GO

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Lopende projecten

Coördinator:

  • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

 

Projectpartners:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

    

 

Doel:

Wittevliegen zoals Trialeurodes vaporarorium en Bemisia tabaci zijn verwoestende plagen op gewassen in kasteelt zoals tomaat en komkommer. Ze veroorzaken wereldwijd opbrengstverliezen van meer dan 1 miljard euro per jaar. Ze voeden zich niet alleen met het floëem van plantenbladeren, maar brengen ook schadelijke plantenvirussen over, waarbij B. tabaci meer dan honderd verschillende plantenvirussen kan overdragen. Voor B. tabaci wordt een onderscheid gemaakt tussen Europese en niet-Europese populaties. Die laatste worden soms aangetroffen in ingevoerde producten en sierplanten uit niet-Europese landen, en zij worden volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, beschouwd als quarantaineplaag. De huidige status van de Belgische B. tabaci populaties is echter niet bekend, met volgens de EPPO slechts een beperkte verspreiding van B. tabaci in België, terwijl ze wijdverspreid zijn in Nederland. Ook te verhelderen in dit project is de vraag of de in België aanwezige B. tabaci populaties of de (niet-Europese) B. tabaci-specimens die bij de douane zijn onderschept, drager zijn van door wittevlieg overgedragen virussen die een risico zouden kunnen vormen voor kasteelten in België.

 

Onderzoeksaanpak

Voor de meer accurate identificatie van B. tabaci en de virussen die al dan niet op hen aanwezig zijn (in niet-Europese B. tabaci populaties) ontwikkelen en optimaliseren we zowel klassieke (specifieke en algemene) moleculaire technieken als high-throughput sequencing (Illumina). We gebruiken de technieken om de genoemde plaagorganismen aanwezig in Belgische (Europese) wittevliegpopulaties en hun gastheerplanten te identificeren en te karakteriseren.

 

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project kunnen gebruikt worden om het EU beleid omtrent niet-Europese populaties van B. tabaci te valideren. Daarnaast leveren ze ook kennis over het voorkomen van Belgische B. tabaci populaties zowel in kasteelten als in open teelten, over de virussen die ze mogelijks overdragen en eventuele maatregelen die genomen moeten worden tegen Belgisch B. tabaci populaties.

 

Meer info?

Lisa Heyman


Bemonsteringsronde Bemisia, doet u mee? maandag 4 september 2023

Bemonsteringsronde Bemisia, doet u mee?

De komende weken organiseren we een bemonsteringsronde om een beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, in België. Momenteel is er te weinig gekend over zijn verspreiding in België om in te schatten hoe belangrijk deze opkomende plaag is voor onze teelten. In onze bemonsteringsronde gaan we langs op serrebedrijven met vruchtgroenten en controleren we een aantal vangplaten op de aanwezigheid van Bemisia. Als we Bemisia aantreffen, wordt er nagegaan om welk type Bemisia het gaat.

maandag 4 september 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (1051)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Leeft er Bemisia in uw teelt? zondag 9 juli 2023

Leeft er Bemisia in uw teelt?

Monitoring voor Bemisia in vruchtgroenten 10/07/2023

Witte vliegen zijn een belangrijke plaag op kasgewassen en kunnen tot grote opbrengstverliezen leiden. In vruchtgroenten in België gaat het dan met name over kas- en tabakswittevlieg. De kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, is wijdverspreid en welgekend in België. De tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, is een opkomende plaag die veel minder bekend is.

zondag 9 juli 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (1186)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Enquête over de verspreiding van tabakswittevlieg in België 2023 woensdag 22 februari 2023

Enquête over de verspreiding van tabakswittevlieg in België 2023

In het kader van het VIRTAB-project: “Assessing the risk of whitefly transmitted viruses for Belgian crops”.

De tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) is familie van de alom bekende kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). Beide zijn belangrijke plaaginsecten die heel wat siergewassen en groenten in kassen kunnen beschadigen. Bovendien kunnen witte vliegen ook virussen overbrengen. De tabakswittevlieg is berucht omdat hij meer dan 100 virussen kan overdragen.

woensdag 22 februari 2023/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4955)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Wat is het virusrisico van wittevlieg voor Belgische glastuinbouw? vrijdag 12 augustus 2022

Wat is het virusrisico van wittevlieg voor Belgische glastuinbouw?

In het kader van het Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu project 'Beoordeling van het risiRisico op wittevlieg overgedragen virussen in Belgische gewassen - VIRTAB'

De kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, is wijdverspreid in België, maar de kennis over het voorkomen van de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, in België is beperkt. We willen met dit project vooral een beeld krijgen van de verspreiding van de tabakswittevlieg in België en het risico van deze wittevlieg voor onze glastuinbouw. Daarom zoeken we deze zomer naar vers op vangplaat gevangen tabakswittevlieg.

vrijdag 12 augustus 2022/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (10739)/Commentaren (0)/
RSS

Beoordeling van het risico op wittevlieg overgedragen virussen in Belgische gewassen - VIRTAB (01/06/2022 → 31/05/2024)

Coördinator:

  • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

 

Projectpartners:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

    

 

Doel:

Wittevliegen zoals Trialeurodes vaporarorium en Bemisia tabaci zijn verwoestende plagen op gewassen in kasteelt zoals tomaat en komkommer. Ze veroorzaken wereldwijd opbrengstverliezen van meer dan 1 miljard euro per jaar. Ze voeden zich niet alleen met het floëem van plantenbladeren, maar brengen ook schadelijke plantenvirussen over, waarbij B. tabaci meer dan honderd verschillende plantenvirussen kan overdragen. Voor B. tabaci wordt een onderscheid gemaakt tussen Europese en niet-Europese populaties. Die laatste worden soms aangetroffen in ingevoerde producten en sierplanten uit niet-Europese landen, en zij worden volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, beschouwd als quarantaineplaag. De huidige status van de Belgische B. tabaci populaties is echter niet bekend, met volgens de EPPO slechts een beperkte verspreiding van B. tabaci in België, terwijl ze wijdverspreid zijn in Nederland. Ook te verhelderen in dit project is de vraag of de in België aanwezige B. tabaci populaties of de (niet-Europese) B. tabaci-specimens die bij de douane zijn onderschept, drager zijn van door wittevlieg overgedragen virussen die een risico zouden kunnen vormen voor kasteelten in België.

 

Onderzoeksaanpak

Voor de meer accurate identificatie van B. tabaci en de virussen die al dan niet op hen aanwezig zijn (in niet-Europese B. tabaci populaties) ontwikkelen en optimaliseren we zowel klassieke (specifieke en algemene) moleculaire technieken als high-throughput sequencing (Illumina). We gebruiken de technieken om de genoemde plaagorganismen aanwezig in Belgische (Europese) wittevliegpopulaties en hun gastheerplanten te identificeren en te karakteriseren.

 

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project kunnen gebruikt worden om het EU beleid omtrent niet-Europese populaties van B. tabaci te valideren. Daarnaast leveren ze ook kennis over het voorkomen van Belgische B. tabaci populaties zowel in kasteelten als in open teelten, over de virussen die ze mogelijks overdragen en eventuele maatregelen die genomen moeten worden tegen Belgisch B. tabaci populaties.

 

Meer info?

Lisa Heyman


Bemonsteringsronde Bemisia, doet u mee? maandag 4 september 2023

Bemonsteringsronde Bemisia, doet u mee?

De komende weken organiseren we een bemonsteringsronde om een beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, in België. Momenteel is er te weinig gekend over zijn verspreiding in België om in te schatten hoe belangrijk deze opkomende plaag is voor onze teelten. In onze bemonsteringsronde gaan we langs op serrebedrijven met vruchtgroenten en controleren we een aantal vangplaten op de aanwezigheid van Bemisia. Als we Bemisia aantreffen, wordt er nagegaan om welk type Bemisia het gaat.

maandag 4 september 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (1051)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Leeft er Bemisia in uw teelt? zondag 9 juli 2023

Leeft er Bemisia in uw teelt?

Monitoring voor Bemisia in vruchtgroenten 10/07/2023

Witte vliegen zijn een belangrijke plaag op kasgewassen en kunnen tot grote opbrengstverliezen leiden. In vruchtgroenten in België gaat het dan met name over kas- en tabakswittevlieg. De kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, is wijdverspreid en welgekend in België. De tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, is een opkomende plaag die veel minder bekend is.

zondag 9 juli 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (1186)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Enquête over de verspreiding van tabakswittevlieg in België 2023 woensdag 22 februari 2023

Enquête over de verspreiding van tabakswittevlieg in België 2023

In het kader van het VIRTAB-project: “Assessing the risk of whitefly transmitted viruses for Belgian crops”.

De tabakswittevlieg (Bemisia tabaci) is familie van de alom bekende kaswittevlieg (Trialeurodes vaporariorum). Beide zijn belangrijke plaaginsecten die heel wat siergewassen en groenten in kassen kunnen beschadigen. Bovendien kunnen witte vliegen ook virussen overbrengen. De tabakswittevlieg is berucht omdat hij meer dan 100 virussen kan overdragen.

woensdag 22 februari 2023/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4955)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Wat is het virusrisico van wittevlieg voor Belgische glastuinbouw? vrijdag 12 augustus 2022

Wat is het virusrisico van wittevlieg voor Belgische glastuinbouw?

In het kader van het Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu project 'Beoordeling van het risiRisico op wittevlieg overgedragen virussen in Belgische gewassen - VIRTAB'

De kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, is wijdverspreid in België, maar de kennis over het voorkomen van de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, in België is beperkt. We willen met dit project vooral een beeld krijgen van de verspreiding van de tabakswittevlieg in België en het risico van deze wittevlieg voor onze glastuinbouw. Daarom zoeken we deze zomer naar vers op vangplaat gevangen tabakswittevlieg.

vrijdag 12 augustus 2022/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (10739)/Commentaren (0)/
RSS

 

Afgelopen projecten

Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - RI 18/A-293 PRONC-BE (01/07/2019 - 31/03/2022)

Coördinator:

  • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

Projectpartners:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

  

 

Doel

Met steun van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gingen ILVO en PCG op 1 juli 2019 van start met een nationaal project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (RI 18/A-293 PRONC-BE) om het risico van nieuwe gewassen in België in kaart te brengen. Het project zal zich richten op een selectie van vegetatief vermeerderde knolgewassen die veel belangstelling krijgen, maar waarvoor slechts beperkte informatie over de fytosanitaire status beschikbaar is. Zo zal het onderzoek focussen op yacon (Smallanthus sonchifolius), ulluco (Ullucus tuberosus), bataat (Ipomoea batatas), crosne (Stachys affinis), mashua (Tropaeolum tuberosum) en oca (Oxalis tuberosa) als nieuwe gewassen, en aardpeer (Helianthus tuberosus) als ‘vergeten groente’ in België.

 

Voor het project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ wordt samengewerkt met diverse internationale wetenschappelijke instellingen binnen een Euphresco transnationaal project ‘Phytosanitary risks of newly introduced crops’. Euphresco is een internationaal netwerk van organisaties actief in het domein van de plantengezondheid. Het netwerk bestaat vandaag uit ongeveer 70 organisaties afkomstig uit meer dan 50 landen. Het netwerksecretariaat is gehuisvest bij de Europese en Mediterrane Plantengezondheidsorganisatie (EPPO, Parijs). Het netwerk streeft ernaar de coördinatie en de samenwerking op het gebied van de financiering van fytosanitair onderzoek te bevorderen.

 

Meer info?

Annelien Tack
www.euphresco.net


Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen zaterdag 19 november 2022

Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen

Raadpleeg de fiches rond fytosanitaire risico’s in bataat, yacon en ulluco

Via een desktopstudie werden de verschillende mogelijkheden van insleep van virussen en/of nematoden geïdentificeerd en werd de verspreiding van deze nichegewassen in België nagegaan. Telers werden bevraagd over hun ervaringen met de kwaliteit en gezondheid van hun teelt. Op basis van de bevindingen stelden ILVO en PCG informatiefiches op voor bataat, yacon en ulluco die volgens de resultaten het grootste fytosanitair risico vormen en vragen om sensibilisatie. De fiches geven informatie over de virussen en nematoden die aangetroffen werden in deze teelten.

zaterdag 19 november 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (7407)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022 donderdag 8 september 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022

In het kader van het Dept. L & V project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' en de Operationele groep 'MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat'.

Op dinsdag 6 september 2022 organiseerden we een proefveldbezoek en machinedemonstraties voor de teelt van bataat'. Het programma omvatte een rondgang waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2022, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen. Het nieuwe VLAIO LA-traject ‘Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' werd voorgesteld.

donderdag 8 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (9648)/Commentaren (0)/
Yacon rassen 2021 donderdag 10 maart 2022

Yacon rassen 2021

Demonstratieve rassenproef yacon 2021

Voor het 8ste jaar op rij werden dit jaar verschillende rassen yacon (Smallanthus sonchifolius) vergeleken in proef. De resultaten over de jaren heen maken het mogelijk rassen te selecteren die over het algemeen beter presteren dan andere.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (8526)/Commentaren (0)/
Yacon rassen 2020 donderdag 18 maart 2021

Yacon rassen 2020

Demonstratieve rassenproef yacon 2020

Voor het zevende jaar op rij werden dit jaar verschillende rassen yacon (Smallanthus sonchifolius) vergeleken in proef. De resultaten over de jaren heen maken het mogelijk rassen te selecteren die over het algemeen beter presteren dan andere. Onderzoek met de rassen: "Blanco" / "Dimi" / Meest courante, gele soort / "Morado" / Peru I / "Rojo" / Uit Cajamarca Peru / Uit Nieuw-Zeeland / Uit Nieuw-Zeeland II "Richard" / Uit Rusland / Witte soort.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (12050)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bezoekersgids proefveldbezoek en demonstratie bataat 2020 dinsdag 15 september 2020

Bezoekersgids proefveldbezoek en demonstratie bataat 2020

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en 'Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture' - RI 18/A-293 PRONC-BE

Op 10 september 2020 ging het proefveldbezoek & demonstratie rond de teelt van bataat door op het PCG. Bezoekersgids: 1. Teelttechnische proef aanleg bataat / 2. Rassenproef bataat /3. Efficiëntie en selectiviteit van onkruidbestrijdingsmiddelen in bataat / 4. Bewaring bataat / 5. Demonstratie machines / 6. Rassenonderzoek yacon / 7. Innovatieve teelt oca / 8. PRONC: Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’

dinsdag 15 september 2020/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (21255)/Commentaren (0)/
Innovatieve teelten oca, ulluco, mashua en crosne demo 2019 dinsdag 1 september 2020

Innovatieve teelten oca, ulluco, mashua en crosne demo 2019

Demo innovatieve teelten oca of knolklaverzuring, ulluco, mashua of knolcapucien en crosne of Japanse andoorn 2019

In deze demotuin probeerden we voor het derde jaar op rij enkele minder gekende teelten uit. We richtten ons, in navolging van yacon en bataat, op enkele - weliswaar kleinere – knol- of wortelvormende gewassen, nl. oca of knolklaverzuring (oxalis tuberosa), ulluco (ullucus tuberosus), mashua of knolcapucien, (tropaeolum tuberosum) en crosne of Japanse andoorn (Stachys sieboldii syn. Affinis).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (13160)/Commentaren (0)/
Fytosanitaire risico’s van nieuwe gewassen dinsdag 20 augustus 2019

Fytosanitaire risico’s van nieuwe gewassen

In het kader van het FOD-project 'Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - RI 18/A-293 PRONC-BE'

Plantmateriaal van nieuwe gewassen komt ons land binnen via verschillende kanalen. De fytosanitaire status van dit materiaal wordt echter zelden gecontroleerd. Vooral virussen en nematoden hebben een groot potentieel om zo ongemerkt ingesleept te worden in België. ILVO en PCG slaan daarom de handen in elkaar om het fytosanitair risico van verschillende knolgewassen in kaart te brengen.

dinsdag 20 augustus 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (17637)/Commentaren (0)/
Bataat nu ook als teelt in de verzamelaanvraag vrijdag 9 augustus 2019

Bataat nu ook als teelt in de verzamelaanvraag

Er werd om en bij de 80 hectare bataat geregistreerd in Vlaanderen

Om in kaart te brengen welke virussen aanwezig zijn in bataat in Vlaanderen en welk risico deze virussen inhouden, werd een project opgestart samen met ILVO. Bataat telers die vreemde symptomen aantreffen in het veld kunnen bijdragen aan het project door foto’s door te sturen van de symptomen naar annelien[at]pcgroenteteelt.be. Op basis van de foto’s wordt dan beslist om een eventuele virusanalyse uit te voeren.

vrijdag 9 augustus 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (20044)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

 

 

 

Scheldemondfonds

Het Scheldemondfonds stimuleert grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties (en eventueel private partijen) binnen Euregio Scheldemond. Voor die projecten die te kleinschalig zijn voor Europa, of niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kan het Scheldemondfonds wellicht wat betekenen.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Afgelopen projecten

Gewasbescherming op de grens (30/11/2020 - 30/11/2021)

Coördinator:

  • Inagro

 

Projectpartner:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 

 

Projectinhoud:

Gewasbescherming is voor grenslandbouwers niet altijd evident. De doelstelling van dit project is enkele knelpunten duidelijker in kaart brengen en een actieplan opmaken om de resterende knelpunten verder uit te diepen en de meest aangewezen strategie te bepalen om deze aan te pakken. Er worden in het project ook stappen gezet om een eerste knelpunt aan te pakken, namelijk we zullen overleggen met de bevoegde instanties in België en Nederland mbt een vereenvoudigde wederzijdse erkenning van de spuit-/fytolicentie. De verwachte resultaten zijn mogelijks een vereenvoudigde wederzijdse erkenning van de spuit-/fytolicentie en een actieplan met advies omtrent de resterende knelpunten en de meest aangewezen strategie om deze aan te pakken.

 

Meer info?

Anne Waverijn


Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje maandag 29 november 2021

Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje

In het kader van het Euregio-Scheldemond project ‘Gewasbescherming op de grens’.

Spuitdrift is de ongewenste verplaatsing van druppeltjes van gewasbeschermingsmiddelen onder invloed van de wind buiten het te behandelen perceel. Gewasbeschermingsmiddelen komen zo op naburige percelen of in waterlopen terecht en kunnen daar schade veroorzaken. Om drift te vermijden bestaat er een driftreductiewetgeving en bufferzone-reglementering, maar deze wetgeving is vrij complex. En als je grenslandbouwer met Nederland bent, wordt het helemaal moeilijk, want deze wetgeving verschilt van land tot land… We zetten alles nog even voor jouw op een rijtje.

maandag 29 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (11587)/Commentaren (0)/
De fyto- of spuitlicentie verlengen maandag 29 november 2021

De fyto- of spuitlicentie verlengen

In het kader van het Euregio-Scheldemond project ‘Gewasbescherming op de grens’.

Heel wat fytolicenties vervallen binnenkort. Wie nog niet voldoende navormingen heeft gevolgd om de fytolicentie te verlengen, is vast er vast naar op zoek. We zetten even op een rijtje waar je info vindt over fytolicentie-navormingen. Ben je grenslandbouwer met Nederland en heb je ook een spuitpas? Lees dan ook verder want in deze nieuwsbrief krijg je tips om je spuitpas te verlengen.

maandag 29 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (10841)/Commentaren (0)/
Blijf op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming maandag 29 november 2021

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming

In het kader van het Euregio-Scheldemond project ‘Gewasbescherming op de grens’.

Er is heel wat wetgeving te volgen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze wetgeving is niet altijd eenvoudig en verandert regelmatig. Wil jij ook snel op de hoogte zijn van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming? Lees dan volgende blog.

maandag 29 november 2021/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (10207)/Commentaren (0)/
RSS