X
GO

MIP Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform

MIP stimuleert bedrijven om te investeren in nieuwe producten, processen en diensten die de impact op het milieu verminderen. MIP mikt hierbij op het sluiten van materiaal- en proceskringlopen volgens de 'Cradle-to-Cradle' filosofie én op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor slimme energieopwekking. MIP ondersteunt de transitie naar een nieuwe economie waarin men de consumptie en economie kan loskoppelen van de ecologische impact op onze aarde.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

   

Nadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, werd het beheer in juli 2013 formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van MIP bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer.

 

i Cleantech Vlaanderen vzw

i‑Cleantech Vlaanderen streeft een samenwerking na tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk brengt.

 • Energie
 • Water
 • Mobilitei
 • Materialen

i‑Cleantech Vlaanderen wil de 'klassieke' milieutechnologie, waarin Vlaanderen reeds wereldspeler is, ondersteunen en verder laten doorgroeien in de richting van de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Een aantal topics die dit thema omvatten:

 • Hergebruik van allerhande waterbronnen
  • Regenwater
  • Afvalwater
  • Oppervlaktewater
 • Doorgedreven zuivering van afvalwater
 • Productie van drinkwater
 • Goed en efficiënt waterbeheer

 

STOKSTROOM - Sluiting van water- en nutriëntenstromen in Stokstorm aquapark (1/09/2015- 31/08/2017)

Bedrijfspartners:

 • Aqua4C
 • Tomato Masters
 • Lambers-Seghers
 • Enerso Holding

 

Onderzoekpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Overheid:

 • Vlakwa
 • Innovatiesteunpunt
 • Boerenbond
 • POM Oost-Vlaanderen

 

     

   

 

Doel:

Het doel van het project is te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om een kringloopsluiting te realiseren op het gebied van water en nutriënten tussen zoetwateraquacultuur en glastuinbouw zonder dat dit risico’s oplevert voor de gewassen, het milieu en de voedselveiligheid.

Concreet zullen de projectpartners werken aan het ontwikkelen van een set van maatregelen die de koppeling van de zuivere en met nutriënten verrijkt waterstromen van omegabaarskwekerij Aqua4C en tomatenbedrijf Tomato Masters toelaat.

De mogelijkheid om het nutriëntenrijke proceswater uit de omegabaarskwekerij te hergebruiken als basis voor de voedingsoplossing in de tomatenteelt is in grote mate afhankelijk van de chemische samenstelling.

De chemische en microbiële samenstelling van het viswater wordt in hoofdzaak bepaald door het gebruikte visvoer. Daarom speelt ook de producent van het omegabaarsvoer Lambers-Seghers een centrale rol in dit project en zal concreet zoeken naar mogelijkheden om een natriumarme viskorrel te ontwikkelen zodat de vissen nog goed groeien en het water ook kan gebruikt worden in de tomatenteelt.

Enerso Holding zal de mogelijkheden voor waterkwaliteitsbewaking in de gesloten kringloop onderzoeken. PCG, VLAKWA, Innovatiesteunpunt en POM Oost-Vlaanderen zullen ondersteuning bieden bij het wegwerken van de hindernissen die de koppeling tussen de bedrijven in de weg staan.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Tomaat in een hydroponic en aquaponic teeltsysteem 2017

Tomaat in een hydroponic en aquaponic teeltsysteem 2017

Teelt van tomaat in een hydroponic en aquaponic teeltsysteem: vergelijkende studie 2017

Vergelijkende studie van de teelt van tomaten in een hydroponic teeltsysteem versus een aquaponic teeltsysteem. Hebben de verschillende teeltsystemen een invloed op de opbrengst en kwaliteit van de tomaten? Hoeveel vis kan gekweekt worden per m² tomaat?

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (23286)/Commentaren (0)/
Tomaten en omegabaars: beste vrienden in een aquaponic systeem

Tomaten en omegabaars: beste vrienden in een aquaponic systeem

In het kader van het MIP-project STOKSTROOM: ‘Sluiting van de water en nutriëntenstromen in het Stokstrorm aquapak’

Het PCG werkte de voorbije twee jaren mee in het MIP-project STOKSTROOM, waarin onderzoek gedaan werd naar alle aspecten van een aquaponicsysteem met omegabaars en tomaat. Dit project werd opgestart samen met onder andere viskwekerij Aqua4C en tomatenbedrijf Tomato Masters, die in 2018 een aquaponicsysteem willen opstarten. Omdat het om een pioniersproject gaat, was onderzoek noodzakelijk om optimale resultaten voor beide teelten te verzekeren.

dinsdag 28 november 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (18475)/Commentaren (0)/
Tomaat voedingsoplossing - optimalisatie natrium in voeder omegabaars 2016

Tomaat voedingsoplossing - optimalisatie natrium in voeder omegabaars 2016

Optimaliseren van het aandeel natrium in het voeder van omegabaars en evalueren van het effect van het natriumgehalte in de voedingsoplossing op de ontwikkeling en kwaliteit van tomaat

Omegabaars is een goede vis om te telen binnen aquaponicssytemen, deze vis kan vegetarisch gevoed worden, waardoor de basis van het voeder arm is aan natrium. Bij carnivore vissen bevat het voeder vismeel of visolie, wat sowieso rijk is aan natrium. Aan het voeder van de omegabaars wordt wel natrium onder de vorm van NaCl toegevoegd om te zorgen dat de vissen voldoende natrium kunnen opnemen. In 2016 werd een voederproef aangelegd om het effect van natriumgehalte in het voeder na te gaan op zowel de vissen als de tomatenplanten.

 

donderdag 15 december 2016/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (17602)/Commentaren (0)/
Nieuw systeem voor aquaponics in gebruik

Nieuw systeem voor aquaponics in gebruik

Innovatie 2016

PCG heeft in april een nieuw systeem voor aquaponics in gebruik genomen. In dit systeem wordt het nutriëntenrijke water uit de viskweek gebruikt voor de fertigatie van tomatenplanten.

zaterdag 16 april 2016/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (28064)/Commentaren (0)/
RSS
soap2day