Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector (15/03/2019 - 28/02/2022)

Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app?

Interesse om als pilootbedrijf aan de slag te gaan met de EVA-app?

In het kader van de demo-projecten ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector’ en ‘Bemesten met een plan? Ja dat kan’.

Auteur: Jonas Bodyn/donderdag 9 september 2021/Categorieën: Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, EVAB, EVAG, Thema, bemesting, gewasbescherming, onkruiden, plagen, ziekten, teelttechniek, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

We zijn op zoek naar pilootbedrijven die interesse hebben om aan de slag te gaan met de EVA-app, een tool die origineel ontwikkeld werd door PCFruit om de fruitteler te helpen bij zijn bedrijfsvoering en administratie, maar intussen uitgebreid werd naar de akkerbouw en groenteteelt.

 

 

Pilootbedrijven gezocht

 

 

Na het ingeven van perceelsgegevens, teeltinformatie en eventueel bijkomende gegevens, kan EVA heel wat functionaliteiten uitvoeren:

 • De EVA-app berekent, rekening houdend met de recentste regelgeving, de hoeveelheid gewasbeschermingsmiddel die je nodig hebt om een teelt te behandelen. Tegelijk geeft de app belangrijke informatie met betrekking tot het middel, bijvoorbeeld als de werking afhankelijk is van de temperatuur. Dit is momenteel volledig actief voor de fruitteelt en in ontwikkeling voor andere teelten.
   
 • Ook houdt de app bij elke bemesting de hoeveelheden stikstof en fosfor per perceel bij, zodat je eenvoudig kan aflezen welke bemesting je nog kan uitvoeren met respect voor het milieu en de wettelijke bepalingen. In een bedrijfsoverzicht kan je in één oogopslag zien op welke percelen je onder/boven de norm zit.
   
 • In een schema  wordt aangegeven welk perceel wanneer met welke meststof/gewasbeschermingsmiddel behandeld is.
   
 • Je kan eenvoudig plannen en opdrachten voor bemesting en gewasbescherming aan medewerkers bezorgen. In zo’n schema ziet men de te behandelen percelen, welke machine te gebruiken, welke en hoeveel gewasbeschermingsmiddelen of meststoffen toe te passen, …

 • De applicatie maakt ook rapporten waarop alle gegevens staan die je nodig hebt voor het digitaal kunstmestregister en voor de mestbankaangifte.
   
 • Kant-en-klare en overzichtelijke rapporten van bespuitingen en bemestingen kunnen opgevraagd worden.

 

Interesse?

Heb je interesse om in november/december 2021 een opleiding te volgen omtrent de EVA-app, en je nadien ook te laten begeleiden om in 2022 met de app aan de slag te gaan? Neem contact op met jonas.bodyn@pcgroenteteelt.be. De pilootbedrijven kunnen in 2022 gratis met de applicatie aan de slag!

 

In samenwerking met

Deze oproep kadert binnen het demo-project ‘Cross-sectorale uitrol van EVA in de plantaardige sector
Projectpartners zijn respectievelijk PCFruit, Inagro, PCG, PCA, PCS, PSKW, PCH, Praktijkpunt Vlaams-Brabant.

       

Deze oproep kadert binnen het demo-project ‘Bemesten met een plan? Ja dat kan’.
Projectpartners zijn respectievelijk PCFruit, PIBO-campus, PSKW, PCG, Inagro, PCA.

     

 

Met de steun van

Print

Aantal keer bekeken (4641)/Commentaren (0)

Links

x
soap2day