X
GO

CVBB steunt bedrijfsbegeleiding bemesting (1/01/2012-31/12/2014)

Het winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde

Het winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde

Evaluatie MAP-meetpunten april 2013

Na een eerste tussentijdse evaluatie van de MAP-meetpunten met een stand van zaken op 31 januari 2013 willen we eens gaan kijken naar de situatie op 30 april 2013, dit is 2 maanden voor het afsluiten van het huidige meetjaar 2012 -2013. Voor wie niet vertrouwd is met de term ‘winterjaar’: de MAP-meetpunten worden geëvalueerd per winterjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.

woensdag 9 december 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12187)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
De proeftuinen investeren in MAP 5

De proeftuinen investeren in MAP 5

Evaluatie van MAP 4 en voorbereiding van MAP 5 in 2014

2014 is het laatste jaar van MAP 4. Gedurende 2014 zal MAP 4 geëvalueerd worden en worden de voorbereidende werken voor MAP 5 getroffen.

maandag 26 mei 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (10492)/Commentaren (0)/
Bloemkool vruchtwisseling voor minder nitraatuitspoeling 2012

Bloemkool vruchtwisseling voor minder nitraatuitspoeling 2012

Lange termijnproef: alternatieve rotaties met bloemkool voor minder nitraatuitspoeling van de oogstresten

Deze proef heeft tot doel het evalueren van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten, meer bepaald bloemkool. Hiervoor werd Italiaans raaigras enerzijds als teelt en anderzijds als vanggewas en rogge als vanggewas gezaaid op 2 verschillende tijdstippen na een teelt bloemkool. Van het raaigras dat als teelt wordt beschouwd, wordt in het voorjaar een snede gemaaid. De N-toestand van de bodem wordt opgevolgde met behulp van bodemstaalnames. Deze proef loopt over 2 jaar, waarbij het tweede jaar een herhaling is van het eerste.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11840)/Commentaren (0)/
Proefveldbezoek bemesting reststikstof

Proefveldbezoek bemesting reststikstof

Proefveldbezoek: Optimaal en duurzaam bemesten voor minder reststikstof - 06.11.2012

Op het proefveld worden, in verschillende teelten, bemestingstechnieken gedemonstreerd die een positief effect hebben op de reststikstof en de opbrengst.

6-11-2012 13:30 - 16:00/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4409)/Commentaren (0)/
Proefveldbezoek bemesting reststikstof

Proefveldbezoek bemesting reststikstof

Proefveldbezoek: Optimaal en duurzaam bemesten voor minder reststikstof - 23.08.2012

Op het proefveld worden, in verschillende teelten, bemestingstechnieken gedemonstreerd die een positief effect hebben op de reststikstof en de opbrengst.

23-8-2012 14:30 - 17:00/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (2261)/Commentaren (0)/
RSS
12