X
GO

Interreg V Overseas

INTERREG North Sea is een programma van de Europese Unie ter bevordering van de economische, ecologische, sociale en territoriale toekomst van de ruimte van Noordwest-Europa. Zij financiert activiteiten op basis van de samenwerking tussen partners uit acht landen: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

  

 

Afgelopen projecten

SmartGreen - Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural production (01/09/2017- 31/08/2021)

 

Coördinator

 

Vlaamse partners

 

Buitenlandse partners

        

 

Projectinhoud:

De glastuinbouwsector (verse groenten & fruit en sierteelt) is een succesvol en innovatief onderdeel van de economie in de Noord-Zee regio (NSR) met een jaarlijkse output van 9 miljard euro en een directe tewerkstelling van meer dan 500.000 personen. Deze sector omvat meer dan 10.000 KMO’s en een uitgebreide, hoogtechnologische toeleveringsketen.

Alle glastuinbouwproducenten in de NSR kampen met gelijkaardige uitdagingen waaronder een hoge afhankelijkheid van energie (CO output >6,6 MT) en water, met een laag aandeel in opwekking of gebruik van hernieuwbare energie. Eco-innovaties in nieuwe of verbeterde manieren/processen zijn nodig om het verbruik van water, energie en chemicaliën alsook de CO -uitstoot te verminderen.

Met het project ‘SmartGreen’ willen we door combinatie van Big Data-analyse en praktijk demonstraties in en voor KMO’s komen tot groenere, duurzame en meer energie-efficiënte productiesystemen in de glastuinbouw. Door transnationale samenwerking van ervaren onderzoeksgroepen en KMO’s wordt een sterke synergie gecreëerd om het ‘vergroenen’ van de NSR industrie te promoten.

Door het bevorderen van innovatieve, eco-bedrijven kunnen we de economische groei in de NSR behouden en tezelfdertijd significante ecologische voordelen ontwikkelen: minder vervuiling, lagere emissies en omzichtig omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Dit transnationale project zal de ontwikkeling en introductie van milieuvriendelijke en koolstofarme producten, groene diensten en processen in de glastuinbouw in de NSR stimuleren.

 

Meer info?

Saskia Buysens

Klik hier naar de site 'SmartGreen'

 

Presentaties proefveldbezoek kurkuma november 2022

Presentaties proefveldbezoek kurkuma november 2022

In het kader van het Interreg NW-Europe project: CurCol en het Interreg North Sea Region project ‘Smartgreen’

Tijdens het proefveldbezoek werd er dieper ingaan op het teeltverloop van kurkuma in Noord-Europese omstandigheden en het potentieel van de verwerking van kurkuma tot natuurlijke kleurstoffen. Vervolgens brachten we ook een bezoek aan de proeven op PCG.

dinsdag 15 november 2022/Auteur: Lisa Heyman/Aantal keer bekeken (1262)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek kurkuma november 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek kurkuma november 2022

In het kader van het Interreg NW-Europe project: CurCol, het Interreg North Sea Region project ‘Smartgreen’ en het demonstratieproject ‘GlaWInO'

Tijdens het proefveldbezoek werd er dieper ingaan op het teeltverloop van kurkuma in Noord-Europese omstandigheden en het potentieel van de verwerking van kurkuma tot natuurlijke kleurstoffen. Vervolgens brachten we ook een bezoek aan de proeven op PCG.

dinsdag 15 november 2022/Auteur: Lisa Heyman/Aantal keer bekeken (995)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek Kurkuma mei 2022

Terugblik proefveldbezoek Kurkuma mei 2022

In het kader van het Interreg Vb Noordwest-Europa project 'CURCOL - Gebruik van natuurlijke kleurstoffen in biobased verpakkingsmateriaal - Curcuma based sustainable colours' - 4 mei 2022 - on 4 May 2022

Op 4 mei 2022 organiseerde het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt vzw) in Kruishoutem in het kader van het Interreg NWE project CURCOL ‘Curcumine based sustainable Colours’ een proefveldbezoek over de start van bio kurkumateelt. Het proefveldbezoek kon genieten van een grote belangstelling van meer dan twintig telers, kwekers, verwerkers en andere geïnteresseerden. De pas opgestarte proeven in zowel verwarmde serre als koepel werden toegelicht. Ook de proefresultaten van voorgaande jaren en de resultaten rond bewaring en voorkieming van kurkumarhizomen kwamen aan bod. Daarnaast presenteerde Harrie Vreman van NEXTGarden Ingrediënt Farm uit Nederland hun proefresultaten over de kurkumateelt in pot.

zaterdag 7 mei 2022/Auteur: Ellen Dendauw/Aantal keer bekeken (6769)/Commentaren (0)/
Kropsla teelttechniek belichting groeimodel hydroteelt 2020

Kropsla teelttechniek belichting groeimodel hydroteelt 2020

Dataverzameling voor de bouw van een emperisch groeimodel voor hydro kropsla 2020

Deze proef werd aangelegd om data te verzamelen voor de ontwikkeling van een empirisch groeimodel voor hydro kropsla. Dergelijk model zou op zijn beurt toelaten om het (verwachte) oogstgewicht in te schatten op basis van de klimaatparameters, wat een optimalisatie van de klimaatsturing mogelijk maakt.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (2224)/Commentaren (0)/
Slimmer bijbelichten met de DynaGrow-tool

Slimmer bijbelichten met de DynaGrow-tool

In het kader van het Interreg-V-project 'SmartGreen - Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural production'

DynaGrow houdt tegelijkertijd rekening met een DLI-streefwaarde die je zelf op geeft, het weer op dat moment en de dagen nadien, alsook de verwachte elektriciteitsprijzen zoals de Spot Belpex. DLI of de Dagelijkse Licht Integraal is de dagelijkse hoeveelheid PAR-licht die het gewas ontvangt per vierkante meter. De DLI-streefwaarde komt overeen met een optimale groeicurve en opbrengst van het gewas.

vrijdag 18 september 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (7134)/Commentaren (0)/
Hydrosla teelttechniek belichting strategie 2019

Hydrosla teelttechniek belichting strategie 2019

Demonstratie Dynagrow-model voor het hanteren van slimme belichtings-strategieën in hydrosla o.b.v. DLI 2019

De MGS-serre werd opgedeeld in twee helften, waarvan de assimilatiebelichting van de linkerhelft gestuurd werd via de DynaGrow-tool, en de assimilatiebelichting van de rechterhelft volgens een klassiek schema met een vaste stralingsgrens op 150 W/m².

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4836)/Commentaren (0)/
Hydrosla teelttechniek belichting strategie o.b.v. DLI, elektriciteitsprijs en weersverwachtingen 2019

Hydrosla teelttechniek belichting strategie o.b.v. DLI, elektriciteitsprijs en weersverwachtingen 2019

Demonstratie dynagrow-model voor de toepassing van slimme belichtingsstrategieën in hydrosla o.b.v. DLI, elektriciteitsprijs en weersverwachtingen 2019

Slimme belichtingstechnieken kunnen potentieel bieden om de rendabiliteit van belichte teelten verder te verhogen. De DynaGrow-tool integreert in realtime het DLI (Dagelijkse Licht Integraal)-concept met elektriciteitsprijzen en weersvoorspellingen om zodoende het teeltproces te optimaliseren in kostenefficiëntie.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1781)/Commentaren (0)/
Lichte kostenbesparing met 2 lichtperiodes bij hydrosla

Lichte kostenbesparing met 2 lichtperiodes bij hydrosla

In het kader van het VLAIO LA-traject ‘LightMan, Management van licht in bedekte teelten’ en het project ‘SMARTGREEN (Big Data and eco-innovative resource use in the NSR Greenhouse industry - greening the growth in horticultural production)’

Het opsplitsen van de licht- en donkerperiode in twee dynamische blokken voor de teelt van hydrosla is mogelijk. Uit proeven met zowel multicolorsla als kropsla bleek dat deze strategie in vergelijking met een klassieke sturing toelaat om te besparen op elektriciteitskosten, zonder in te boeten op productie of kwaliteit.

vrijdag 27 september 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (18336)/Commentaren (0)/
Terugblik Circulaire glastuinbouw in 2030

Terugblik Circulaire glastuinbouw in 2030

Klimaatneutrale komkommer, techno-tomaat of smart sla: circulaire glastuinbouw in 2030’

Om ook glastuinbouwers te inspireren hoe die circulaire toekomst er voor hen kan uitzien, organiseerde Boerenbond in samenwerking met PCG, Innovatiesteunpeunt, KBC, ILVO, Smart Digital Farming en het Vlaams departement L&V het evenement ‘Klimaatneutrale komkommer, techno-tomaat of smart sla? Circulaire glastuinbouw in 2030’ dat op 4 juni doorging in het PCG. Dit netwerkevent voor tuinders en technologiebedrijven bracht eerst een mix van zowel resultaten van praktijkgericht onderzoek als de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Keynote speaker Henry Gordon Smith sloot de avond af met een nuchtere kijk op de wereld van urban farming en verticale teelten.

dinsdag 18 juni 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (21167)/Commentaren (0)/
Tags: innovatie
Kropsla belichting LED split-dark sturing hydroteelt 2018

Kropsla belichting LED split-dark sturing hydroteelt 2018

LED split-dark sturing hydroteelt kropsla 2018

Deze proef werd opgezet om na te gaan of het mogelijk is om twee licht- en donkerperiodes te hanteren bij de belichte teelt van hydrosla, zonder dat hierbij nadelige effecten optreden. Hiermee beoogden we goedkopere en meer maatschappelijk verantwoorde belichting, zonder in te boeten aan productie of kwaliteit. We trachtten dit te bereiken door meer te belichten tijdens de nachturen en dit op momenten van weinig netafname door huishoudens.

maandag 15 april 2019/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (1198)/Commentaren (0)/
RSS
12

REFRAME - Towards a Regional Food Frame (03/01/2016-30/04/2019)

Coördinator:

 • Gemeente Groningen (Nederland)

 

Vlaamse partners:

 • EROV (Economische Raad voor Oost-Vlaanderen)
 • Vives (Hogeschool van West-Vlaanderen)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

   

 

 

Buitenlandse Partners:

 • Nederland
 • Denemarken
 • Zweden
 • Duitsland

 

Inhoud REFRAME – Towards a Regional Food Frame (RFF):

Veranderingen in economie en gedrag

Steeds meer mensen willen anders omgaan met eten. Voedsel moet een toegevoegde waarde hebben, voor de regio als geheel, voor de producent en de consument. De vraag naar voedsel uit de regio neemt toe:

 • Voedsel van goede kwaliteit.
 • Duurzaam geproduceerd en vervoerd.
 • Zonder verspilling van eten.
 • Hergebruik van resten en afval.

Aan de andere kant lees je dat in de eerstkomende 2 jaar zo’n 5 miljoen banen in het landelijk gebied gaan verdwijnen. Dit betreft niet alleen boeren, maar ook MKB-ondernemers die indirect met de voedselketen te maken hebben. In de huidige situatie hebben ze alleen dan een kans om te overleven als zij de concurrentie met andere spelers op de wereldmarkt aangaan een winnen. Grote bedrijven zijn goed in bulkproductie, maar veel kleinere ondernemingen redden het niet. Ze worden door de banken afgeschreven als 'te klein' en moeten hun bedrijf sluiten. Oude en nieuwe ambachtelijkheid voor verwerking en verwaarding zijn we compleet kwijtgeraakt.

 

De korte keten

Veelbelovende nieuwe economische kansen liggen voor de deur. We spreken dan over de regionale markt. Enerzijds kun je hier zorgen voor een rijk palet aan gezonde en verse producten, en anderzijds voor nieuw en duurzaam ondernemerschap.

We noemen dit de regionale voedselketen, ook wel aangeduid als 'korte keten'. Hiermee is al heel wat geëxperimenteerd, maar altijd op lokale schaal.

 • Streekmarkten
 • Verkoop van streekproducten
 • Pluktuinen
 • ...

Al deze initiatieven bieden producenten niet de schaal en bedrijfszekerheid waarop zij hun zaak draaiende kunnen houden. En vice versa geeft het ook aan grotere afnemers in de stad niet voldoende zekerheid dat zij hun producten ontvangen.

Waar de lokale schaal dus te beperkt is, heeft het op regionale schaal wél kans van slagen, mits de keten professioneel en van business to business (b2b) wordt georganiseerd.

REFRAME heeft hiervoor een werkpakket voorbereid met vier wederzijds gekoppelde taken:

 • Relevante data over de regionale markt verzamelen
 • Innovatieve smart specialisation strategieën voor het MKB ontwikkelen
 • Nieuwe vormen van regionale coöperatie uitwerken
 • Competenties en vaardigheden voor b2b coöperatie verwerven

 

Een coöperatief regionaal voedselnetwerk in de NSR

Met 15 partners in 4 landen rond de Noordzee gaan we via de uitvoering van regionale pilotprojecten een model ontwerpen voor een regionaal coöperatief voedselnetwerk. We gaan in de praktijk en met partners uit de praktijk precies uitwerken welke stappen je daarvoor moet volgen.

In elke van de partnerregio’s wordt zo’n regionale coöperatie gebouwd, zodat je al doende leert hoe je het moet aanpakken. Binnen de coöperatie gaan we ook en vooral aandacht besteden aan grotere organisaties als het UMCG. Zo kun je een schaalsprong maken en bovendien zijn zulke organisaties als 'launching customers' en voorbeeld voor anderen.

 

Smart Specialisation

Daarnaast gaan we ondernemers trainen in nieuwe competenties en vaardigheden. Hoe kun je je slim en in coöperatief verband op de regionale markt te positioneren? Welke oude ambachten kun je nieuw leven inblazen om te voldoen aan de vraag van de moderne consument? En welke nieuwe ambachten en vaardigheden hebben we nodig voor een moderne regionale voedselketen? Deze slimme specialisaties dragen bij aan het behoud van bestaande bedrijven en aan het creëren van nieuwe werkgelegenheid.

 

Weten en doen

Vanuit de praktijkervaringen bouwen de projectpartners een pakket aan samenhangende maatregelen, die we samenvatten als Regional Food Frame (RFF). Er ontstaat ook een transnationaal kennisnetwerk dat zal dienen als ondersteunende infrastructuur voor voedselgerelateerde MKB-bedrijven.

Partners beschrijven wat ze hebben gedaan (video, blog, en best practice), en de deelnemende scholen vertalen het in modules en cursussen zodat ook degenen die er niet bij zijn of waren kunnen leren en profiteren van de ervaringen.

 

Meer info?

Saskia Buysens

REFRAME – Towards a Regional Food Frame (RFF): What is the problem to be solved?

 

Zelfoogstboerderij inspireert grootkeukens

Zelfoogstboerderij inspireert grootkeukens

Het Belgische REFRAME-team onderzoekt mogelijke samenwerkingsverbanden tussen regionale producenten om te kunnen leveren aan grootkeukens.

Op 24 oktober vond de inspiratienamiddag ‘Kies jij voor gezonde en duurzame voeding in je grootkeuken?’ plaats. Dit provinciaal netwerkmoment voor grootkeukenkoks, schooldirecties, aankoopverantwoordelijken en leerkrachten werd georganiseerd door Lekker. Lokaal. Natuurlijk! in samenwerking met good food@school. De unieke samenwerking tussen zelfoogstboerderij CSA Polderveld en AZ Zeno stond centraal. Vanuit beide ooghoeken werd de samenwerking toegelicht en werden de drempels en mogelijkheden om lokale groenten te integreren in ziekenhuismaaltijden besproken.

dinsdag 18 december 2018/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (24577)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Grootkeukens, een potentieel nieuwe afzetmarkt?

Grootkeukens, een potentieel nieuwe afzetmarkt?

Enquête levering aan grootkeukens, een versterking van de lokale economie?

Loont het om voedingsproducten rechtstreeks aan grootkeukens te leveren? Met andere woorden, zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt voor jullie en een versterking van de lokale economie? Deze vragen onderzoeken we met het project REFRAME. U kan ons helpen met het invullen van de vragenlijst die maar slechts 5 minuten van uw tijd in beslag neemt.

woensdag 1 maart 2017/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (19178)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt

Zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt

en een versterking van de lokale economie?

Loont het om voedingsproducten rechtstreeks aan grootkeukens te leveren? Met andere woorden, zijn grootkeukens een potentieel nieuwe afzetmarkt voor jullie en een versterking van de lokale economie? Deze vragen onderzoeken we met het project REFRAME. U kan ons helpen met het invullen van de vragenlijst die maar slechts 5 minuten van uw tijd in beslag neemt. 

maandag 5 december 2016/Auteur: PCG smaakteam/Aantal keer bekeken (16654)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
PCG zet in op ketenontwikkeling

PCG zet in op ketenontwikkeling

Smaak- en consumentenonderzoek in het kader van de Leader projecten 'Korte keten' Meetjes- & Waasland en het Interreg Noordzee regio project 'REFRAME'

In de komende jaren wil PCG meer aandacht besteden aan ketenontwikkeling en afzetstrategieën voor groenten. Daarom zal PCG en meer bepaald de kenniseenheid smaak- en consumentenonderzoek zijn medewerking verlenen aan 3 pas opgestarte projecten.

donderdag 14 januari 2016/Auteur: BUYSENS SASKIA/Aantal keer bekeken (22486)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
RSS
soap2day