X
GO

MIP Milieu- en energietechnologie Innovatie Platform

MIP stimuleert bedrijven om te investeren in nieuwe producten, processen en diensten die de impact op het milieu verminderen. MIP mikt hierbij op het sluiten van materiaal- en proceskringlopen volgens de 'Cradle-to-Cradle' filosofie én op de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor slimme energieopwekking. MIP ondersteunt de transitie naar een nieuwe economie waarin men de consumptie en economie kan loskoppelen van de ecologische impact op onze aarde.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

   

Nadat op 21 december 2012 de Vlaamse Regering het nieuwe MIP 3.0 programma goedkeurde, werd het beheer in juli 2013 formeel toegekend aan een breed consortium geleid door de vzw i-Cleantech Vlaanderen. De kerntaak van MIP bestaat uit het realiseren van cleantechinnovatie door het samenbrengen en ondersteunen van bedrijven, onderzoekcentra, overheden en middenveldorganisaties. MIP zal op die manier bijdragen aan de transitie naar duurzaam energie-, materialen- en waterbeheer.

 

i Cleantech Vlaanderen vzw

i‑Cleantech Vlaanderen streeft een samenwerking na tussen bedrijven, kennisinstellingen, overheid en civiele maatschappij, die innovatie en schone technologie stimuleert en daadwerkelijk in praktijk brengt.

 • Energie
 • Water
 • Mobilitei
 • Materialen

i‑Cleantech Vlaanderen wil de 'klassieke' milieutechnologie, waarin Vlaanderen reeds wereldspeler is, ondersteunen en verder laten doorgroeien in de richting van de uitdagingen van de 21ste eeuw.

Een aantal topics die dit thema omvatten:

 • Hergebruik van allerhande waterbronnen
  • Regenwater
  • Afvalwater
  • Oppervlaktewater
 • Doorgedreven zuivering van afvalwater
 • Productie van drinkwater
 • Goed en efficiënt waterbeheer

 

yesmovies