X
GO

Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur (01/01/2018 - 31/12/2018)

Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur (01/01/2018 - 31/12/2018)

Proof of concept hydroprei bevestigt

Proof of concept hydroprei bevestigt

In het kader van het provinciaal proefproject 'Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur'

Auteur: Van Havermaet Robin/zondag 16 september 2018/Categorieën: Innovaties, andere, Projecten, Provincie Oost-Vlaanderen, PROW, Thema, teelttechniek, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Recente internationale handelsovereenkomsten creëren interessante nieuwe exportmogelijkheden van één van onze vaandeldragers uit de groenteteelt: prei. Deze grotendeels onbenutte markten, en stilaan ook de Europese, verlangen echter een zeer kwalitatief product. PCG zet daarom in op onderzoek naar de beschutte hydroteelt van prei om dit te kunnen aanbieden.

Prei is één van de belangrijkste traditionele teelten in Vlaanderen, maar zowel de markt als het wetgevend kader sturen aan op een alternatief product. De belangrijkste eisen daarvoor zijn: pesticide- en grondvrij, ready-to-use (vrij van stof, zaden of insecten in het eindproduct) en flexibel in de vorm waarin het eindproduct vermarkt wordt. Beschutte teelt in een folie- of glazen kas in hydrocultuur is uitermate geschikt om deze eisen in te vullen.

 

Sterke automatisatie noodzakelijk
Eén van de voorwaarden om succesvol de hydroteelt van prei in Vlaanderen te introduceren, is de mogelijkheid om een hoge graad van automatisatie in het teeltsysteem te integreren zodoende de rendabiliteit te garanderen. De keuze voor een teeltsysteem dat dit potentieel had om dan een proof of concept mee op te zetten viel daardoor op een installatie van teeltgoten. Het bijkomende voordeel hierbij is dat het mogelijk is om altijd op de ideale teeltdichtheid te telen naarmate de groei vordert.

Hydroteelt op goten gaat doorgaans hand in hand met de opkweek in een substraat om ook hier te komen tot een automatiseerbare stap in het teeltproces. In een serreafdeling werd daarom een kleinschalige opkweek- en teeltproef opgezet.

 

Opkweek in Preforma toont potentieel 
De opkweekproef werd gezaaid op 13 maart in trays met 4 verschillende substraten: perspotgrond, Jiffy-7 plug, Preforma en OrangePlug. De OrangePlug werd net voor zaai eerst nog ondergedompeld in voedingsoplossing aangezien dit bestaat uit materiaal zonder voedingsstoffen, in tegenstelling tot de andere drie substraten. Na zaai werden de trays dagelijks beregend van bovenaf met voedingsoplossing tot worteling onderin de tray. Vanaf dan werd er voornamelijk water en voeding meegegeven via het eb- en vloed-principe. De jongplanten werden regelmatig beoordeeld op uniformiteit, gezondheid en opkomst, en tevens getopt op 2 en 18 mei. Op 29 mei werden ze uiteindelijk geoogst.

 

Opkweek hydroprei

 

De referentie, zijnde de trays met perspotgrond, deed het in het algemeen nog altijd het beste. Het object met Preforma kon dit resultaat tot zeer dicht evenaren over de verschillende parameters heen. De Jiffy-7 leverde op zijn beurt wel stevig plantmateriaal op, maar het opkomst% lag aan de lage kant. De OrangePlug had een zeer lage opkomst met weinig verspeenbaar plantmateriaal op het einde van de proef. Eerdere proeven op PCG wezen ook uit dat de zaai van prei in organisch, steriel materiaal verder onderzoek vereist om succesvol te kunnen zijn. Vermoedelijk dient extra aandacht besteed te worden aan het zuurstofgehalte en de nutriëntbeschikbaarheid in het medium tijdens de opkweek.

 

Eerste positief resultaat gerealiseerd met pioniersteelt hydroprei in goten
De teeltproef werd opgestart op 19 maart waarbij het systeem volledig werd opgeplant met Krypton aan een dichtheid van 72 planten/m². Voedingsoplossing werd door de teeltgoten gestuurd, gefilterd, behandeld met UV en gerecirculeerd. De jongplanten werden na plant ook nog bijbelicht van 5u00 tot 21u00 met een SON-T tot 6 april. Op 18 juni werden de preiplanten uiteindelijk geoogst.

Na kuisen lag het gemiddeld oogstgewicht van de planten net boven de 150 g en was de gemiddelde schachtdiameter rond de 19 mm. De schachtlengte lag met een gemiddelde van 25 cm hoog genoeg terwijl reeds de helft van de lengte wit was. In het algemeen was de prei dus nog te licht en fijn, maar tijdens de proef werden nog verschillende mogelijkheden geïdentificeerd om in de volgende proef de prei zwaarder te krijgen in een zelfde teeltduur, zoals het gebruikte startmateriaal, plantdichtheid en voedingssamenstelling. Idealiter dienen ook de uniformiteit en het percentage wit van de schacht nog hoger te worden.

Verzachtende omstandigheden waren echter het gebruik van een zelfgebouwd recirculatiesysteem omwille van werken aan de nieuwe voedingsunit van het serrecomplex. Hierdoor was er enerzijds onvoldoende controle op de samenstelling van de voedingsoplossing en anderzijds ook het optreden van storingen in de watergift die tot behoorlijke pelverliezen leden op het einde van de proef.

Met de opgedane kennis wordt binnenkort een nieuwe teeltproef opgestart om verder te bouwen op het ontwikkelen van een teeltsysteem voor hydroprei.

 

Meer info?
Van Havermaet Robin

 

In samenwerking met 
Onderzoek uitgevoerd in het kader van het provinciaal proefproject ‘Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur’.

Print

Aantal keer bekeken (1461)/Commentaren (0)

x