Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen (01/02/2018 - 31/01/2020 )

Terugblik Demo irrigatie werktuigdagen

Terugblik Demo irrigatie werktuigdagen

Spectaculaire opbrengststijging na irrigatie en fertigatie

Auteur: DE REYCKE LUC/donderdag 17 oktober 2019/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Projecten, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BBOA, Thema, Water, Voorlichting, projectinfo, studiedag, Actueel, Niet-leden

De Werktuigendagen in Oudenaarde zijn een ideale gelegenheid om landbouwers kennis te laten maken met nieuwe irrigatietechnieken. Druppelirrigatie, fertigatie en klassieke bovenberegening werden toegepast op de demonstratievelden met prei en uien. Het is duidelijk dat fertigatie een meerwaarde biedt in de preiteelt ten opzichte van andere irrigatietechnieken, voor uien zijn de verschillen kleiner. Zowel de sortering als de opbrengst verbeterden in beide teelten spectaculair in alle objecten waar er water werd gegeven.

Via het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ willen we telers informeren over verschillende irrigatietechnieken. Het wordt steeds belangrijker om op een beredeneerde manier om te gaan met water. Als er voldoende water beschikbaar is, en het beregeningswater heeft een goede kwaliteit, moet je nog beslissen welke irrigatietechniek je gaat toepassen. Ook de kostprijs van de beregening kan je best op voorhand goed inschatten. Die kost kan je voor jouw bedrijf berekenen met een tool die beschikbaar is via de website van het PCG. Deze tool kan enkel  nog maar gebruikt worden voor haspelberegening.

Fertigatie verdubbelt opbrengst in prei
In 2018 voerden we op het PCG een proef uit om ervaring op te bouwen met druppelirrigatie. Dit jaar gingen we hiermee verder en breidden we de proefopzet uit met een object fertigatie. Op 4 juni 2019 werd de prei aangeplant op de terreinen in Oudenaarde in drie objecten: druppelirrigatie, fertigatie en een object waar geen water werd gegeven. Elk object kreeg dezelfde basisbemesting mee de dag voor plant. De bijbemesting voor fertigatie gebeurde in twee keer maar de dosering was hetzelfde als bij de andere objecten, namelijk 60 E stikstof. Bij de fertigatie werd er bemest met potasnitraat en ureum, bij de andere objecten met ammoniumnitraat. Om op het juiste tijdstip water te geven, baseerden we ons op het advies van de Bodemkundige Dienst van België.

In totaal hebben we ongeveer 90 l water/m² gegeven. Figuur 1 geeft de oogstresultaten en sortering weer op 19 september.

 

Figuur 1. – Opbrengst in ton/ha en sortering bij prei op 19/9/2019.

Figuur 1. – Opbrengst in ton/ha en sortering bij prei op 19/9/2019.

 

 

Fertigatie en irrigatie evenwaardig bij ui
In de uienproef werd een extra object toegevoegd, namelijk beregening van bovenaf. Dit object kunnen we echter niet zonder bedenkingen meenemen in de beoordeling door de praktische beperkingen op het proefveld. Dit object heeft daardoor onvoldoende water gekregen om een correcte vergelijking te kunnen maken met de andere objecten.

 

De uien werden gezaaid op 14 april 2019 en de beregening werd gestart op advies van de Bodemkundige Dienst. Er werd in totaal 100 l per m² water gegeven via de druppelirrigatie en fertigatie. De opbrengstresultaten zijn weergegeven in Figuur 2. Bij uien was er geen uitgesproken meerwaarde van fertigatie in vergelijking met de gewone druppelirrigatie. Enerzijds hebben uien maar een matige hoeveelheid stikstof nodig en anderzijds werd de bijbemesting via de druppelslangen pas toegediend bij de start van de irrigatie, namelijk op 2 juli, wat laat is voor uien.

 

Figuur 2. – Opbrengst en sortering bij uien op 19/9/2019 (bovenberegening: niet te vergelijken met druppelbevloeiing en fertigatie aangezien veel minder geïrrigeerd werd).

Figuur 2. – Opbrengst en sortering bij uien op 19/9/2019 (bovenberegening: niet te vergelijken met druppelbevloeiing en fertigatie aangezien veel minder geïrrigeerd werd).

 

Nitraatresidu onder de norm bij fertigatie
Op verschillende momenten tijdens de teeltperiode werden stikstofstalen genomen. De resultaten in prei en uien worden weergegeven in Figuren 3 en 4. Opnieuw zijn de resultaten met fertigatie hoopgevend. Doordat de meststoffen in oplosbare vorm zijn meegegeven, waren de planten beter in staat de beschikbare nutriënten op te nemen. Bij fertigatie liggen de stikstofresultaten half september in beide teelten duidelijk onder de nitraatnorm van 90 kg NO3-N/ha.

 

Figuur 3. - Nitraatgehalte in de bodem gedurende de teeltperiode van prei.

Figuur 3. - Nitraatgehalte in de bodem gedurende de teeltperiode van prei.

 

Figuur 4. - Nitraatgehalte in de bodem gedurende de teeltperiode bij ui.

Figuur 4. - Nitraatgehalte in de bodem gedurende de teeltperiode bij ui.


In prei ligt het nitraatresidu in het object waar niet beregend werd ook onder de norm, maar dit resultaat moeten we met een korreltje zout nemen. De bodem lag er op het moment van de staalname keihard bij, waardoor we twijfelen aan de correctheid van het resultaat.

Resultaten druppelirrigatie hoopgevend
De resultaten met druppelirrigatie en fertigatie zijn hoopgevend. Zeker in droge jaren zoals 2019 kan deze irrigatietechniek een meerwaarde bieden. Landbouwers werken aan lagere druk waardoor de energiekosten minder hoog oplopen, gebruiken minder water, meststoffen zijn beter beschikbaar voor de planten en worden effectief opgenomen. Het blijft natuurlijk een investering die je al in het begin van het seizoen moet doen terwijl je nog niet kan inschatten wat het nieuwe teeltseizoen zal brengen.

 

Prei: niet beregend - druppelirrigatie - fertigatie

Foto prei: niet beregend - druppelirrigatie - fertigatie

 

Uien: niet beregend - beregend - druppelirrigatie - fertigatie

Foto uien: niet beregend - beregend - druppelirrigatie - fertigatie

 

Klik hier naar de Irrigatiegids Werktuigdagen Oudenaarde 2019

Bekijk ook de filmpjes van de demo via Irrigatie demonstraties werktuigendagen 2019

 


Meer info?

Luc De Reycke

 

In samenwerking met
Het demonstratieproject duurzame landbouw van Dept. L&V ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

          


 


 

Print

Aantal keer bekeken (15486)/Commentaren (0)

Links

x
soap2day