X
GO

Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas (01/01/2011 - 30/04/2013)

Meet- en sensibiliseringsproject afgelopen in de glasteelt

Meet- en sensibiliseringsproject afgelopen in de glasteelt

In het kader van het project ‘Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas’ of LNE

Auteur: PCG glasteam/maandag 30 september 2013/Categorieën: Bio_beschutte_teelt, Energie_BIO, Projecten, Vlaamse Overheid, LNE, LNE, Thema, energie, Voorlichting, projectinfo, Niet-leden

Het project 'Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas' of kortweg project LNE werd gestart in 2011 kort na de bouw van de nieuwe bioserres (2010) en liep af eind april 2013.

De opzet van het project was de energie en CO2-stromen in de nieuwe energiezuinige serres in kaart te brengen en de efficiëntie van het verwarmingssysteem op te meten. Daarvoor werd er geïnvesteerd in calorimeters om de warmtevraag van het systeem op te meten en CO2- debietmeters voor de CO2-stromen op te meten.

Gedurende anderhalf jaar zijn er voor de teelt van tomaten en paprika’s in 2012 en voor de teelt van tomaten en komkommers in 2013 gegevens verzameld over het energieverbruik en CO2 in de biologische serres.

Voor de tomatenteelt in 2012 werd er een totaal energieverbruik van 418 kWh/m² gemeten voor een doorteelt van 312 dagen, gestart eind januari. Met de COP (Coëfficiënt of Performance) van de warmtepomp (140%) in rekening gebracht resulteerde dit in een totaal gasverbruik van 25.8 m³/m² (of 297 kWh/m²). Als we dit vergelijken met een referentieverbruik voor een doorteelt van tomaat van 40 m³ of 460 kWh/m² komt dit neer op een energiebesparing van 35.6%.

Vergelijking energieverbruik 2012 -2013
Ook in 2013 en erna wordt het energieverbruik in de biologische serres verder opgevolgd. Na het teeltseizoen van 2012 werd de klimaatsturing in 2013 aangepast om het energieverbruik in de serres verder te verlagen.

Zo werd er vanaf eind maart geen gebruik meer gemaakt van een minimumbuis en werd er water gegeven via druppelaars i.p.v. brede beregening van de grond. Daarnaast werd er nog meer gesloten geteeld en werd er nog meer gebruikt gemaakt van de dubbele scherming. Ondanks deze aanpassingen kregen we geen extra problemen met de vochthuishouding in de serres, terwijl dit vorige jaar nog een probleem was in sommige periodes.

Als we de voorlopige energiemetingen van 2013 vergelijken met deze van 2012 blijkt toch dat de aangepaste klimaatsturing zijn vruchten afwerpt wat betreft de energiebesparing. Na 167 dagen meten we een voorlopig energieverbruik van 195.2 kWh of een gemiddeld verbruik van 464.2 kWh per dag voor de tomatenteelt.

Dit is een serre van 400 m². Vorig jaar was dit 247 kWh of een gemiddeld verbruik van 590,36 kWh per dag. Wat een verschil van ruim 50 kWh/m² betekent. We verwachten dat het energieverbruik over het hele teeltseizoen in totaal ongeveer 330 kWh/m² of met de COP van de warmtepomp in rekening gebracht (140%) 20 m³/m² gas zal bedragen.

Bij deze resultaten moet wel rekening worden gehouden met het feit dat de tomaten in 2012 en 2013 niet in dezelfde serre stonden. Ook zijn er andere weersomstandigheden. Als we de weersomstandigheden van 2012 en 2013 vergelijken, zien we dat de gemiddelde temperaturen voor de maanden februari, april en juni vrij gelijk waren. Voor januari, maart en mei waren deze temperaturen in 2013 3.2 °C, 5.3 °C en 3 °C kouder dan in 2012.

De straling in 2012 en 2013 loopt gelijk van januari t.e.m. maart. In april en juni was er meer straling in 2013 en in mei was er meer straling in 2012. Globaal gezien was er al iets meer instraling in 2013 dan in 2012 over dezelfde periode.

Rekening houdend met de weersgegevens uit 2012 en 2013 kunnen we toch (voorzichtig) concluderen dat deze kleine aanpassingen aan de klimaatsturing een relatief groot effect kunnen hebben op het energieverbruik met op het eerste zicht een besparing van 50 kWh/m².

Meer resultaten betreffende de teelttechnische gegevens over de tomaten en komkommer in 2013 en tomaat en paprika in 2012 kunt u vinden via de jaarverslagen.

Meet- en sensibiliseringsproject LNE afgelopen in de glasteelt

Dit project werd mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse Overheid, Departement LNE.

Print

Aantal keer bekeken (11111)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x