X
GO

Internationale benchmark van nutriëntenregelgeving en van innovatieve cultiveringstechnieken voor tuinbouw met betrekking tot waterbescherming met het oog op de waterkwaliteitsdoelstellingen van het Actieprogramma 2011-2014 (MAP4) (01/7/2012 - 31/12/2013)

Bloemkool beheer van oogstresten 2013

Bloemkool beheer van oogstresten 2013

In situ stabilisatie van oogstresten bloemkool

Auteur: Crappé Sara/zondag 15 december 2013/Categorieën: Openluchtteelt, Koolgewassen, bloemkool, Projecten, Vlaamse Overheid, VLM mestbank, BENCH, Thema, bemesting, teelttechniek, Water, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Oogstresten van landbouwgewassen vormen een cruciale schakel in het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid. In een landbouwecosysteem blijft bij de oogst in veel gevallen meer bovengrondse biomassa achter op het veld dan dat er verwijderd wordt in het geoogste product, zo ook bij bloemkool.

Hierbij moet ook nog de ondergrondse biomassa aan oogstresten gevoegd worden die per definitie op het veld achterblijft en die in een aantal gevallen aanzienlijk kan zijn. Deze oogstresten gaan veel N mineraliseren, waardoor bij regen grote hoeveelheden N kunnen uitspoelen.

Deze proef heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van het ter plaatste behandelen van deze oogstresten.

Door immobiliserende materialen toe te voegen aan de oogstresten en het geheel op gewenten te trekken, wordt nagegaan of er stikstof immobilisatie kan bekomen worden. Er werden 3 objecten opgenomen in de proef, een object waar oogstrest van korrelmaïs werd toegevoegd en een object waar graanstro werd toegevoegd. Een derde object diende als referentie, hier werd niets toegevoegd aan de oogstresten.

Er kan uit deze proefresultaten geen immobiliserend effect toegeschreven worden aan graanstro en korrelmaïs. Rillen lijken na dit eerste verkennende onderzoek geen potentieel te hebben om de stikstof uit de oogstresten tijdens de winter vast te houden. Verder onderzoek of een andere samenstelling van de rillen kunnen mogelijks andere resultaten opleveren.

Volledig rapport Bloemkool beheer van oogstresten 2013

publicatiejaar2013
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bloemkool
Print

Aantal keer bekeken (3236)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x