X
GO

INTERREG V 2 Seas Mers Zeeën

Interreg Seas Mers Zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

       

Lopende projecten

Triple C: Climate resilience - Catchment based - Community based (01/09/2016 - 31/08/2020)


Projectcoördinator :

Projectpartners:

       

Projectinhoud:
De drie C’s uit Triple C staan voor de Engelse termen Climate resilience - weerbaar zijn tegen een veranderend klimaat, Catchment based –Vergroten van C opslag in bepaald stroomgebied, Community based- Vanuit de landbouwgemeenschap.

Door de opwarming van de aarde zullen in onze regio’s steeds meer extreme weersomstandigheden voorkomen. Hiermee zullen droogteperiodes en periodes met extreme neerslag vaker voorkomen.

Bij overvloedige neerslag  gaan overstromingen in heuvelachtige gebieden vaak gepaard met erosie van landbouwpercelen. 

Om voorbereid te zijn op deze veranderingen en om overstromingen in de toekomst te voorkomen, wordt in dit project gemikt op het vergroten van de veerkracht van de landbouwgebieden. Langs de ene kant zullen waterbeheersmaatregelen worden opgesteld op bedrijfsniveau en aan de andere kant zullen erosiemaatregelen worden uitgevoerd op perceelsniveau. Dit gebeurt telkens in samenspraak met lokale landbouwers.

De gegevens die verzameld worden in dit project zullen worden gebruikt om bestaande erosiemodellen te valideren en te optimaliseren.

Triple C is een interregionaal project in samenwerking met Engeland en Nederland. De steun voor dit project komt o.a. van het Interreg 2 Zeeën-Programma en de Provincie Oost-Vlaanderen FS 14.


 

Meer info?

Erosiemaatregelen Maarten De Boever
Waterbeheersmaatregelen Elise Vandewoestijne

Interreg V 2Seas - Triple C

 

Triple C - klimaatadaptatie via  integraal waterbeheer

Triple C - klimaatadaptatie via integraal waterbeheer

In het kader van het Interreg V 2 Seas-Mers-Zeeën project Triple C : Climate resilience - Catchment based - Community based

Triple C is een interregionaal project in samenwerking met Engeland en Nederland. De drie C’s uit Triple C staan voor de Engelse termen Climate resilience - weerbaar zijn tegen een veranderend klimaat, Catchment based – vergroten van wateropslag in bepaald stroomgebied en Community based - met input van de landbouwgemeenschap.

donderdag 10 november 2016/Auteur: Dorien Horemans, Elise Vandewoestijne/Aantal keer bekeken (4336)/Commentaren (0)/
RSS