X
GO

 

 

LEADER: Plattelandsgebied Meetjesland, Leie en Schelde - Vlaamse Ardennen - Grensregio Waasland

LEADER is een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale. Het is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling. Met de nodige financiële middelen uit Europa, Vlaanderen en de provincie Oost-Vlaanderen kan Leader deze visie uitvoeren door projecten van plaatselijke actoren te ondersteunen. Aandacht gaat hierbij uit naar vernieuwende ideeën en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

    

 

Afgelopen projecten

 

Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten (01/01/2017 - 30/06/2019)

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud

In deze moeilijke tijd voor landbouwers wordt duidelijk dat ook zij mee moeten met hun tijd en vernieuwing of innovatie hierbij cruciaal is. Veel telers zijn op zoek naar nieuwe teelten zoals bijvoorbeeld Japanse andoorn, yacon, bataat, … die potentieel bieden in de Vlaamse Ardennen.

Ondanks de grote interesse in nieuwe teelten, ontbreekt vaak de kennis om er mee aan de slag te gaan. Met verenigde krachten, ervaring en kennis door het oprichten van een Lerend Netwerk in de regio Vlaamse Ardennen zal de introductie en optimalisatie van een nieuwe teelt heel wat efficiënter lopen. Ook de optimalisatie van de nieuwe producten naar smaak, verpakking en bewaring wordt meegenomen in het project naast markt -en ketenontwikkeling.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Bezoekersgids Zin voor innovatie!? Laat je inspireren door nieuwe teelten

Bezoekersgids Zin voor innovatie!? Laat je inspireren door nieuwe teelten

Slotmoment Leader-project 'Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten'

Op vrijdag 28 juni 2019 organiseerden we het slotmoment van het Leader-project 'Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten'. Het programma omvatte de resultaten van het project en een bezoek aan de demotuin innovatieve teelten. 

vrijdag 5 juli 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25068)/Commentaren (0)/
Presentatie Zin voor innovatie!? Laat je inspireren door nieuwe teelten

Presentatie Zin voor innovatie!? Laat je inspireren door nieuwe teelten

Slotmoment Leader-project 'Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten'

Op vrijdag 28 juni 2019 organiseerden we het slotmoment van het Leader-project 'Zin voor innovatie: start met nieuwe teelten'. Het programma omvatte de resultaten van het project en een bezoek aan de demotuin innovatieve teelten. 

vrijdag 5 juli 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22877)/Commentaren (0)/
Innovatieve teelt demo 2018

Innovatieve teelt demo 2018

Demonstratie innovatieve teelten Oca, Mashua, Crosne en Ulluco rassenonderzoek 2018

We richtten ons, in navolging van yacon en bataat, op enkele -weliswaar kleinere – knol- of wortelvormende gewassen, nl. oca of knolklaverzuring (oxalis tuberosa), ulluco (ullucus tuberosus), mashua of knolcapucien. (tropaeolum tuberosum) en crosne of Japanse andoorn (Stachys sieboldii syn. Affinis). Ten opzichte van 2017 werden enkele extra variëteiten opgenomen om de verscheidenheid te tonen die deze soorten te bieden hebben.

maandag 15 april 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (17538)/Commentaren (0)/
Yacon rassen 2018

Yacon rassen 2018

Rassenonderzoek yacon 2018

Yacon rassenonderzoek 2018 met Blanco, Dimi, Meest courante gele soort, Morado, Peru IRojoUit Cajamarca Peru, Uit Nieuw-Zeeland, Uit Nieuw-Zeeland II Richard’, Uit RuslandWitte soort.

maandag 15 april 2019/Auteur: Auteurs/Aantal keer bekeken (20075)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Yacon gewasbescherming onkruiden 2018

Yacon gewasbescherming onkruiden 2018

Selectiviteit van onkruidbestrijdingsmiddelen in yacon 2018

Deze proef werd aangelegd om de selectiviteit van diverse bodemherbiciden na te gaan voor onkruidbestrijding in yacon.

maandag 15 april 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (19603)/Commentaren (0)/
RSS
12345Laatste

Aanleg eerste openbare vulplaats Oost-Vlaanderen (1/01/2018 - 31/12/2018)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectpartner:

 • Sint-Gillis-Waas

 

 

Projectinhoud:

Puntvervuiling is de belangrijkste bron van vervuiling van het oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Eén van de kritieke processen tijdens het spuitproces, dat aanleiding geeft tot puntvervuiling, is het vullen van het spuittoestel. Voorbeelden van puntvervuiling zijn het morsen van de gewasbeschermingsmiddelen, het overlopen van de spuittank, of contact van verontreinigd materiaal. Wanneer spuittoestellen op een verhard oppervlak of op de openbare weg worden gevuld, kan vervuild (regen)water in de riolering terecht komen.

Om dit te vermijden worden openbare aanzuigplaatsen aangelegd. Dit is een betonnen constructie, waar op een gecontroleerde en zeer eenvoudige manier water kan aangezogen worden met een minimale kans tot verontreiniging van de waterloop. Het accidenteel overlopen komt niet meer in de waterloop terecht. De aanzuigleiding met een terugslagklep voorkomt dat verontreinigend materiaal in de waterloop moet gebracht worden en dat water belast met gewasbeschermingsmiddelen naar de waterloop terug vloeit. Een literteller vereenvoudigt een nauwkeurige vulling van de tank.

 

Meer info?

Greet Tavernier

 

Demonstratie openbare aanzuigplaats in Sint-Gillis-Waas

Demonstratie openbare aanzuigplaats in Sint-Gillis-Waas

Deze is gelegen in de Lange Nieuwstraat (tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat)

Naar aanleiding van de aanleg van de eerst openbare aanzuigplaats in Oost-Vlaanderen, werd op maandag 15 oktober een demonstratieve reportage uitgezonden op TV-Oost. De openbare aanzuigplaats is er gekomen in het kader van een plattelandsproject van de provincie Oost-Vlaanderen. Waarom we deze constructie aangelegd hebben, komt aan bod in het filmpje.

dinsdag 16 oktober 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (189)/Commentaren (0)/
Opening eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

Opening eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

Deze is gelegen in de Lange Nieuwstraat (tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat)

Op 6 juli 2018 werd in Sint-Gillis-Waas de vulplaats plechtig geopend. Leden van het gemeentebestuur en de landbouwraad van Sint-Gillis-Waas waren aanwezig samen met de landbouwers, VOLSOG en andere genodigden. Na de onthulling van het infobord werd door Karel van Dijck een demonstratie gegeven voor het gebruik van de aanzuigplaats. Veel geïnteresseerden verzamelden rond de tractor en keken toe hoe alles in gereedheid gebracht werd.

woensdag 15 augustus 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (136)/Commentaren (0)/
Aanleg eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

Aanleg eerste openbare vulplaats in Sint-Gillis-Waas

In het kader van het Plattelandsproject 'Aanleg eerste openbare vulplaats Oost-Vlaanderen'

Puntvervuilingen hebben een negatieve impact op de waterkwaliteit van waterlopen. De aanleg van een eerste openbare vulplaats in Oost-Vlaanderen komt hieraan tegemoet. Directe verliezen beperken en landbouwers en loonsproeiers milieubewuster laten omgaan met gewasbeschermingsmiddelen zijn de doelstellingen binnen dit plattelandsproject van de provincie Oost-Vlaanderen.

donderdag 25 januari 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (138)/Commentaren (0)/
RSS

Korte keten Meetjesland (01/01/2016-31/06/2018)

Coördinator:

 • Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw

 

Projectpartners:

 • Voedselteams vzw
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Linx+

 

   

 

Projectinhoud:

Voor het LEADER project ‘Korte keten Meetjesland’ zal PCG samenwerken met Natuurpunt en partners Meetjesland (coördinator), Voedselteams en Linx+ om de korte keten productie en consumptie te stimuleren, de ideeën aan de basis ervan te verspreiden en ondertussen een samenwerkingsverband uit te bouwen om de toekomst van de korte keten in het Meetjesland beter vorm te kunnen geven. Hierbij spelen we maximaal in op de vraag om de band tussen consument en producent te versterken en om een eerlijke vergoeding te realiseren voor gezonde, lokale voeding.

Vier promotoren willen de korte ketenproductie en - consumptie:

 • Stimuleren.
 • Ideeën erover in verschillende doelgroep verspreiden.
 • Doelgroepen in oplossingen laten participeren.
 • De band consument producent versterken.
 • De producent eerlijk vergoeden.
 • De producten kunnen ophalen bij nieuwe afhaalpunten die zich kunnen situeren in instellingen, bedrijven.
 • Draagvlakvergroting met als doel dat meer mensen korte ketenproducten en bij particulieren.

De innovatie in het project ligt in de samenwerking van de actoren en de methodieken ( living lab). Na de bevraging van de drie doelgroepen en het vaststellen van de houding van gemeenten, instellingen en bedrijven in verband met het gebruik van korte ketenproducten informeren en sensibiliseren we de drie doelgroepen met moderne technologie en klassieke ingrediënten zoals pakketten, cursussen en panels.

Living labs in de gemeenten geven de participatiefase vorm. Pilots volgen dit op . De uiteindelijke bedoeling is de consument dichter bij de korte ketenproducten te brengen, meer producten te verkopen en zo meer landbouwers een beter inkomen te laten genereren.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Hoe denken consumenten over korte keten?

Hoe denken consumenten over korte keten?

Wat is jouw ervaring met korte keten? Laat het ons weten. Vul de consumentenenquête in!

Jouw antwoorden geven ons een beter zicht op het gebruik van en de nood aan korte keten in de regio. Door hier maximaal op in te spelen kunnen we de band tussen consument en producent versterken en streven naar een eerlijke vergoeding voor gezonde, lokale voeding, die duurzaam en ecologisch is.

dinsdag 13 december 2016/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (17776)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt

Zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt

en een versterking van de lokale economie?

Loont het om voedingsproducten rechtstreeks aan grootkeukens te leveren? Met andere woorden, zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt voor jullie en een versterking van de lokale economie? Deze vragen onderzoeken we met het project REFRAME. U kan ons helpen met het invullen van de vragenlijst die maar slechts 5 minuten van uw tijd in beslag neemt. 

maandag 5 december 2016/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (17257)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
PCG zet in op ketenontwikkeling

PCG zet in op ketenontwikkeling

Smaak- en consumentenonderzoek in het kader van de Leader projecten 'Korte keten' Meetjes- & Waasland en het Interreg Noordzee regio project 'REFRAME'

In de komende jaren wil PCG meer aandacht besteden aan ketenontwikkeling en afzetstrategieën voor groenten. Daarom zal PCG en meer bepaald de kenniseenheid smaak- en consumentenonderzoek zijn medewerking verlenen aan 3 pas opgestarte projecten.

donderdag 14 januari 2016/Auteur: Buysens Saskia/Aantal keer bekeken (23159)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
RSS

Samen sterk: verenigde koopkracht (01/01/2016-31/06/2018)

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

Het huidige economische klimaat maakt dat landbouwers het niet gemakkelijk hebben om een waardig inkomen te halen uit hun landbouwactiviteiten. Om overeind te blijven, proberen kleinere tuinbouwers een meerwaarde te bieden aan hun product door een groot gamma aan verschillende gewassen te telen, en deze via korte keten te vermarkten.

Deze diversificatie zorgt er echter voor dat alle materiaal (zaden, plantgoed, clipsen, haspels, …) slechts in kleine hoeveelheid nodig is. Deze kleine hoeveelheden zijn niet altijd beschikbaar bij toeleveranciers, of zijn een pak duurder.

Als PCG willen we deze kleinere telers begeleiden aan de hand van kennisuitwisseling en groepsaankopen. Op die manier willen we een ondersteuning bieden aan deze telers en hun concurrentiepositie versterken.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

 

Groepsaankoop kniebeschermers en anti-vermoeidheidsmatten

Groepsaankoop kniebeschermers en anti-vermoeidheidsmatten

Anti-vermoeidheidsmatten: matten zowel bruikbaar in droge werkomgeving als in natte en vuile werkomgeving.

De Fento kniebeschermers werden getest en goedgekeurd op de proefcentra. Er werden twee matten geselecteerd voor de groepsaankoop die beide ingezet kunnen worden in een natte en vuile omgeving. De anti-vermoeidheidsmatten werden uitgebreid getest en goedgekeurd door de proefcentra. De eerste mat (Notrax skystep) heeft een vaste afmeting van 90*120 cm en een kiezelstructuur. De tweede mat (Notrax cushion ease solid) heeft een kiezelstructuur en bestaat uit tegels van 91*91 cm die aan elkaar bevestigd kunnen worden om zo een grotere mat samen te stellen. 

19-1-2018 - 15-2-2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (2180)/Commentaren (0)/
Tags: ergonomie
Groepsaankoop grondboren: mineraalgutsboor en duimspatel

Groepsaankoop grondboren: mineraalgutsboor en duimspatel

Kan gebruikt worden om de vochtigheid van de bodem na te gaan, om zo de watergift te kunnen bepalen en om zelf uw perceel te bemonsteren.

De grondboor die wij voor deze groepsaankoop selecteerden, kan perfect dienen om de vochtigheid van de bodem na te gaan, om zo de watergift te kunnen bepalen. U kunt ze uiteraard ook gebruiken om zelf uw perceel te bemonsteren.

17-1-2018 - 15-2-2018/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (3012)/Commentaren (0)/
Groepsaankoop geënte planten voor bioteelt

Groepsaankoop geënte planten voor bioteelt

We bieden zowel geënte tomaten-, komkommer- als aubergineplanten aan, alsook ongeënte paprikaplanten

Enkele jaren geleden deed PCG daarom een proef in tunnel tijdens een rassenproef cœur de bœuf tomaten om na te gaan of de meeropbrengst voldoende is om op te wegen tegen de meerkost van het enten in een koepelteelt. Uit de proef blijkt dat enten effectief een meeropbrengst opleverde ten opzichte van het ongeënte object en dat deze groter is dan de meerkost van het plantgoed.

11-12-2017 - 14-2-2018/Auteur: De Groote Stefanie /Aantal keer bekeken (3583)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Terugblik 'Workshop irrigatiematerialen voor kleinschalige tuinbouwbedrijven'

Terugblik 'Workshop irrigatiematerialen voor kleinschalige tuinbouwbedrijven'

In het kader van het LEADER project Meetjesland 'Samen sterk: verenigde koopkracht'

Elke teler streeft naar een optimale beregeningsinstallatie die zo goed mogelijk afgestemd is op de behoeften van zijn teelten. Wanneer er een breed pallet aan teelten te vinden is op een kleinere oppervlakte, is de uitdaging des te groter. Tijdens een workshop bracht Roland Saelens van het gelijknamige bedrijf een praktisch overzicht van het assortiment dat geschikt is voor kleinschalige bedrijven.

donderdag 16 november 2017/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (11280)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
RSS

Boeren op een helling (i.p.v. Samen leren erosie beheren) (01/01/2016-31/06/2018)

Coördinator:

 • Agrobeheercentrum Eco²

 

Projectpartners:

 • Steunpunt Erosie (Provinciebestuur Oost-Vlaanderen)
 • ABS (Algemeen boerensyndicaat)
 • Boerenbond
 • PCA (Interprovinciaal Proefcentrum voor de aardappelteelt)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

  

   

 

Projectinhoud:

De Vlaamse Ardennen is door zijn ontwikkeling een typische landbouwstreek met vruchtbare bodem en met voornamelijk gemengde familiale landbouwbedrijven.

Het glooiende agrarische landschap, dat de Vlaamse Ardennen kenmerkt, leidt ook tot bodemerosie waardoor de landbouwers een productiehandicap ervaren. Ook de recente aanpassing van de erosiewetgeving brengt voor veel landbouwers extra beperking met zich mee, zoals:

 • Teeltbeperking
 • Verplichting aan leg drempeltjes in aardappelteelt
 • ...

Met het oprichten van lerende netwerken op verschillende niveaus willen we de betrokken landbouwers (alle landbouwers) informeren en samen brengen rond de gezamenlijke erosieproblematiek.

Verschillende aspecten als teelttechnieken, machines, teelt en natuur worden aangehaald om te komen tot een coherente en effectieve erosiebestrijding en met uitbreiding een duurzaam bodembeheer.

Bijkomend willen we natuurvriendelijke landbouwtechnieken opnemen binnen een economisch kader om zo waar mogelijk een landschappelijke en ecologische meerwaarde te creëren.

 

Meer info?

PCG openluchtteam
Boeren op een helling

 

Bezoekersgids Opendag bodem 2018

Bezoekersgids Opendag bodem 2018

In het kader van Interreg V Vlaanderen-Nederland project 'Leve(n)de Bodem' - 31.08.2018

PCG organiseerde op 31 augustus 2018 een opendag bodem i.k.v. Interreg project ‘Leve(n)de bodem’. Op die dag wordt het lopende en recent afgeronde onderzoek op PCG rond bewust omgaan met koolstof en nutriënten in de bodem gepresenteerd met aansluitend een bezoek aan de proefvelden.

donderdag 13 september 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (3718)/Commentaren (0)/
Demo vernietiging groenbedekkers klepelmaaier, roller-crimper en twee types schijveneggen

Demo vernietiging groenbedekkers klepelmaaier, roller-crimper en twee types schijveneggen

In het kader van het Leader-project 'Boeren op een helling' - Infomoment “Groenbedekkers vernietigen en niet-kerende bodembewerking” - 15.03.2018

Tijdens het infomoment “Groenbedekkers vernietigen en niet-kerende bodembewerking” in het kader van het Leader-project “Boeren op een Helling” werden verschillende machines gedemonstreerd om groenbedekkers te vernietigen, nl. klepelmaaierroller-crimper en twee types schijveneggen.

maandag 4 juni 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (3855)/Commentaren (0)/
Terugblik infomoment vernietiging groenbedekkers demoveld Lierde

Terugblik infomoment vernietiging groenbedekkers demoveld Lierde

In het kader van het Leader-project 'Boeren op een helling'

Op het infomoment "Boeren op een Helling” deelde onafhankelijk landbouwadviseur Stefan Muijtjens zijn inzichten over groenbedekkers en niet-kerende bodembewerking. Hij heeft hiermee een jarenlange ervaring.

zaterdag 31 maart 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (2811)/Commentaren (0)/
Presentaties studieavond erosieklassen 2018

Presentaties studieavond erosieklassen 2018

21.02.2018 Oudenaarde - 27.02.2018 Ophasselt

In dit artikel vind je de presentaties van de Erosieklassen 2018 te Oudenaarde (21 februari 2018) en te Ophasselt (27 februari 2018). De erosieklassen werden georganiseerd i.k.v. Leaderproject Boeren op een helling door PCG in samenwerking met ABC Eco², Steunpunt Erosie, PCA, Algemeen Boerensyndicaat en Boerenbond.

maandag 5 maart 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16385)/Commentaren (0)/
Groenbedekkers demo 2017

Groenbedekkers demo 2017

In het kader van het Leaderproject in de Vlaamse Ardennen ‘Boeren op een helling’

Door PCG en PCA werd op 14 augustus 2017 in kader van het Leader project ‘Boeren op een helling’ een demonstratieproef groenbedekkers aangelegd op een perceel in Lierde om verschillende groenbedekkermengsels met elkaar te vergelijken. Er werden daartoe 10 EAG-mengsels geselecteerd en ingezaaid op een tarwestoppel die voorafgaand werd bemest met runderdrijfmest. De zaai gebeurde in combinatie met een diepgronder en rotoreg in één werkgang.

vrijdag 15 december 2017/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9541)/Commentaren (0)/
RSS
12

Korte keten Waasland, een duurzame samenwerking (01/01/2016-31/06/2018)

 

Coördinator:

 • Plattelandscentrum Meetjesland

 

Projectpartners:

 • Vormingplus Waas-en-Dender
 • Steunpunt Hoeveproducten KVLV
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Economische Raad voor Oost-Vlaanderen

 

    

 

Projectinhoud:

Het project wil hoeve- en streekproducenten in de grensregio Waasland ondersteunen door het organiseren van samenwerking, welke verankerd wordt in een op te richten samenwerkingsverband.

Er zal op basis van een consumentenonderzoek (B2B & B2C) onderzocht worden of en welke logistieke oplossing kan bijdragen aan een gemeenschappelijke vermarkting en communicatie.

Vorming en training moet dit mee versterken. Het project wil ook nagaan of bedrijven die momenteel nog niet actief zijn in de korte keten interesse hebben om deze stap te zetten en hen hierin begeleiden. Dit leidt tot een versterking van de lokale economie, een hoger gemeenschappelijk streekgevoel en tal van gezamenlijke acties.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Ketenontwikkeling consumentenonderzoek Waasland 2018

Ketenontwikkeling consumentenonderzoek Waasland 2018

Consumentenonderzoek korte keten Waasland 2018

Om zicht te krijgen op het koopgedrag van de Wase consument en te weten of deze al dan niet vertrouwd is met korte keten initiatieven werd in het kader van het Leaderproject ‘Korte Keten Waasland, een duurzame samenwerking’ een vragenlijst opgesteld en afgenomen. We peilden daarin naar de interesse, het gebruik en de noden van korte keten consumptie bij de Wase consumenten. 240 personen namen deel aan deze enquête.

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (14906)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Ketenontwikkeling B2B ondernemersonderzoek 2018

Ketenontwikkeling B2B ondernemersonderzoek 2018

B2B onderzoek korte keten Waasland 2018

Het Waasland heeft een rijk aanbod aan hoeve- en streekproducten. Elf producenten hiervan zijn verenigd in de coöperatie “Smaak van Waas”. Met als doel geïnteresseerde ondernemers (horeca, B&B’s en lokale handelaars) in de regio Waasland te identificeren die in een latere fase kunnen samenwerken met het pas opgerichte samenwerkingsverband ‘Smaak van Waas’ werd in het kader van het Leaderproject ‘Korte Keten Waasland, een duurzame samenwerking’ een vragenlijst opgesteld en afgenomen. In dit gericht ondernemersonderzoek (B2B) verzamelden we informatie over geïnteresseerde ondernemers en hun relatie met hoeve- en streekproducten uit het Waasland. In totaal namen 27 personen deel aan de enquête.

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (14661)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Consumentenonderzoek korte keten Waasland

Consumentenonderzoek korte keten Waasland

Resultaten enquête koopgedrag van de Wase consument

De kwaliteit van het product, het aanbod, de smaak en de versheid primeren bij de aankoop van korte keten producten. Slechts in tweede instantie wordt een keuze gemaakt omwille van economische of ecologische drijfveren.

maandag 5 maart 2018/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (17270)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Hoe denken consumenten over korte keten?

Hoe denken consumenten over korte keten?

Wat is jouw ervaring met korte keten? Laat het ons weten. Vul de consumentenenquête in!

Jouw antwoorden geven ons een beter zicht op het gebruik van en de nood aan korte keten in de regio. Door hier maximaal op in te spelen kunnen we de band tussen consument en producent versterken en streven naar een eerlijke vergoeding voor gezonde, lokale voeding, die duurzaam en ecologisch is.

dinsdag 13 december 2016/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (17776)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt

Zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt

en een versterking van de lokale economie?

Loont het om voedingsproducten rechtstreeks aan grootkeukens te leveren? Met andere woorden, zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt voor jullie en een versterking van de lokale economie? Deze vragen onderzoeken we met het project REFRAME. U kan ons helpen met het invullen van de vragenlijst die maar slechts 5 minuten van uw tijd in beslag neemt. 

maandag 5 december 2016/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (17257)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
RSS
12

Opwaardering van kruiden: verwerking en vermarkting (01/01/2013 - 30/06/2015)

  

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

Het gebruik van zowel keuken- als geneeskrachtige kruiden neemt toe. De consument binnen het Leader-gebied Vlaamse Ardennen geeft duidelijk aan dat hij regionaal geteelde producten belangrijk vindt en daar zelfs een meerprijs wil voor geven. Het is uiteraard van belang dat deze kruiden verwerkt zijn tot een aantrekkelijk product dat makkelijk kan gebruikt worden. Aan de hand van een Leader-project zullen de meest geschikte kruiden, bepaald door de sector, naar smaak en inhoudsstoffen geselecteerd worden. Verwerkingsmethodes zullen opgelijst en uitgetest worden. Consument, handelaar, verwerker en teler worden in contact gebracht; samen zullen efficiënte samenwerkingsverbanden gecreëerd worden.

 

Activiteiten:

 • Planning van de onderzoeksonderwerpen:
  Op welke kruiden specifiek dieper zal ingegaan worden, zal bepaald worden door de sector. Zowel teler, als verwerker, als afnemer kunnen hierbij hun inbreng doen. Ook het consumentenonderzoek, dat als voorbereiding van dit projectvoorstel werd uitgevoerd, zal eveneens als leidraad dienen binnen deze beslissing.
   
 • Smaakonderzoek:
  Bepaalde kruiden, die in bovenstaand overleg geselecteerd werden, zullen ondergaan worden aan een smaakproef, indien relevant en interessant voor de sector. Resultaten zullen rechtstreeks gecommuniceerd worden naar de sector. De open kennis wordt op rondgangen voorgesteld; in vakbladen en nieuwsbrieven zullen artikels worden gepubliceerd
   
 • Onderzoek inhoudsstoffen:
  Bepaalde kruiden, eveneens vastgelegd in eerdere vergadering, die van toepassing zijn binnen de kruidengeneeskunde, zullen worden geanalyseerd op inhoudsstoffen door een erkend laboratorium. De resultaten zullen openbaar worden gepubliceerd en wijd worden gecommuniceerd.
   
 • Verzamelen van verwerkingsmogelijkheden en contacten:
  Verschillende pistes zullen moeten bewandeld worden voor keuken- en geneeskrachtige kruiden. Niet enkel versmarkt, waar we reeds ervaring mee hebben, maar vooral andere wegen zullen trachten behandeld te worden. Aan de hand van andere onderzoeksinstellingen en contacten met kruidentelers en afzetorganisaties zal getracht worden dit netwerk verder uit te bouwen en verbanden te leggen.
   
 • Bedrijfsbezoeken - rondgangen:
  Kennis zal rechtstreeks worden overgedragen aan alle geïnteresseerden via bedrijfsbezoeken in verwerkende bedrijven, onderzoekstinstellingen in binnen- en buitenland. Elk bedrijf en elke persoon die open staat om zijn kennis te delen, kan hier een optie zijn. Alle geïnteresseerden kunnen hieraan deelnemen zodat de kennis rechtstreeks kan overgedragen worden binnen het gebied van de Vlaamse Ardennen.
   
 • Bundelen van de gegevens - communiceren van de resultaten:
  De gegevens binnen het onderzoek van verwerking en afzet, maar ook binnen het onderzoek betreffende smaak en inhoudsstoffen, zullen worden verwerkt en gebundeld. Van zodra mogelijk zullen de resultaten gecommuniceerd worden aan de hand van publicaties in vakbladen en nieuwsbrieven. Ook op de website van het PCG zullen geregeld nieuwsberichten gepubliceerd worden.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

 

Bewaring verse kruiden: enkele vuistregels

Bewaring verse kruiden: enkele vuistregels

Een belangrijke fase bij de vermarkting van verse kruiden is de periode van bewaring

Een belangrijke fase bij de vermarkting van verse kruiden is de periode van bewaring, zo blijkt uit het leaderproject 'Verwerking en vermarkting van kruiden' (PCG, Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw). Veel verschillende factoren beïnvloeden de houdbaarheid van verse kruiden tijdens de bewaring. Kruiden worden in de praktijk dikwijls samen met andere groenten en soms zelfs fruit bewaard, wat een optimale bewaring uiteraard bemoeilijkt. Om door de bomen het bos nog te zien deed VCBT een literatuurstudie en stelde enkele belangrijke praktische vuistregels op.

vrijdag 19 februari 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (41587)/Commentaren (0)/
Munt gewasbescherming onkruiden en teelttechniek bio 2015

Munt gewasbescherming onkruiden en teelttechniek bio 2015

Biologische munt: onkruidbeheersing en teelttechniek 2015

Onkruidbeheersingsmethode onderzoek in bio munt met gehakseld stro, grasmaaisel, antiworteldoek, zwarte geperforeerde plastiek, laag compost, laag schors. Onderzoek in verband met diverse oogsttechnieken met oogstmachine Ortomec, haagschaar op steel en Quick cut greens harvester.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (19714)/Commentaren (0)/
Onkruidbeheersing en oogst van munt

Onkruidbeheersing en oogst van munt

Munt op een vrij beperkte oppervlakte vraagt om een uitmuntende techniek!

In 2014 werden 3 bedden 'Marrakech'-munt geplant op een biologisch perceel. De stekken werden op verschillende manieren aangeplant: in de volle grond, in plastiek, in antiworteldoek, bedekt met een laagje compost en bedekt met een laagje hakselhout. Tijdens elke wied- en schoffelbeurt werd gekeken hoe arbeidsintensief elk object is. Elke snede werd geoogst met een ander toestel. De oogst werd telkens geregistreerd.

dinsdag 7 juli 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (31067)/Commentaren (0)/
Verwerking en afzet kruiden: groeiend potentieel!

Verwerking en afzet kruiden: groeiend potentieel!

In het kader van het Leader-project ‘Opwaardering van kruiden: verwerking en vermarkting’

Het verhandelen van verse kruiden blijkt tot op heden geen evidente zaak te zijn. De beperkte houdbaarheid blijft voor een deel van de consumenten een struikelblok om met verse kruiden te werken. Vele kruiden zijn echter ook ideaal voor verschillende verwerkingsprocessen. Hierbij moet, zoals voor andere voedingsmiddelen, wel rekening gehouden worden met traceerbaarheid en voedselveiligheid. Het marktpotentieel voor het verwerken van verse kruiden tot een gebruiksvriendelijker, aantrekkelijk product blijkt in ieder geval gunstig te zijn.

donderdag 18 juni 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (10208)/Commentaren (0)/
Bewaring van verse kruiden: hoe optimaliseren?

Bewaring van verse kruiden: hoe optimaliseren?

In het kader van het Leaderproject 'Verwerking en vermarkting van kruiden'.

Een belangrijke fase bij de vermarkting van verse kruiden is de periode van bewaring, zo blijkt uit het leaderproject 'Verwerking en vermarkting van kruiden'. Veel verschillende factoren beïnvloeden de houdbaarheid van verse kruiden tijdens de bewaring.

maandag 15 juni 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (10032)/Commentaren (0)/
RSS
1234

In my backyard: delicatessengroenten op een dienblad! ( 01/10/2013 - 30/06/2015)

  

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

Restaurateurs uit de regio hebben specifieke wensen qua groente- aanbod en voor hen is een integratie in gerechten telkens een uitdaging. Verschillende groentes die geschikt zijn om in onze regio te telen, bevatten inhoudsstoffen met unieke smaak- en geureigenschappen. Het gaat om zogenoemde “vergeten groenten”, maar ook innovatieve gewassen komen hiervoor in aanmerking. Vanuit de restaurants is er sterke vraag om meer in eigen beheer groentes te kweken en/of aangeleverd te krijgen. Dit project biedt daarom opportuniteiten voor lokale telers om in nauwe samenwerking met deze restaurants dergelijke teelten binnen hun teeltplan op te nemen en hun vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

 

Activiteiten:

 • Planning van de onderzoeksonderwerpen:
  Restauranthouders en lokale telers zullen met elkaar in contact gebracht worden om ideeën uit te wisselen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Samenwerking met EROV, Toerisme Vlaamse Ardennen, Horeca Vlaamse Ardennen en Plattelandsleven zal een troef zijn om regionale telers en restaurantuitbaters in contact te brengen en te sensibiliseren. Op welke groenten specifiek dieper zal ingegaan worden, zal bepaald worden door de restaurantuitbaters en groentetelers. Zowel teler als restaurateur zullen hierbij hun inbreng doen.
   
 • Smaakonderzoek:
  Bepaalde groenten, die in bovenstaand overleg geselecteerd werden, zullen ondergaan worden aan een smaakproef, indien relevant en interessant voor de sector. Resultaten zullen rechtstreeks gecommuniceerd worden naar de sector. De open kennis wordt op rondgangen voorgesteld en eveneens in vakbladen en nieuwsbrieven gepubliceerd.
   
 • Teelttechniek:
  Opbouw van teelttechnische kennis krijgt een prominente plaats binnen het project. Op het PCG zullen demonstratievelden aangelegd worden waaruit praktische kennis verworven wordt voor teelt van nichegroenten en andere innovatieve teelten.
   
 • Bedrijfsbezoeken – rondgangen:
  Kennis zal rechtstreeks worden overgedragen aan alle geïnteresseerden via bedrijfsbezoeken bij telers, onderzoeksinstellingen in binnen- en/of buitenland. Elk bedrijf of elke persoon die open staat om kennis te delen, kan hier een optie zijn. Alle professionele geïnteresseerden kunnen deelnemen aan onze bezoeken zodat de kennis rechtstreeks kan overgedragen worden binnen het gebied Vlaamse Ardennen.
   
 • Bundelen van gegevens – communiceren van de resultaten:
  De gegevens binnen het onderzoek van teelt, maar ook binnen het onderzoek betreffende smaak zullen worden verwerkt en gebundeld. Eens beschikbaar zullen de resultaten gecommuniceerd worden aan de hand van publicaties in vakbladen en nieuwsbrieven. Ook op de website van het PCG zullen geregeld nieuwsberichten gepubliceerd worden.

 

OPROEP!!!

We kunnen er niet naast kijken, kook- en tuinprogramma’s zitten in de lift. Hierbij wordt de aandacht steeds vaker gevestigd op ‘speciale’ groenten en groenten ‘van eigen kweek’. Binnen dit project wordt aan groentetelers de kans geboden om mee te stappen in deze trend.

Restaurateurs uit de regio hebben specifieke wensen wat betreft groente-aanbod. In hun zoektocht naar hoogwaardig voedsel verkiezen zij hoe langer hoe meer de kweek van groenten in directe samenwerking met lokale telers waar ze alles in handen kunnen nemen, letterlijk en figuurlijk. Ook de consument weet dit lokale teeltprincipe ten zeerste te appreciëren. Verschillende groenten die geschikt zijn om in onze regio te telen, bevatten inhoudsstoffen met unieke smaak- en geureigenschappen. Het gaat om zogenoemde "vergeten groenten", maar ook innovatieve gewassen komen hiervoor in aanmerking. Dit project biedt daarom opportuniteiten voor lokale telers om in nauwe samenwerking met deze restaurants dergelijke teelten binnen hun teeltplan op te nemen en hun vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Restauranthouders en lokale telers zullen met elkaar in contact gebracht worden om ideeën uit te wisselen en samenwerkingsverbanden op te zetten. Op welke groenten specifiek dieper zal ingegaan worden, zal bepaald worden door de restaurantuitbaters en groentetelers. Zowel teler als restaurateur zullen hierbij hun inbreng doen. Opbouw van teelttechnische kennis krijgt een prominente plaats binnen het project. Op het PCG zullen demonstratievelden aangelegd worden waaruit praktische kennis verworven wordt voor teelt van nichegroenten en andere innovatieve teelten. De gegevens binnen het onderzoek van teelt, maar ook binnen het onderzoek betreffende smaak zullen worden verwerkt en gebundeld. Eens beschikbaar zullen de resultaten gecommuniceerd worden aan de hand van publicaties in vakbladen en nieuwsbrieven. Ook op de website van het PCG zullen geregeld nieuwsberichten gepubliceerd worden.

Heeft u als groenteteler interesse om deze delicatessegroenten in uw teeltplan op te nemen en/of wil u op de hoogte gehouden worden van verdere ontwikkelingen binnen het project, gelieve dan uw gegevens door te geven aan Annelien.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Cressen rassen voorjaar koepel 2015

Cressen rassen voorjaar koepel 2015

Cressen telen in tunnel: demonstratieve rassenproef voorjaar 2015

Cressen rassenonderzoek in koepel voorjaarsteelt met Bloedzuring (Vreeken's zaden), Brassica Purple Frills (De Bolster),  Koolrabi Delikatesse blauwe (De Bolster), Radijs Topsi (Hild), Rode basilicum (Bingenheimer), Rode biet Bull's blood (Vreeken's zaden), Tatsoi rouge Fuego (Graines Voltz), Tatsoi vert Nogaro (Graines Voltz), Tuinkers G251 grootbladige (Bingenheimer), Zuring Nobel (Vreeken's zaden).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (39305)/Commentaren (0)/
Radijs rassen voorjaar koepel 2015

Radijs rassen voorjaar koepel 2015

Gekleurde radijsjes telen in tunnel: demonstratieve rassenproef voorjaar 2015

Gekleurde radijsrassen onderzoek in koepel voorjaarsteelt met Amathyst (Vreeken's zaden), Celesta F1 (Vitalis), Cherry Belle (Semailles), Eiszapfen, witte kegelradijs (Bingenheimer), Malaga (Graines Voltz), Pearl (Vitalis), Sniezka (Graines Voltz), White Breakfast (Graines Voltz), Zeeuwse gele zeempjes (Vreeken's zaden), Zlata (Graines Voltz).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (36722)/Commentaren (0)/
Consumentenonderzoek kiemen 2015

Consumentenonderzoek kiemen 2015

In kader van het Leader-project 'In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad'.

In het consumentenonderzoek kiemen werd nagegaan wat de invloed van soort kiemgroenten is op de acceptatie van kiemen door consumenten, zowel op het gebied van smakelijkheid, geur en smaak als op het gebied van uiterlijk en op de aankoopbereidheid voor deze kiemen. Consumentenonderzoek kiemen met broccoli, radijs  en rode biet.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Jana Van Steenkiste & Saskia Buysens/Aantal keer bekeken (14900)/Commentaren (0)/
Delicatessegroentjes in de kijker!

Delicatessegroentjes in de kijker!

In het provinciehuis in Gent op de Europadag en op het PCG tijdens de Bioweek

Sinds 2013 voert het PCG binnen hun onderzoeksdomein ‘innovatie’, naast onderzoek naar kruiden, ook onderzoek uit naar verschillende andere nicheteelten. Binnen het leader-project “In my backyard: delicatessegroenten op een dienblad” werd de teelt onder de loep genomen van verschillende mini- en zelfs microgroenten. Het project werd de laatste maanden in de kijker gezet bij het grote publiek op de Europadag te Gent en op het PCG tijdens de Bioweek.

maandag 6 juli 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (2511)/Commentaren (0)/
Delicatessegroentjes: hoe kleiner, hoe fijner!

Delicatessegroentjes: hoe kleiner, hoe fijner!

Innovaties mei 2015

Op vraag van de sector werden verschillende gewassen uitgetest in koepel met als doel deze in het voorjaar te oogsten als microgroente of ‘cresse’ in het stadium van kiemlobben of maximum 1 echt ontluikend blaadje. Op het zaaibed werd een laag van 4 cm organisch materiaal aangebracht voor een betere onkruidbeheersing. Potgrond en groencompost werden vergeleken als organisch materiaal. Verder werd ook het breedwerpig inzaaien vergeleken met het zaaien op rijtjes in functie van het snijgemak.

donderdag 28 mei 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (31996)/Commentaren (0)/
RSS
1234

Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen (01/01/2012 - 30/06/2014)

Coördinator:

 • VELT (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren)

 

Projectpartners:

 • de Vlaamse Herboristen
 • Kruiden Claus
 • Biobedrijf de Kollebloem
 • Biobedrijf Gastvrije Aarde
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen
 • Milieufront Omer-Wattez
 • Volkstuinen vzw
 • enkele gastverblijven

 

   

    

 

Projectomschrijving:

Een tiental verenigingen en bedrijven uit de Vlaamse Ardennen slaan de handen in elkaar om op zoek te gaan naar kruiden die typisch zijn voor de streek. Het project zet zeer diverse kruiden van de Vlaamse Ardennen in de spotlights. Van de onbeminde brandnetel tot de onbekende engelwortel, van de verrassende daslook tot de klassieke paardenbloem. Zowel hun historische, ecologische als culinaire waarden komen aan bod. Na het project zullen deze kruiden wellicht voor verschillende inwoners van de Vlaamse Ardennen ‘bekend en bemind’ zijn.

In het eerste jaar zullen zowat tien scholen kennismaken met de geuren, kleuren en smaken van kruiden uit de streek. Door de aanleg van een kruidentuin, een bezoek aan een kruidenkweker of een zoektocht naar de perfecte ice-tea dompelen we de scholen onder in een heus kruidenbad. In het tweede projectjaar komen daar ook workshops voor verenigingen uit de Vlaamse Ardennen bij. Daarnaast wordt er een heuse kruidenkalender ontwikkeld en worden alle kruideninitiatieven gebundeld in het boekje ‘Kruiden Verkennen in de Vlaamse Ardennen’.

Het project is een samenwerking tussen Velt, de Vlaamse Herboristen, Kruiden Claus, Biobedrijven de Kollebloem en de Gastvrije Aarde, het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw, enkele gastverblijven, het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, Milieufront Omer-Wattez en Volkstuinen vzw. Dit project wordt gerealiseerd in het kader van Leader, het Europese fonds voor plattelandsontwikkeling.

 

Meer info?

Dorien Pelckmans (Velt)T 0032 (0)3 287 80 92
Stefanie De Groote (PCG) T0032 (0)9 381 86 82

 

Brochure 'Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen'

Brochure 'Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen'

In het kader van het Leader-project 'Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen'

De brochure Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen laat je kennismaken met tien kruiden die heel wat te vertellen hebben. Er wordt ingezoomd op de ecologische waarde van deze streekeigen kruiden en hoe je ermee aan de slag kunt in tuin en keuken.

dinsdag 31 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17733)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Kruidenkalender en kruidenwijzer

Kruidenkalender en kruidenwijzer

In het kader van het Leader-project 'Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen'

Het hele jaar door vind je verse kruiden in de winkel, maar in de wintermaanden komen deze meestal uit het buitenland of uit een verwarmde serre. De teelt en het transport van deze kruiden vragen veel energie, die vaak wordt opgewekt uit fossiele brandstoffen. Met de kruidenkalender van Velt weet je precies wanneer je het best kruiden koopt.

dinsdag 31 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (32291)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
RSS

Teelt van kruiden: nichemarkt of beloftevolle diversificatie? (01/01/2011 - 30/06/2013)

  

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

'Teelt van kruiden: niche of beloftevolle diversificatie?', zo luidt de titel van de twee LEADER-projecten die recentelijk goedgekeurd werden en zullen doorgaan regio Meetjesland en Vlaamse Ardennen.

Enkele maanden geleden kwam de vraag vanuit de kruidensector samen een project in te dienen waarbij het PCG de taak als coördinator op zich neemt. Het proefcentrum zag deze aanzet als opportuniteit tot uitbreiding van zijn kenniseenheden: door goedkeuring van deze projecten zal de kruidenteelt mee opgenomen worden binnen de basiswerking. Ook voor ons een hele uitdaging!

Diversificatie binnen een landbouwbedrijf zorgt voor een ruime spreiding van inkomsten en vormt een stevigere basis voor de bedrijfsvoering. Dit dient dus de nodige aandacht te krijgen. Met gebundelde kracht kan het telen van kruiden verder uitgewerkt, gespecialiseerd en gecommercialiseerd worden. Het project richt zich op tuinders die open staan voor de kruidenteelt, waarbij samen met hen één teeltseizoen van a tot z kan doorlopen worden. 
Uiteraard kunnen potentiële landbouwers en tuinbouwscholen zich aansluiten. Een eerste bijeenkomst wordt vastgelegd ter verduidelijking van het project.

Hieruit volgend zal een werkgroep opgericht worden met wie beslist zal worden op welke kruiden de focus zal gelegd worden. Aan de hand van opleidingen - bedrijfsbezoeken zal kennis van de geselecteerde teelten uitgedragen worden. Door het aanleggen van verscheidene proefvelden, zowel op het PCG als op locatie, kan verdere uitwerking van deze teelten plaatsvinden. De teelttechnische begeleiding zal zich zowel naar gangbare als biotuinders richten om op een zo rendabele manier te telen. De grondteelt, maar ook de teelt op goten ligt binnen de opties. Uiteraard eindigt dit project niet bij de oogst, onder begeleiding zullen ook verschillende vermarktingsvormen uitgetest worden om een bijkomend landbouwinkomen te garanderen. De resultaten van de proeven zullen uiteindelijk gebundeld worden en uitgebreid verspreid worden via verschillende kanalen.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

 

Kruidendrank "Angeliek" uit Vlaamse Ardennen

Kruidendrank "Angeliek" uit Vlaamse Ardennen

Door verenigde krachten werd "Angeliek" geboren: een kruidendrank met brandnetel, vlierbloesem en engelwortel

In het Leader-project 'Kruiden verkennen in de Vlaamse Ardennen', gecoördineerd door Velt, werd binnen het educatief project een wedstrijd voorzien voor het brouwen van een kruidendrank door middelbare scholen.

maandag 23 juni 2014/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (18628)/Commentaren (0)/
Tags:
Koriander rassen eerste zaai bio 2013

Koriander rassen eerste zaai bio 2013

Rassenproef biologische kruiden: koriander eerste zaai 2013

Koriander rassen biologische teelt ste zaai 2013 onderzoek met Caribe  (Bejo), Coriandrum sativum  (Bingenheimer), Hi 10 470 HEC  (Hild), Koriander  (De Bolster), Rani  (Nickerson Zwaan), Santo  (Sakata), Sel Marino  (Vitalis).

 

 

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15102)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Koriander rassen tweede zaai bio 2013

Koriander rassen tweede zaai bio 2013

Rassenproef biologische kruiden: koriander tweede zaai 2013

Koriander rassen biologische teelt tweede zaai 2013 onderzoek met Caribe (Bejo), Coriandrum sativum (Bingenheimer), Hi 10 470 HEC (Hild), Koriander (De Bolster), Rani (Nickerson Zwaan), Santo (Sakata), Sel Marino (Vitalis).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13965)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Basilicum gewasbescherming onkruiden openlucht 2012

Basilicum gewasbescherming onkruiden openlucht 2012

Onkruidbestrijding in basilicum 2012

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie van de verschillende onkruidbestrijdingsmiddelen in basilicum na te gaan. Ook werd nagegaan of de behandelingen selectief zijn in basilicum en werd gecheckt of de behandelingen de residu-normen niet overschrijden.

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (25966)/Commentaren (0)/
Bieslook rassen bio open lucht 2012

Bieslook rassen bio open lucht 2012

Bieslook rassenproef bio open lucht 2012

Bieslookrassen onderzoek met Biggy (Enza), Jeilo F1 (Enza), K61 (Schnittlauch), Schmitt = KS-SW-01 (Bingenheimer), K63 (Schnittlauch), Gonzales = BI-CH-01 (Bingenheimer), Naomy (Enza), Nelly (Enza), Schoenoprasum (De Bolster).

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15800)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
RSS
123

Stimuleren van een duurzame teelt van industriegroenten in het Meetjesland, Leie en Schelde en in de Vlaamse Ardennen (01/01/2009 - 30/06/2011)

  

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

Twee nieuwe gelijktijdig en parallel lopende Leader-projecten zijn gestart op 1 januari 2009. Beide projecten hebben hetzelfde doel maar worden in een ander Leader-gebied uitgevoerd: Vlaamse Ardennen, respectievelijk Meetjesland, Leie en Schelde.

 

Doelgroep:

In beide Leader-gebieden is de afgelopen jaren een duidelijke uitbreiding van het areaal industriegroenten vastgesteld. Waar vroeger de industriegroenten hoofdzakelijk geteeld werden in West-Vlaanderen is er een verschuiving geweest naar meer akkerbouwmatige bedrijven met een grotere perceelsoppervlakte. Het project richt zich specifiek tot de telers van groenten die leveren aan de (diepvries)industrie. In de Vlaamse Ardennen komen vooral de extensieve industrieteelten zoals wortelen, bonen, erwten, spinazie voor. In het Meetjesland en het Leie en Scheldegebied komen intensieve industrieteelten, zoals bloemkool, spruitkool en prei, vooral voor in Knesselare, Aalter, Deinze en Nevele. De meer extensieve teelten zoals wortelen en spinazie worden over het ganse gebied geteeld.

 

Projectdoelstelling:

In het verleden (en tot op heden) werden er reeds grote inspanningen geleverd voor het promoten van de geïntegreerde teeltwijze bij groentetelers die produceren voor de versmarkt. Er werden echter weinig initiatieven ontwikkeld voor het promoten van deze duurzamere teeltwijze bij industriegroentetelers. In tegenstelling tot de telers die produceren voor de versmarkt en die (bijna) allen aangesloten zijn bij een coöperatie, waren de industriegroentetelers tot voor kort niet verenigd in een telersvereniging. Sinds het oprichten van een telersverenigingen voor industriegroentetelers is er een organisatie die de telers verenigt, aanspreekt en sensibiliseert rond belangrijke thema ‘s.

Het leveren van groenten die geproduceerd werden met behulp van geïntegreerde teelttechnieken is ook voor de industriegroentetelers een must om hun concurrentiepositie te blijven verzekeren. Hierbij spelen waarschuwingsberichten van ziekten en plagen een essentiële rol. De teler moet immers kunnen bewijzen dat hetgeen hij aan productiemiddelen inzet ook daadwerkelijk verantwoord en strikt noodzakelijk was. In zijn beslissen en handelen moet hij er bovendien op letten dat het milieu zo min mogelijk wordt belast.

Sommige industriegroentetelers houden star vast aan kalenderbespuitingen of volgen enkel het advies van de fytohandel en maken onvoldoende gebruik van de beschikbare informatie uit waarschuwingsberichten. Oorzaken zijn het niet of onvoldoende kennen van, vertrouwen hebben in, of toegang hebben tot de waarschuwingsberichten. Bovendien staan de telers in het kader van de huidige klimaatsveranderingen, energie- en financiële crisis voor nieuwe uitdagingen om binnen deze wijzigende context een kwalitatief uitstekend product te telen aan een aanvaardbare prijs met minimale impact op ons leefmilieu en dit zowel vandaag als in de nabije toekomst. Telen met toekomst is niet meer mogelijk zonder de nodige inspanningen te leveren inzake duurzaam bodembeheer, efficiënt water- en afvalwaterbeheer en efficiënt energiebeheer.

 

Zwaartepunten van de dienstverlening en de geplande activiteiten:

Een eerste belangrijke doelstelling van dit project bestaat erin om de telers van industriegroenten te begeleiden en te sensibiliseren om de systemen van waarnemingen en waarschuwingen intensiever te raadplegen en te gebruiken. Behandelen op het juiste moment en enkel wanneer het nodig is, leidt immers tot meer doeltreffende behandelingen waardoor de kwaliteit van het geoogst product verbetert en waardoor er minder pesticiden gebruikt kunnen worden. Wanneer alle telers bovendien op hetzelfde moment een bepaalde ziekte of plaag behandelen, is de kans veel groter om de belager onder controle te krijgen.

Daarom zullen er demovelden worden aangelegd waar meer duurzame teeltmethoden naast klassieke methoden worden vergeleken. Deze demonstratievelden kunnen tevens de basis vormen voor een goede opleiding te velde.

Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar waterlopen te verminderen zal sensibilisering plaatsvinden van het effect van verschillende soorten bufferstroken om drift en run-off te minimaliseren en van het effect van reinigen op het veld van spuitapparatuur met behulp van schoonwatertank (interne reiniging) en spuitlans (externe reiniging) om puntlozingen te vermijden. Andere voordelen van bufferstroken zoals vermindering van emissies van nutriënten naar oppervlaktewater en verhoging van biodiversiteit zullen verduidelijkt worden.

Binnen het waterbeheer zal aandacht gaan naar zowel voorlichtings- en demonstratieactiviteiten omtrent verhoging van de waterefficiëntie, maar ook de energie-efficiëntie. Vaak betekent een verbeterde waterefficiëntie, eveneens een verhoogde energie-efficiëntie (verminderde hoeveelheid water die verpompt moet worden), maar ook extra maatregelen als innovatieve technieken met een lagere (water)drukbehoefte (vb. beregeningsboom, druppelirrigatie, verbeterde sproeiertypes) zorgen voor een verminderde energiebehoefte en onrechtstreeks een verminderde CO2-emmissie (afremming klimaatverandering). Er zal een demonstratieplatform aangelegd worden om de efficiëntie van deze technieken en de waarde ervan voor de teelt van industriegroenten te demonstreren.

Een verhoogde water- en energie-efficiëntie is tevens belangrijk in het kader van mogelijke klimaatverandering (meer kans op wateroverlast maar ook meer kans op droogte). Hoe de teelten optimaal van water kunnen voorzien worden zal aan de hand van demovelden met irrigatiesturing op basis van sensoren (tensiometers, vochtsensoren) en modellen gedemonstreerd worden.

Het gebruik van alternatieve waterbronnen is in de betreffende regio’s uiterst belangrijk omwille van tekorten aan kwalitatief goed grondwater door verdroging of verzilting van deze grondwatervoerende lagen. De gebruiks- (hoeveelheid, kwaliteit) en opslagmogelijkheden van deze alternatieve waterbronnen zullen specifiek voor de betreffende regio’s aan de bedrijven verduidelijkt worden.

Aansluitend aan het waterbeheer zal er demonstratie en voorlichting zijn omtrent duurzaam bodembeheer. Minimale bodembewerkingen zorgen voor een verminderd energieverbruik en verminderd gevaar voor erosie. Verminderde bodembewerkingen zijn niet alleen mogelijk bij het plantklaarleggen van het veld, maar eveneens bij het inwerken van oogstresten e.d. na de oogst. Hieromtrent zal het gebruik van een schijveneg als duurzaam werktuig bij het inwerken van oogstresten, groenbemesters of organische mest gepromoot worden.

 

Verwachte resultaten:

Na afloop van het project streven we naar een zo ruim mogelijke groep van telers die behandelt volgens de beschikbare waarschuwingsberichten. Om een zo getrouw mogelijk inzicht te verwerven in de impact van dit project op dit gebeuren wordt een bevraging voorzien van de producenten voor en na het project.

Via het demonstreren van het gebruik van vochtsensoren en via het verstrekken van informatie van weerstations e.d. zullen de telers aangeleerd worden om irrigatie uit te voeren op basis van objectieve metingen. Tevens zal dit gebeuren met betrekking tot innovatieve, efficiëntere irrigatietechnieken. Door de telers meer bewust te maken van de waterbesparende en energiebesparende technieken en van de mogelijkheden voor het gebruik van alternatieve waterbronnen zullen beter voorbereid worden om zich aan te passen aan de (huidige) energiecrisis en aan (toekomstige) klimaatsveranderingen (langere droogteperiodes, minder beschikbaar (grond)water van goede kwaliteit,...) en zal een positieve bijdrage geleverd worden aan de vermindering CO2-uitstoot vanuit de land– en tuinbouw.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

 

Bloemkool bemesting werking en mengbaarheid van vloeibare stikstof- en fosformeststoffen 2010

Bloemkool bemesting werking en mengbaarheid van vloeibare stikstof- en fosformeststoffen 2010

Werking en mengbaarheid van vloeibare N en P meststoffen in bloemkool 2010

Het doel van deze proef was enerzijds de mengbaarheid van de vloeibare P- meststoffen en N- meststoffen testen en anderzijds de werking van deze gemengde meststoffen nagaan. De mengbaarheid werd getest omdat door startfosfaten te mengen met de N-meststof, een werkgang kan uitgespaard worden. Zo kan een de gemengde injectie een alternatief bieden voor de huidige gangbare bemestingsstrategie waarbij ammoniumnitraat breedwerpig en ammoniumpolyfosfaat via een puntbehandeling wordt toegediend. Verschillende soorten fosfaten (tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en Novatec Solub 14-48-0) werden gecombineerd met diverse enkelvoudige N meststoffen (ammoniumnitraat, Urean en Novatec Solub 21-0-0). Daarnaast werd ook een gemengde NP-meststof in de test opgenomen (Flex Fertilizer). 

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (4260)/Commentaren (0)/
RSS

Kenniscirkels Alternatieve Waterbronnen (01/01/2011 - 30/06/2013)

  

Projectpromotor:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Projectinhoud:

De komende jaren dienen veel landbouwbedrijven hun milieuvergunning voor grondwater te hernieuwen. Omwille van dalingen van grondwaterpeilen worden door de overheid echter steeds meer beperkingen op de vergunde hoeveelheden opgelegd. Binnen Oost-Vlaanderen valt er vooral een afbouw van de vergunningen voor diepe, artesische grondwaterwinningen in de Vlaamse Ardennen te verwachten. Alternatieven zijn in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen echter maar beperkt aanwezig. Nochtans kan er zonder voldoende goed water moeilijk geboerd worden.

In het kader van dit Leaderproject zullen landbouwbedrijven in de periode 2011-13 via groepsvoorlichting, voorbeeldinstallaties en specifieke adviesverlening ondersteund worden in de omschakeling naar alternatieven voor diep grondwater. Bij het zoeken naar deze alternatieve waterbronnen zal in eerste instantie aandacht gaan naar het gebruik van hemelwater als waterbron. In tweede instantie zullen de toepassingsmogelijkheden van andere waterbronnen als oppervlaktewater, drainagewater, freatisch grondwater, grijs water en gezuiverd effluent aan bod komen.

 

Meer info?

Elise Vandewoestijne

123movies