X
GO

Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/03/2013 - 30/06/2014)

Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Bloemkool bemesting oogstresten 2012

Immobilisatie van stikstof in oogstresten bloemkool 2012

Auteur: Crappé Sara/zaterdag 15 december 2012/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen, bloemkool, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, ORES, VLM mestbank, VKNS, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Deze proef heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het ter plaatste behandelen van deze oogstresten. Door het toedienen van immobiliserende materialen voor het inwerken van de oogstresten, wordt getracht de vrijkomende N uit de oogstresten tijdelijk vast te leggen en op die manier N-verliezen te beperken. Volgende immobiliserende materialen werden gebruikt: jonge groencompost, graanstro en oogstrest korrelmaïs.

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel in het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In een landbouwecosysteem blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product, zo ook bij bloemkool. Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn.

Deze oogstresten gaan veel N mineraliseren, waardoor bij regen grote hoeveelheden N kunnen uitspoelen. Deze proef heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het ter plaatste behandelen van deze oogstresten.

Het toevoegen van immobiliserende stoffen zorgt in deze proef niet voor immobilisatie van stikstof in de bodem. Er is op vlak van mineralisatie geen reductie in de objecten met immobiliserende stoffen en het blanco object. De immobiliserende stoffen werden al laat in de herfst toegepast, de winter was koud en ook in het voorjaar was lang koud. Het is mogelijk dat bij het toedienen van de immobiliserende stoffen het al te koud was voor immobilisatie, aangezien dit ook een microbieel proces is. Het zou dus nuttig zijn de proef nog eens over te doen en de immobiliserende stoffen vroeger onder de oogstresten te mengen.

Immobilisatie van stikstof in oogstresten bloemkool 2012

publicatiejaar2012
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (5571)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x