X
GO

Het documenteren en milieukundig bijstellen van het KNS en andere bemestingsadviessystemen in de tuinbouw met het oog op een ruimere toepassing in de tuinbouw zoals voorzien in het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/03/2013 - 30/06/2014)

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Bloemkool oogstresten vergelijking inwerken of laten staan 2013

Demoproef: Vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 (2)

Auteur: Crappé Sara/zondag 15 december 2013/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen, bloemkool, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, ORES, VLM mestbank, VKNS, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Na de teelt van bloemkool blijven veel oogstresten achter op het veld. Wanneer deze oogstresten vlak na de teelt worden ingewerkt, gaan ze mineraliseren en stikstof vrijstellen die tijdens de winter kan uitspoelen.

Door de oogstresten, stronk met blad, te laten staan, wordt de stikstof vastgehouden in deze plantendelen. Het na de winter inwerken van deze oogstresten zorgt ervoor dat de stikstof later vrijkomt en opgenomen kan worden door de volgteelt.

Om na te gaan hoe groot het effect is van het laten staan van de oogstrest bloemkool, werd een demoproef aangelegd op een bloemkoolveld bij een teler in 2 verschillende rassen bloemkool.

Na oogst werd op de helft van het veld de oogstresten ingewerkt, terwijl de oogstresten op het andere deel bleven staan. Vervolgens werd op beide delen van het veld maandelijks een grondstaal genomen.

Resultaten
De uitgebreide tabellen en grafieken kunnen in het bijhorend rapport geraadpleegd worden.

Bespreking
Freebel (Seminis) werd eerst geoogst, op een deel het veld werden de oogstresten ingewerkt op 22/10/2013. Een maand na inwerken was al een duidelijk verschil zichtbaar tussen beide objecten. De oogstresten die bleven staan namen na de oogst nog stikstof op terwijl de ingewerkte oogstresten snel begonnen te mineraliseren gevolgd door een aanzienlijke uitspoeling vanaf januari. In het object waar de oogstresten bleven staan bleef de stikstofvoorraad in de bodem vrij constant. Er was minder mineralisatie en minder uitspoeling.

Giewont (Seminis) werd pas half november geoogst en ingewerkt op 18/11/2013, vlak voor de tweede staalname. De daaropvolgende mineralisatie was sterker dan bij Freebel. Opnieuw begon de uitspoeling van stikstof vanaf januari in het object waar de oogstresten werden ingewerkt. De oogstresten die bleven staan zorgden ook hier voor minder uitspoeling. Algemeen waren de oogstresten die bleven staan goed in staat om de stikstof over de winter vast te houden. Ze werden begin april ingewerkt. Aan de hand van staalname wordt de N-vrijstelling uit de oogstresten voor de volgteelt verder opgevolgd.

Besluit
In deze proef is er een duidelijk effect van het laten staan van oogstresten na de oogst van bloemkool. In het verloop van stikstof in het bodemprofiel na inwerken is in beide objecten een duidelijk effect waar te nemen van de oogstrestplanten.

Zowel een verdere opname van stikstof als een verminderde gevoeligheid voor uitspoelen en weinig mineralisatie zijn waar te nemen wanneer de oogstresten na oogst onaangeroerd blijven staan.

Volledig rapport Vergelijken inwerken en laten staan oogstresten bloemkool op praktijkniveau 2013 - proef 2

publicatiejaar2013
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (5636)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x