X
GO

AQUA-VLAN 2 (01/10/2016 - 30/09/2019)

Presentaties aquacultuur klankbordgroep bijeenkomst 2019

Presentaties aquacultuur klankbordgroep bijeenkomst 2019

In het kader van het Interreg V-project Vlaanderen-Nederland 'AQUA-VLAN 2'

Auteur: PCG glasteam/vrijdag 29 maart 2019/Categorieën: Innovaties, aquaponics_INNO, Projecten, Europa, Interreg V, Vlaanderen-Nederland, AQUA-VLAN2, Voorlichting, projectinfo, studiedag, Actueel, Presentaties, Niet-leden

Op vrijdag 22 maart kwam de klankbordgroep van Aquavlan2 opnieuw samen. De projectpartners ronden hun onderzoek af en deelden hun resultaten met de aquacultuursector. Zes onderwerpen vulden het programma, van duurzaam visvoer tot grondsmaakpreventie.

Een brede doelgroep van zeventig viskwekers, onderzoekers aan universiteiten en praktijkcentra, projectontwikkelaars, overheidsmedewerkers en starters in de aquacultuursector uit Vlaanderen en Nederland was aanwezig op de klankbordgroepbijeenkomst bij PCG in Kruishoutem. Ze toonden veel interesse in de resultaten van het project. Tijdens de lunch was er mogelijkheid om te netwerken en ideeën op te pikken uit demonstraties van onderzoeksresultaten.


Laatste rechte lijn naar nuttige onderzoeksresultaten
Duurzaam visvoer.
Forelkwekers willen het vismeel in het forelvoer vervangen door een duurzaam alternatief. Daarom bekijken Empro Europe NV en Odisee Hogeschool de mogelijkheden van grondstoffen op basis van keratine. Proeven tonen aan dat er geen negatieve impact is op de groei van de forel als de helft van het vismeel in het voer vervangen wordt. Vanaf 75 % vervanging treedt een lichte daling op in de overleving en de voerefficiëntie.

Voer voor schelpdieren.
Biovlokken en microalgen. De combinatie van algen en biovlokken zou een goede voedingsbron zijn voor schelpdieren. UGent, ILVO en HZ onderzoeken de technische en economische haalbaarheid en de voedselveiligheid ervan. De biovloktechnologie is een nieuwe techniek waarbij afvalwater van een aquacultuursysteem omgezet wordt in biologische massa in de vorm van vlokken. Die vlokken bestaan uit bacteriën, algen en zoöplankton. Ze bevatten veel proteïnen en zijn dus een voedingsbron voor vissen, schelpdieren of garnalen. De universiteit voerde een voedingstest uit om te bepalen welk type biovlokken het best past voor elke diersoort. Daaruit blijkt dat de grootte van het voer van belang is bij schelpdieren: de vlokken moeten zo klein mogelijk zijn. UGent stelde een protocol op om de vlokgrootte te beïnvloeden. 


Het natuurlijke voer voor veel schelpdiersoorten zijn microalgen. Met de juiste eigenschappen kunnen microalgen de potentiële waarde van schelpdieren zelfs verhogen. Zo heeft het vetzurenprofiel van de algen een effect op de geur en smaak van schelpdieren. De kweek van microalgen is erg duur. Daarom zoekt HZ University of Applied Sciences samen met UGent naar alternatieven. In een onderzoek naar de ontwikkeling van artificieel voer zijn de onderzoekers erin geslaagd om  geur- en smaakmoleculen in de voerdeeltjes te krijgen. De verteerbaarheid van de deeltjes blijkt lastiger te zijn. Momenteel lopen testen met nieuw voer.

Grondsmaakpreventie via ozon in micro- en nanobelletjes.
In een viskweeksysteem maken bacteriën, waaronder actinomyceten, chemische stoffen aan. Die stoffen zijn niet giftig, maar kunnen de vis wel een grondsmaak geven. De consument wil een smaakvolle vis. Daarom investeert een viskweker heel wat om die chemische stoffen uit het aquacultuursysteem te verwijderen, bijvoorbeeld door ozon via lucht- of zuurstofgasbellen aan het kweekwater toe te dienen. De ozonmoleculen mogen niet tot aan de vis komen. Daarom zal een kweker niet alle water met ozon behandelen, of de ozoninstallatie ver van het kweekbassin plaatsen. Om dat proces beter en goedkoper te maken, deed het Vlaams Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedingsonderzoek (ILVO) een test met micro- en nanobelletjes. Door ozon toe te dienen via kleine gasbelletjes blijft het gas veel langer in het water en hebben de ozonmoleculen meer kans om in het water op te lossen en chemische stoffen sneller af te breken

 

Presentaties


Wanneer?
Vrijdag 22 maart 2019 van 9u30 tot 16u30

 

Waar?
PCG, Karreweg 6
9770 Kruishoutem

Meer info?


PCG bio beschutte teelten, T +32 (0) 9 331 60 87

Stefan Teerlinck, stefan.teerlinck[at]inagro.be, T +32 (0)51 27 33 89


In samenwerking met
        


Met de steun van

  

  Print

Aantal keer bekeken (12069)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x