeken wordt. In de koepels staan vruchtgewassen en wordt binnen het GreenResilient project op zoek gegaan naar een meer agro-ecologische teelttechniek.

vrijdag 9 augustus 2019/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22021)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019 vrijdag 5 juli 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Komkommer - paprika - GreenResilient - minitunnels - 28 juni 2019

Op 28 juni 2019 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische paprika en komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte bespreking gegeven over het GreenResilient project en het gebruik van minitunnels. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

vrijdag 5 juli 2019/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (24736)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018 maandag 25 juni 2018

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Op 21 juni 2018 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluis in paprika en het gebruik van bladmeststoffen in de biologische komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte inleiding gegeven over het GreenResilient project. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

maandag 25 juni 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21914)/Commentaren (0)/
Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken donderdag 17 mei 2018

Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken

EU-onderzoeksproject Greenresilient, met ILVO & PCG als Belgische partner, start in 8 Europese landen.

ILVO en PCG zijn Vlaamse partners. ILVO bestudeert de aspecten van bodemvruchtbaarheid, nutriëntenhuishouding en functionele biodiversiteit in de vernieuwde teeltsystemen. PCG is een van de 5 experimentele sites waar vernieuwingen getest en geëvalueerd worden. 

 
donderdag 17 mei 2018/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (14439)/Commentaren (0)/
Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt zaterdag 30 december 2017

Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

Het GreenResillient-project (CORE Organic) gaat van start in april 2018.

Het GreenResillient-project (CORE Organic) gaat van start in april 2018 en zal voor de komende drie jaar het duurzaamheidspotentieel nagaan van (een combinatie van) teeltpraktijken zoals uitgebreide gewasrotatie, mengteelten, aanleg van bloemenrijen, en de toepassing van geschikte, lokale organische bodemverbeteraars in onverwarmde en laag-energetische serres of poly-tunnels.

zaterdag 30 december 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (4380)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS