X
GO

Afgelopen projecten 2017

Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5 (01/01/2016 - 31/12/2017)

Coördinator:

 • CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt)

Projectpartners:

 • Proefcentrum Pamel
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Proefcentrum Fruitteelt (Proeftuin pit- en steenfruit (PPS) en Proeftuin aardbei en houtig kleinfruit (PAH))

  

Projectinhoud:
In de biologische landbouw zijn als gevolg van de verstrengde fosfornormen in MAP5 een beredeneerde teeltrotatie en een optimale benutting van het bedrijfseigen organisch materiaal meer dan ooit belangrijke instrumenten om de kringloop te sluiten en voor het behoud van een gezonde bodem.

Praktisch haalbare technieken worden gedemonstreerd die zorgen voor een opbouw of minstens behoud van het organische stofgehalte in:

 • Biologische groenten
 • Akkerbouw
 • Kleinfruit
 • Pitfruit
 • Beschutte teelt.

Meer info?
Justine Dewitte

 

Nieuwe brochure ‘Koolstofopbouw in biologische teelten’

Nieuwe brochure ‘Koolstofopbouw in biologische teelten’

In het kader van een demonstratieproject 'Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5'

In het eerste deel van de brochure worden een aantal teeltmaatregelen voor koolstofopbouw uitgelicht. Het tweede luik omvat een omschrijving van de demonstratieproeven

maandag 19 maart 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (1895)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Bezoekersgids bedrijfsbezoek Vitaetom: bio vruchtgroenten in verwarmde kas

Bezoekersgids bedrijfsbezoek Vitaetom: bio vruchtgroenten in verwarmde kas

Kersvers omgeschakelde biotelers Walter en Koen telen voor het eerste jaar biologische vruchtgroenten in verwarmde kas - Vrijdag 28.07.2017

Het bedrijf telt 2 ha kas, verwarmd met WKK. Tijdens de rondgang konden de geïnteresseerden de teelt van pruimtomaat, courgette, komkommer en blokpaprika bekijken en ondertussen de tussentijdse resultaten meepikken. Het bedrijf stelde zich al onmiddellijk open om samen met PCG een bemestingsproef bij hen aan te leggen met verschillende soorten basisbemesting (groencompost, champost, wormencompost, …).

vrijdag 1 september 2017/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (4003)/Commentaren (0)/
Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder

Eerste ervaringen van kersvers omgeschakelde biotuinder

Verslag bedrijfsbezoek Barver - Bioteler Peter Bartels koos voor de stap naar bio te zetten

Peter Bartels teelde 33 jaar gangbare groenten, maar zette 15 februari dit jaar de stap naar omschakeling tot biologische teelt. Het bedrijf telt 8000 m². Tijdens het bezoek werd de teelt van tomaat, komkommer en courgette toegelicht worden.
donderdag 20 oktober 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (8994)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids bio beschutte teelten: stand van zaken 2016

Bezoekersgids bio beschutte teelten: stand van zaken 2016

Proefveldbezoek bio beschutte teelten - vrijdag 08.07.2016

Op vrijdag 8 juli 2016 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio-beschutte teelten. Het programma omvatte het bezoeken van de rassen- en de onderstammenproef in tomaat en de bemestingsproef in rode paprika.

dinsdag 26 juli 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (9649)/Commentaren (0)/
Organische stofopbouw in bio

Organische stofopbouw in bio

In het kader van het Landbouw & Visserij-project 'Praktijkgerichte oplossingen voor organische stofopbouw in biologische landbouw onder MAP5'

Als gevolg van de verstrengde fosfornormen in MAP5 wordt de dosis organische bemesting sterk beperkt voor de percelen in klasse 3 en klasse 4, waardoor er minder mogelijkheden zijn om het organische stofgehalte op deze percelen te onderhouden, wat voor de biologische landbouw net van primordiaal belang is.

donderdag 14 januari 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (9051)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
RSS

Openluchtgroenteteelt: verhogen van de rendabiliteit door inzicht in de kostenstructuur (01/03/2015 - 28/02/2017)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam AGRarisch Ondernemen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Innovatiesteunpunt

             


Projectinhoud:
De rendabiliteit staat op veel bedrijven sterk onder druk, zeker in de sector openluchtgroenteteelt afzet verse markt waar de afzetprijzen de voorbije twee jaar voor heel wat teelten erg laag waren en veelal moest verhandeld worden tegen een prijs die lager is dan de productiekost. Bedrijfsleiders hebben nood aan begeleiding en hulpmiddelen bij het maken van de juiste keuzes.

De belangrijkste doelstelling van dit project is de kennis en het inzicht van de kostenstructuur van een teelt te vergroten en dit door ons te focussen op economisch belangrijke teelten en belangrijke kostenposten zoals arbeidinvesteringen en bewaring die sterk kunnen verschillen tussen bedrijven en teelten.

Tevens wordt informatie over kostprijs verzameld van kleine, minder gekende teelten die als alternatief kunnen ingezet worden.

Een aantal nuttige managementtechnieken zoals kas- en risicoplanning zullen aangeleerd worden zodat bedrijven sterker staan op moeilijke momenten.

Ten slotte zullen wij de opgedane kennis uit studieclubs per teelt over rendabiliteit en management laten doorstromen naar de volledige sector vollegrondsgroenten via cursussen en artikels.

Meer info?
Luc De Reycke

 

Arbeidsefficiëntie nodig voor een rendabele prei- en courgetteteelt

Arbeidsefficiëntie nodig voor een rendabele prei- en courgetteteelt

De totale kostprijs voor arbeid loopt voor prei op tot 40% en voor courgette zelfs tot 50% van de totale kostprijs.

Zowel prei als courgettes voor de verse markt zijn heel arbeidsintensieve teelten. De totale kostprijs voor arbeid loopt voor prei op tot 40% en voor courgette zelfs tot 50% van de totale kostprijs. Arbeidsefficiënt te werk gaan, is dan ook noodzakelijk om een goede rendabiliteit van de teelt te bekomen.

dinsdag 30 mei 2017/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (5740)/Commentaren (0)/
Tags:
Inzicht rendabiliteit van kleine teelten met rekentool en teeltfiches

Inzicht rendabiliteit van kleine teelten met rekentool en teeltfiches

Fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf

Inzicht in de rendabiliteit van kleine teelten is nuttig bij de opmaak van het teeltplan en de teeltkeuze. De rendabiliteit van kleine teelten verschilt immers van teelt tot teelt en van bedrijf tot bedrijf. Fiches met betrouwbare cijfers staan je bij in het maken van de juiste keuzes voor jouw bedrijf.  

vrijdag 7 april 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (7017)/Commentaren (0)/
Tags:
Studieavonden: Rendabiliteit in openluchtgroenten

Studieavonden: Rendabiliteit in openluchtgroenten

Studieavond 1 in Tielt 13.03.2017 of SKW 14.03.2017 - studieavond 2 in SKW 20.03.2017 of Roeselare 23.03.2017

In de openlucht groenteteelt kent men een grote diversiteit aan teelten, teelt- en afzetperiodes en afzetkanalen. De structuur van de bedrijven is er divers met kleine en grote bedrijven, al dan niet met personeel, met eigen of gehuurd materiaal, … Veel bedrijfsleiders hebben echter onvoldoende zicht op hun inkomsten en uitgaven onder meer omdat ze de forfaitaire regeling voor fiscaliteit volgen. Een goed beeld hebben op het resultaat per teelt is nog moeilijker. Bestaande cijfers waarmee vergeleken kan worden, zijn veelal niet aangepast aan de eigen bedrijfssituatie. Nochtans zijn in vergelijking met akkerbouwteelten, openlucht groenteteelten kapitaalsintensief waardoor de nood aan een correct inzicht in de rendabiliteit nog meer nodig is. In maart worden enkele studie-avonden georganiseerd rond het thema rendabiliteit  in de openlucht groenteteelt. Dit kadert in het Dept L&V demonstratieproject ‘Openluchtgroenteteelt: verhogen van de rendabiliteit door inzicht in kostenstructuur’. Gedurende twee jaar werden samen met een groep telers heel wat data verzameld rond rendabiliteit per teelt. Andere aspecten zoals arbeid, investeringen en energiekost komen er eveneens aan bod.

dinsdag 21 februari 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (3951)/Commentaren (0)/
Tags:
Hoe de rendabiliteit van je bedrijf verhogen?

Hoe de rendabiliteit van je bedrijf verhogen?

Openluchtteelten projecten mei 2015

Binnen het ADLO-demoproject 'Openluchtgroenteteelt: verhogen van de rendabiliteit door inzicht in kostenstructuur' worden enthousiaste telers gezocht die deel willen uitmaken van een gesloten werkgroep per teelt. In deze werkgroepen zal open gediscussieerd worden over de diverse kostenposten verbonden aan de teelt.

woensdag 27 mei 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9524)/Commentaren (0)/
RSS

Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie (01/01/2015 - 30/06/2017)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • UGent (Universiteit Gent)

               

Projectinhoud:
Een goede bodemconditie, en meer specifiek een gunstige bodemstructuur is cruciaal voor een sterke en gezonde gewasontwikkeling in de biologische landbouw. De bodemconditie is bepalend voor de werking van de organische bemesting onder invloed van de microbiële activiteit. Dit voorjaar ging het project 'Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie' van start om het potentieel van maaimeststoffen te onderzoeken binnen strategieën van bodembeheer in de biologische teelt.

Een Vlaams maaimeststoffenproject
In dit Vlaams onderzoeksproject voor de biologische landbouw zullen de praktijkcentra Inagro en PCG met de wetenschappelijke instellingen ILVO en UGent samenwerken rond de optimalisatie van de toepassing van maaimeststoffen. Finale doelstelling is het aanreiken van handvaten aan de biologische telers voor het gebruik van deze nieuwe bemestingsvorm.

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker, doorgaans een vlinderbloemige of met een vlinderbloemige component, geoogst om als basisbemesting ingezet te worden voor een hoofdteelt op een ander perceel. Zo worden nutriënten, waaronder luchtgebonden stikstof, en organische stof gerecycleerd. Voor plantaardige productiebedrijven zonder vee is de aanvoer van voldoende dierlijke mest een knelpunt. Er is schaarste aan bepaalde dierlijke mestsoorten en deze wordt versterkt door logistieke barrières. Daarnaast wordt ook de bemestingsdosis per hectare gaandeweg meer beperkt door de verlaging van de aanvoernorm voor fosfor. Daarom wordt er uitgekeken naar bemestingsvormen met een gunstige stikstof/fosforverhouding zodat meer stikstof kan aangevoerd worden per eenheid fosfor, en wint het belang van het gebruik van vlinderbloemige gewassen die stikstof uit de lucht fixeren.

Aard en toepassingswijze van maaimeststoffen
Een snede grasklaver kan als maaimeststof ingezet worden voor een stikstofbehoeftige teelt. Het plantenmateriaal kan vers worden toegepast of het kan tijdelijk worden opgeslagen en bewaard in een kuil en in een volgend seizoen op het land gebracht worden. Een grasklaver tussenteelt op het bedrijf heeft bovendien een bodemverbeterende werking, mede door de gerealiseerde organische stofaanvoer. De maaimeststof kan doorheen de bouwvoor gemengd worden door ploegen of spitten maar kan ook na de hoofdbewerking worden toegediend om dan al dan niet oppervlakkig te worden ingewerkt.

Veldproeven en laboratoriumonderzoek
Voor de biologische groenteteelt, in open lucht en onder beschutting, wordt gedurende twee teeltseizoenen (2015 en 2016) de stikstofwerking van maaimeststoffen onderzocht in:

 • Nieuw aangelegde veldproeven (Inagro en PCG) om de effecten van de toepassingswijze te onderzoeken;
 • In bestaande meerjarige proefopzetten bodembeheer (ILVO, Inagro en PCG) om het effect van de bodemconditie te onderzoeken.

Zo kunnen we ruim kennis verwerven over de effectiviteit van deze plantaardige bemestingsvorm in relatie tot strategieën van bodembeheer.

In het laboratorium wordt de kwaliteit van de maaimeststoffen bepaald en de kwaliteit van de bodems waar de maaimeststof wordt toegepast. Ook in het labo wordt de stikstofwerking van de op het veld aangewende maaimeststoffen onderzocht onder gestandaardiseerde omstandigheden.

Meer info?
Justine Dewitte

 

Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie

Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie

Eindrapport in het kader van het project 'Stikstofwerking van maaimeststoffen in relatie tot toedieningswijze en bodemconditie'

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker, doorgaans een vlinderbloemige of met een vlinderbloemige component, die als bemesting op een ander perceel wordt uitgevoerd. Bij het gebruik van maaimeststoffen circuleren nutriënten intern op het bedrijf. Een maaimeststof brengt organische stof aan en de vlinderbloemige component bindt luchtstikstof.

dinsdag 20 maart 2018/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (2101)/Commentaren (0)/
Stikstofwerking van maaimeststoffen

Stikstofwerking van maaimeststoffen

Maaimeststof kan een volwaardig alternatief zijn voor stalmest.

Een maaimeststof is een snede van een groenbedekker, doorgaans een vlinderbloemige of met een vlinderbloemige component, die als bemesting op een ander perceel wordt uitgevoerd. Bij het gebruik van maaimeststoffen circuleren nutriënten intern op het bedrijf. Een maaimeststof brengt organische stof aan en de vlinderbloemige component bindt luchtstikstof.

maandag 19 maart 2018/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (1669)/Commentaren (0)/
Gebruik van maaimeststoffen in koepel is een optie, maar let op dosering

Gebruik van maaimeststoffen in koepel is een optie, maar let op dosering

Toedieningswijze en bodemconditie beïnvloeden de werking van maaimeststoffen

Door de aangescherpte aanvoernorm voor fosfor binnen MAP5 wordt het gebruik van maaimeststoffen, theoretisch althans, interessant. Of dit ook in de praktijk zo is in koepel, testten ILVO en PCG uit.

zaterdag 3 juni 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (6002)/Commentaren (0)/
Paksoi rassen najaar en bemesting maaimeststoffen bio 2016

Paksoi rassen najaar en bemesting maaimeststoffen bio 2016

Rassenproef paksoi najaarsteelt en effect van toediening maaimeststoffen in biologische tunnelteelten 2016

Paksoi rassen onderzoek met Bopak (Bejo), Joi Choi (Sakata), Yang Qing Choi (Sakata), You Qing Choi (Sakata) en effect toediening van maaimeststoffen.

donderdag 15 december 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (587)/Commentaren (0)/
Paprika bemesting plantaardig versus dierlijk, maaimeststoffen bioteelt 2016

Paprika bemesting plantaardig versus dierlijk, maaimeststoffen bioteelt 2016

Bemestingsproef biologische teelt – kans voor maaimeststoffen in de teelt van paprika 2016

In de ene kas werd verteerde runderstalmest gebruikt als basisbemesting; voor de bijbemesting werd de kas opgesplitst in 2 waarbij de ene helft bloedmeel toegediend kreeg, de andere helft kippenmestkorrels. De andere kas kreeg in het verleden groencompost als basisbemesting; de bijbemesting in deze plantaardige kas bestond uit sojaschroot en moutkiemen. Het laatste jaar werd de basisbemesting in beide afdelingen vervangen door deels maaimeststoffen in te werken, om de kansen voor maaimeststoffen in de teelt van vruchtgroenten in verwarmde kas te bekijken.

donderdag 15 december 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (2720)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
RSS
12