X
GO

De Blauwe Keten (1/1/2016 tot 31/12/2018)

Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021

Bataat teelttechniek plantdichtheid 2021

Teelttechnische proef bataat: vergelijking plantdichtheid 2021

Auteur: Annelien Tack & Tijl Ryckeboer/donderdag 10 maart 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, Innovaties, bataat_INNO, Projecten, Vlaamse Overheid, VLAIO (ex IWT), BATAAT, Thema, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Leden

De geadviseerde plantafstand uit literatuur en ervaring uit zuiderse contreien waar al langer bataat geteeld wordt, is 30 centimeter als men op ruggen met tussenafstand 75 centimeter teelt. Uit onze proeven van de voorbije jaren kwam naar voor dat het aandeel te grote knollen vrij hoog kon liggen, waardoor in 2020 een eerste proef werd aangelegd waar we varieerden in planttijdstip en plantafstand. Plantafstand 75 x 30 cm werd vergeleken met 75 x 20 cm bij de rassen Orleans (Nativaland) en Bellevue (Nativaland) en dit op drie verschillende planttijdstippen. Deze proef toonde aan dat het kan lonen om een hogere plantdichtheid aan te houden bij het ras Orleans. Het aandeel verkoopbaar product binnen de sorteringen S tot L2 verhoogde hiermee tot 10 ton per hectare. Uiteraard verhogen ook de plantkost en arbeidsuren aanzienlijk. Om deze meerkost te beperken werd in 2021 de proef herhaald voor Orleans aan 75 x 25 cm (in vergelijking met 75 x 30 cm). Ook werd door tussentijds te oogsten de ontwikkeling van de knollen bij de twee verschillende plantdichtheden opgevolgd.

De groei van de knollen verloopt vrij recht evenredig met de tijd. Begin augustus zien we reeds gemiddeld 200 gram opbrengst per plant en per week komt daar 100 tot 115 gram bij tot de temperatuur te laag wordt in oktober. We zien wel dat kleinere knollen nog iets langer blijven doorgroeien. De foto’s van de tussentijdse oogstbeurten - plantafstand 75 x 30 cm en plantafstand 75 x 25 cm – kunnen eveneens visueel geraadpleegd worden in Annex 1.

 

Objecten

Object

Ras

Plantdichtheid

1

Orleans (slips)

75x30 cm

2

Orleans (slips)

75x25 cm

 

Dit artikel is alleen zichtbaar voor leden. Gelieve in te loggen

 

In samenwerking met

Dit onderzoek gebeurde in het kader van het Vlaio La-traject “Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen” met de steun van het Agentschap Innoveren & Ondernemen.

   

publicatiejaar2021
afdelingOpen lucht
Teelt of thema
  • Bataat
Print

Aantal keer bekeken (1638)/Commentaren (0)

Links

x
soap2day