X
GO

Provincie Oost-Vlaanderen

Ruimte geven aan een economisch, ecologisch en sociaal volwaardige land- en tuinbouw en aan een leefbaar en beleefbaar multifunctioneel platteland zijn de uitgangspunten. Samen met de zorg voor een goede organisatie van het praktijkonderzoek vormen deze provinciale prioriteiten de ruggengraat van het beleid voor landbouw en platteland.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Afgelopen projecten

Exploratie potentieel innovatieve teelten in Oost-Vlaanderen (01/01/2019 - 31/12/2019)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectomschrijving

Vandaag zijn allerlei exotische voedingswaren doordeweekse keuzes geworden voor de consument. Er wordt echter weinig aandacht besteed aan de grote ecologische voetafdruk van deze veelal geïmporteerde producten. Deze wordt vooral veroorzaakt door de zogenaamde food miles; de afstand die het voedsel aflegt van productie tot consument. Hoewel deze voedingswaren hun oorsprong vinden in exotische landen, zijn veel van deze groente- en fruitsoorten perfect lokaal te telen in serres.

De consument schenkt ook steeds meer aandacht aan lokale productie en korte keten. Met het lokaal produceren van exotische gewassen, wordt hierop perfect ingespeeld. Door de aanwezige infrastructuur en het optimaliseren van de teelttechniek van exotische gewassen, kan door de Oost-Vlaamse glastuinbouwers een duurzaam, kwalitatief product op de markt gebracht worden dat de voorkeur geniet van de consument. Binnen dit project wil PCG een goed beeld krijgen van de verschillende soorten exotische groenten en fruit die populair zijn bij de consument of hier potentieel voor hebben door hun kleur, smaak of andere specifieke eigenschappen. Er zal geëvalueerd worden of deze teelten potentieel hebben voor lokale teelt om teeltverruiming te kunnen aanbieden aan Oost-Vlaamse serretelers en zo hun concurrentiepositie te versterken.

 

Meer info?

Saskia Buysens

‘Outside the box’ op mobiele goten

‘Outside the box’ op mobiele goten

In het kader van het project 'Verkenning van het potentieel van innovatieve teelten in Oost-Vlaanderen'

Er werden negen soorten groenten opgeplant op het mobielegotensysteem (MGS): knolvenkel, koolrabi, rode biet, witte en groene selder, knolselder, broccoli, bloemkool en boerenkool. Het doel van deze demonstratieve proef was om een eerste ervaring op te doen en na te gaan welke gewassen potentieel hebben voor een teelt op mobiele goten onder glas.

vrijdag 20 maart 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (16770)/Commentaren (0)/
RSS

Optimalisatie van de bewaring van yacon (01/01/2019-31/12/2019)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

Nu de teelt van yacon stilaan zijn weg vindt in Oost-Vlaanderen en consumenten het product langzaam aan leren kennen, is het belangrijk in te zetten op het aanbieden van een kwalitatief product en dit (liefst) het volledige jaar rond. Om een continu aanbod te kunnen garanderen moet bijzondere aandacht besteed worden aan de bewaring van het product.

 

Yacon knollen bestaan voor bijna 90 % uit vocht. Deze eigenschap zorgt ervoor dat ze erg onderhevig zijn aan schommelingen van temperatuur en relatieve vochtigheid in de bewaarruimte. Om de bewaring van deze knollen te optimaliseren zullen daarom verschillende bewaarcondities vergeleken worden die zullen bijdragen tot het bepalen van een goede strategie voor de optimale bewaring van yacon.

 

Meer info?

Annelien Tack

Yacon rassen 2019

Yacon rassen 2019

Demonstratieve rassenproef yacon 2019

Voor het zesde jaar op rij werden dit jaar verschillende rassen yacon (Smallanthus sonchifolius) vergeleken in proef. De resultaten over de jaren heen maken het mogelijk rassen te selecteren die over het algemeen beter presteren dan andere. Onderzoek met de rassen: "Blanco" / "Dimi" / Meest courante, gele soort / "Morado" / Peru I / "Rojo" / Uit Cajamarca Peru / Uit Nieuw-Zeeland / Uit Nieuw-Zeeland II "Richard" / Uit Rusland / Witte soort.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (6683)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Temperatuur en relatieve vochtigheid van belang bij bewaring van yacon

Temperatuur en relatieve vochtigheid van belang bij bewaring van yacon

In het kader van het proefproject 'Optimalisatie van de bewaring van yacon' van de provincie Oost-Vlaanderen

Afnemers wensen niet eenmalig een grote hoeveelheid yacon aan te kopen, zij opteren ervoor om gedurende een langere periode stelselmatig een kleine hoeveelheid yacon af te nemen zodat de consument een continu aanbod aantreft in het winkelschap gedurende een langere periode. Yacon telers willen daarom hun product gedurende een zo lang mogelijke periode kunnen aanbieden. Naast teeltonderzoek is daarom bewaaronderzoek ook heel belangrijk voor de sector.

woensdag 15 januari 2020/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (17845)/Commentaren (0)/
Yacon bewaring 2018

Yacon bewaring 2018

Bewaring van yacon 2018

Om de bewaring van yacon eetknollen te optimaliseren werden twee bewaartesten uitgevoerd. Enerzijds werd gekeken naar het verschil in houdbaarheid tussen de verschillende beschikbare rassen. Hiervoor werden de 11 rassen gebruikt die in een demonstratieve proef lagen bij PCG (zie verslag RAP_OL18 YARS01). Anderzijds werden verschillende bewaarcondities met elkaar vergeleken voor twee van de 11 rassen. Beide rassen werden bewaard bij 2°C, 8 °C en 12 °C.

maandag 15 april 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (5441)/Commentaren (0)/
Tags: bewaring
RSS

Marktgericht telen van groenten (01/01/2018 - 31/12/2018)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectomschrijving

De bedoeling van dit project is de eisen en verwachtingen ten aanzien van groenten in het algemeen, en voor nieuwere producten meer specifiek, van de bestaande marktkanalen (lange keten – korte keten, versmarkt of industrie maar ook meer innovatieve marktconcepten) leren kennen en kennis op te bouwen aangaande marktontwikkeling en vermarkting.

 

Deze verworven kennis rond marktgericht produceren en marketing zal aangewend worden om de expertise binnen de kenniseenheid smaak- en consumentenonderzoek uit te breiden. Hierdoor kan PCG de sector breder ondersteunen bij de afzet van hun producten en samen met hen te werken aan rendabele, economisch en sociaal duurzame (Oost-)Vlaamse landbouwbedrijven.

 

In het project zullen we ons toespitsen op verkenning, kennisopbouw, kennisontwikkeling en kennisimplementatie rond vermarkting en marktontwikkeling van groenten en fruit.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

20 jaar smaakonderzoek: Krijg de smaak te pakken

20 jaar smaakonderzoek: Krijg de smaak te pakken

Op 15 december 2018 bedankten we de panelleden voor hun inzet met een feest.

Sensorisch onderzoek doet beroep op de menselijke zintuigen om de organoleptische eigenschappen van een product (uiterlijk, geur, gevoel, geluid, smaak) te beoordelen. Diverse panels van vrijwilligers bekijken, proeven en scoren de producten. Hierdoor wordt inzicht verworven in hoe een product wordt waargenomen en/of gewaardeerd.

woensdag 30 januari 2019/Auteur: BUYSENS SASKIA/Aantal keer bekeken (13616)/Commentaren (0)/
Tags:
Krijg de smaak te pakken!

Krijg de smaak te pakken!

Feest van 20 jaar sensorisch onderzoek

Om het 20-jarig bestaan van de afdeling smaak- en consumentenonderzoek van PCG te vieren organiseerden we op 14 december een studiemoment en op 15 december 2018 een feest voor de panelleden. Tijdens het studiemoment werd het onderzoek op het PCG voorgesteld en vervolgens lichtten Loes van der Velden van tomatenbedrijf Den Berk en Hannes Decadt van zuivelbedrijf Milcobel het belang van smaak en smaakonderzoek toe in het bedrijf waar zij werken. Op 15 december 2018 bedankten we de panelleden voor hun inzet met een feest. Na een uiteenzetting over de resultaten van het onderzoek, konden de 160 aanwezigen deelnemen aan verschillende workshops rond smaak en werden ze getrakteerd op een feestelijke receptie.

 

 

woensdag 30 januari 2019/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (14332)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur (01/01/2018 - 31/12/2018)

Projectpromotor:

  • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

Prei is één van de belangrijkste traditionele teelten in Vlaanderen, maar zowel de markt als het wetgevend kader sturen aan op een alternatief product. De belangrijkste eisen daarvoor zijn: pesticide- en grondvrij, ready-to-use (vrij van stof, zaden of insecten in het eindproduct) en flexibel in de vorm waarin het eindproduct vermarkt wordt. Beschutte teelt (in een glazen of foliekas) in hydrocultuur is uitermate geschikt om deze eisen in te vullen. Daarbovenop zijn de bijkomende voordelen dat fungicidegebruik overbodig wordt, omdat het blad droog blijft, en dat er jaarrond kan worden geteeld.

Het PCG heeft de afgelopen jaren al geëxperimenteerd met een alternatief teelt- en dragersysteem voor de grondloze teelt van prei met de focus op mogelijke automatisatie van het systeem. De resultaten hiervan waren veelbelovend en gaven al indicaties betreffende de gewenste plantdichtheid en nutriëntensamenstelling, maar er kwamen ook extra bottlenecks aan het licht.

 

Doel:

Het doel van dit project is het wegwerken van bovenstaande bottlenecks, zodat het grondloze teeltsysteem voor prei succesvol kan worden geïntroduceerd in de praktijk. Hiertoe zal het PCG voortbouwen op de reeds vergaarde kennis en expertise van de voorgaande hydroteeltproeven met prei voor het uitwerken en opbouwen van een pilootopstelling. Eveneens zullen opkweekproeven uitgevoerd worden in de zoektocht naar geschikt plantgoed en de teelttechniek verder geoptimaliseerd.

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Terugblik 25 jaar prei-hybriden Nunhems en prei op water PCG

Terugblik 25 jaar prei-hybriden Nunhems en prei op water PCG

Het PCG werd uitgenodigd om het ontwikkelde hydroteeltsysteem voor prei te demonstreren.

Sinds 2015 voert het PCG al verkennende proeven uit voor de beschutte teelt van prei op water. De buitenlandse markten ontwikkelen meer en meer de vraag naar prei die volledig vrij is van gronddeeltjes, ready-to-use is, en idealiter ook nog eens zeer weinig of geen pesticiden bevat.

vrijdag 5 oktober 2018/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (11233)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Proof of concept hydroprei bevestigt

Proof of concept hydroprei bevestigt

In het kader van het provinciaal proefproject 'Ontwikkeling van de teelt van prei in hydrocultuur'

Recente internationale handelsovereenkomsten creëren interessante nieuwe exportmogelijkheden van één van onze vaandeldragers uit de groenteteelt: prei. Deze grotendeels onbenutte markten, en stilaan ook de Europese, verlangen echter een zeer kwalitatief product. PCG zet daarom in op onderzoek naar de beschutte hydroteelt van prei om dit te kunnen aanbieden.

zondag 16 september 2018/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (14922)/Commentaren (0)/
RSS
soap2day