GO

Vlaamse Overheid: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Het LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid) staat o.a. in voor het internationale milieubeleid en duurzame ontwikkeling en is internationaal aanspreekpunt voor Leefmilieu, Natuur en Energie in Vlaanderen. Het LNE ondersteunt en voert zelf ook sensibiliseringsacties uit.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

  

 

Lopende projecten

Enerpedia 4.0 informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw (01 /09/2021 - 31/08/2026)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • NPW (Nationale proeftuin voor Witloof)
 • Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
 • Hooibeekhoeve
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • ILVO - Eenheid Plant (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek)
 • Thomas More
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

   

     

        

 

Sinds september 2021 loopt het project Enerpedia 4.0 dat nu wordt vervolgd via een aanbestedingsopdracht van de Vlaamse Overheid departement Landbouw en Visserij. Het consortium dat indient op dit bestek, bestaat uit 13 partners die elk hun expertise aanbrengen al dan niet specifiek voor een bepaalde sector. Samen dekken we de volledige landbouwsector: akkerbouw, tuinbouw, glastuinbouw, veehouderij (varkens-, rund- en pluimvee), fruit- en witloofteelt.

 

Doel:

De nadruk van het project ligt op advisering waarbij bedrijven begeleid zullen worden bij de keuze, dimensionering, implementatie en nazorg van investeringen in energiebesparing en/of duurzame energieproductie. Er zijn 2 types begeleiding mogelijk: kort advies of een individueel begeleidingstraject.

De communicatieacties rond het project en zijn verloop gebeurt via verschillende kanalen: digitaal (website van enerpedia en E-zine, lerende netwerken, studiedagen & workshops, en beurzen.

Daarnaast zullen er rendabiliteitsstudies uitgevoerd worden van enkele technieken, zoals energiezuinige bewaring, belichting, warmtepompen, windturbines, WKK’s, pocketvergisting... Tenslotte wordt er een monitoringtool opgezet waarin een omschrijving van de gerealiseerde acties en een inschatting van de hiermee samenhangende reducties inzake broeikasgasemissies (in CO2-equivalenten) en energiewinsten staat vervat.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Dé agrarische energie-encyclopedie wordt vervolgd in Enerpedia 4.0 maandag 21 februari 2022

Dé agrarische energie-encyclopedie wordt vervolgd in Enerpedia 4.0

Vragen rond energiebesparing en hernieuwbare energie in de akkerbouw, tuinbouw, glastuinbouw, veehouderij (varkens-, rund- en pluimvee), fruit- en witloofteelt.

De meest groene energie is de energie die u niet verbruikt! Alles begint bij het verminderen van de energievraag. Doorgedreven maatregelen van energiebesparing vormen de eerste stap naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Voor de verschillende sectoren in de landbouw geven wij specifieke besparende tips. U vindt tips terug op de site van Enerpedia.

maandag 21 februari 2022/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (3482)/Commentaren (0)/
RSS

 

 

 

Afgelopen projecten

Enerpedia 3.0: informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw (22/09/2017 - 21/09/2020)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • NPW (Nationale proeftuin voor Witloof)
 • Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
 • Hooibeekhoeve
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • ILVO - Eenheid Plant (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek)
 • Thomas More, campus Geel
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt

 

   

     

        

 

Sinds juni 2014 loopt het project Enerpedia 2.0 dat nu wordt vervolgd via een aanbestedingsopdracht van de Vlaamse Overheid departement Landbouw en Visserij. Het consortium dat indient op dit bestek, bestaat uit 13 partners die elk hun expertise aanbrengen al dan niet specifiek voor een bepaalde sector. Samen dekken we de volledige landbouwsector: akkerbouw, tuinbouw, glastuinbouw, veehouderij (varkens-, rund- en pluimvee), fruit- en witloofteelt.

 

Doel:

De nadruk van het project ligt op advisering waarbij bedrijven begeleid zullen worden bij de keuze, dimensionering, implementatie en nazorg van investeringen in energiebesparing en/of duurzame energieproductie. Er zijn 2 types begeleiding mogelijk: kort advies of een individueel begeleidingstraject.

De communicatieacties rond het project en zijn verloop gebeurt via verschillende kanalen: digitaal (website van enerpedia en E-zine, lerende netwerken, studiedagen & workshops, en beurzen.

Daarnaast zullen er rendabiliteitsstudies uitgevoerd worden van enkele technieken, zoals energiezuinige bewaring, belichting, warmtepompen, windturbines, WKK’s, pocketvergisting... Tenslotte wordt er een monitoringtool opgezet waarin een omschrijving van de gerealiseerde acties en een inschatting van de hiermee samenhangende reducties inzake broeikasgasemissies (in CO2-equivalenten) en energiewinsten staat vervat.

 

Meer info?

PCG glasteam