X
GO

Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/03/2013 - 30/06/2014)

Spruitkool oogstresten N-mineralisatie 2012

Spruitkool oogstresten N-mineralisatie 2012

N-mineralisatie oogstresten spruitkool 2012

Auteur: PCG openluchtteam/zaterdag 15 december 2012/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen, spruitkool, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, ORES, VLM mestbank, VKNS, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Net zoals bij andere groenteteelten blijft na de oogst van kolen een aanzienlijke hoeveelheid biomassa achter op het veld. De bladeren en de stengels van de planten worden meestal ingewerkt na de oogst. Het ondergewerkt organisch materiaal wordt gedurende de winter afgebroken waardoor er een grote hoeveelheid stikstof vrijkomt. Deze kan uitspoelen naar de diepere grondlagen en aanleiding geven tot een hoog nitraatresidu in het najaar.

In deze proef werd nagegaan wat de invloed is van de verschillende manieren om de oogstresten van spruitkool te vernietigen op de hoeveelheid reststikstof en met welke techniek de vrijgekomen stikstof optimaal kan worden benut door de volgteelt.

Na de teelt van spruitkool komt er tijdens de wintermaanden veel nitraat vrij uit de oogstresten. Tussen januari en mei was er gemiddeld een aanrijking van 200 E nitraat per hectare terwijl er slecht 27 kg nitraat per hectare toegediend werd als minerale bemesting. Het is belangrijk om met deze stikstofbron rekening te houden bij de bemesting van de volgteelt.

In deze proef hebben extra bewerkingen op de oogstresten niet direct een effect op de mineralisatie en nitraatuitspoeling in het voorjaar.

N-mineralisatie oogstresten spruitkool 2012

publicatiejaar2012
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Spruitkool
Print

Aantal keer bekeken (6373)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x