X
GO

Totaalaanpak in de realisatie van integraal waterbeheer (01/11/2010 - 31/10/2013)

Nieuwe fytobak in gebruik op het PCG

Nieuwe fytobak in gebruik op het PCG

Verwerking van rest- en spoelwater met gewasbeschermingsmiddelen (GBM) door middel van een fytobak

Puntlozing is één van de voornaamste oorzaken van vervuiling van oppervlakte-en grondwater met gewasbeschermingsmiddelen (GBM). Een belangrijk voorbeeld van puntlozing is lozing van spuitresten en spoelwater in de riool of in de nabijheid van oppervlaktewater. Reductie van dergelijke vervuiling blijft van groot belang om te komen tot een goede grond- en oppervlaktewater kwaliteit en zo te vermijden dat nog meer belangrijke gewasbeschermingsmiddelen van de markt zouden verdwijnen.

maandag 21 juli 2014/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (15200)/Commentaren (0)/
Problematiek van oppervlaktewatervervuiling: demogebieden Demerbekken en Poekebeek

Problematiek van oppervlaktewatervervuiling: demogebieden Demerbekken en Poekebeek

Waterbekkengerichte impactbeheersing van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (GBM) naar het milieu (Aquality) 2008

Het project AQUALITY richtte zich op het beperken van verliezen van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater. Aangezien dit probleem niet gewasspecifiek is, werd gekozen voor een sectoroverschrijdende aanpak.

maandag 15 december 2008/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (5942)/Commentaren (0)/
Andijvie broezen tegen rand 2008

Andijvie broezen tegen rand 2008

Broezen ter voorkoming van rand in andijvie 2008

Bij krulandijvie of andijvie kan vanaf het begin van de kropvorming bij warm, droog weer gemakkelijk rand ontstaan. Vooral in de herfst, gekenmerkt door bewolkt weer met plotse opklaringen, kan de aantasting sterk optreden. Door broezen wordt getracht om de temperatuur in het gewas te beheersen en zo het optreden van rand te voorkomen.

maandag 15 december 2008/Auteur: Erwin De Rocker/Aantal keer bekeken (9801)/Commentaren (0)/
RSS