X
GO

Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen (01/02/2018 - )

Terugblik infovergadering ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

Terugblik infovergadering ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

In het kader van het demoproject ’Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ en aardappelen’ en het H2020-project ‘FERTINNOWA’

Auteur: Tavernier Greet/vrijdag 5 oktober 2018/Categorieën: Openluchtteelt, Water, Projecten, Europa, Horizon 2020, FERT, Vlaamse Overheid, Dept. L en V, BBOA, Thema, Water, Voorlichting, projectinfo, studiedag, Actueel, Niet-leden

Eind augustus werden op het PCG en de Bodemkundige Dienst van België studieavonden georganiseerd binnen het demonstratieproject ‘Beredeneerd Beregenen van Openluchtgroenten en Aardappelen’. De uitzonderlijke voorjaarsdroogte van 2017 en de droogte van dit jaar duiden op het feit dat beregenen lang geen luxe meer is maar een pure noodzaak. Tijdens deze avond kwamen een aantal aspecten aan bod uit het demonstratieproject.


Beregeningstool ter ondersteuning

Landbouwers hebben nog veel vragen bij het beregenen van hun gewassen: vanaf wanneer moet er gestart worden met beregenen, hoe frequent beregenen met welke hoeveelheid, tijdstip van beregenen, … Ook de kostprijs van beregenen is voor velen onbekend. Om hierop een antwoord te bieden, wordt er een beregeningstool ontwikkeld. Landbouwers zouden deze online tool kunnen gebruiken om de kostprijs van beregenen te bepalen specifiek voor hún teelten en oppervlaktes. Voor de ontwikkeling van deze tool wordt een bevraging uitgevoerd in de sector zodat er een realistische inschatting kan gemaakt worden van de verschillende facetten van beregening.
De tool komt ter beschikking op de website van de verschillende projectpartners (PCG, Bodemkundige Dienst, Inagro, PCA).

Beregenen op basis van metingen en modellen
Heel vaak gebruiken landbouwers hun eigen ervaring om te beslissen wanneer een beregeningsbeurt het best uitgevoerd wordt. Objectieve metingen via bodemsensoren kunnen de landbouwer ondersteunen bij de beslissing rond al of niet beregenen. Een voorbeeld van een veelgebruikte bodemsensor is de tensiometer. Om een realistische inschatting te kunnen maken van het vochtgehalte in de bodem, zijn er minstens drie sensoren nodig verdeeld over het perceel. Maar metingen met sensoren alleen zijn niet voldoende. Bodemwaterbalansmodellen berekenen de beschikbare vochtinhoud van de bodem en in combinatie met de weersvoorspellingen wordt de irrigatiebehoefte van de plant voorspelt. De bodemkundige dienst biedt een pakket aan zodat landbouwers zich kunnen laten ondersteunen voor advies over beregening. Tijdens het teeltseizoen komt een staalnemer om de drie weken langs om een bodemstaal te nemen. Op basis hiervan wordt dan een vochtbepaling gedaan om bodemwaterbalansen op te stellen.

Droogte erkend als landbouwramp
Het KMI heeft op vraag van Joke Schauvliege, Vlaams minister van landbouw, de droge periode in de lente en zomer van dit jaar onderzocht. Het onderzoek geeft aan dat de droogte in 2018 uitzonderlijk was. 

Wat wordt er nu van de landbouwers verwacht en hoe gaat het verder in zijn werk?

  • Meld de schade van uw percelen bij de verantwoordelijke op de gemeente.
  • Oogstraming
    • Geen definitieve oogstraming: Voor 21 september moet de gemeente de eerste voorlopige vaststellingen, een raming van de totale schade en het aantal schadegevallen doorgeven aan de Departement Landbouw en Visserij.
    • Definitieve oogstraming (net voor de oogst!). De gemeentelijke commissie doet definitieve vaststelling van de schade. De gemeente kan  beroep doen op de aanwezigheid van een expert van Departement Landbouw en Visserij.
  • Op basis van deze gegevens zullen land- en tuinbouwers een beroep kunnen doen op de tussenkomst van het Vlaams landbouwrampenfonds. 

Het is wel belangrijk om te weten dat financiële ondersteuning enkel mogelijk is voor aangegeven percelen in de Verzamelaanvraag 2018.


Veldbezoek PCG

In het kader van het H2020-project Fertinnowa werd een bezoek gebracht aan de demoproef waarbij verschillende beregeningstechnieken naast elkaar aangelegd zijn in courgette. Zo worden er courgettes geïrrigeerd via druppelirrigatie, andere via sprinklers, nog andere via een beregeningsboom of via een systeem met sleepslangen. Het doel van deze proef was om overal dezelfde hoeveelheid water/m2 toe te dienen en zo het effect van de techniek op productie en ziektedruk op te volgen. Druppelirrigatie was één van de beste technieken in deze proef, terwijl het toedienen van water via sleepslangen voor veel afspoeling en waterverlies zorgde. Tijdstip van irrigatie werd bepaald via tensiometers die op 15 en 25 cm diepte zaten, dit op verschillende plaatsen in het veld.

 

In samenwerking met 
Het demonstratieproject ’Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen en aardappelen’ en het H2020-project ‘FERTINNOWA’

     

Print

Aantal keer bekeken (2688)/Commentaren (0)

Links

x