X
GO

Totaalaanpak in de realisatie van integraal waterbeheer (01/11/2010 - 31/10/2013)

Kenniscentrum Water: inleiding 2011

Kenniscentrum Water: inleiding 2011

Inleiding KRW

Om de krachten te bundelen inzake watermanagement en afvalwaterbeheer op land- en tuinbouwbedrijven en de opgebouwde kennis nog beter ten dienste te stellen van de sector werd begin 2002 het Kenniscentrum Water opgericht met de financiële steun van de Provincie Oost-Vlaanderen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (7483)/Commentaren (0)/
Groenbedekking stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Groenbedekking stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Proeftuin Kaderrichtlijn Water: effect groenbedekking op stikstofopname en nitraatuitspoeling - demoproef 1 - 2011

Na de oogst van tarwe werden op een demoveld in stroomgebied van de Plankbeek te Kruishoutem (Wannegem-Lede) groenbedekkers ingezaaid. Zes verschillende groenbedekkers (Italiaans raaigras, gele mosterd, Facelia, bladrammenas, snijrogge en zomerhaver) werden machinaal ingezaaid op 1 september 2011 op een praktijkperceel.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (3819)/Commentaren (0)/
Groenbedekking effect stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Groenbedekking effect stikstofopname en nitraatuitspoeling 2011

Proeftuin Kaderrichtlijn Water: effect groenbedekking op stikstofopname en nitraatuitspoeling - demoproef 2 - 2011

De inzaai van groenbedekkers (Italiaans raaigras, gele mosterd, Facelia, bladrammenas, snijrogge, zomerhaver) in het najaar (vb. na de oogst van tarwe) beschermt de bodem tegen watererosie op erosiegevoelige percelen en voorkomt nitraatuitspoeling in het najaar en de winter.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (5414)/Commentaren (0)/
Wortel erosiebestrijding drempels 2011

Wortel erosiebestrijding drempels 2011

Watererosie met erosiedrempels bij wortelen 2011

Industriewortelen onderzoek met erosiedrempels tussen de ruggen om de praktijkwaarde naar de bestrijding van watererosie te beoordelen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (3882)/Commentaren (0)/
Problematiek van oppervlaktewatervervuiling: demogebieden Demerbekken en Poekebeek

Problematiek van oppervlaktewatervervuiling: demogebieden Demerbekken en Poekebeek

Waterbekkengerichte impactbeheersing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) naar het milieu (Aquality) 2008

Het project AQUALITY richtte zich op het beperken van verliezen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. Aangezien dit probleem niet gewasspecifiek is, werd gekozen voor een sectoroverschrijdende aanpak.

maandag 15 december 2008/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (5942)/Commentaren (0)/
RSS
123