X
GO

Provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

 

Afgelopen projecten 2016 - 2017

Marktontwikkeling voor yacon (01/01/2017 - 31/12/2017)

Projectpromotor: 

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

             

Situering:
Nieuwe groenten brengen naast de klassieke groenten een nog ruimere variatie op het bord. Bovendien bieden deze nieuwe groenten nieuwe teelt- en verdienmogelijkheden op land- en tuinbouwbedrijven die zoeken naar alternatieve gewassen met een meerwaarde. Yacon (Smallanthus sonchifolius) is één van deze nieuwe groenten die na verschillende jaren veelbelovend onderzoek op het PCG klaar lijkt om zijn intrede te maken in de markt.

 

Doel:
Het PCG zal de teelt van yacon coördineren in Oost-Vlaanderen en advies en voorlichting verschaffen aan de landbouwers. Samen wordt er gezorgd voor een kwalitatief product dat vervolgens in de markt kan gezet worden.

Methode: Aangezien het product nog relatief ongekend is zowel bij de consument als bij de voedingsbedrijven, is het belangrijk een goede promotie- en marketingcampagne uit te werken. De positieve eigenschappen moeten in de verf gezet worden en het doelpubliek moet kennis kunnen maken met het product en zijn mogelijkheden.
Om de vermarkting van yacon te concretiseren zullen relevante bedrijven en verkoopspartners gezocht worden die interesse hebben in dit nieuwe product. Bedrijven zullen aangemoedigd worden met dit nieuwe product aan de slag te gaan en de grote veelzijdigheid aan den lijve te ondervinden. Als coördinerende entiteit is het PCG ideaal geplaatst om het aanbod (de telers) te verbinden met de geschikte vraag (afzetkanalen en voedingsbedrijven).

 

Meer info?
Annelien Tack (Teelttechniek)
Jenny Neukermans (Afzet)


 

Yacon gaan opbrengst en smaak hand in hand?

Yacon gaan opbrengst en smaak hand in hand?

Rassen- en consumentenonderzoek yacon 2017

Yacon kreeg dan ook de laatste tijd - terecht - media-aandacht. Zelfs het VRT-nieuws berichtte over deze nieuwe groente. Helemaal nieuw is de groente niet meer, PCG doet al sinds 2011 onderzoek naar dit knolgewas, maar ze is nog vrij onbekend bij de consument.

maandag 5 maart 2018/Auteur: RYCKEBOER TIJL/Aantal keer bekeken (3361)/Commentaren (0)/
Bataat rassen demo 2017

Bataat rassen demo 2017

Demo rassen bataat (Ipomoea batatas)

Bataat demo rassen 2017 met Burgundy (Stek), Bonita (Stek), Murasaki (Stek), Evangeline (Stek), Orleans (Stek), California (Stek), California (Geworteld in p9), Georgia Jet (Geworteld in lijmplug), Beauregard (Stek).

vrijdag 15 december 2017/Auteur: RYCKEBOER TIJL/Aantal keer bekeken (3970)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Yacon rassen demo 2017

Yacon rassen demo 2017

Demoveld rassen yacon (Smallanthus sonchifolius) 2017

Yacon rassen onderzoek 2017 met "Blanco" / "Dimi" / Meest courante, gele soort /  "Morado" / Peru I / "Rojo" / Uit Cajamarca Peru / Uit Nieuw-Zeeland / Uit Nieuw-Zeeland II "Richard" / Uit Rusland / Witte soort.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: RYCKEBOER TIJL/Aantal keer bekeken (3718)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bataat teelttechniek opkweek onder glas 2017

Bataat teelttechniek opkweek onder glas 2017

Opkweek plantenmateriaal bataat (Ipomoea batatas) onder glas 2017

Deze proef werd aangelegd om na te gaan of het haalbaar is om eigen plantmateriaal van bataat (Ipomoea batatas) te vermeerderen onder glas, zodat er volwaardig plantmateriaal voorhanden is om uit te planten in vollegrond omstreeks medio mei.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: RYCKEBOER TIJL/Aantal keer bekeken (2846)/Commentaren (0)/
Yacon rassen consumentenonderzoek 2017

Yacon rassen consumentenonderzoek 2017

Smaak- en consumentenonderzoek yacon 2017

Yacon rassen smaak- en consumentenonderzoek 2017 met Blanco, Dimi, Meest courante gele soort, Morado, Peru I, Rojo, Uit Cajamarca Peru, Uit Nieuw-Zeeland, Uit Nieuw-Zeeland IIRichard’, Uit Rusland, Witte soort en  Meest courante gele soort.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: Van Steenkiste Jana/Aantal keer bekeken (3661)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
RSS
12

Beheersing van Fusarium in uien (01/01/2017 - 31/12/2017)

Projectpromotor: 

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

             

Situering:
De teelt van uien zit sterk in de lift en is de sterkst groeiende groenteteelt in België. De beheersing van Fusarium is echter een hekel punt in de teelt. Een vroege aantasting van Fusarium kan leiden tot uitval, een late aantasting zorgt voor problemen in de bewaring.

 

Doel:


Verschillende factoren kunnen aan de basis liggen bij een aantasting van Fusarium. Welke dit zijn is niet duidelijk. In dit project zullen verschillende proeven aangelegd worden om te onderzoeken welke factoren kunnen bijdragen aan de beheersing van Fusarium.

 

Methode:
Zo zal er nagegaan worden of er verschillen in rasgevoeligheid zijn tussen de rassen. Daarnaast zullen we kijken of problemen met Fusarium toe- of afnemen door te beregenen, te schoffelen, .... Daarnaast zal een proef aangelegd worden om te kijken hoe Fusarium kan beheerst worden. Chemische middelen voor de beheersing van Fusarium zijn niet voorhanden. In een proef zullen we nagaan of biologische middelen zoals Prestop, Trianum, Serenade, Mycorrhiza, … een werking hebben tegen Fusarium.

 

Meer info?
Nathalie Cap


 

Teelt van bataat: potentieel voor onze regio? (01/01/2016 - 31/12/2016)

Projectpromotor:

  • PCG (provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

           


Projectinhoud:
De Oost-Vlaamse telers zijn constant op zoek naar nieuwe, innovatieve teelten die potentieel bieden in de regio en ingepast kunnen worden op hun bedrijf. Ondanks dat de interesse in nieuwe teelten groot is, ontbreekt vaak de kennis om er mee aan de slag te gaan. Telers hebben niet de tijd en de middelen om alles zelf uit te zoeken. Bovendien houdt het voor telers een vrij groot risico in om nieuwe gewassen uit te proberen als de teelt (en ook de afzet) nog niet op punt staat.

De laatste jaren is er veel interesse ontstaan voor de teelt van bataat, bij ons beter gekend als de 'zoete aardappel'. Hoewel deze teelt in (Oost-)Vlaanderen nog zo goed als onbestaande is, zijn deze knollen ondertussen een vaste waarde geworden in het assortiment van de Vlaamse supermarkten. De hoge voedselkilometers en ecologische voetafdruk die hiermee gepaard gaan moeten we er echter bijnemen. Alsmaar meer consumenten worden zich hiervan bewust en kiezen daarom weloverwogen voor lokaal geproduceerde voeding. 

In dit voorbeeldproject duurzame ontwikkeling in de land- en tuinbouw zal daarom het potentieel van de teelt van bataat voor Oost-Vlaanderen onderzocht worden. Reeds bestaande kennis zal aangevuld worden met specifieke teelttechnische kennis voor ons klimaat door middel van demonstratieproeven. Telen is één zaak, maar vermarkten is minstens even belangrijk. Ook de afzet zal daarom betrokken worden in het project.


Meer info?

Annelien Tack


 

Ooit al eens yacon, crosne of bataat gegeten?

Ooit al eens yacon, crosne of bataat gegeten?

Enkele bijzondere groenten uit de grond van het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem.

Goed nieuws voor culinaire avonturiers. Want voortaan vind je in onze supermarkten ook yacon, een knolgroente uit het Andesgebergte. Omdat jongeren steeds vaker op zoek zijn naar exotische smaken, wagen onze landbouwers zich al eens aan ‘alternatieve gewassen’. Wij spitten enkele bijzondere groenten uit de grond van het Proefcentrum voor de Groenteteelt in Kruishoutem.

maandag 4 december 2017/Auteur: RYCKEBOER TIJL/Aantal keer bekeken (1150)/Commentaren (0)/
Tags:
Bezoekersgids proefveldbezoek innovatieve teelten 2017

Bezoekersgids proefveldbezoek innovatieve teelten 2017

Eetbare bloemen, demo (oca, ulluco, crosne, mierikswortel, suikerwortel), yacon en bataat - donderdag 14.09.2017

Op donderdag 14 september 2017 organiseerde we een proefveldbezoek innovatieve teelten. Het programma omvatte het bezoeken van de eetbare bloemen, de demo (oca, ulluco, crosne, mierikswortel, suikerwortel), yacon en bataat op het PCG.

vrijdag 15 september 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (6137)/Commentaren (0)/
PlattelandsPret: Innovatieve teelten

PlattelandsPret: Innovatieve teelten

Reportage naar aanleiding van het proefveldbezoek in de innovatieve teelten - 15.09.2016

Het PCG stelt in Kruishoutem de innovatieve teelten voor aan de geïnteresseerden. Momenteel houdt het PCG zich onder andere bezig met de teelt van eetbare bloemen, bataat en yacon. Het PDPO-project 'Eetbare bloemen: sierlijk én smakelijk!' wil het potentieel van de eetbare sierteelt verder uitbouwen tot een professionele, duurzame en milieuvriendelijke teelt.

maandag 16 januari 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (5824)/Commentaren (0)/
Tags:
Eerste oogst van bio bataat op PCG is een succes!

Eerste oogst van bio bataat op PCG is een succes!

In het kader van het project 'Teelt van bataat: potentieel voor onze regio?'

De resultaten van het eerste onderzoeksjaar op PCG zijn alvast veelbelovend. Het optimaliseren van een nieuwe teelt gebeurt stap voor stap. Het onderzoek naar de teelt van bataat in Vlaanderen wordt daarom in 2017 zeker verdergezet op het PCG. Via samenwerking met telers zal gewerkt worden rond optimalisatie van verschillende teeltaspecten zoals plantafstand, onkruidbeheersing, mechanisatie,… Ook het rassenonderzoek zal uitgebreid worden met nieuwe rassen.

vrijdag 16 december 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (8798)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bataat rassen open lucht 2016

Bataat rassen open lucht 2016

Demonstratieve rassenproef bataat in openluchtteelt 2016

Bataat rassenonderzoek open lucht met de rassen Evangeline (Graines Voltz), Bonita (Graines Voltz), Murasaki 29 (Graines Voltz), Orléans (Graines Voltz), Beauregard (Graines Voltz), CaliforniaBeauregard .

donderdag 15 december 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (6044)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
RSS
123

Kiemremming in uien: optimaal toepassingstijdstip kiemremmer (01/01/2016 - 31/12/2016)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

           


Projectinhoud:
Het areaal uien voor industrie evolueert in Vlaanderen in stijgende lijn. In 2014 bedroeg dit areaal 1155 ha, in 2015 was dit 1586 ha. Dit is een stijging van 44 %. Het op één na belangrijkste productiegebied van uien in België is de provincie Oost-Vlaanderen. Binnen de afdeling openluchtgroenten, de grootste afdeling van het PCG, ligt in het onderzoek en voorlichting de focus sterk op de Alliaceae, namelijk prei en uien.

Voor de uientelers is het toepassen van kiemremmer nog steeds een beetje natte vingerwerk. Verschillende vuistregels worden gehanteerd gaande van de bol/nek verhouding (minimaal 3:1) of het begin van strijken. Te vroeg spuiten geeft naast een verlies aan opbrengst ook kans op holle uien en losse rokken, terwijl te laat spuiten een verminderde opname en daardoor een verminderde werking tot gevolg kan hebben.


Doel:
Het belangrijkste doel van dit project is het optimale toepassingstijdstip van kiemremmer te bepalen. Dit zal onderzocht worden in proeven die op 2 locaties zullen aangelegd worden (op het PCG en bij een teler in Oost-Vlaanderen) met diverse rassen.

In deze proeven zullen verschillende toepassingstijdstippen vergeleken worden. In het voorjaar van 2016 zal een werkgroep met telers opgericht worden en zal het protocol voor de proeven in overleg met hen gemaakt worden.

Op het einde van de teelt zal de opbrengst en de kwaliteit van de uien bepaald worden. Na de oogst zullen de uien bewaard worden in een professionele bewaarloods bij een teler in Oost-Vlaanderen. In december zal in pottenproeven het effect van de kiemrustbehandeling op de uien nagegaan worden.


Meer info?
Nathalie Cap