X
GO

INTERREG V 2 Seas Mers Zeeën

Interreg Seas Mers Zeeën is een Europees territoriaal samenwerkingsprogramma voor Engeland, Frankrijk, Nederland en België (Vlaanderen). Het Programma is medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). De algemene doelstelling is het ontwikkelen van een innovatief, kennis- en onderzoeksgebaseerd, duurzaam en inclusief 2 Zeeën-gebied, waar natuurlijke hulpbronnen worden beschermd en de groene economie wordt bevorderd.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

       

Lopende projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.