X
GO

Vlaamse Overheid: Departement Leefmilieu, Natuur en Energie

Het LNE (Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse Overheid) staat o.a. in voor het internationale milieubeleid en duurzame ontwikkeling en is internationaal aanspreekpunt voor Leefmilieu, Natuur en Energie in Vlaanderen. Het LNE ondersteunt en voert zelf ook sensibiliseringsacties uit.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

  

 

Lopende projecten

Enerpedia 4.0 informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw (01 /09/2021 - 31/08/2026)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • NPW (Nationale proeftuin voor Witloof)
 • Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
 • Hooibeekhoeve
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • ILVO - Eenheid Plant (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek)
 • Thomas More
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

   

     

        

 

Sinds september 2021 loopt het project Enerpedia 4.0 dat nu wordt vervolgd via een aanbestedingsopdracht van de Vlaamse Overheid departement Landbouw en Visserij. Het consortium dat indient op dit bestek, bestaat uit 13 partners die elk hun expertise aanbrengen al dan niet specifiek voor een bepaalde sector. Samen dekken we de volledige landbouwsector: akkerbouw, tuinbouw, glastuinbouw, veehouderij (varkens-, rund- en pluimvee), fruit- en witloofteelt.

 

Doel:

De nadruk van het project ligt op advisering waarbij bedrijven begeleid zullen worden bij de keuze, dimensionering, implementatie en nazorg van investeringen in energiebesparing en/of duurzame energieproductie. Er zijn 2 types begeleiding mogelijk: kort advies of een individueel begeleidingstraject.

De communicatieacties rond het project en zijn verloop gebeurt via verschillende kanalen: digitaal (website van enerpedia en E-zine, lerende netwerken, studiedagen & workshops, en beurzen.

Daarnaast zullen er rendabiliteitsstudies uitgevoerd worden van enkele technieken, zoals energiezuinige bewaring, belichting, warmtepompen, windturbines, WKK’s, pocketvergisting... Tenslotte wordt er een monitoringtool opgezet waarin een omschrijving van de gerealiseerde acties en een inschatting van de hiermee samenhangende reducties inzake broeikasgasemissies (in CO2-equivalenten) en energiewinsten staat vervat.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Dé agrarische energie-encyclopedie wordt vervolgd in Enerpedia 4.0

Dé agrarische energie-encyclopedie wordt vervolgd in Enerpedia 4.0

Vragen rond energiebesparing en hernieuwbare energie in de akkerbouw, tuinbouw, glastuinbouw, veehouderij (varkens-, rund- en pluimvee), fruit- en witloofteelt.

De meest groene energie is de energie die u niet verbruikt! Alles begint bij het verminderen van de energievraag. Doorgedreven maatregelen van energiebesparing vormen de eerste stap naar een energiezuinige bedrijfsvoering. Voor de verschillende sectoren in de landbouw geven wij specifieke besparende tips. U vindt tips terug op de site van Enerpedia.

maandag 21 februari 2022/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1617)/Commentaren (0)/
RSS

 

 

 

Afgelopen projecten

Enerpedia 3.0: informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw (22/09/2017 - 21/09/2020)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • NPW (Nationale proeftuin voor Witloof)
 • Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
 • Hooibeekhoeve
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCS (Proefcentrum voor de Sierteelt)
 • ILVO - Eenheid Plant (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek)
 • Thomas More, campus Geel
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt

 

   

     

        

 

Sinds juni 2014 loopt het project Enerpedia 2.0 dat nu wordt vervolgd via een aanbestedingsopdracht van de Vlaamse Overheid departement Landbouw en Visserij. Het consortium dat indient op dit bestek, bestaat uit 13 partners die elk hun expertise aanbrengen al dan niet specifiek voor een bepaalde sector. Samen dekken we de volledige landbouwsector: akkerbouw, tuinbouw, glastuinbouw, veehouderij (varkens-, rund- en pluimvee), fruit- en witloofteelt.

 

Doel:

De nadruk van het project ligt op advisering waarbij bedrijven begeleid zullen worden bij de keuze, dimensionering, implementatie en nazorg van investeringen in energiebesparing en/of duurzame energieproductie. Er zijn 2 types begeleiding mogelijk: kort advies of een individueel begeleidingstraject.

De communicatieacties rond het project en zijn verloop gebeurt via verschillende kanalen: digitaal (website van enerpedia en E-zine, lerende netwerken, studiedagen & workshops, en beurzen.

Daarnaast zullen er rendabiliteitsstudies uitgevoerd worden van enkele technieken, zoals energiezuinige bewaring, belichting, warmtepompen, windturbines, WKK’s, pocketvergisting... Tenslotte wordt er een monitoringtool opgezet waarin een omschrijving van de gerealiseerde acties en een inschatting van de hiermee samenhangende reducties inzake broeikasgasemissies (in CO2-equivalenten) en energiewinsten staat vervat.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Enerpedia 2.0: informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw (01/05/2014 - 30/06/2017)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PIBO-Campus (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs)
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • NPW (Nationale proeftuin voor Witloof)
 • Innovatiesteunpunt voor Land- en Tuinbouw
 • Hooibeekhoeve
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCF (Proefcentrum Fruitteelt)
 • ILVO - Eenheid Plant (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek)
 • Thomas More, campus Geel
 • Proefbedrijf Pluimveehouderij
 • VCBT (Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

 

   

     

        

 

Sinds juni 2014 loopt het project Enerpedia 2.0 dat wordt gesubsidieerd door het Vlaamse Klimaatfonds. Het project is de opvolger van het project Energie Bewust Boeren dat eind 2012 afliep. Binnen het project werken 12 verschillende praktijkcentra, onderzoeksinstellingen ILVO en Thomas More en Innovatiesteunpunt samen rond het thema energie(besparing) binnen de land- en tuinbouwsector.

 

Doel:

Het doel van het project is de energie- en klimaatprestaties van de landbouwsector te verbeteren door middel online audits, begeleiding, organiseren van workshops en het ter beschikking stellen van objectieve informatie. Innovatieve duurzame technieken verder ontwikkelen en vlotter ingang doen vinden bij reguliere landbouwers, is de opzet.

Dit doen we aan de hand van online audits, begeleiding en het ter beschikking stellen van objectieve informatie, zodat de landbouwer een goede bedrijfsbeslissing kan nemen. De energie- en klimaatprestatie van de landbouwsector verbeteren, is het uiteindelijke doel.

De focus van het project lig op zes thema’s:

 • Pocketvergisting
 • Kleine windturbines
 • Zonneboilers
 • Bewaring
 • Koeling
 • Gebruik van laagwaardige warmte
 • Warmtepompen

Dit zijn allen duurzame energietoepassingen die d.m.v. verschillende onderzoeks- en voorlichtingsacties in één of meerdere deelsectoren van de Vlaamse land- en tuinbouw gepromoot zullen worden.

 

Advies rond energiebesparende maatregelen:

Naast algemene informatie is er binnen het project ook plaats voor individuele en groepsbegeleiding rond energiebesparing.

Zo kunnen landbouwers bij de projectpartners PCG, Inagro, VCBT en Innovatiesteunpunt terecht met vragen rond energiebesparing en wordt er ‘eerstelijnsadvies’ verleend.

Daarnaast kan er ook overgegaan worden tot individuele begeleiding bij landbouwers die (teelttechnische) nazorg en begeleiding willen bij energiebesparings- of productiesystemen. Vragen rond dimensionering en kostprijs van energiebesparende investering worden doorverwezen naar het Innovatiesteunpunt waar het VEA project Energieconsulentenproject loopt.

Verder worden er binnen het project verscheidene workshops en demonstraties rond specifieke thema’s zoals koeling, klimaatsturing, WKK, ... georganiseerd.

Daarnaast wordt er een Open Energiedag georganiseerd in 2016 waarbij verschillende bedrijven reeds geïmplementeerde energiebesparende maatregelen demonstreren. Er worden binnen het project ook doormetingen van nieuwe energiebesparende technieken uitgevoerd waarvan nog geen of weinig objectieve cijfers over het rendement of efficiëntie zijn.

De resultaten van deze doormetingen worden daarna via het E-zine verspreid.

Via verschillende kanalen worden landbouwers geïnformeerd rond het energie gerelateerde onderzoek en welke maatregelen op landbouwbedrijven er mogelijk zijn om het energieverbruik te reduceren. Zo wordt er tweemaandelijks een E-zine verstuurd met energie gerelateerd nieuws dat relevant is voor land- en tuinbouw en het laatste nieuws uit onderzoek dat loopt bij de verschillende partners in het project.

Verder wordt er op de website van enerpedia algemene geactualiseerde informatie rond energiebesparende technieken ter beschikking gesteld en zullen ook de artikels uit het E-zine terug te vinden zijn op de nieuwe Enerpedia website.

Daarnaast staan er op de website verschillende geactualiseerde rekentools voor o.a. WKK’s, zonnepanelen, pocketvergisters, ...

 

Doelgroep:

Alle Vlaamse land- en tuinbouwers

 

Financiering:

 • Europa (EFRO portefeuille)
 • Vlaamse overheid:
  • Ministerie Landbouw & Visserij
  • Ministerie Energie & Leefmilieu
  • Ministerie Economie, Ondernemen & Innovatie
 • Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)
 • Provincie Oost-Vlaanderen

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Energie-advies & begeleiding op maat

Energie-advies & begeleiding op maat

In het kader van het project Enerpedia: informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw

De land- en tuinbouwsector in Vlaanderen heeft in de afgelopen jaren al stappen gezet in de goede richting op vlak van primair energieverbruik. De beoogde energiedoelstellingen van het Vlaams Klimaatplan 2013-2020 die we moeten behalen, komen op deze manier steeds meer in ons handbereik, en met de juiste duwtjes in de rug kunnen we er geraken.

dinsdag 28 november 2017/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (9965)/Commentaren (0)/
Tags:
Terugblik op 'Open energiedag'

Terugblik op 'Open energiedag'

PCG orginseerde samen met andere Vlaamse praktijkcentra de Open Energiedag. - vrijdag 11 maart 2016

Op vrijdag 11 maart organiseerde PCG samen met de andere Vlaamse praktijkcentra voor land- en tuinbouw de Open Energiedag. Tijdens die dag zetten meer dan 20 bedrijven hun deuren open om collega-telers kennis te laten maken met de innovaties die zij toepassen op het vlak van energiebesparing of –opwekking. Voor de mensen die niet aanwezig konden zijn, zetten we hieronder de innovaties met toepassingen in de groenteteelt op een rijtje.

vrijdag 25 maart 2016/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (17062)/Commentaren (0)/
Info en advies rond energiebesparing

Info en advies rond energiebesparing

Project Enerpedia 2.0: informatie en advies rond energiebesparing in land- en tuinbouw

Het project Enerpedia 2.0 is de opvolger van het project EnergieBewust Boeren dat eind 2012 afliep. Binnen het project werken 12 verschillende praktijkcentra, onderzoeksinstellingen ILVO en Thomas More en Innovatiesteunpunt samen rond het thema energie(besparing) binnen de land- en tuinbouwsector.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (19513)/Commentaren (0)/
RSS

Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas (01/01/2011 - 30/04/2013)

Coördinator:

 • LNE (Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie)

 

Projectpartners:

 • ​PCG (Provi​nciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

       

 

Projectinhoud:

In kader van vernieuwing van de onderzoeksinfrastructuur van onze kenniseenheid biologische teelt onder glas werd geopteerd voor een totaal vernieuwend energieconcept. Er werd voorzien in een maximale energiebesparing, nl. een maximaal geïsoleerde kas waardoor het geïnstalleerd verwarmingsvermogen beduidend lager wordt, in een bruikbare technologie die de teelttechnische vereisten en arbeidsefficiëntie niet in de weg staat en er werd gezorgd voor een verlaging van emissies door maximale inzet van de geproduceerde CO2 en een maximale energie-efficiënte.

Deze vereisten werden vertaald in een passende realisatie. Er werd een sterk geïsoleerde kas gebouwd. Voor de energieproductie werd gekozen voor de techniek van een gasgestookte absorptiewarmtepomp in combinatie met een boorgat energieopslag. Door gebruik te maken van een lage temperatuurnet in de serre en een ontvochtigingssysteem mikken we op een maximale efficiëntie uit een gereduceerde hoeveelheid brandstof (CO2, warmte, ontvochtiging).

Om het project een extra demonstratiewaarde te geven willen wij graag metingen uitvoeren in deze nieuwe opstelling. Dit betekent opvolging van emissies, energiestromen, temperatuurmetingen, CO2-productie, enz. per afdeling en per energieproductie-eenheid om een gefundeerd advies naar de sector toe te kunnen formuleren.

Het project voorziet enerzijds in een aantal meet en registratiefunctionaliteiten en anderzijds in de opvolging van de metingen en sturingen over twee seizoenen.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Energieverbruik in de biologische serre

Energieverbruik in de biologische serre

Het energieverbruik in de biologische serres opgevolgd voor verschillende proeven die aanliggen voor tomaat, komkommer en paprika.

Sinds het teeltjaar 2012 wordt het energieverbruik in de biologische serres opgevolgd voor verschillende proeven die aanliggen voor verschillende vruchtgewassen zoals tomaat (2012, 2013 en 2014), komkommer (2013) en paprika (2012 en 2014).

maandag 21 juli 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (30384)/Commentaren (0)/
Meet- en sensibiliseringsproject afgelopen in de glasteelt

Meet- en sensibiliseringsproject afgelopen in de glasteelt

In het kader van het project ‘Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas’ of LNE

De opzet van het project was de energie en CO2-stromen in de nieuwe energiezuinige serres in kaart te brengen en de efficiëntie van het verwarmingssysteem op te meten.

maandag 30 september 2013/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (15315)/Commentaren (0)/
Energiezuinige serre PCG 2012

Energiezuinige serre PCG 2012

Ervaringen met de energiezuinige serres op het PCG 2012

In de bio-afdeling van het PCG werd in 2012 het energieverbruik voor bio-tomaat en bio-paprika opgevolgd in twee afdelingen van 400 m².

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (23490)/Commentaren (0)/
Voorlopige meetresultaten project LNE

Voorlopige meetresultaten project LNE

In het kader van het project ‘Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas’ of LNE

In dit project is het de bedoeling metingen uit te voeren rondom energie en CO2 in de bioserre en de bevindingen ervan terug te koppelen naar de sector. Door het gebruik van calorimeters en debietmeters kunnen de energieen CO2-stromen worden bepaald.

zondag 30 september 2012/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (13508)/Commentaren (0)/
Innovatie in energie: Praktijkcases 2012

Innovatie in energie: Praktijkcases 2012

Brochure in het kader van 'Registratie en sensibilisering rondom energiebewuste biokas' - 02.03.2012

De laatste jaren zijn er verschillende innovatieve energiebesparende of -producerende technieken in de land- en tuinbouw opgedoken. Vele van deze technieken hebben ondertussen hun doeltreffendheid bewezen. Sommige technieken werden zeer recent geïnstalleerd en zullen zich in de praktijk nog moeten bewijzen. Kortom, redenen genoeg om de technologieën in de praktijk onder de loep te nemen in deze brochure.

vrijdag 2 maart 2012/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (25462)/Commentaren (0)/
RSS
12
123movies