X
GO

Labo-analyses

Het PCG beschikt over een eigen laboratorium dat ter beschikking staat van eigen proeven en stalen van telers. In het laboratorium worden voornamelijk bodemanalyses uitgevoerd.

Erkenningen

BELAC-Accreditatie

Voor laboratoria is er een specifieke kwaliteitsnorm, de ISO 17025, vastgelegd. Deze norm eist een strikte structurering en controle van alle activiteiten binnen het labo, zodat de kwaliteit van de analyses door middel van standaardisatie, validatie en traceerbaarheid maximaal kan gegarandeerd worden en dit van ontvangst tot en met de rapportering.

Ons labo is geaccrediteerd door Belac voor de analyse van minerale stikstof en ontving daarvoor 

Erkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM) afdeling mestbank

Wij zijn door de VLM erkend voor het bepalen van minerale stikstof en voor koolstofbepaling.

Bodemanalyses

  • Minerale stikstof (NO3-N en NH4-N)
  • pH
  • Zoutgehalte (EC-waarde)
  • Koolstofgehalte (humus)

Bij elke analyse kan ook bemestingsadvies aangevraagd worden.
De grondanalyse voor stikstofbepaling met bijhorende advisering verloopt conform de voorschriften van VLM.

Regelgeving groenten

Vanaf 2013 voorziet MAP IV dat een belangrijk deel van de groenten niet meer mogen bemest worden tenzij u beschikt over een aantal bodemanalyses met bijhorend N-bemestingsadvies. Deze staalnames kunnen door het PCG gebeuren. Deze moeten genomen worden ten laatste voor de laatste bemesting van de teelt. Let wel: ook sierplanten- en/of boomkwekerij vallen onder deze regelgeving.

Staalname

Door de klant

Het staal kan door u zelf genomen worden. Dit kan niet wanneer staalname door het labo wordt verplicht door bepaalde instanties (bijvoorbeeld overheid).

Om een correcte analyse te hebben, is het belangrijk dat het staal zo spoedig mogelijk wordt binnengebracht. In afwachting dient u het staal te bewaren in de koelkast bij maximum 4°C.

Hoe neemt u best een grondstaal?

Door erkend staalnemer

Neem hiervoor contact op met het laboratorium: Jana Van Steenkiste of vraag een staalname aan via labo[at]pcgroenteteelt.be.

Formulieren

Bij het binnenbrengen van stalen dient het staal vergezeld te zijn van het ​inlichtingsformulier grond

Meer info?
Jana Van Steenkiste