X
GO

Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen (01/02/2018 - 31/01/2020 )

Uien irrigatie en fertigatie 2019

Uien irrigatie en fertigatie 2019

Irrigatie en fertigatie in uien 2019

Auteur: Tavernier Greet/dinsdag 1 september 2020/Categorieën: Openluchtteelt, Uien_ajuin_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BBOA, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

De drie voorbije zomers waren heel droog en door de klimaatsverandering worden meer droge en warme zomers verwacht. Om de productie en kwaliteit van de gewassen op peil te houden wordt irrigeren een noodzaak. Voldoende water ter beschikking hebben is veelal het knelpunt. Daarom wordt er gezocht naar methoden waarbij irrigeren zo efficiënt mogelijk kan gebeuren. Druppelirrigatie/fertigatie is een van de mogelijkheden.

In het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ wordt vooral gefocust op advisering van de teler en kostprijs-rendement van irrigeren.

In deze proef wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn van druppelirrigatie en fertigatie in de groenteteelt, meer bepaald in ui.

 

Objecten

Object

Objecten

1

Geen beregening, standaard bemesting

2

Druppelirrigatie bovengronds, standaard bemesting

3

Fertigatie, specifieke bemesting

4

Bovenberegening, standaard bemesting

 

 

Bespreking

De uien werden gezaaid op 14 april 2019 en de beregening werd gestart op advies van de Bodemkundige Dienst. Er werd in totaal 96 l per m² water gegeven via de druppelirrigatie (ook fertigatie object) en 34 l in het object waar bovengronds beregend werd.

De opbrengst was bijna dubbel zo hoog in de objecten waar druppelirrigatie en fertigatie toegepast werd. Ook de sortering was veel grover. Er was echter geen uitgesproken meerwaarde van fertigatie in vergelijking met de gewone druppelirrigatie. Enerzijds hebben uien maar een matige hoeveelheid stikstof nodig en anderzijds werd de bijbemesting via de druppelslangen pas toegediend bij de start van de irrigatie, namelijk op 2 juli, wat laat is voor de teelt van uien.

De opbrengstresultaten voor het object waar enkel klassiek bovengronds beregend werd met een kleinere hoeveelheid water (wat onlogisch is) lag tussen niet-beregend en de objecten met druppelirrigatie. 

In de objecten met druppelirrigatie was de reststikstof lager dan 90 kg/ha NO3-N.

In het bovengronds beregend object was er minder tripsaantasting. Door te beregenen blijft water in de oksels en verdrinkt trips makkelijk.

De waterpomp werkt aan lagere druk waardoor de energiekosten minder hoog oplopen, verbruiken minder water, meststoffen zijn beter beschikbaar voor de planten en worden effectief opgenomen. Het blijft natuurlijk een investering die je al in het begin van het seizoen moet doen terwijl je nog niet kan inschatten wat het nieuwe teeltseizoen zal brengen.

 

Besluit

De resultaten met druppelirrigatie en fertigatie zijn hoopgevend. Zeker in droge jaren biedt deze irrigatietechniek een meerwaarde.

 

Lees hier het volledig rapport: Irrigatie en fertigatie in uien 2019

 

Samenwerking

Deze proef kwam tot stand binnen het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’. Het werd uitgevoerd met de steun van het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

     

publicatiejaar2019
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Ajuin
Print

Aantal keer bekeken (4616)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
soap2day