X
GO

Afgelopen projecten 2016

BIOlogische gewasbeschermingsstrategieën demonstreren onder Reële Omstandigheden Op vraag van de biologische TuinbouwSector (01/01/2015 - 31/12/2016)

Coördinator:

 • CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting Biologische Teelt)

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PPK (Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit)
 • PCF (Proefcentrum Fruitteelt) 

                 

Projectinhoud:
Het demonstratieproject project BIOROOTS demonstreert gewasbeschermingsstrategieën in de biologische teelt en werd eind vorig jaar goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

Binnen de biologische tuinbouw kampt iedere deelsector met een aantal ziekten of plagen, die telers moeilijk onder controle krijgen. Dit project wil biologische telers ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van die prioritaire probleemplagen/ziekten, met respect voor de principes van de biologische landbouw. PCG zal in BIOROOTS het deel voor de biologische beschutte teelten uitvoeren. In dat deel wordt gefocust op Cladosporium (Fulvia fulva) in de tomatenteelt.

 
Foto 1: Cladosporium: schadebeeld onderkant van het blad in tomaat

 
Foto 2: Cladosporium: schadebeeld bovenkant van het blad in tomaat

Om biotelers bij te staan in een beredeneerde bestrijding van die ziekte, wordt in dit project gewerkt op de volgende vlakken. Ten eerste, wordt ingezet op preventie van de ziekte door klimaatsturing, hygiëne en sanitatie. Daarnaast zal een monitoringsysteem worden uitgewerkt, zodat telers inzicht krijgen in het voorkomen van Cladosporium in hun gewas. Vanuit de praktijkcentra zal daar ook een waarschuwingsdienst voor worden opgestart. Als laatste wordt er gekeken naar de beredeneerde inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze ziekte.

Doelstelling
Het project wil biologische telers ondersteunen bij een beredeneerde aanpak van prioritaire probleemplagen en ziekten door middel van een participatieve aanpak en met respect voor de principes van de biologische landbouw.

Specifieke probleemplagen/ziekten zorgen voor structurele opbrengstverliezen in verschillende biologische deelsectoren:

 • De bedreiging van Drosophila suzukii in de biologische kleinfruitsector.
 • Problemen met taxuskever in de biologische kleinfruitsector.
 • Beheersing van wortelvlieg in de biologische groentesector.
 • Probleem van Cladosporium in tomaat in de biologische beschutte teelt sector.

In eerste instantie probeert de biologische landbouw te streven naar een natuurlijk evenwicht en gezonde planten, door een hogere (functionele agro)biodiversiteit, een beredeneerde vruchtwisseling, een gezonde bodem, een juiste rassenkeuze en een aangepaste schadedrempel. In een aantal gevallen zijn specifieke beheersmaatregelen voor ziekten en plagen nodig, die hetzij preventief, hetzij curatief worden ingezet en uiteraard volledig voldoen aan de wettelijke randvoorwaarden die het lastenboek voor de biologische landbouw en/of de Belgische fytowetgeving vooropstelt.

Door meer preventief te werk te gaan door een integratie van al deze maatregelen, door voldoende monitoring en het opvolgen van waarschuwingen, kan de inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen op een beredeneerde manier gebeuren en zo beperkt gehouden worden.

Het project zal daarom inzetten op demonstratie van en/of sensibilisering voor:

 • Een systeemgerichte preventieve aanpak van deze probleemplagen/ziekten.
 • Monitoringssystemen, specifiek voor deze probleemplagen/ziekten.
 • Waarschuwingsdiensten vanuit de praktijkcentra voor deze probleemplagen/ziekten.
 • Een beredeneerde inzet van biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen deze probleemplagen/ziekten.

Meer info?
Justine Dewitte (PCG)
Carmen Landuyt (CCBT)
Tel. Carmen - Justine +0032 (0)9 381 86 82

 

Kennen en herkennen van ziekten Cladosporium of Passalora fulva

Kennen en herkennen van ziekten Cladosporium of Passalora fulva

Een schimmelziekte die in tomaat ernstige schade kan aanrichten.

Cladosporium bladvlekkenziekte is een schimmelziekte veroorzaakt door Cladosporium fulvum (synoniemen: Fulvia fulva of Passalora fulva), die in tomaat ernstige schade kan aanrichten. Aangezien er een latente periode van minstens een week is tussen infectie en het vertonen van de symptomen, worden deze eerst zichtbaar op de oudere bladeren. Bij ernstige aantasting kunnen de symptomen uiteindelijk ook op jonger blad zichtbaar worden.

dinsdag 31 oktober 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (3637)/Commentaren (0)/
Tags: ziekten
Trostomaat rassen bioteelt 2016

Trostomaat rassen bioteelt 2016

Rassenproef biologische trostomaat 2016

Rassenproef biologische trostomaat 2016 met 72-720 rz  (Rijk Zwaan), Almadir (Uniseeds), Cappricia (Rijk Zwaan), E15M.40763 (TOVIT1433) (Enza), E15M.40770 (TOVIT1411) (Enza), Extension (Bayer), Foundation (Bayer), Sevance (Monsanto), Tica G419 (Bingenheimer). Geënt op Fortamino (Vitalis).

donderdag 15 december 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (3927)/Commentaren (0)/
Tags:
Bezoekersgids bio beschutte teelten: stand van zaken 2016

Bezoekersgids bio beschutte teelten: stand van zaken 2016

Proefveldbezoek bio beschutte teelten - vrijdag 08.07.2016

Op vrijdag 8 juli 2016 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio-beschutte teelten. Het programma omvatte het bezoeken van de rassen- en de onderstammenproef in tomaat en de bemestingsproef in rode paprika.

dinsdag 26 juli 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (9648)/Commentaren (0)/
Rassen- en onderstammen in de biotrostomaat

Rassen- en onderstammen in de biotrostomaat

De belangrijkste tussentijdse onderzoeksresultaten

Tomaten in de biologische teelt belangrijkste tussentijdse resultaten rassen - en onderstammen onderzoek met Tica G419 (Bingenheimer), 72-720 rz (Rijk Zwaan), Cappricia (Rijk Zwaan), Extension (Bayer), Almadir (Uniseeds), Sevance (Monsanto), E15M.40770 = TOVIT1411 (Enza), E15M.40763 = TOVIT1433 (Enza), Foundation (Bayer).

donderdag 14 juli 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (6296)/Commentaren (0)/
Enten van tomaten: meerwaarde in koepel?

Enten van tomaten: meerwaarde in koepel?

Teelten onder beschutting actualiteiten maart 2016

Bij tomaten in tunnelteelt is de teeltduur tenslotte veel korter en er hangt uiteraard een extra kostenplaatje aan het plantgoed van geënte planten. Tijdens een rassenproef Coeur de Boeuf in tunnel op het PCG werden twee herhalingen geënt en twee herhalingen niet geënt. Binnen deze proef werd de productie en kwaliteit van geënte en ongeënte planten met elkaar vergeleken.

vrijdag 6 mei 2016/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (6330)/Commentaren (0)/
RSS
12

Monitoring in de glastuinbouw: Hét instrument voor efficiënte geïntegreerde bestrijding (01/01/2015 - 31/12/2016)

Coördinator: 

 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)

Projectpartners:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • PCG (Proefcentrum voor de Groenteteelt) 
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)

                  

Projectinhoud:
De glastuinbouw is één van de koplopers op het gebied van de toepassing van IPM. Zowel in de vruchtgroenteteelt als in de sierteelt werken veel telers al jaren met biologische gewasbescherming door het inzetten van nuttige insecten. Die technieken hebben hun praktijkwaarde doorheen de jaren ruimschoots bewezen. Toch is het af en toe nodig om bij te sturen, zodat de plagen niet uit de hand zouden lopen. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan het uitzetten van extra natuurlijke vijanden, het bijvoederen ervan of het (lokaal) toepassen van selectieve gewasbeschermingsmiddelen. Om dergelijke bijsturingen efficiënt en tijdig te kunnen uitvoeren, is een goed monitoringsysteem nodig voor zowel de plaaginsecten als de natuurlijke vijanden.

Doelstelling:
Het hoofddoel van dit project is de telers  verschillende monitoringsystemen en de voordelen die ze bieden te leren kennen. Via tellingen op vangplaten en in het gewas kan de populatieontwikkeling van de plaag- en nuttige insecten doorheen de serre nauwgezet opgevolgd worden. Door de resultaten van de verschillende tellingen weer te geven op een plattegrond van de serre, bekomen telers een goed beeld van waar lokale ingrepen nodig zijn. Veel plagen komen immers (eerst) in haarden voor. Zowel de telmethoden als het handig en visueel weergeven via een automatisch rekenblad (“grid chart”) zullen in dit project gedemonstreerd worden.

Meer info?
Justine Dewitte

 

Posters kennen en herkennen van plagen: monitoring in de glastuinbouw

Posters kennen en herkennen van plagen: monitoring in de glastuinbouw

Bladluis, spint, tomatengalmijt, trips, weekhuidmijt, witte vlieg en wolluis

Het kennen en vooral herkennen van plagen in een gewas blijft de basis voor een geslaagde IPM strategie. In kader van het demonstratieproject ‘Monitoring in de glastuinbouw’ werden dan ook posters opgesteld in verschillende talen zoals Engels, Frans, Arabisch, Spaans, Pools en Roemeens rond het herkennen van plagen. Zo verloopt communicatie rond ziekten en plagen gerichter en efficiënter waardoor er sneller ingegrepen kan worden. De posters zijn beschikbaar voor bladluis, spint, trips, tomatengalmijt, weekhuidmijt, wolluis en witte vlieg. De posters zijn vrij te downloaden.

donderdag 16 februari 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (8590)/Commentaren (0)/
Des affiches de connaître et reconnaître les ravageurs

Des affiches de connaître et reconnaître les ravageurs

Les pucherons, les acariens, l' Aculops Lycopersici, les Thrips, le tarsonème, l' aleurodes et le cochenille farineuse

Les affiches ont été écrits  dans différentes langues comme l'anglais, le français, l'arabe, espagnol, polonais et roumain autour de ravageurs reconnaissant. Les affiches sont disponibles pour les pucherons, les acariens, l' Aculops Lycopersici, les trips, le tarsonème, les aleurodes, le cochenille farineuse. Les affiches sont à télécharger gratuitement.

donderdag 16 februari 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (6793)/Commentaren (0)/
Knowing and recognizing pests

Knowing and recognizing pests

Aphid, Spider mite, Tomato russet mite, Thrips, Broad mite, Whitefly and Mealybug

The posters are available for Aphid, Spider mite, Tomato russet mite, Thrips, Broad mite, Whitefly and MealybugThe posters are free to download.

donderdag 16 februari 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (6119)/Commentaren (0)/
Reconocer plagas en un cultivo

Reconocer plagas en un cultivo

Pulgón, Acaro, Tomato russet mite, Trips, Broad mite, Mosca blanca, Mealybug.

Reconocer plagas en un cultivo sigue siendo la base de una estrategia exitosa de MIP (Manejo Integrado de Plagas). Por el proyecto ‘Monitoring in de glastuinbouw’ (Monitoreo en la horticultura en invernaderos) se han desarollado posters para facilitar el (re)conocimiento de plagas en varios idiomas : neerlandés, francés, inglés, castellano, polaco, rumano y árabe.

donderdag 16 februari 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (6092)/Commentaren (0)/
Tags:
Znajomość i rozpoznanie szkodnika

Znajomość i rozpoznanie szkodnika

Mszyce, Przędziorki, Roztocz szklarniowy na pomidorach, Wciornastki, Różnopazurkowce, Mączliki, WeŁnowce.

donderdag 16 februari 2017/Auteur: DEWITTE JUSTINE/Aantal keer bekeken (5770)/Commentaren (0)/
RSS
1234

Evaluatie van de mogelijkheden en demonstratie van nuttige erosiebestrijding in fijnzadige teelten en andere groenten (15/02/2015 - 31/12/2016)

Coördinator: 

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • KBIVB (Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet)
 • NPW (Nationale Proeftuin voor Witloof)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek )

                         

Projectinhoud:
Om de erosieproblematiek een halt toe te roepen heeft de Vlaamse regering in het voorjaar van 2014 het erosiebeleid verstrengd. Tegen 2018 worden de regels in meerdere fases verder aangescherpt. Het areaal waarop landbouwers verplicht aan erosiebestrijding moeten doen vervijfvoudigt. In 2016 is een evaluatie van de maatregelen gepland en wordt het erosiebestrijdingsplan van de Vlaamse Overheid, indien nodig, bijgestuurd. De strengere maatregelen zijn van toepassing op percelen die paars en rood gekleurd zijn op de erosiegevoeligheidskaart.

Technieken als niet-kerende bodembewerking (NKB) en drempeltjes zijn reeds goed ingeburgerd in de grote akkerbouwteelten maar zijn nog niet klaar voor implementatie in de groente- en witloofteelt. Zeker met betrekking tot directe zaai en strip-till moet nog pionierswerk verricht worden.

Doelstelling:
Binnen dit project willen we deze technieken optimaliseren en zo de groente, witloof en cichoreiteelt laten slagen in de aangescherpte erosiemaatregelen binnen de periode 2015-2018. Hiervoor worden demonstratieproeven met verschillende technieken aangelegd in de erosiegevoelige regio’s waaronder de Vlaamse Ardennen en het Heuvelland.

Meer info?
Sara Crappé

 

Oplossingen voor bodemvruchtbaarheid én nutriëntenverlies a.d.h.v. risicoanalyse op groentebedrijven (01/012015 - 31/12/2016)

Coördinator:

 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam AGRarisch Ondernemen)​

                               

Projectinhoud:
Ondanks de vele inspanningen die land- en tuinbouwers leveren om de stikstofbehoefte zo goed mogelijk af te stemmen op de teelt zijn er in de intensieve groenteteelt nog steeds problemen om  zowel de uitspoeling van nutriënten te vermijden als de algemene bodemkwaliteit goed te 'managen'. Om hier vooruitgang te boeken moeten telers en onderzoekers out of the box denken. 'Zijn bepaalde veelbelovende technieken wel echt een oplossing voor dit/mijn bedrijf?'

Doelstelling:
Binnen dit project wordt een beslissingsboom opgesteld die elke teler en adviseur in staat stelt om te evalueren of bepaalde maatregelen voldoende zijn om nutriëntverliezen te beperken en of er kansen zijn om de bodemvruchtbaarheid te verhogen op een specifiek bedrijf. Voornamelijk op die bedrijven met teelten die een problematiek kennen naar uitspoeling van nutriënten en/of een slechte bodemvruchtbaarheid, zal een integratie nodig zijn van diverse maatregelen/methoden/technieken.

Meer info?
Lore Lauwers
Micheline Verhaeghe

 

Bloemkool

Bloemkool

Onderzaai in bloemkool: demo op proefplatform Ardooie 2016

Het PCG heeft een demo aangelegd met onderzaai van diverse gewassen op het bloemkoolplatform georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Dep. L&V met geen onderzaai, Italiaans raaigras, Japanse Haver, zomerhaver, bladrammenas, facelia, snijrogge, klaver, grasklaver (50+10), rietzwenkgras.

donderdag 15 december 2016/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (574)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
Bloemkool bemesting startfosfor demo 2016

Bloemkool bemesting startfosfor demo 2016

Bemesting startfosfor in bloemkool: demo op proefplatform Ardooie 2016

Het PCG had op het bloemkoolplatform georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Dep. L&V twee bemestingsdemo’s, een eerste rond stikstofbemesting en een tweede rond het gebruik van startmeststoffen. Beide demo’s werden aangeplant op 9 juli 2016 met het ras Giewont (Seminis). Om de verschillen duidelijk te kunnen aantonen gebeurde de bemesting volledig met kunstmest zonder inzet van dierlijke mest.

donderdag 15 december 2016/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (827)/Commentaren (0)/
Bloemkool bemesting stikstof demo 2016

Bloemkool bemesting stikstof demo 2016

Stikstofbemesting in bloemkool: demo op proefplatform Ardooie 2016

Het PCG had op het bloemkoolplatform georganiseerd door de Vlaamse Overheid, Dep. L&V twee bemestingsdemo’s, een eerste rond stikstofbemesting (dit verslag) en een tweede rond het gebruik van startmeststoffen (OL16 BKBMP1). Beide demo’s werden aangeplant op 9 juli 2016 met het ras Giewont (Seminis). Om de verschillen duidelijk te kunnen aantonen gebeurde de bemesting volledig met kunstmest zonder inzet van dierlijke mest.

donderdag 15 december 2016/Auteur: DE REYCKE LUC/Aantal keer bekeken (687)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla bemesting opvolging bijbemesting 2015

Alternatieve sla bemesting opvolging bijbemesting 2015

Demo: Opvolging bijbemesting in alternatieve sla 2015

Alternatieve sla is een moeilijke teelt om het nitraatresidu in de controleperiode (1 oktober-15 november) beneden de norm van 90 kg NO3-N/ha te houden. Het is een korte, intensieve teelt (8-10 weken) met een oppervlakkig wortelstel. De volledige N-behoefte van de teelt (100-120 kg N/ha) moet op korte termijn opgenomen worden. Zeker bij het telen van verschillende rondes sla na elkaar op hetzelfde perceel, kan er veel nitraatuitspoeling optreden tussen de slateelten. Nitraat dat uitspoelt beneden de 30 cm is niet meer opneembaar voor de volgende rondes. Zo ontstaat tijdens het seizoen een geleidelijke opstapeling van het nitraatresidu in de diepere lagen.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (3913)/Commentaren (0)/
Alternatieve sla bemesting nitraatuitspoeling 2015

Alternatieve sla bemesting nitraatuitspoeling 2015

Waterbufferend vermogen in sla: effect op nitraatresidu en opbrengst 2015

In een dubbele teelt van alternatieve sla werd het effect van het waterabsorberend granulaat ZEBA nagegaan op de nitraatuitspoeling tijdens en tussen de teelten. Voor het planten van de eerste teelt werd 50 kg/ha ZEBA breedwerpig toegepast en ingewerkt met de rotoreg. Deze behandeling werd vergeleken met de blanco behandeling waar geen ZEBA toegepast werd.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Verhaeghe Micheline/Aantal keer bekeken (3776)/Commentaren (0)/
RSS
12

Organisatie van een expertgroep en het verlenen van een gemotiveerd voorstel van lijsten van niveau 1 en 2 voor de sector groenten beschutte teelt (1/10/2015 - 30/06/2016)

Promotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

               

Projectinhoud:

 

Meer info?
Justine Dewitte

 

Ergonomie in de tuinbouw (01/03/2014 - 29/02/2016)

Coördinator:

 • Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen (PCG)

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch ondernemen)
 • Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW)

                    

Projectinhoud:
De doelstelling van het project is het demonstreren van praktijken voor het verbeteren van de ergonomie en de gezondheid in de tuinbouw. Onze belangrijkste doelstelling is om beroepsrisico's in de tuinbouw te verminderen of te voorkomen en om het algemeen welbevinden van de tuinbouwers en hun werknemers te verbeteren. Uit evaluaties blijkt dat hoewel er inspanningen worden geleverd om de werkomstandigheden in de tuinbouw te verbeteren er toch meestal te weinig aandacht wordt besteed aan de ergonomische aspecten.

De nadruk ligt op de technische aspecten en mogelijkheden van een toestel. Te weinig wordt de vraag gesteld hoe de gebruiker het toestel zal moeten hanteren. Vaak wordt over het hoofd gezien dat automatisering en dus het overnemen van menselijke taken door toestellen niet altijd een daling van de fysieke belasting inhoudt. Met een hogere graad van automatisering daalde de klachten over het tillen van zware lasten, maar andere klachten namen toe, zoals de 'repetitieve strain injuries', dit zijn lichamelijke klachten als gevolg van herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde, soms kleine en op zich niet inspannend lijkende bewegingen. Ook het voortdurend stilstaan, kan aanleiding geven tot rugklachten.

Doelstelling:

 • Als eerste willen we tuinbouwers meer bewust maken van ergonomie en fysieke belasting.

 • Ten tweede willen we aan tuinbouwers goede ergonomische praktijken aanleren of tonen, die ze kunnen toepassen op hun bedrijf.

 • Tenslotte willen we werkmethoden aanleren om op de best mogelijke manier om te gaan met risico's die niet weggewerkt kunnen worden.

Deze doelstellingen willen we bereiken door demonstraties. te geven van goede ergonomische praktijken op voorbeeldbedrijven en de proefcentra en daarbij telers door vorming werkmethoden aanleren om op de best mogelijke manier om te gaan met ergonomische risico's die niet kunnen weggewerkt worden.

Meer info?
Sara Crappé

 

Ergonomie in de preiteelt: enkele tips

Ergonomie in de preiteelt: enkele tips

In het kader van het project 'Ergonomie in de tuinbouw' - Vlaamse overheid, Dept. L & V

Een goede lichaamshouding aannemen tijdens het werk is van groot belang, zeker in een arbeidsintensieve teelt als prei. In 2014 startten het PCG, PSKW en Inagro een project - Vlaamse overheid, Dept. L&V - rond ergonomie in de tuinbouw. Er werd gezocht naar oplossingen om werkplekken ergonomischer in te richten. Enkele tips worden, aan de hand van de basisprincipes uit de ergonomie, meegegeven in onderstaande poster.

woensdag 24 februari 2016/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (9577)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
Ergonomie in de slateelt (grondteelt)

Ergonomie in de slateelt (grondteelt)

In het kader van het project 'Ergonomie in de tuinbouw' - Vlaamse overheid, Dept. L & V

Een goede lichaamshouding aannemen tijdens het werk is van groot belang, zeker in een arbeidsintensieve teelt als sla (grondteelt). In 2014 startten het PCG, PSKW en Inagro een project - Vlaamse overheid, Dept. L&V - rond ergonomie in de tuinbouw. Er werd gezocht naar oplossingen om werkplekken ergonomischer in te richten. Enkele tips worden, aan de hand van de basisprincipes uit de ergonomie, meegegeven in onderstaande poster.

woensdag 24 februari 2016/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (10598)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
Ergonomie in de slateelt (hydroteelt)

Ergonomie in de slateelt (hydroteelt)

In het kader van het project 'Ergonomie in de tuinbouw' - Vlaamse overheid, Dept. L & V

Een goede lichaamshouding aannemen tijdens het werk is van groot belang, zeker in een arbeidsintensieve teelt als sla (hydroteelt). In 2014 startten het PCG, PSKW en Inagro een project - Vlaamse overheid, Dept. L&V - rond ergonomie in de tuinbouw. Er werd gezocht naar oplossingen om werkplekken ergonomischer in te richten. Enkele tips worden, aan de hand van de basisprincipes uit de ergonomie, meegegeven in onderstaande poster.

woensdag 24 februari 2016/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (10030)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
Ergonomie in de tomatenteelt

Ergonomie in de tomatenteelt

In het kader van het project 'Ergonomie in de tuinbouw' - Vlaamse overheid, Dept. L & V

Een goede lichaamshouding aannemen tijdens het werk is van groot belang, zeker in een arbeidsintensieve teelt als tomatenteelt. In 2014 startten het PCG, PSKW en Inagro een project - Vlaamse overheid, Dept. L&V - rond ergonomie in de tuinbouw. Er werd gezocht naar oplossingen om werkplekken ergonomischer in te richten. Enkele tips worden, aan de hand van de basisprincipes uit de ergonomie, meegegeven in onderstaande poster.

woensdag 24 februari 2016/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (9736)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
Ergonomie in de witloofteelt

Ergonomie in de witloofteelt

In het kader van het project 'Ergonomie in de tuinbouw' - Vlaamse overheid, Dept. L & V

Een goede lichaamshouding aannemen tijdens het werk is van groot belang, zeker in een arbeidsintensieve teelt als witloof. In 2014 startten het PCG, PSKW en Inagro een project - Vlaamse overheid, Dept. L&V - rond ergonomie in de tuinbouw. Er werd gezocht naar oplossingen om werkplekken ergonomischer in te richten. Enkele tips worden, aan de hand van de basisprincipes uit de ergonomie, meegegeven in onderstaande poster.

woensdag 24 februari 2016/Auteur: Crappé Sara/Aantal keer bekeken (9636)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
RSS
12

'Bioremediatie West' - Sensibilisering rond puntvervuiling en biozuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen (01/03/2014 - 29/02/2016)

Coördinator:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch ondernemen)

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PCA (Provinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt)
 • PCS  (Proefcentrum voor de Sierteelt)

                         

Projectinhoud:
Door puntvervuilingen komen nog steeds gewasbeschermingsmiddelen in de Belgische waterlopen terecht, vaak in hoge norm-overschrijdende concentraties. Dit vormt een probleem voor de waterkwaliteit en zet het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk. Strengere toepassingsvoorwaarden en een verbod op het gebruik van bepaalde actieve stoffen zijn mogelijke gevolgen. Nochtans spelen gewasbeschermingsmiddelen een belangrijke rol bij het maximaliseren van opbrengsten en de kwaliteit van gewassen en dus moeten we er alles aan doen om voldoende gewasbeschermingsmiddelen op de markt te houden.

Vandaar startte op 1 maart 2014 het ADLO-demonstratieproject ‘Bioremediatie West’:

 • Verdere sensibilisering rond puntvervuiling
  Puntvervuiling blijkt nog steeds de grootste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Vandaar willen we de Vlaamse land- en tuinbouwers verder bewust maken van het belang van het vermijden van puntvervuilingen. Hierbij zullen wij een bijzondere aandacht besteden aan sectoren waar de problematiek van puntvervuiling nog minder onder de aandacht werd gebracht, zoals bijvoorbeeld serreteelten, sierteelt op substraat, aardbeienteelt en witloofteelt. Via een bevraging willen we een beter zicht krijgen op mogelijke knelpunten in deze sectoren om gerichte sensibiliseringscampagnes uit te voeren.
 • Stimuleren van de verwerking  van restwater van hetspuittoestel
  In alle sectoren blijven puntvervuilingen tijdens het vullen en het reinigen van het spuittoestel een belangrijk knelpunt. Deze handelingen moeten gebeuren in het veld of op een daartoe voorziene vul- en spoelplaats met opvang voor restwater. Het restwater kan verwerkt worden aan de hand van een (bio-)zuiveringssysteem (biofilter, fytobak, sentinel, enz…).

Via demonstraties, publicaties en voorlichtingsvergaderingen zullen we de telers informeren over:

 • Het correct vullen van het spuittoestel.
 • Reiniging van het spuittoestel. 

We willen hen ook stimuleren om het restwater van het spuittoestel op te vangen en te verwerken. Vandaar geven we gratis advies en begeleiding bij:

 • De keuze van een vul- en spoelplaats.
 • De aanleg van een vul- en spoelplaats.
 • Het onderhoud van een vul- en spoelplaats.
 • Het gebruik van biozuiveringssysteem op het bedrijf. 

Er zal ook een praktische gebruikersgids en een filmpje over de aanleg en het gebruik van biozuiveringssystemen gemaakt worden en we gaan ook op zoek mogelijke nieuwe oplossingen voor de verwerking van restwater.

Systemen voor de verwerking  van restwater van het spuittoestel: (Foto A: Biofilter, Foto B: Fytobak, Foto C: Sentinel)

Meer info?

 • Over het project
 • Over biozuiveringssystemen
 • Aanleg en onderhoud vul- en spoelplaats op uw bedrijf
 • Aanleg biozuiveringssyteem op uw bedrijf

Elise Vandewoestijne

 

Wat is puntvervuiling?... Oplossingen!

Wat is puntvervuiling?... Oplossingen!

Presentaties van de workshop: bouw je eigen biofilter! - 18.02.2016

Presentaties van de workshop: bouw je eigen biofilter! Er zitten te veel pesticiden in het oppervlaktewater. Uit een enquête bij Vlaamse land- en tuinbouwers blijkt dat puntvervuiling en restwater aan de basis liggen. Onder de noemer restwater vallen (al dan niet verdunde) spuitresten, maar ook het gecontamineerd water afkomstig van in- en uitwendige reinigen van het spuittoestel.

vrijdag 19 februari 2016/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (5198)/Commentaren (0)/
Workshop 'Bouw biofilter' & groepsaankoop

Workshop 'Bouw biofilter' & groepsaankoop

Groepsaankoop 'biofilter-bouwpakket' en met de hulp van ervaren mensen deze gebruiksklaar maken

Om te weten waar en hoeveel workshops we dit najaar en komende winter gaan organiseren, willen wij u vragen om, indien u interesse heeft, uw gegevens door te sturen naar het PCG vóór 15 oktober 2015 naar Elise Vandewoestijne.

vrijdag 11 september 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (6344)/Commentaren (0)/
De bouw van een biofilter

De bouw van een biofilter

In het kader van het demoproject: Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen of Bioremediatie West

Voor de opbouw van de biofilter zijn heel wat variaties mogelijk m.b.t. type slangen, koppelingen, kraantjes, druppeldarm, pomp, … Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met hieronder de benodigdheden. Neem ook een kijkje in de brochure 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad'.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11057)/Commentaren (0)/
De bouw van een fytobak

De bouw van een fytobak

In het kader van het demoproject: Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen of Bioremediatie West

Voor de opbouw van de fytobak zijn heel wat variaties mogelijk. Het principe blijft echter steeds hetzelfde. In de film wordt één uitvoering beschreven met hieronder de benodigdheden. Neem ook een kijkje in de brochure 'Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad'

woensdag 25 februari 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11316)/Commentaren (0)/
Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad

Zuivering van restvloeistoffen van het spuittoestel: praktische-leidraad

In het kader van het demoproject: Sensibilisering rond puntvervuiling en bio-zuiveringssystemen in alle land- en tuinbouwsectoren in West- en Oost-Vlaanderen of Bioremediatie West

Deze praktische leidraad bespreekt hoe een vul- en spoelplaats op het bedrijf kan aangelegd worden en welke systemen er bestaan om restvloeistoffen te verwerken. Aan de hand van de brochure kan bepaald worden hoeveel restvloeistof op het bedrijf aanwezig is en welk systeem het best past op het bedrijf. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de nodige vergunningen en de mogelijke subsidies. Bovendien kunt u zelf aan de slag gaan om een biofilter of fytobak te bouwen op basis van de handige beschrijvingen in de bijlagen. In deze brochure vindt u ook de contactgegevens van de adviseurs in de verschillende provincies terug. Zij staan steeds klaar om uw vragen te beantwoorden!

woensdag 25 februari 2015/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (9772)/Commentaren (0)/
RSS
12