Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

AQUA-VLAN 2 (01/10/2016 - 30/09/2019)

Komkommer onderstammen aqua- en hydroponicteeltsysteem 2018

Komkommer onderstammen aqua- en hydroponicteeltsysteem 2018

Vergelijkende studie komkommer in aqua- en hydroponicteeltsysteem met focus op onderstammen 2018

Auteur: PCG glasteam/maandag 15 april 2019/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, komkommer_GG, Innovaties, aquaponics_INNO, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, AQUA-VLAN2, Thema, rassen, teelttechniek, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

De voorbije jaren werd op het PCG uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van telen in een professioneel aquaponic syteem. Hierbij wordt het restwater van de aquacultuur gebruikt als basis voor de aanmaak van de voedingsoplossing voor de planten. Na gebruik door de planten blijft het water recirculeren binnen het teeltsysteem van de planten. Er keert nooit water terug van de plantenteelt naar de visteelt.

Een mogelijk probleem bij aquaponics is de opstapeling van natrium waardoor de voedingsoplossing van de planten op termijn een te hoge concentratie aan natrium zou bevatten. Op tomaten werd de voorbije jaren al veel onderzoek gedaan met positieve resultaten. Het effect van telen in een aquaponic systeem met komkommers werd nog niet onderzocht. Met deze proef wordt nagegaan of bepaalde onderstammen van komkommer betere resultaten geven (opbrengst en kwaliteit) bij een oplopende natriumconcentratie. De onderstammen werden geselecteerd op basis van in de literatuur gevonden gegevens over zouttollerantie.

Kernvragen:

  • Is er een verschil in productie en kwaliteit tussen komkommers die groeien in een aquaponics en hydroponics teeltsysteem?

 

Besluit

In deze proef was het effect van het al dan niet enten van de komkommerplant groter dan het effect van de effectieve behandelingen (hydroteelt of aquaponics). 1 onderstam doet het duidelijk minder goed: RS841 (De ruiter), deze vertoont een duidelijk lagere opbrengst dan de andere onderstammen en de niet geënte planten. Bij de planten geënt op TRC11542 (The Rootstock Company) en Affyne (Rijk Zwaan), is de opbrengst wel gelijklopend met de niet geënte planten.

Uit de wateranalyses kan afgeleid worden dat de natriumaccumulatie in het drainwater niet sterk oploopt tijdens de korte teeltperiode. Dit kan verklaard worden door gebruik van Omegabaars als vis in het aquacultuursysteem. Deze vis kan vegetarisch opgekweekt worden waardoor het restwater vrij arm is aan natrium. Daarom dat deze vis zo geschikt is voor gebruik in een aquaponicsteeltsysteem.

Dat er geen verschil is in opbrengst, aantal stuks/m², stengelgroei en -diameter, vruchtlengte en -diameter tussen hydroponics en aquaponics per onderstam, kan mede verklaard worden door het kleine verschil in natriumconcentratie van het water en zo goed als geen verschil in de EC.

Bij een volgende proef is het aan te raden een object in te lassen waar kunstmatig natrium aan de voedingsoplossing wordt toegediend onder de vorm van NaCl. Zo kan de EC en het natriumgehalte sterker verhoogd worden waardoor sneller een effect gezien kan worden. 

 

Klik hier naar het volledig rapport Vergelijkende studie komkommer in aqua- en hydroponicteeltsysteem met focus op onderstammen 2018

 

In samenwerking met

Interreg Vlaanderen Nederland (Aquavlan 2)

    

Print

Aantal keer bekeken (15505)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
soap2day