X
GO

Provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

 

Lopende projecten

Bewaring van yacon (01/01/2019-31/12/2019)

Coördinator: 

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

Projectpartner:

  • xxx
  • xxx

          

Projectinhoud:
xxx.

 

Meer info?
xxx

Exploratie potentieel innovatieve teelten in Oost-Vlaanderen (Marktgericht telen van groenten) (01/01/2019 - 31/12/2019)

Projectpromotor: 

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

             


Meer info?
Jana Van Steenkiste

 


 

 

Afgelopen projecten

Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur (01/01/2018 - 31/12/2018)

Projectpromotor: 

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

             

Projectinhoud:
Prei is één van de belangrijkste traditionele teelten in Vlaanderen, maar zowel de markt als het wetgevend kader sturen aan op een alternatief product. De belangrijkste eisen daarvoor zijn: pesticide- en grondvrij, ready-to-use (vrij van stof, zaden of insecten in het eindproduct) en flexibel in de vorm waarin het eindproduct vermarkt wordt. Beschutte teelt (in een glazen of foliekas) in hydrocultuur is uitermate geschikt om deze eisen in te vullen. Daarbovenop zijn de bijkomende voordelen dat fungicidegebruik overbodig wordt, omdat het blad droog blijft, en dat er jaarrond kan worden geteeld.

Het PCG heeft de afgelopen jaren al geëxperimenteerd met een alternatief teelt- en dragersysteem voor de grondloze teelt van prei met de focus op mogelijke automatisatie van het systeem. De resultaten hiervan waren veelbelovend en gaven al indicaties betreffende de gewenste plantdichtheid en nutriëntensamenstelling, maar er kwamen ook extra bottlenecks aan het licht.

Doel:
Het doel van dit project is het wegwerken van bovenstaande bottlenecks, zodat het grondloze teeltsysteem voor prei succesvol kan worden geïntroduceerd in de praktijk. Hiertoe zal het PCG voortbouwen op de reeds vergaarde kennis en expertise van de voorgaande hydroteeltproeven met prei voor het uitwerken en opbouwen van een pilootopstelling. Eveneens zullen opkweekproeven uitgevoerd worden in de zoektocht naar geschikt plantgoed en de teelttechniek verder geoptimaliseerd.

Meer info?
Robin Van Havermaet

 

Terugblik 25 jaar prei-hybriden Nunhems en prei op water PCG

Terugblik 25 jaar prei-hybriden Nunhems en prei op water PCG

Het PCG werd uitgenodigd om het ontwikkelde hydroteeltsysteem voor prei te demonstreren.

Sinds 2015 voert het PCG al verkennende proeven uit voor de beschutte teelt van prei op water. De buitenlandse markten ontwikkelen meer en meer de vraag naar prei die volledig vrij is van gronddeeltjes, ready-to-use is, en idealiter ook nog eens zeer weinig of geen pesticiden bevat.

vrijdag 5 oktober 2018/Auteur: Van Havermaet Robin/Aantal keer bekeken (1606)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Proof of concept hydroprei bevestigt

Proof of concept hydroprei bevestigt

In het kader van het provinciaal proefproject 'Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur'

Recente internationale handelsovereenkomsten creëren interessante nieuwe exportmogelijkheden van één van onze vaandeldragers uit de groenteteelt: prei. Deze grotendeels onbenutte markten, en stilaan ook de Europese, verlangen echter een zeer kwalitatief product. PCG zet daarom in op onderzoek naar de beschutte hydroteelt van prei om dit te kunnen aanbieden.

zondag 16 september 2018/Auteur: Van Havermaet Robin/Aantal keer bekeken (1483)/Commentaren (0)/
RSS

Aanleg eerste openbare vulplaats Oost-Vlaanderen (1/01/2018 - 31/12/2018)

Coördinator: 

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

Projectpartner:

  • Sint-Gillis-Waas

          

Projectinhoud:
Puntvervuiling is de belangrijkste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Eén van de kritieke processen tijdens het spuitproces, dat aanleiding geeft tot puntvervuiling, is het vullen van het spuittoestel. Voorbeelden van puntvervuiling zijn het morsen van de gewasbeschermingsmiddelen, het overlopen van de spuittank, of contact van verontreinigd materiaal. Wanneer spuittoestellen op een verhard oppervlak of op de openbare weg worden gevuld, kan vervuild (regen)water in de riolering terecht komen. 

Om dit te vermijden worden openbare aanzuigplaatsen aangelegd. Dit is een betonnen constructie, waar op een gecontroleerde en zeer eenvoudige manier water kan aangezogen worden met een minimale kans tot verontreiniging van de waterloop. Het accidenteel overlopen komt niet meer in de waterloop terecht. De aanzuigleiding met een terugslagklep voorkomt dat verontreinigend materiaal in de waterloop moet gebracht worden en dat water belast met gewasbeschermingsmiddelen naar de waterloop terug vloeit. Een literteller vereenvoudigt een nauwkeurige vulling van de tank.

Meer info?
Greet Tavernier

 

Demonstratie openbare aanzuigplaats in Sint-Gillis-Waas

Demonstratie openbare aanzuigplaats in Sint-Gillis-Waas

Deze is gelegen in de Lange Nieuwstraat (tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat)

Naar aanleiding van de aanleg van de eerst openbare aanzuigplaats in Oost-Vlaanderen, werd op maandag 15 oktober een demonstratieve reportage uitgezonden op TV-Oost.
De openbare aanzuigplaats is er gekomen in het kader van een plattelandsproject van de provincie Oost-Vlaanderen. Waarom we deze constructie aangelegd hebben, komt aan bod in het filmpje.
dinsdag 16 oktober 2018/Auteur: Tavernier Greet/Aantal keer bekeken (2143)/Commentaren (0)/
Opening eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

Opening eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

Deze is gelegen in de Lange Nieuwstraat (tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat)

Land-en tuinbouwers kunnen voortaan hun sproeitoestellen vullen aan deze nieuwe installatie in Meerdonk. De eventuele puntvervuiling van de machines wordt gefilterd voor het terug in de bodem dringt. Deze vulplaats is de eerste in de Provincie Oost-Vlaanderen, gelegen in de Lange Nieuwstraat (tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat).

woensdag 15 augustus 2018/Auteur: Tavernier Greet/Aantal keer bekeken (2387)/Commentaren (0)/
Aanleg eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

Aanleg eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

In het kader van het Plattelandsproject

Puntvervuilingen hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit van waterlopen. De aanleg van een eerste openbare vulplaats in Oost-Vlaanderen komt hieraan tegemoet. Directe verliezen beperken en landbouwers en loonsproeiers milieubewuster laten omgaan met gewasbeschermingsmiddelen zijn de doelstellingen binnen dit plattelandsproject van de provincie Oost-Vlaanderen.

donderdag 25 januari 2018/Auteur: Tavernier Greet/Aantal keer bekeken (1484)/Commentaren (0)/
RSS