X
GO

LEADER: Plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde - Vlaamse Ardennen - Grensregio Waasland

LEADER is een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. Met de nodige financiële middelen uit Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen kan Leader deze visie uitvoeren door projecten van plaatselijke actoren te ondersteunen. Aandacht gaat hierbij uit naar vernieuwende ideeën en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

       

Lopende projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.

Afgelopen projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.