X
GO

Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/03/2013 - 30/06/2014)

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'

In het kader van het ADLO-project 'Onderzoek naar het beheer van oogstresten bij vollegrondsgroenten en mogelijkheden van vanggewassen en teeltrotaties met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma'

Auteur: Erwin De Rocker/dinsdag 17 februari 2015/Categorieën: Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, ORES, VLM mestbank, VKNS, Thema, Bodem, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Presentaties, Niet-leden

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel voor het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In landbouwecosystemen blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product.

Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn. Naast een belangrijke rol in opbouw/behoud van organische stof, bevatten oogstresten ook een aanzienlijke hoeveelheid nutriënten.


Inhoudstabel

 • Oogstresten – het Wettelijke kader
  • Iris Penninckx

 • Stikstofdynamiek in de bodem na inwerken van oogstresten van groenten en organisch biologische reststoffen
  • Stefaan De Neve - Barbara Chaves

 • Management stikstofvrijstelling uit oogstresten op het veld
  • Erwin De Rocker

 • Boerderijcompostering
  • Koen Willekens

 • TAD FarmCOMPOST
  • Koen Willekens - An Jamart - Didier Bouden - Nico Vandevannet
Presentaties studiedag 'Management van oogstresten in de groenteteelt'
Print

Aantal keer bekeken (4972)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x