X
GO

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Doel van het CVBB is Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven te helpen voldoen aan de streefwaarden voor het nitraatresidu en/of aanrijking door nitraat in oppervlaktewater en grondwater te minimaliseren. Het CVBB is samengesteld uit vertegenwoordigers van praktijkcentra onder leiding van de algemene coördinator Dirk Coomans. Contactpersoon binnen het PCG is Lore Lauwers

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Afgelopen projecten

CVBB steunt bedrijfsbegeleiding bemesting (2019 - 2020)

Ook dit jaar zet het CVBB zich terug in ten dienste van de land- en tuinbouw.

 

Waterkwaliteitsgroepen:

De werking rond de rode en groene MAP-meetpunten in Vlaanderen blijft bestaan.

Vorig jaar zijn we rond 17 rode MAP-meetpunten in Oost-Vlaanderen gestart met de intensieve aanpak. Aan de hand van bodemanalyses in het voor- en najaar werden de percelen in de afstroomgebieden nauwgezet opgevolgd.

Het voornaamste doel is het optimaliseren van de bemesting in het afstroomgebied om zo een beter MAP-meetpunt te bekomen. 

Hebt u percelen in de buurt van een slecht MAP-meetpunt dan kan u lid worden van de waterkwaliteitsgroep in uw buurt en meehelpen om het MAP-meetpunt te verbeteren.

 

Begeleiding bemesting:

Bedrijven die in 2019 voor de eerste maal inschrijven voor CVBB-begeleiding kunnen deelnemen zonder bijkomende voorwaarden. Bedrijven die eerder deelnamen, moeten een nitraatoverschrijding in 2016 en/of 2017 en/of 2018 kunnen voorleggen in de periode van 1 oktober tot 15 november.

De formule wijzigt niet en bestaat uit een pakket van 350 euro, waarvan het CVBB 300 euro subsidieert. Als land- of tuinbouwer betaal je zelf slechts 50 euro en de btw (6 %) op het totale bedrag. Het CVBB-pakket wordt niet automatisch verlengd en moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden via het aanvraagformulier./p>

De CVBB-adviseur komt één uur langs op je bedrijf. Na een tweede bezoek in het najaar of een stikstofstaal na de oogst kan je jouw bemestingsstrategie van het afgelopen seizoen evalueren en naar volgend jaar toe bijschaven. De rest van het pakket kan je aanvullen met relevante (niet-verplichte) analyses.

 

De begeleiding bestaat uit:

 • Een zestal bodemanalyses met bemestingsadvies
 • Telefonisch advies omtrent bemesting
 • Begeleiding door een voorlichter van het PCG op uw bedrijf.

 

Onderwerpen die hier aan bod komen zijn:

 • Bemestingsadviezen
 • Het optimaliseren van de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau
 • Wetgeving
 • Berekeningen omtrent normen en adviezen
 • Gebruik van compost en effluent
 • Bodemkwaliteit op punt houden

 

Kostprijs begeleidingspakket bemesting?

U betaalt 50€ + 6 % BTW op de totale kostprijs, de rest wordt door het CVBB gedragen.  Er kan voor maximaal 350€ begeleiding aangeboden worden.

 

Waar kan u terecht voor individuele bedrijfsbegeleiding bemesting?

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u terecht bij de erkende praktijkcentra van uw provincie of bij de partners van het CVBB (Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting). Zie de contactgegevens hieronder voor het PCG:

CVBB-adviseurs opnieuw op pad voor bemestingsadviezen bij land- en tuinbouwers

CVBB-adviseurs opnieuw op pad voor bemestingsadviezen bij land- en tuinbouwers

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s en ken je de oorzaak niet? Wil je je bemesting bijsturen om een vrijstelling als focusbedrijf aan te vragen? Dan ben je een bedrijf dat perfect in aanmerking komt voor het CVBB-bedrijfsbegeleidingspakket. Voor een kleine bijdrage ontvang je degelijk advies, in klare taal, op maat van je bedrijf.
dinsdag 14 april 2020/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (6918)/Commentaren (0)/
Zijn er op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepaling in 2019?

Zijn er op uw bedrijf percelen geselecteerd voor nitraatresidubepaling in 2019?

Bekijk het op het Mestbankloket!

De Mestbank zal rond half september de geselecteerde percelen voor de nitraatresiducampagne 2019 publiceren op het Mestbankloket. De staalnameperiode loopt van 1 oktober tot en met 15 november. De landbouwers bij wie percelen geselecteerd zijn, krijgen midden september een e-mail of brief.

maandag 23 september 2019/Auteur: Van Steenkiste Jana/Aantal keer bekeken (9756)/Commentaren (0)/
Aandacht voor derogatie in aanvraag

Aandacht voor derogatie in aanvraag

Mocht je, indien goedgekeurd, derogatie willen aanvragen, neem dan alvast de nodige stikstofstalen vóór 31 mei 2019.

Momenteel is er geen zekerheid dat derogatie voor de periode 2019 – 2022 zal goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Op de Verzamelaanvraag 2019 kan je wel per perceel een optie nemen op derogatie, op voorwaarde dat je vóór 15 februari reeds een aanvraag voor derogatie hebt ingediend via de mestbank. Als je de Verzamelaanvraag tijdig ingediend hebt (uiterlijk op 21 april 2019), kan je nog aanpassingen doen aan de derogatiepercelen tot en met 31 mei 2019. Als je geen percelen aanduidt, zal je ook geen derogatie worden toegekend.

vrijdag 24 mei 2019/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (8781)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
CVBB-adviseurs opnieuw op pad voor bemestingsadviezen bij land- en tuinbouwers

CVBB-adviseurs opnieuw op pad voor bemestingsadviezen bij land- en tuinbouwers

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Om Vlaamse land- en tuinbouwers bij te staan in hun bemestingsstrategie, biedt het CVBB opnieuw individuele bedrijfsbegeleiding aan. Op basis van bodemstalen sturen de CVBB-adviseurs de bemestingspraktijk bij om tot een goeie opbrengst en kwaliteit van het gewas te komen en het nitraatresidu laag te houden. Ook met vragen over regelgeving kan je bij hen terecht. Heb je problemen met hoge nitraatresidu’s en ken je de oorzaak niet? Wil je je bemesting bijsturen om een vrijstelling als focusbedrijf aan te vragen? Dan ben je een bedrijf dat perfect in aanmerking komt voor het CVBB-bedrijfsbegeleidingspakket. Voor een kleine bijdrage ontvang je degelijk advies, in klare taal, op maat van je bedrijf.

maandag 11 maart 2019/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (8688)/Commentaren (0)/
RSS

CVBB steunt bedrijfsbegeleiding bemesting (1/01/2015-31/12/2018)

Ook dit jaar zet het CVBB zich terug in ten dienste van de land- en tuinbouw.

 

Waterkwaliteitsgroepen:

De werking rond de rode en groene MAP-meetpunten in Vlaanderen blijft bestaan.

Vorig jaar zijn we rond 15 rode MAP-meetpunten in Oost-Vlaanderen gestart met de intensieve aanpak. Aan de hand van bodemanalyses in het voor- en najaar werden de percelen in de afstroomgebieden nauwgezet opgevolgd.

Het voornaamste doel is het optimaliseren van de bemesting in het afstroomgebied om zo een beter MAP-meetpunt te bekomen. Dit jaar breiden we deze intensieve aanpak uit naar 17 rode MAP-meetpunten in de provincie.

Hebt u percelen in de buurt van een slecht MAP-meetpunt dan kan u lid worden van de waterkwaliteitsgroep in uw buurt en meehelpen om het MAP-meetpunt te verbeteren.

 

Begeleiding bemesting:

Bedrijven die in 2018 voor de eerste maal inschrijven voor CVBB-begeleiding kunnen deelnemen zonder bijkomende voorwaarden. Bedrijven die eerder deelnamen, moeten een nitraatoverschrijding in 2015 en/of 2016 en/of 2017 kunnen voorleggen in de periode van 1 oktober tot 15 november.

De formule wijzigt niet en bestaat uit een pakket van 350 euro, waarvan het CVBB 300 euro subsidieert. Als land- of tuinbouwer betaal je zelf slechts 50 euro en de btw (6 %) op het totale bedrag. Het CVBB-pakket wordt niet automatisch verlengd en moet elk jaar opnieuw aangevraagd worden.

De CVBB-adviseur komt één uur langs op je bedrijf. Na een tweede bezoek in het najaar of een stikstofstaal na de oogst kan je jouw bemestingsstrategie van het afgelopen seizoen evalueren en naar volgend jaar toe bijschaven. De rest van het pakket kan je aanvullen met relevante (niet-verplichte) analyses.

 

De begeleiding bestaat uit:

 • Een zestal bodemanalyses met bemestingsadvies
 • Telefonisch advies omtrent bemesting
 • Begeleiding door een voorlichter van het PCG op uw bedrijf.

 

Onderwerpen die hier aan bod komen zijn:

 • Bemestingsadviezen
 • Het optimaliseren van de bemesting op perceels- en bedrijfsniveau
 • Wetgeving
 • Berekeningen omtrent normen en adviezen
 • Gebruik van compost en effluent
 • Bodemkwaliteit op punt houden

 

Kostprijs begeleidingspakket bemesting?

U betaalt 50€ + 6 % BTW op de totale kostprijs, de rest wordt door het CVBB gedragen. Er kan voor maximaal 350€ begeleiding aangeboden worden.

 

Waar kan u terecht voor individuele bedrijfsbegeleiding bemesting?

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u terecht bij de erkende praktijkcentra van uw provincie of bij de partners van het CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt). Zie de contactgegevens hieronder voor het PCG:

 

Rapportering CVBB (deel 5): Intensieve aanpak

Rapportering CVBB (deel 5): Intensieve aanpak

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Via intensieve aanpak (IA) wil het CVBB door het opvolgen van percelen en het formuleren van bemestingsadviezen de stikstofvracht vanuit de percelen naar het grond- en oppervlaktewater verminderen. De doelstelling van de IA is vooral de landbouwers op weg zetten naar een oordeelkundige bemesting en hen duidelijk maken dat dit leidt tot goede resultaten voor zowel de landbouw als voor het milieu. Ook de Vlaamse overheid, die de CVBB-subsidies voorziet, hecht veel belang aan de intense sensibilisering die CVBB voert op het terrein. Het ultieme doel is dat landbouwers de hen aangeleverde duurzame bemestingspraktijken effectief in de praktijk toepassen.

maandag 26 november 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (9904)/Commentaren (0)/
Rietveld als duurzame zuivering voor erfsappen

Rietveld als duurzame zuivering voor erfsappen

Sensibiliseringscampagne rond bemesting en waterkwaliteit - Reportage

Toen Carl Vanhoutte in 1995 voedersilo’s wou bijbouwen op zijn melkveebedrijf in Zillebeke, kreeg hij een ‘njet’ bij de aanvraag van zijn vergunning. Tenzij hij een zuiveringssysteem voor erfsappen zou voorzien. De keuze viel op een rietveld, en dat beklaagt Carl zich twintig jaar later niet.

zondag 16 september 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (9854)/Commentaren (0)/
Rapportering CVBB (deel 4): Communicatie

Rapportering CVBB (deel 4): Communicatie

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Communicatie rond duurzame bemesting en waterkwaliteit is een belangrijke taak van het CVBB. Ook de Vlaamse overheid, die de CVBB-subsidies voorziet, hecht veel belang aan de laagdrempelige communicatie die CVBB voert op het terrein. De communicatie is in de eerste plaats gericht naar de Vlaamse land- en tuinbouwers, maar ook naar voorlichters en teelt- en bedrijfsbegeleiders, werkzaam in de land- en tuinbouw, de toeleveringssector en de bevoegde overheden.

donderdag 16 augustus 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (9536)/Commentaren (0)/
Rapportering CVBB (deel 3): CVBB gaat voluit voor het lokale contact en draagvlakverbreding

Rapportering CVBB (deel 3): CVBB gaat voluit voor het lokale contact en draagvlakverbreding

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Sinds 2016 gaan de CVBB-medewerkers effectief het terrein op voor de WKG - bijeenkomsten met de zogenaamde ‘tententochten’ (figuur 1). Met een tent trekken ze te velde om de telers te informeren over het MAP-meetpunt in de buurt. Die ‘tententochten’ vinden plaats overdag in het afstroomgebied van een MAP-meetpunt. De telers kunnen met de fiets, te voet of zelfs met de tractor afzakken naar het terrein en brengen andere telers onderweg mee. Door letterlijk in het veld te staan kunnen er interessante bevindingen meteen getoond worden.

maandag 9 juli 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (10611)/Commentaren (0)/
Rapportering CVBB (deel 2): indeling en aanpak rode MAP-meetpunten

Rapportering CVBB (deel 2): indeling en aanpak rode MAP-meetpunten

Coördinatiecentrum Voorlichting en Begeleiding duurzame Bemesting (CVBB)

Dankzij de financiering van de Vlaamse overheid kan het CVBB vele metingen uitvoeren en een uitgebreide terreinkennis opdoen. Het CVBB deelt de rode MAP-meetpunten in volgens de vastgestelde of vermoedelijke oorzaken van de nitraatoverschrijdingen. Afhankelijk van die oorzaak wordt een werkwijze uitgerold die specifiek voor elk meetpunt tot een betere waterkwaliteit zou moeten leiden.
maandag 2 juli 2018/Auteur: Lauwers Lore/Aantal keer bekeken (10253)/Commentaren (0)/
RSS
12345Last

CVBB steunt bedrijfsbegeleiding bemesting (1/01/2012-31/12/2014)

Telers die in 2011 een te hoog nitraatresidu hadden, kregen onlangs te horen welk maatregelenpakket ze moeten volgen. Maatregelenpakketten 3 en 4 houden onder andere in dat een groenteteler zich voor de bemesting van alle groentepercelen moet laten adviseren door een erkend laboratorium of praktijkcentrum. Hiervoor kunnen de telers beroep doen op de adviesdienst bemesting van het PCG.

Een voorlichter zal samen met de teler de percelen overlopen en de bemesting op perceelsniveau bespreken. Er wordt een aanbeveling gedaan wanneer een bodemanalyse is aangewezen. Dit kan inhouden dat er meer bodemstalen genomen worden dan verplicht is in het maatregelenpakket. Via staalname tijdens de teelt kan de mineralisatie correct ingeschat worden en kan een scherpe bijbemesting bepaald worden.

Het CVBB (Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting) kan deze bedrijfsbegeleiding financieel mee ondersteunen. Telers betalen slechts een beperkte bijdrage. Ook telers die zich vrijwillig wensen te laten begeleiden (ongeacht een maatregelenpakket) kunnen op deze steun rekenen. Voor meer informatie kan je ons gerust contacteren.

 

De begeleiding bestaat uit:

 • Een pakket van één of meerdere bedrijfsbezoeken en/of grondanalyses.
 • Een verkennend gesprek, eventueel gevolgd door het opstellen van het bemestingsplan en de registratie of toelichting bij specifieke vragen van de land – of tuinbouwer.
 • De grondanalyses worden gebruikt voor het geven van een oordeelkundig bemestingsadvies. Het is hierbij van belang dat de grondstalen op een correcte manier worden genomen én dat de bijhorende teeltfiche volledig wordt ingevuld. Alleen dan wordt het bemestingsadvies op een correcte manier berekend.
 • Indien nodig kan het bemestingsadvies nog verder worden toegelicht.

 

Kostprijs:

U betaalt 50€ + de BTW op de totale kostprijs, de rest wordt door het CVBB gedragen. Er kan voor maximaal 350€ begeleiding aangeboden worden.

 

Waar kan u terecht?

Bent u geïnteresseerd in deze individuele bedrijfsbegeleiding, dan kan u terecht bij de erkende praktijkcentra van uw provincie of bij de partners van het CCBT (Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt). De contactpersonen voor het PCG zijn:

 

Naar Latet G., Verhaeghe M., De Nies J., Catteeuw B., Geerinckx K., 2014: CVBB zet in op gebiedsgerichte werking, Landbouwleven, 64 (2960): 31.

Het winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde

Het winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde

Evaluatie MAP-meetpunten april 2013

Na een eerste tussentijdse evaluatie van de MAP-meetpunten met een stand van zaken op 31 januari 2013 willen we eens gaan kijken naar de situatie op 30 april 2013, dit is 2 maanden voor het afsluiten van het huidige meetjaar 2012 -2013. Voor wie niet vertrouwd is met de term ‘winterjaar’: de MAP-meetpunten worden geëvalueerd per winterjaar dat loopt van 1 juli tot 30 juni.

woensdag 9 december 2015/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12187)/Commentaren (0)/
Tags: bemesting
De proeftuinen investeren in MAP 5

De proeftuinen investeren in MAP 5

Evaluatie van MAP 4 en voorbereiding van MAP 5 in 2014

2014 is het laatste jaar van MAP 4. Gedurende 2014 zal MAP 4 geëvalueerd worden en worden de voorbereidende werken voor MAP 5 getroffen.

maandag 26 mei 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (10492)/Commentaren (0)/
Bloemkool vruchtwisseling voor minder nitraatuitspoeling 2012

Bloemkool vruchtwisseling voor minder nitraatuitspoeling 2012

Lange termijnproef: alternatieve rotaties met bloemkool voor minder nitraatuitspoeling van de oogstresten

Deze proef heeft tot doel het evalueren van alternatieve gewasrotaties en vanggewassen bij vollegrondsgroenten, meer bepaald bloemkool. Hiervoor werd Italiaans raaigras enerzijds als teelt en anderzijds als vanggewas en rogge als vanggewas gezaaid op 2 verschillende tijdstippen na een teelt bloemkool. Van het raaigras dat als teelt wordt beschouwd, wordt in het voorjaar een snede gemaaid. De N-toestand van de bodem wordt opgevolgde met behulp van bodemstaalnames. Deze proef loopt over 2 jaar, waarbij het tweede jaar een herhaling is van het eerste.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (11840)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers: belangrijk voor een goed nitraatresidu!

Groenbedekkers: belangrijk voor een goed nitraatresidu!

Het nut van groenbedekkers is echter ruimer dan enkel als stikstofvanggewas te fungeren

Het nut van groenbedekkers is echter ruimer dan enkel als stikstofvanggewas te fungeren. Het voorkomen van erosie, het verbeteren van de humustoestand en de structuur van de bodem zijn eveneens niet te onderschatten voordelen.

vrijdag 20 juli 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17444)/Commentaren (0)/
Infoavonden Oost-Vlaanderen: Nitraat in het oppervlaktewater

Infoavonden Oost-Vlaanderen: Nitraat in het oppervlaktewater

Infoavonden: Aalter 29.02.2012 - Zele 01.03.2012 - Oudenaarde 05.03.2012 - Assenede 07.03.2012 - Vrasene 13.03.2012 - Oosterzele 14.03.2012

Vanuit het CVBB hebben de praktijkcentra de opdracht gekregen om samen met de telers de problematiek van de rode MAP-meetpunten aan te pakken. Tijdens diverse infosessies in Oost-Vlaanderen zullen de medewerkers van PCS, PCG en PCA deze problematiek en de geplande aanpak voor de komende 3 jaar in uw regio toelichten. Deze geplande aanpak omvat onder andere de opstart van lokale waterkwaliteitsgroepen.

woensdag 29 februari 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9127)/Commentaren (0)/
RSS
12

Nieuwsbrief PCG

Verhaeghe M., 2012: AGENDA - AANKONDIGINGEN : Oproep deelname waterkwaliteitsgroepen, Nieuwsbrief PCG, 15 (10): 1. 
 
Verhaeghe M., 2012: Demo ‘Groenbedekkers, een brongerichte aanpak!’, Nieuwsbrief PCG, 15 (09): 10-11. 

Verhaeghe M., 2012: Proefplatform ADLO-project: Stand van zaken, Nieuwsbrief PCG, 15 (09): 2. 

Anoniem, 2012: AGENDA / AANKONDIGINGEN: Proefveldbezoek ‘Optimaal en duurzaam bemesten voor minder reststikstof’: Dinsdag 6 november Tieltsesteenweg 19, 9800 Deinze om 13u30 - Demo ‘Groenbedekkers, een brongerichte aanpak!’: Dinsdag 13 november - Dinsdag 13 november ter hoogte van de Terwedenweg, 9770 Kruishoutem om 13u30 - NUTRIHORT : ‘Nutrient management, nutrient legislation and innovative techniques in intensive horticulture’: 16 -18 september 2013 Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Universiteit Gent, Nieuwsbrief PCG, 15 (09): 1. 

Dewitte J., Delanote L., Hendrickx N., 2012: Individuele bedrijfsbegeleiding voor bemesting in de biologische teelt - Mis deze kans niet! ..., Nieuwsbrief PCG, 15 (06): 3 
 
Verhaeghe M., De Reycke L., 2012: CVBB steunt bedrijfsbegeleiding bemesting, Nieuwsbrief PCG, 15 (05): 5 

Verhaeghe M., Eeckhout I., 2012: CVBB Oost-Vlaanderen: Aandachtspunten, Nieuwsbrief PCG, 14 (04): 3. 

Verhaeghe M., Vergote N., 2012: UITNODIGING INFORMATIEAVOND MAP4 in de glastuinbouw :  Woensdag 21 maart 2012 om 19u PCS, Nieuwsbrief PCG, 15 (03): 1-2 

Verhaeghe M., Vergote N., Landuyt C., Dewitte J., Vandewoestijne E., 2012: Voorstelling ADLO demonstratieprojecten 2012-2013 rond MAP4, Nieuwsbrief PCG, 15 (02): 9-11 

Verhaeghe M., 2012: UITNODIGING INFORMATIEMOMENT MAP4 voor openluchtteelten in 2012! Vrijdag 2 maart 2012 om 13u30, Nieuwsbrief PCG, 15 (02): 1-2 
 
Verhaeghe M., 2012: CVBB en waterkwaliteitsgroepen, Nieuwsbrief PCG, 14 (01): 7. 
 
Nieuwsbrief PCA

Eeckhout I., 2013: Bemesting in de praktijk, Nieuwsbrief PCA, 20 (05): 3. 

Anoniem, 2013: Uitnodiging: CVBB en waterkwaliteitsgroepen, Nieuwsbrief PCA, 20 (04): 6. 

Anoniem, 2013: Uitnodiging: MAP 4 in 2012, Nieuwsbrief PCA, 20 (03): 6. 
 
Eeckhout I., Verhaeghe M., 2013: Rode MAP-meetpunten moeten groen worden, Nieuwsbrief PCA, 20 (02 extra nummer): 5. 
 
Proeftuinnieuws

Verhaeghe M., Bes O., De Nies J., Van De Sande T., 2014: Map 4: Adviesbemesting zorgt voor lager nitraatresidu in groenten, Proeftuinnieuws, 24 (01): 17-19. 

Bes O., De Nies J., Verhaeghe M., Van De Sande T., 2014: Map 4: Groenbedekkers voorjaarszaai 2013 : Korte teeltduur, voldoende stikstofopname, Proeftuinnieuws, 24 (01): 19-21.  
 
Latet G., Verhaeghe M., De Nies J., Catteeuw B., Geerinckx K.,.2013: Map4 : Stand van zaken na twee jaar CVBB-werking, Proeftuinnieuws, 23 (22-23): 35-37. 

Coomans D., Geerinkx K., 2013: Map4 : Hoe scoort het nitraatresidu op de referntiepercelen? Proeftuinnieuws, 23 (21): 34-36. 

Debussche B., 2013: Map4: Nutrihort 2013: Tuinbouw en bemesting in internationaal kader, Proeftuinnieuws, 23 (20): 14-15. 

De Vis R., Coomans D., Catteeuw B., Verhaeghe M., De Nies J., Latet G., Geerinckx K., Sanders K., 2013: Map4: MAP-meetpunten: lichte vooruitgang al lijkt het soms een processie van Echternach, Proeftuinnieuws, 23 (20): 8-13. 

Cap N., Verhaeghe M., De Reycke L., 2013: Vollegrond actueel: Prei - Kolen - Wortelen - Bemesting, Proeftuinnieuws, 23 (18): 8-9. 
 
Anoniem, 2013: Thema bodem en bemesting: NUTRIHORT, conferentie rond duurzame en innovatieve technieken voor nutriënten in de tuinbouw: van 16 tot 18 september in Gent, Proeftuinnieuws, 23 (15): 18. 

Neefs V., 2013: Map 4 : Map 4 : Evaluatie MAP-meetpunten april 2013 : Het winterjaar 2012-2013 loopt op zijn einde, Proeftuinnieuws, 23 (13): 16-17. 
 
Neefs V., 2013: Map 4 : De meeste preitelers bemesten al jaren op basis van staalnames, Proeftuinnieuws, 23 (13): 14-15. 

Neefs V., 2013: Map 4 : De bioteler leerde naar de bodem kijken, Proeftuinnieuws, 23 (12): 6-7. 

Tits M., Elsen F., Elsen A., 2013: MAP4 : Mogelijkheden tot verbetering van de waterkwaliteit en - kwantiteit in Noord-Limburg, Proeftuinnieuws, 23 (10): 42-43. 
 
Coomans D., Sanders J., 2013: Evaluatie MAP-meetpunten januari 2013 : Zet de beterschap zich door?, Proeftuinnieuws, 23 (10): 40-41. 
 
Verhaeghe M., 2013: Thema bemesting: Okselverbranding in prei, Proeftuinnieuws, 23 (9): 26-27. 

Van de Sande T., Vanheule M., Bes O., De Nies J., Verhaeghe M., 2013: Thema bemesting: KNS en dierlijke werkzame stikstof in Vlaanderen, Proeftuinnieuws, 23 (9): 24-25. 
 
Verhaeghe M., Bes O., Van de Sande T., 2013: Thema bemesting: Bijbemesten volgens het KNS-systeem in de Vlaamse groenteteelt, Proeftuinnieuws, 23 (9): 22-23. 

Neefs V., 2013: Bemesten met gezond verstand, Proeftuinnieuws, 23 (8): 14-16. 

Neefs V., 2013: Aardbeien telen met lagere voorraadbemesting (CVBB), Proeftuinnieuws, 23 (7): 20-21. 
 
De Reycke L., Verhaeghe M., 2013: Vollegrond actueel: Bemesting: Bouwvoor- en mestanalyse - Voorjaarsbemesting prei - Maatregelenpakketten / Ziektebestrijding prei, Proeftuinnieuws, 23 (6): 38. 

Bes O, De Nies J., Verhaeghe M., Van de Sande T., 2013: Thema bemesting: Groenbedekkers in strijd tegen het nitraatresidu: najaarszaai groenbedekkers voor minder nitraatresidu, Proeftuinnieuws, 23 (6): 26-28. 

Verhaeghe M., Van de Sande T., 2013: Thema bemesting: Groenbedekkers in strijd tegen het nitraatresidu: Voorjaarszaai groenbedekkers voor minder nitraatuitspoeling, Proeftuinnieuws, 23 (6): 24-26. 
 
Verhaeghe M., Winnepeninckx R., 2013: Thema bemesting: Minimale dosis startfosfaten zorgt voor hoge opbrengsten in andijvie en selder, Proeftuinnieuws, 23 (6): 18-20. 

Debussche B., De Nies J., De Vis R., Baets B., Siongers C., 2013: MAP4 legt de lat voor groenteteelten in 2013 opnieuw wat hoger, Proeftuinnieuws: 23 (05): 33-34 

Neefs V., 2013: MAP4: CVBB en VLM ondertekenen actieprogramma, Proeftuinnieuws, 23 (01-02): 9 
 
Neefs V., 2012: MAP4 : Reststikstof, geen probleem van de groenteteler alleen, Proeftuinnieuws, 22 (22-23): 50-52. 

De Nies J., 2012: MAP4 : MAP4 : CVBB Antwerpen : stand van zaken, Proeftuinnieuws, 22 (22-23): 48-49. 
 
Neefs V., 2012: Map4 : (Nog) gerichter bemesten, Proeftuinnieuws, 22 (21): 40-41. 

Hendrickx N., 2012: Map4 : CVBB Limburg : stand van zaken, Proeftuinnieuws, 22 (21): 36-38. 

Bron: Persbericht van Vlaams minister van Leefmilieu  Natuur en Cultuur, 2012: Sectornieuws : Extra inspanningen nodig om waterkwaliteit nog te verbeteren, Proeftuinnieuws, 22 (21): 4. 
 
Coopman  F., 2012: Map4 : CVBB West-Vlaanderen : Stand van zaken, Proeftuinnieuws, 22 (20): 40-41. 

De Vis  R., Coomans  D., Coopman  F., Verhaeghe  M., De Nies  J., Hendrickx  N., Geerinckx  K., Sanders  J., Huysmans  A., 2012: Map4 : MAP - meetpunten : beterschap maar nog veel werk aan de winkel !, Proeftuinnieuws, 22 (20): 34-39. 

Neefs  V., 2012: Map4 : Zo gaat de CVBB-staalnemer te werk, Proeftuinnieuws, 22 (20): 32-33. 

Neefs  V., 2012: MAP4 : Hoe hemelwater maximaal benutten, Proeftuinnieuws, 22 (19): 36-37. 

Verhaeghe  M., 2012: CVBB Oost-Vlaanderen stand van zaken, Proeftuinnieuws, 22 (19): 32-33. 
 
Geerinckx  K., Franchois  W., Tallieu  R., 2012: Map4 : Vlaams Brabantse subsidie voor onderzoek duurzame bemesting, Proeftuinnieuws, 22 (17): 10. 

Geerinckx  K., Franchois  W., Tallieu  R., 2012: Map4 : CVBB Vlaams-Brabantse stand van zaken, Proeftuinnieuws, 22 (17): 8-9. 
 
Melis P., 2012: Map4 en trayvelden aardbei, Proeftuinnieuws, 22 (16): 8-9 

De Reycke  L., 2012: Map4 : Individuele begeleiding bemesting : maak er gebruik van!, Proeftuinnieuws, 22 (15): 42-43. 

Debussche  B., 2012: Map4 : Groenbedekkers: belangrijk voor een goed nitraatresidu!, Proeftuinnieuws, 22 (15): 41. 

Coopman  F., Verhaeghe  M., Geerinckx  K., Hendrickx  N., De Nies  J., Coomans  D., 2012: Map4 : Het CVBB opkruissnelheid, Proeftuinnieuws, 22 (14): 31-35. 

Berckmoes E., 2012: MAP4 'Gesloten' systemen in glastuinbouw blijken vaak lek, Proeftuinnieuws, 22 (12): 14-15 

De Nies J., Coopman F., Verhaeghe M., 2012: Thema bemesting : Individuele begeleiding in het kader van MAP4, Proeftuinnieuws, 22 (09): 38 
 
Landbouwleven

Coomans D., Sanders J., 2014: Evaluatie MAP-meetpunten in januari 2014 - Zet de beterschap zich door?, Landbouwleven, 63 (2942): 4. 
 
Anoniem, 2014: Uit voortgangsrapport Mestbank 2013 : Waterkwaliteit blijft (licht) verbeteren, Landbouwleven, 63 (2923): 25. 

De Vis R., Coomans D., Catteeuw B., Verhaeghe M., De Nies J., Latet G., Geerinckx K., Sanders J., 2013: Map-meetpunten: Lichte vooruitgang al lijkt het soms een processie van Echternach, Landbouwleven, 62 (2923): 3-4. 

Coomans D., Sanders J., 2013: Winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde : Evaluatie MAP-meetpunten april 2013, Landbouwleven, 62 (2907): 6. 
 
Coomans D., Sanders J., 2013: Evaluatie MAP-meetpunten in januari 2013 - Zet de beterschap zich door?, Landbouwleven, 62 (2898): 4-5. 

Anoniem, 2013: Om waterkwaliteit sneller te verbeteren : CVBB en VLM werken samen, Landbouwleven, 62 (2880): 5. 

Anoniem, 2012: Zeven acties om waterkwaliteit verder te verbeteren, Landbouwleven, 62 (2877): 6  

De Vis R., Coomans D., Coopman F., Verhaeghe M., De Nies J., Hendrickx N., Geerinckx K., Sanders J., Huymans, A., 2012: MAP-meetpunten : beterschap, maar nog veel werk aan de winkel!, Landbouwleven, 62 (2875): 3-4 .

Debussche B., 2012: Nuttiger dan enkel stikstofvanggewas - Groenbedekkers : belangrijk voor goed nitraatresidu, Landbouwleven, 62 (2863): 8  
 
Drietandmagazine

Coomans D., Sanders J., 2014: Evaluatie MAP-meetpunten januari 2014: Zet de beterschap zich door?, Drietandmagazine voor Land en Tuinbouw, (11): 8-9.  

Persdienst Schauvliege, 2014: Vlaams mestrapport wijst op lichte verbetering van de waterkwaliteit, Drietandmagazine  voor Land en Tuinbouw, 2013 (02): 5. 
 
Coomans D., Geerinckx K., Het ganse CVBB-team, 2013: Referentiepercelen: nitraatresidu 2012: resultaten van een eerste jaar werking, Drietandmagazine  voor Land en Tuinbouw, (37): 4+6-7. 

De Vis R., Coomans D., Catteeuw B., Verhaeghe M., De Nies J., Latet G., Geerinckx K., Sanders J., 2013: Map-meetpunten: Lichte vooruitgang al lijkt het soms een processie van Echternach, Drietandmagazine voor Land en Tuinbouw, (35): 42-47. 

Coomans D., Sanders J., 2013: Winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde : Evaluatie MAP-meetpunten april 2013, Drietandmagazine voor Land en Tuinbouw, (22): 28. 
 
Coomans D., 2013: Evaluatie MAP-meetpunten januari 2013: Zet de beterschap zich door?, Drietandmagazine voor Land en Tuinbouw, (15): 10-11. 

De Vis R., Coomans D., Coopman F., Verhaeghe M., De Nies J., Hendrickx N., Geerinckx K., Sanders J., Huysmans A., 2012: MAP-meetpunten: beterschap maar nog veel werk aan de winkel!, Drietandmagazine voor Land en Tuinbouw, (37): 31-37. 

Coopman F., Verhaeghe M., Geerinckx, K., Hendrickx N., De Nies J., Coomans D., 2012: Het CVBB op kruissnelheid, Drietandmagazine voor Land en Tuinbouw, 2012 (25): 18-21 

Verhaeghe M., 2012: Infoavonden Oost-Vlaanderen: Nitraat in het oppervlaktewater, Drietandmagazine voor Land-& tuinbouw, 2012 (8): 35 
 
Boer & Tuinder
 
Coomans D., Sanders, J., 2014: Zet beterschap zich door, Boer & Tuinder, 120 (11): 28-29. 
 
Bron: kabinet minister Joke Schauvliege, 2013: Waterkwaliteit verbeterde lichtjes, Boer & Tuinder, 120 (02): 16. 

Mommerency H., 2013: Met CVBB op detailmeting in 't vrijgeweid, Boer & Tuinder, 119 (50): 52. 

Coomans D., Geerinck K., 2013: Resultaten referentiepercelen CVBB, Boer & Tuinder, 119 (45): 6-7. 

De Vis R., Coomans D., Catteeuw B., Verhaeghe M., De Nies J., Latet G., Geerinckx K., Sanders J., 2013: Lichte vooruitgang voor Map-meetpunten, Boer & Tuinder, 119 (43): 10-12. 

Fransen R., 2013: Stand van zaken CVBB Limburg, Boer & Tuinder, 119 (25): 41. 

Coomans D., Sanders, J., 2013: MAP-meetpunten eind april opnieuw geëvalueerd, Boer & Tuinder, 119 (25): 8. 

Coomans D.; Sanders J., 2013: Mapmeetpunten opnieuw geëvalueerd, Boer & Tuinder, 119 (16): 12.  
 
François N., 2013: Waterkwaliteitsgroepen: het loont !, Boer & Tuinder, 119 (12): 40.  

Hendrix S., 2013: Werking CVBB  in Limburg, Boer & Tuinder, 119 (07): 39. 

Jolling L., 2013: Optimale bemesting en de werking van het CVBB, Boer & Tuinder, 119 (07): 39. 

Van Camp E., 2013: Waterkwaliteitsgroepen hebben hun effect, Boer & Tuinder, 119 (07): 35.  

Van Neck W., 2013: Bemesting groenteteelt openlucht, Boer & Tuinder, 119 (07): 10. 
 
De Keukelare T., Meulemeester P., 2013: Verplicht bemestingsadvies voor groenten, Boer & Tuinder, 119 (05): 21-22. 

Stuer M., 2012: Resultaten van je MAP-meetpunt bekend, Boer & Tuinder, 118 (51-52): 51 

Van Bavel J., 2013: Betere begeleiding voor goede bemestingspraktijken, Boer & Tuinder, 118 (49): 3. 
 
Bron: Kabinet van minister Schauvliege, 2013: Vlaamse mestbalans ook afgelopen jaar in evenwicht, Boer & Tuinder, 118 (44): 6-7. 
 
De Vis R., Coomans D., Coopman F., Verhaeghe M., De Nies J., Hendrickx N., Geerinckx K., Sanders J., Huysmans A., 2013: Enige beterschap voor de MAP-meetpunten, Boer & Tuinder, 118 (43): 6-8. 

Coopman F., Verhaeghe M., Gerinckx K., Hendrickx N., De Nies J., Coomans D., 2012: Werken aan waterkwaliteit, Boer & Tuinder, 118 (35): 23-26. 

Van Keerberghen G., Coomans D., 2012: Bedrijfsbegeleiding CVBB, Boer &Tuinder, 118(29-30): 5 
 
Deroo S., 2012: CVBB onderzoekt rode MAP-meetpunten, Boer &Tuinder, 118(18): 35 

Van Oost P ., 2012: Oprichting waterkwaliteitsgroepen Oost-Vlaanderen, Boer & Tuinder, 118 (08): 43 
 
Biopraktijk CCBT

Eriksson E., 2013: 2e Internationaal Symposium voor biologische beschutte tuinbouw in Avignon, Biopraktijk CCBT, 3 (10): 12-13. 
 
Coomans D., Geerinckx K., Coördinatoren CVBB en het ganse CVBB-team, 2013: Referentiepercelen: nitraatresidu 2012 - Resultaten van een eerste jaar werking, Biopraktijk CCBT, 3 (10): 8-11. 

Delanote, L. naar het artikel ‘Verplicht bemestingsadvies voor groenten’ Boer en Tuinder - 1 februari 2013, p 11., 2013: Verplicht bemestingsadvies voor groenten ook voor bio?, Biopraktijk CCBT, 3 (02): 19. 
 
Dewitte J., 2012: Mis deze kans niet: Individuele bedrijfsbegeleiding voor bemesting in de biologische teelt, Biopraktijk CCBT, 2 (06): 7 

Jamart A., Reubens B., Delanote L., De Neve S., 2012: BioForum Studiedag "Bio, Bodem en bemesting", Biopraktijk CCBT, 2 (03): 34-39 
 
Reo actueel

Anoniem, 2013, CVBB coacht telers voor beter en duurzamer bemesten, Reo actueel, 2013 (89): 12 
 
Sierteelt & Groenvoorziening

De Vis R., Coomans D., Catteeuw B., Verhaeghe M., De Nies J., Latet G., Geerinckx K., 2013: Lichte vooruitgang in MAP-meetpunten, Sierteelt & Groenvoorziening, 15 (19): 16-17. 

Coomans D., 2013, Resultaten Map-meetpunten in januari 2013: zet de beterschap zich door?, Sierteelt & Groenvoorziening, 15 (09): 21 

Anoniem, 2013: Infoavonden Oost-Vlaanderen ; Focusgebieden en MAP-Meetpunten, Sierteelt & Groenvoorziening, 15 (04): 31. 

Dhaese K., 2013: Aandachtspunten in de sierteelt in het kader van MAP IV, Sierteelt & Groenvoorziening, 15 (03): 33-36. 
 
Management & Techniek

Dieleman P., 2013: Dossier CVBB werkt aan waterkwaliteit : Zelf verantwoordelijkheid nemen, Management & Techniek, 18 (17): 29-31. 
 
Van Neck W., 2013: Dossier CVBB werkt aan waterkwaliteit : Bevindingen van enkele voorlichters, Management & Techniek, 18 (17): 27-28. 

Dieleman P., 2013: Dossier CVBB werkt aan waterkwaliteit : Dicht bij de beek waterkwaliteit opvolgen, Management & Techniek, 18 (17): 24-26. 
 
Neefs V., 2013: Dossier CVBB werkt aan waterkwaliteit : veel preitelers bemesten op basis van staalnames, Management & Techniek, 18 (17): 22-23. 

Dieleman P., 2013: Dossier CVBB werkt aan waterkwaliteit : een werk van lange adem, Management & Techniek, 18 (17): 19-21. 

Diverse

Anoniem, 2013: Hoopvolle resultaten uitgewisseld op internationale conferentie NutriHort in Gent, Tuinbouwnet, 25/09/2013: 1 

D. Coomans, J. Sanders, 2013: Het winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde Het winterjaar 2012-2013 loopt naar zijn einde, 2013: 1-3.

B. Debussche, Groenbedekkers: belangrijk voor een goed nitraatresidu!, 20/07/2012: 1-2.