X
GO

AQUA-VLAN 2 (01/10/2016 - 30/09/2019)

Komkommer onderstammen aqua- en hydroponicteeltsysteem 2018

Komkommer onderstammen aqua- en hydroponicteeltsysteem 2018

Vergelijkende studie komkommer in aqua- en hydroponicteeltsysteem met focus op onderstammen 2018

Auteur: Crappé Sara/maandag 15 april 2019/Categorieën: Gangbare glasteelt, Vruchtgroenten, komkommer, Innovaties, aquaponics, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, AQUA-VLAN2, Thema, rassen, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Leden

De voorbije jaren werd op het PCG uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van telen in een professioneel aquaponic syteem. Hierbij wordt het restwater van de aquacultuur gebruikt als basis voor de aanmaak van de voedingsoplossing voor de planten. Na gebruik door de planten blijft het water recirculeren binnen het teeltsysteem van de planten. Er keert nooit water terug van de plantenteelt naar de visteelt.

 

Een mogelijk probleem bij aquaponics is de opstapeling van natrium waardoor de voedingsoplossing van de planten op termijn een te hoge concentratie aan natrium zou bevatten. Op tomaten werd de voorbije jaren al veel onderzoek gedaan met positieve resultaten. Het effect van telen in een aquaponic systeem met komkommers werd nog niet onderzocht. Met deze proef wordt nagegaan of bepaalde onderstammen van komkommer betere resultaten geven (opbrengst en kwaliteit) bij een oplopende natriumconcentratie. De onderstammen werden geselecteerd op basis van in de literatuur gevonden gegevens over zouttollerantie.

 

Kernvragen:

  • Is er een verschil in productie en kwaliteit tussen komkommers die groeien in een aquaponics en hydroponics teeltsysteem?
  • Is het aan te raden komkommers in een aquaponicsteeltsysteem te enten? 

Besluit

Dit artikel is alleen zichtbaar voor leden. Gelieve in te loggen

 

In samenwerking met
Interreg Vlaanderen Nederland (Aquavlan 2)

    


Print

Aantal keer bekeken (4714)/Commentaren (0)

Links

x