GO

 

 

LEADER: Plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde - Vlaamse Ardennen - Grensregio Waasland

LEADER is een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. Met de nodige financiële middelen uit Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen kan Leader deze visie uitvoeren door projecten van plaatselijke actoren te ondersteunen. Aandacht gaat hierbij uit naar vernieuwende ideeën en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

    

 

Lopende projecten

 

 

 

Afgelopen projecten