X
GO

Provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

Lopende projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.


Afgelopen projecten

2016 - 2017

2013 - 2015

MAGR Tabs
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
PROW Tabs
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
VULP Tabs
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.