X
GO

Totaalaanpak in de realisatie van integraal waterbeheer (01/11/2010 - 31/10/2013)

Bemesting groenbedekker stikstofopname zandgrond 2011-2012

Bemesting groenbedekker stikstofopname zandgrond 2011-2012

Effect groenbedekker op stikstofopname in zandgrond 2011-2012

Auteur: Vandewoestijne Elise/zaterdag 15 december 2012/Categorieën: Openluchtteelt, Andere gewassen, groenbedekkers, Bodem en bemesting, Projecten, Europa, Interreg IV, Vlaanderen-Nederland, KRW, Thema, bemesting, Voorlichting, proefverslag, projectinfo, Proefverslag, Niet-leden

Groenbedekkers verhogen het organische stofgehalte in de bodem. Daardoor verbetert de bodemstructuur, neemt de bewerkbaarheid toe en kan de bodem beter vocht en voedingstoffen vasthouden.

Stikstof wordt opgenomen waardoor de kans op uitspoeling naar grond- en oppervlaktewater wordt verminderd. Groenbedekkers kunnen ook ingezet worden om aaltjes te bestrijden. Zaak is om zoveel mogelijk de voordelen te benutten een zorgvuldige keuze te maken, afhankelijk van grondtype en volgteelt.

Bij elke groenbedekker wordt een sterke daling vastgesteld in de minerale bodemstikstof, te wijten aan de opname van NO3-N uit de bodem. De groenbedekkers die het best scoren in NO3-N opname uit de bodem zijn de bladrijke groenbedekkers zoals bladrammenas, gele mosterd en facelia. Het effect van de groenbedekkers is voornamelijk merkbaar in de bovenste bodemlagen (0-30), omdat weinig groenbedekkers dieper wortelen om stikstof uit de bodem te halen.

In het voorjaar is er duidelijk een verschil in mineralisatie tussen de groenbedekkers merkbaar. Bladrijke groenbedekkers (gele mosterd, facelia en bladrammenas) geven een significant hogere mineralisatie wat resulteert in hogere gehalten aan NO3-N.

De stijging in minerale bodemstikstof bij het braakliggend object is duidelijk zichtbaar. Zonder vastlegging door een groenbedekker spoelt deze stikstof uit naar diepere lagen en veroorzaakt mogelijk eutrofiëring van de waterlagen.

Volledig rapport Effect groenbedekkersoort op stikstofopname in zandgrond 2011-2012

publicatiejaar2012
afdelingWater
Teelt of thema
  • Groenbedekkers / bemesting
  • Water
Print

Aantal keer bekeken (8271)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x