X
GO

INTERREG V 2 Seas Mers Zeeën

Interreg Seas Mers Zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

       

 

Lopende projecten

Triple C: Climate resilience - Catchment based - Catchment planning and management (01/09/2016 - 30/06/2021)


Projectcoördinator :

Projectpartners:

       

Projectinhoud:
De drie C’s uit Triple C staan voor de Engelse termen Climate resilience - weerbaar zijn tegen een veranderend klimaat, Catchment based –Vergroten van C opslag in bepaald stroomgebied, Community based- Vanuit de landbouwgemeenschap.

Door de opwarming van de aarde zullen in onze regio’s steeds meer extreme weersomstandigheden voorkomen. Hiermee zullen droogteperiodes en periodes met extreme neerslag vaker voorkomen.

Bij overvloedige neerslag  gaan overstromingen in heuvelachtige gebieden vaak gepaard met erosie van landbouwpercelen. 

Om voorbereid te zijn op deze veranderingen en om overstromingen in de toekomst te voorkomen, wordt in dit project gemikt op het vergroten van de veerkracht van de landbouwgebieden. Langs de ene kant zullen waterbeheersmaatregelen worden opgesteld op bedrijfsniveau en aan de andere kant zullen erosiemaatregelen worden uitgevoerd op perceelsniveau. Dit gebeurt telkens in samenspraak met lokale landbouwers.

De gegevens die verzameld worden in dit project zullen worden gebruikt om bestaande erosiemodellen te valideren en te optimaliseren.

Triple C is een interregionaal project in samenwerking met Engeland en Nederland. De steun voor dit project komt o.a. van het Interreg 2 Zeeën-Programma en de Provincie Oost-Vlaanderen FS 14.


 

Meer info?

Erosiemaatregelen Maarten De Boever
Waterbeheersmaatregelen Elise Vandewoestijne

Interreg V 2Seas - Triple C

 

Gratis wateradvies voor jouw bedrijf

Gratis wateradvies voor jouw bedrijf

Door het uitvoeren van een waterscan krijg je inzicht in de manier om water te besparen en welke alternatieve waterbronnen je kan aanwenden.

Bij een waterscan komen we langs om samen na te gaan welke waterstromen op je bedrijf aanwezig zijn, hoeveel water je jaarlijks verbruikt, welke water geschikt is voor welke toepassing (reinigen, drinkwater, beregenen…), hoeveel regenwater opgevangen kan worden, hoe groot de opslagcapaciteit moet zijn, wat de financiële haalbaarheid is, … 

donderdag 23 mei 2019/Auteur: Tavernier Greet/Aantal keer bekeken (3284)/Commentaren (0)/
Presentatie erosieproeven groenten en aardappelen 2018

Presentatie erosieproeven groenten en aardappelen 2018

De resultaten van de veldproeven van 2018, uitgevoerd door Triple C en Gomeros

Binnen het Triple C project werd dinsdag 5 maart een erosieklas georganiseerd, naar analogie met de erosieklassen van het inmiddels afgeronde Leader project Boeren op een helling. De landbouwers zijn al druk bezig met werkzaamheden waardoor de opkomst wat lager lag dan voorgaande jaren. Maar de aanwezige landbouwers luisterden met interesse naar de uiteenzettingen van Maarten De Boever (PCG) en Thijs Vanden Nest (ILVO).

dinsdag 12 maart 2019/Auteur: De Boever Maarten/Aantal keer bekeken (6448)/Commentaren (0)/
Terugblik demo erosiebestrijdingsmaatregelen

Terugblik demo erosiebestrijdingsmaatregelen

In het kader van het Interreg V 2 Zeeën project ‘Triple C’

Half oktober vond op een proefperceel langs de N60 in Nukerke een demo rond erosiebestrijdingsmaatregelen plaats georganiseerd door Steunpunt erosie, VMM en PCG i.k.v. Interreg 2 Zeeën project Triple C. Tijdens dit evenement werd de regenvalsimulator gedemonstreerd en werden de resultaten van verschillende teelttechnische maatregelen op de proefpercelen in Zwalm, Kluisbergen en Wortegem-Petegem voor 2018 toegelicht. De belangrijkste bevindingen van deze demo zetten we even op een rijtje.

maandag 17 december 2018/Auteur: De Boever Maarten/Aantal keer bekeken (4272)/Commentaren (0)/
Tags: erosie
Triple C - klimaatadaptatie via  integraal waterbeheer

Triple C - klimaatadaptatie via integraal waterbeheer

In het kader van het Interreg V 2 Seas-Mers-Zeeën project Triple C : Climate resilience - Catchment based - Community based

Triple C is een interregionaal project in samenwerking met Engeland en Nederland. De drie C’s uit Triple C staan voor de Engelse termen Climate resilience - weerbaar zijn tegen een veranderend klimaat, Catchment based – vergroten van wateropslag in bepaald stroomgebied en Community based - met input van de landbouwgemeenschap.

donderdag 10 november 2016/Auteur: Dorien Horemans, Elise Vandewoestijne/Aantal keer bekeken (6188)/Commentaren (0)/
RSS