X
GO

Nieuwsbrieven PCG

Extra water infiltreren rond jouw glastuinbouwbedrijf? Laat je begeleiden!

Extra water infiltreren rond jouw glastuinbouwbedrijf? Laat je begeleiden!

In het kader van het demonstratieproject GlaWInO

Via VLIF Niet-Productieve Investeringen (VLIF-NPI) kan je als landbouwer subsidies ontvangen voor maatregelen die een positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap. Om de mogelijkheden en het bestaan van de NPI’s verder kenbaar te maken onder de sector werd het demonstratieproject GlaWInO opgestart dat zich focust op infiltratiesystemen bij glastuinbouwbedrijven. Wat kunnen we voor jouw bedrijf betekenen? Dat lees je hier!

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (284)/Commentaren (0)/
Voorstelling Jeroen Van Mullem

Voorstelling Jeroen Van Mullem

Nieuwe medewerker glasteelten

Sinds augustus 2022 is Jeroen Van Mullem actief als onderzoeker binnen de glasafdeling, .

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Van Mullem Jeroen/Aantal keer bekeken (138)/Commentaren (0)/
Tags:
Duidelijk effect van stikstofbemesting in winterprei

Duidelijk effect van stikstofbemesting in winterprei

Actueel nieuws prei

De hergroei van prei na de winter is ondertussen gestart, veel later dan wat wij de voorbije jaren gewoon waren. Toch worden op veel bedrijven nog steeds lage opbrengsten gehaald. Op percelen waar regelmatig prei staat, zien wij soms veel schade van sleet en papiervlekkenziekte. Veelal is dit het gevolg van een algemene verzwakking van de prei.

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (162)/Commentaren (0)/
Seizoen zaaiuien staat voor de deur

Seizoen zaaiuien staat voor de deur

Actueel nieuws uien

Met de omschakeling naar het zomeruur in het verschiet staat ook het voorjaar weer voor de deur. Her en der zijn in de droge periode van februari al wat veldwerkzaamheden uitgevoerd, maar het overgrote deel staat nog op de planning. Hieronder vallen ook de voorbereidende werkzaamheden voor de teelt van zaaiuien. Op de zwaardere grondsoorten (klei) vond al een eerste zaaiperiode plaats. Op de lichte gronden (zand – zandleem) gaan we hiermee van start gedurende de 2de helft van maart, afhankelijk van de klimaatomstandigheden.

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Lippens Louis/Aantal keer bekeken (124)/Commentaren (0)/
Watergift in bataat loont de moeite

Watergift in bataat loont de moeite

In het kader van het project ‘Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw’

Hoewel bataat vrij droogtetolerant is en goed kan recupereren na moeilijke omstandigheden, is de aanwezigheid van voldoende water cruciaal voor het eindresultaat. We bekeken in 2022 het effect van watergift op de uiteindelijke opbrengst.

dinsdag 21 maart 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (131)/Commentaren (0)/
Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken

Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken

In het kader van het demonstratieproject 'Bodemkracht: verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken'

Tijdens de voorbije twee teeltseizoenen werd er op verschillende proefvelden in Vlaanderen gezocht naar manieren om de gewasweerbaarheid tegen droogte te verhogen. Goede bodempraktijken kunnen voor een betere vochthuishouding in de bodem zorgen.

vrijdag 17 maart 2023/Auteur: Waverijn Anne/Aantal keer bekeken (215)/Commentaren (0)/
MIRLET.C4G van start

MIRLET.C4G van start

Verhoogde waterproductiviteit in bladgewassen door integratie van de MIRLET-tool met Care4Growing

In tijden van klimaatverandering is zuinig omspringen met water van groot belang voor de land- en tuinbouw om de strijd tegen waterschaarste en droogte aan te gaan. De MIRLET-tool (Model IRrigation in LETtuce) ondersteunt telers van bladgewassen in serregrond bij hun irrigatiemanagement. De tool combineert een datacaptatiesysteem in de serre, in de vorm van een pakket van sensoren, met een mechanistisch verdampingsmodel en geeft de telers zo adviezen over de optimale irrigatiestrategie. Om deze irrigatie-optimalisatie tool voor telers gemakkelijker toegankelijk te maken, ging op 10 oktober 2022 het samenwerkings- en digitaliseringsproject ´MIRLET.C4G´ van start. Daarbij werken wij samen met Inagro, het Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) en LAVA. 

dinsdag 7 maart 2023/Auteur: Heyman Lisa/Aantal keer bekeken (617)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Moeilijke hergroei in prei en de productie blijft op een laag pitje

Moeilijke hergroei in prei en de productie blijft op een laag pitje

Actueel nieuws prei

De voorbije week was behoorlijk koud met nachtvorst. Hierdoor geraakt de prei moeilijk in hergroei en blijft de productie op een laag niveau. Op veel bedrijven is het opbrengstniveau momenteel 30 à 35 ton per hectare.

dinsdag 7 maart 2023/Auteur: Taco DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (403)/Commentaren (0)/
Doordachte rassenkeuze ui loont aan het einde van het seizoen

Doordachte rassenkeuze ui loont aan het einde van het seizoen

Actueel nieuws uien

Kwaliteit na bewaring is in de uienteelt van groot belang. Kwaliteitsverlies heeft rechtstreeks invloed op het financiële eindresultaat voor de teler. Naast de teeltomstandigheden en bewaartechniek speelt ook de rassenkeuze een grote rol. Ieder ras beschikt namelijk over z’n eigen specifieke kwaliteiten. De rassenproef van 2022 wordt nog steeds opgevolgd in de bewaring.

dinsdag 7 maart 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (350)/Commentaren (0)/
Bellevue, Orleans en Beauregard nek aan nek in 2022

Bellevue, Orleans en Beauregard nek aan nek in 2022

Resultaat rassenonderzoek bataat

Na een uitgebreide screening van de beschikbare bataat rassen in de periode 2018-2021, legden we in 2022 een beperktere demonstratieve proef aan met 6 rassen bataat.

dinsdag 7 maart 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (394)/Commentaren (0)/
Onderzoek in bataat gaat verder

Onderzoek in bataat gaat verder

In het kader van het VLAIO LA-project 'Maxbat'

Dat succesvol bataat telen in België mogelijk is, zoveel is duidelijk. Toch zijn er nog heel wat vragen waarop we vandaag het antwoord niet kennen en vraagt de uitbreiding van deze teelt diepgaander onderzoek.

dinsdag 21 februari 2023/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (1167)/Commentaren (0)/
Hou roest in het oog!

Hou roest in het oog!

Actueel nieuws prei

De prei is na de vorstperiode van december goed gerecupereerd maar de voorbije week was het opnieuw koud met verschillende dagen met nachtvorst. De hergroei is er nog niet helemaal.

dinsdag 21 februari 2023/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (896)/Commentaren (0)/
Presentaties studieavond industriebloemkool 2023

Presentaties studieavond industriebloemkool 2023

Het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met PCG, Inagro, TACO, Ingro en Boerenbond.

Op maandag 13 februari 2023 ging de studieavond industriebloemkool door, georganiseerd door het Departement Landbouw en Visserij, in samenwerking met PCG, Inagro, TACO, Ingro en Boerenbond.

vrijdag 17 februari 2023/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (1133)/Commentaren (0)/
Word nu lid van de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten

Word nu lid van de Focusgroep Bodemkwaliteit in openluchtgroenten

Focusgroep B3W (Begeleidingsdienst voor Betere Bodem en Waterkwaliteit) komt 3 keer per jaar samen

In het kader van de B3W-werking organiseren we een Focusgroep ‘Bodemkwaliteit in openluchtgroenten’. Deze focusgroep is een lerend netwerk, waarbinnen wij samen met 8 à 12 groentetelers 3 keer per jaar samenkomen om kennis uit te wisselen over bodemkwaliteit.

donderdag 9 februari 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (1185)/Commentaren (0)/
Terugblik studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

Terugblik studienamiddag 'Uien telen in een veranderend klimaat'

De uienteler van vandaag moet gewapend zijn tegen verschillende uitdagingen in de toekomst

Op 24 januari 2023 organiseerde het Departement Landbouw en Visserij een studienamiddag met als thema ‘Uien telen in een veranderend klimaat’. Hiervoor werd samengewerkt met PCG, Inagro, Ingro, Vegras en Boerenbond. Dankzij het gevarieerde programma waarin diverse thema’s als bemesting, irrigatie, bewaring en afzetmarkt aan bod kwamen, konden we rekenen op meer dan 100 aanwezigen.

donderdag 9 februari 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (1004)/Commentaren (0)/
Bewaarseizoen 2022 loopt niet van een leien dakje

Bewaarseizoen 2022 loopt niet van een leien dakje

Actueel nieuws uien

Uien telen was in 2022 een uitdaging. We zijn in het voorjaar geconfronteerd geweest met wisselende (lees: moeilijke) omstandigheden. De droge, warme zomer heeft geleid tot en extreem hoge tripsdruk en een afwijkende plantengroei in verschillende regio’s. Hierdoor heeft op veel plaatsen in Vlaanderen de behandeling met maleïnehydrazide (MH) niet aangeslagen of is ze niet toegepast.

vrijdag 20 januari 2023/Auteur: Bodyn Jonas/Aantal keer bekeken (1119)/Commentaren (0)/
Tags: bewaring
Na de serre nu ook kurkuma in onverwarmde tunnel opgeplant

Na de serre nu ook kurkuma in onverwarmde tunnel opgeplant

In het kader van het Interreg NWE-project CurCol ‘CURcuma based sustainable COLors’.

Na twee jaar succesvol kurkuma telen in de verwarmde kas, werden dit jaar voor het eerst ook de mogelijkheden van de kurkumateelt in een onverwarmde tunnel bekeken. De kurkumaplanten groeiden goed, maar de opbrengst lag toch lager dan de opbrengst uit de verwarmde kas in 2021. Een goede voorkieming bleek opnieuw belangrijk. De rhizomen van verschillende herkomsten toonden duidelijke verschillen in opbrengst en kleur. Er lag ook opnieuw een proef aan in de verwarmde serre zodat we kosten en opbrengsten kunnen vergelijken. Over deze proef en de vergelijking tussen serre en tunnel berichten we binnenkort.

vrijdag 20 januari 2023/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (1531)/Commentaren (0)/
Nieuwsbrief PCG december 2022

Nieuwsbrief PCG december 2022

Agenda & actualiteiten december 2022

 

 

 

 • PCG gaat digitaal
 • Agenda
  • Studienamiddag: Uien telen in een veranderend klimaat -  Dinsdag 24 januari 2023 van 13u30 tot 16u45
 • Openluchtteelt actueel
  • Opbrengst van prei lager dan normaal
  • Hitte en vorst heeft gezorgd voor onvoldoende industriebloemkool
  • Lastig seizoen voor spruitkooltelers
  • Bijbemesten kan terug vanaf 16 januari indien nodig
 • Openluchtteelten projecten
  • Mineralisatie van stikstof uit bodemorganische stof maximaal benutten (MiNiMax)
  • Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen
 • Beschutte teelten actueel
  • Gezocht: Oost-Vlaamse (korte keten) telers met interesse in de biologische gemberteelt
  • Samenaankoop bio gemberplanten voor professionelen
 • Beschutte teelten projecten
  • Verslag tweede proefveldbezoek kurkuma 9 november 2022
  • Zet een punt achter puntvervuiling!
  • Voorstelling personeel
 • Innovatie en consumentenonderzoek
dinsdag 20 december 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (714)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG november 2022

Nieuwsbrief PCG november 2022

Agenda & actualiteiten november 2022

 

 

 

dinsdag 15 november 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1027)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG oktober 2022

Nieuwsbrief PCG oktober 2022

Agenda & actualiteiten oktober 2022

 

 

 

vrijdag 14 oktober 2022/Auteur: Demeyere Krista/Aantal keer bekeken (1261)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG september 2022

Nieuwsbrief PCG september 2022

Agenda & actualiteiten september 2022

 

 

 

dinsdag 6 september 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1760)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juli 2022

Nieuwsbrief PCG juli 2022

Agenda & actualiteiten juli 2022

 

 

 

vrijdag 15 juli 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2574)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juni 2022

Nieuwsbrief PCG juni 2022

Agenda & actualiteiten juni 2022

donderdag 16 juni 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2672)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG mei 2022

Nieuwsbrief PCG mei 2022

Agenda & actualiteiten mei 2022

 

 

 

woensdag 18 mei 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2661)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG april 2022

Nieuwsbrief PCG april 2022

Agenda & actualiteiten april 2022

 

 

 

 • Agenda
 • Openluchtteelt actueel
  • Uien / bloemkool / Preimineervlieg
 • Beschutte teelt proeven
  • Zero-fyto bladluisbeheersing in paprika: nuttigen effectiever dan intercropping met rozemarijn
  • Overzicht planning serres 2022
  • Irrigatietechnieken in cherrytomaat onder de loep
woensdag 27 april 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2810)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG maart 2022

Nieuwsbrief PCG maart 2022

Agenda & actualiteiten maart 2022

 

 

 

 • Agenda
  • Save the date! - Netwerkdag “Techniek in biotuinbouw” - Dinsdag 13/09/2022 vanaf 10u30
 • Openluchtteelt actueel
  • Preiseizoen loopt op zijn einde, het nieuwe seizoen is ingezet
  • Rechtzetting Orondis Plus
 • Openluchtteelt proeven
  • Overvloedige neerslag tempert effect van druppelirrigatie
 • Beschutte teelt projecten
  • Videoreeks over plaagbeheersingsmethoden zonder (bio)pesticiden
 • Vacature
donderdag 17 maart 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (3003)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG februari 2022

Nieuwsbrief PCG februari 2022

Agenda & actualiteiten februari 2022

 

 

 

 • Agenda
  • Groenbedekkersevent (deel 2: machinedemo) - Donderdag 31/03/2022 start  om 09u30 en om 16u00
 • Openluchtteelt actueel
  • Aandachtspunten Mestbankloket 2022
 • Openluchtteelt proeven
  • Uien telen blijft een uitdaging
  • Resultaten tweede ronde alternatieve sla stikstofbemestingsproef 2021n
 • Openluchtteelt projecten
  • Vergelijking plantmateriaal bataat, ras Beauregard
 • Beschutte teelten actueel
  • MIRLET-app goedgekeurd voor GMO steun
  • Samenaankoop haspels en clipsen vruchtgroenten - bestellingen tem 02/03/2022
 • Beschutte teelten projecten
  • Dé agrarische energie-encyclopedie wordt vervolgd in Enerpedia 4.0
  • Enten van aubergines zorgt voor een meeropbrengst in biologische tunnelteelt
 • ONLINE STUDIEAVOND PREI - Woensdag 23 februari 2022 van 19u30 tot 21u30
 • WEBINAR: Nieuwe subsidie voor mechanische onkruidbeheersing en compostkeerder - maandagavond 28 februari 2022 van 20u00 tot 21u30
maandag 21 februari 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1785)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG januari 2022

Nieuwsbrief PCG januari 2022

Agenda & actualiteiten januari 2022

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • Prei gezond houden om verliezen te voorkomen
  • Melding voor het onttrekken van water uit een onbevaarbare waterloop
  • Gratis uitleendepot ter voorkoming van puntvervuilingen
 • Openluchtteelt proeven
  • Verhoogde gewasweerbaarheid bij droogte dankzij goede bodempraktijken
  • Overstromingsgebied Kruisem: wateroverlast bestrijden én waterbeschikbaarheid verhogen
 • Openluchtteelt projecten
  • Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje
 • Beschutte teelten actueel
  • Intrekking van bepaalde toepassingen voor spinosad
 • Beschutte teelten proeven
  • PCG zet verder in op onderzoek naar de teelt van gember
donderdag 20 januari 2022/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1993)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG december 2021

Nieuwsbrief PCG december 2021

Agenda & actualiteiten december 2021

 

 

 

vrijdag 17 december 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1999)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG november 2021

Nieuwsbrief PCG november 2021

Agenda & actualiteiten november 2021

 

 

 

 • Agenda
  • Thematisch uitwisselingsmoment ‘Vloeibare bemesting in prei’ - Maandag 06/12/2021
  • Informatiedag boerderijcompostering - Dinsdag 07/12/2021
 • Openluchtteelt actueel
  • Bruine schachtstrepen en schieters in prei
  • Gezond gewas zorgt voor goede bewaring van knolselder
 • Openluchtteelt projecten
  • Blijf op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming
   • Belgische wetgeving op Fytoweb
   • Nederlandse wetgeving op CTGB
  • Mengsels van groenbemesters centraal thema op groenbemestersevent deel 1
 • Beschutte teelten proeven
  • Onderstammen- en rassenproef blokpaprika
  • Opnieuw succesvolle teelt van kurkuma
woensdag 24 november 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1945)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG oktober 2021

Nieuwsbrief PCG oktober 2021

Agenda & actualiteiten oktober 2021

 

 

 

 • Agenda
 • Openluchtteelt actueel
  • Oogstpiek in bloemkool
  • Ziektebestrijding in koolgewassen
  • Ziektebestrijding prei
  • Seizoen van lage plaagdruk loopt op zijn einde
  • Afwatering controleren
  • Geen bemesting meer vanaf 1 november
 • Openluchtteelt projecten
  • De aanpak van aaltjes is perceelsspecifiek
  • Irrigatie in de kijker op Werktuigendagen
 • Beschutte teelten proeven
  • Lagedruk stomen leidt tot een betere opkomst en opbrengst
 • Aankondigingen
vrijdag 29 oktober 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (1994)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG september 2021

Nieuwsbrief PCG september 2021

Agenda & actualiteiten september 2021

 

 

 

 • Agenda
  • Proefveldbezoek Beheersing van het wortellesieaaltje 'Pratylenchus penetrans' - Vrijdag 07/10/2021
  • Groenteplatform op Werktuigendagen 2021 - Zaterdag & zondag 25 & 26 september 2021 telkens van 09u00 tot 18u00
 • Openluchtteelt actueel
  • Uitstel inzaaien vanggewassen goedgekeurd voor dit najaar
  • Wees waakzaam voor roest en andere ziekten in prei
  • Grote insectendruk bleef uit
  • Invloed valse meeldauw op bewaring uien
 • Openluchtteelt projecten
  • Bataat dag op PCG
  • Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app?
 • Beschutte teelten projecten
  • Demonstratieproject GlaWInO wil wateropslag en infiltratie in de glastuinbouw optimaliseren!
 • Beschutte teelten actueel
  • Klimaatcomputer aanpassen richting herfst
donderdag 23 september 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2102)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG augustus 2021

Nieuwsbrief PCG augustus 2021

Agenda & actualiteiten augustus 2021

 

 

 

 • Agenda
  • BATAAT dag - Dinsdag 07/09/2021
  • PREIdag - Vrijdag 10/09/2021
  • Proefveldbezoek Beheersing van het wortellesieaaltje 'Pratylenchus penetrans' - Vrijdag 07/10/2021
 • Openluchtteelt actueel
  • De regen laat zijn sporen na
  • Beperkte aanwezigheid van insecten
  • Hogere ziektedruk in natte zomer
  • Ziektedruk in uien neemt toe
  • Verwar aantasting van mineerborstelmot niet met Alternaria
 • Openluchtteelt proeven
  • Resultaten 1e ronde stikstofbemestingsproef alternatieve sla
  • Onkruidbestrijding in sla
  • PCG stelt het lopende onderzoek voor in openlucht
 • Aankondigingen
  • Nieuwe personeelsleden: Evelyne Duthoo
 • Beschutte teelten actueel
  • Nieuw virus in de komkommerteelt
 • Beschutte teelten proeven
  • Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten
  • Telers met Verticillium problemen in aubergine gezocht!
donderdag 12 augustus 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2448)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG juni 2021

Nieuwsbrief PCG juni 2021

Agenda & actualiteiten juni 2021

 

 

 

 • Agenda
  • Proefveldbezoek Bio beschutte teelt - Dinsdag 06/07/2021
  • Save the date: BATAAT dag - Dinsdag 07/09/2021
  • Save the date: PREI dag - Vrijdag 10/09/2021
 • Openluchtteelt actueel
  • Trips
 • Openluchtteelt proeven
  • Plagen in de groenteteelt
  • Onkruidproeven
  • Wortelen
  • Irrigatie
  • Bemesting
 • Aankondigingen
  • Nieuwe personeelsleden: Joshi Vermeersch
 • Beschutte teelten actueel
  • Aandachtspunten voor de zomer
 • Beschutte teelten proeven
  • Proeven lopende in de serres en tunnels in 2021
vrijdag 25 juni 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (4965)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG mei 2021

Nieuwsbrief PCG mei 2021

Agenda & actualiteiten mei 2021

 

 

 

 • Agenda
  • Proefveldbezoek openluchtteelten groenten - Dinsdag 29 juni 2021
 • Openluchtteelt actueel
  • Derogatiestaalnames moeten genomen zijn voor 31 mei 2021
  • Witverkleuring door combinatie afdekking en zonnestraling
 • Openluchtteelt proeven
  • Prei rassenvergelijking late winterteelt 2020-2021
 • Openluchtteelt projecten
  • Operationele groep Mebat gaat van start!
 • Beschutte teelten proeven
  • Aquaponics met aubergines en omegabaars
 • Beschutte teelten projecten
  • MIRLET-tool voor irrigatie van bladgewassen onder glas
donderdag 20 mei 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5784)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG april 2021

Nieuwsbrief PCG april 2021

Agenda & actualiteiten april 2021

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • Kunstmestregister vanaf 15 april 2021 verplicht na 7 dagen in te vullen
  • Equivalente maatregelen aanvragen tegen 30 april 2021
  • Volg schot in prei goed op voor bepaling van het optimale oogsttijdstip
 • Openluchtteelt projecten
  • Resultaten van het ECOPAD-project online beschikbaar als technische fiches
  • Stikstofbemestingsproef uien gezaaid
 • Beschutte teelten actueel
  • Monitoring cruciaal in het beheersen van schildwantsen
 • Beschutte teelten proeven
  • Lagedruk grondstomen kan Rhizoctonia en Sclerotinia bestrijden
 • Beschutte teelten projecten
  • Technische Product Fiches van het BIOPROTECT-project
donderdag 22 april 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (5643)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG maart 2021

Nieuwsbrief PCG maart 2021

Agenda & actualiteiten maart 2021

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • 120 dagen regeling in kolen
  • Prei
 • Openluchtteelt projecten
  • B3W: duurzaam bodem- en nutriëntenbeheer gestoeld op onderzoek en praktijk
 • Beschutte teelten actueel
  • ToBRFV recent ook in België vastgesteld
 • Beschutte teelten proeven
  • Irrigatie in biologische cherrytomaat in koepels
 • Aankondigingen
  • Nieuwe personeelsleden: Monruedee Srichiangwang en Ellen Dendauw
donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2196)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG februari 2021

Nieuwsbrief PCG februari 2021

Agenda & actualiteiten februari 2021

 

 

 

 • Agenda
  • Studieavond: Uienteelt (webinar) - Dinsdag 23/02/2021 van 19u30 tot 21u30
  • Spuittechniek en driftreductie in groenten en akkerbouw - Woensdag 24/02/2021 start om 20u00
 • Openluchtteelt actueel
  • Eerste resultaten prei winterrassen
  • Prei vorstschade
  • Veel schade door Collettotrichum
 • Openluchtteelt proeven
  • Tripsbestrijding is uitdagend, maar mogelijk
  • Druppelirrigatie in prei bewijst zijn nut!
 • Beschutte teelten actueel
  • Samen sterker: aankoop haspels en clipsen vruchtgroenten
donderdag 18 februari 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2138)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG januari 2021

Nieuwsbrief PCG januari 2021

Agenda & actualiteiten januari 2021

 

 

 

 • Agenda
  • Slotseminarie ECOPAD
 • Openluchtteelt actueel
  • Groei van prei stimuleren door beperkte stikstofbemesting
  • Prei gewasbescherming
  • Rassenaanbod prei breidt uit
  • Vraag zoveel mogelijk info bij het pachten van gronden
 • Openluchtteelt proeven
  • Prei rassen vroege herfst, keuzemogelijkheid groeit binnen het rassenaanbod
  • Rassenproeven prei - late herfstteelt 2020 op de drie Vlaamse proefcentra
 • Openluchtteelt projecten
  • Planttijdstip en plantdichtheid bataat onder de loep
 • Beschutte teelten proeven
  • Geschiktheid van onderstammen tomaat voor de biologische teelt
vrijdag 22 januari 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2370)/Commentaren (0)/
Tags:
Nieuwsbrief PCG december 2020

Nieuwsbrief PCG december 2020

Agenda & actualiteiten december 2020

 

 

 

 • Openluchtteelt actueel
  • Gebiedstypes opnieuw ingetekend
  • Digitaal kunstmestregister vanaf 1 januari 2021
  • Bijbemesten kan terug vanaf 16 januari indien nodig
 • Openluchtteelt proeven
  • Bloemkool rassenvergelijking tweede vrucht
 • Openluchtteelt projecten
  • Duurzame beheersing van koolvlieg: Een moeilijk beheersbare plaag
 • Beschutte teelten actueel
 • Beschutte teelten projecten
maandag 21 december 2020/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2351)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS
12
123movies