GO
Brochure Recirculatie van water in de glastuinbouw

Brochure Recirculatie van water in de glastuinbouw

Het installeren van een recirculatiesysteem met hergebruik van drainwater.

Auteur: Vandewoestijne Elise/dinsdag 17 januari 2006/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Water_GG, Actueel, Brochure, Niet-leden

Deze brochure is een leidraad bij technische vragen met betrekking tot het installeren van een recirculatiesysteem met hergebruik van drainwater. Door efficiënter gebruik van water en meststoffen verlagen de kosten van de teelt.

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Inleiding
 • 1. Hoe water hergebruiken?
  • 1.1. Aanmaakwater
          1.1.1. Waterkwaliteit
                     1.1.1.1. Richtwaarden kwaliteit van het aanmaakwater
                     1.1.1.2. Watersamenstelling
          1.1.2. Waterbronnen
                     1.1.2.1. Regenwater
                     1.1.2.2. Boorputwater
                     1.1.2.3. Openputwater
                     1.1.2.4. Leidingwater
           1.1.3. Opslag van water
                     1.1.3.1. Opslagmogelijkheden
                     1.1.3.2. Optimale benutting van regenwater
                     1.1.3.3. Algengroei
  • 1.2. Recirculatiesystemen
  • 1.3. Ontsmetting
          1.3.1. Ontsmettingssystemen
                     1.3.1.1. Langzame zandfiltratie
                     1.3.1.2. Uv-ontsmetting
                     1.3.1.3. Verhitting
                     1.3.1.4. Ozonisatie
          1.3.2. Controle van de efficiëntie van ontsmetting
  • 1.4. Restdrain
          1.4.1. Rietvelden
                     1.4.1.1. Types rietvelden
                     1.4.1.2. Werking
                     1.4.1.3. Praktijkvoorbeelden
          1.4.2. Restdrain benutten op landbouwgrond
 • >2. Teelt per teelt
  • 2.1. Sierteelt
          2.1.1. Snijbloemen
                    2.1.1.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                    2.1.1.2. Watergift en -opslag
                    2.1.1.3. Grenswaarden voor drainwater
                    2.1.1.4. Recirculatiesystemen
                    2.1.1.5. Pathogenen
                    2.1.1.6. Ontsmettingssystemen
         2.1.2. Azalea
                   2.1.2.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.1.2.2. Watergift en -opslag
                   2.1.2.3. Grenswaarden voor drainwater
                   2.1.2.4. Recirculatiesystemen
                   2.1.2.5. Pathogenen
                   2.1.2.6. Ontsmettingssystemen
         2.1.3. Potplanten
                   2.1.3.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.1.3.2. Watergift en -opslag
                   2.1.3.3. Grenswaarden voor drainwater
                   2.1.3.4. Recirculatiesystemen
                   2.1.3.5. Pathogenen
                   2.1.3.6. Ontsmettingssystemen
  • 2.2. Groenteteelt
          2.2.1. Vruchtgroenten
                   2.2.1.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.2.1.2. Watergift en -opslag
                   2.2.1.3. Grenswaarden voor drainwater
                   2.2.1.4. Recirculatiesystemen
                   2.2.1.5. Pathogenen
                   2.2.1.6. Ontsmettingssystemen
          2.2.2. Bladgewassen en kruiden
                   2.2.2.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
                   2.2.2.2. Watergift en -opslag
                   2.2.2.3. Recirculatiesystemen
                   2.2.2.4. Pathogenen
                   2.2.2.5. Ontsmettingssystemen
  • 2.3. Aardbeienteelt
          2.3.1. Kwaliteit van het aanmaakwater
          2.3.2. Watergift en -opslag
          2.3.3. Grenswaarden voor drainwater
          2.3.4. Recirculatiesystemen
          2.3.5. Pathogenen
          2.3.6. Ontsmettingssystemen
 • 3. Wat zegt de wet?
  • 3.1. Europese Kaderrichtlijn Water en Vlaams Decreet Integraal Waterbeleid
  • 3.2. Winning van regen-, grond- en oppervlaktewater
           3.2.1. Vergunningen
                      3.2.1.1. Vergunning voor de winning van regenwater
                      3.2.1.2. Vergunning voor de winning van grondwater
                      3.2.1.3. Vergunning voor de captatie van oppervlaktewater
           3.2.2. Heffingen
                      3.2.2.1. Heffing op de winning van grondwater
                      3.2.2.2. Heffing op de captatie van oppervlaktewater
                      3.2.2.3. Heffing op waterverontreiniging
  • 3.3. Lozen van afvalwater
           3.3.1. Ligging van het bedrijf in een bepaalde zuiveringszone
           3.3.2. Lozen van afvalwater volgens herkomst
 • 4. Literatuur
 • 5. Bijlagen
  • 5.1 ALT-demonstratieprojecten
  • 5.2 Nuttige adressen
  • 5.3 Afkortingen
  • 5.4 Verklarende woordenlijst
  • 5.5 Omrekeningstabel elementen

Brochure Recirculatie in de glastuinbouw

Print

Aantal keer bekeken (34331)/Commentaren (0)

Documenten

Links