X
GO

Interreg IVb North Sea Region

INTERREG North Seais een programma van de Europese Unie ter bevordering van de economische, ecologische, sociale en territoriale toekomst van de ruimte van Noordwest-Europa. Zij financiert activiteiten op basis van de samenwerking tussen partners uit acht landen: België, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Nederland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

           

 

Afgelopen projecten

GREENGROWING: reduced energy use in the NSR horticultural greenhouse industry (01/10/2011 - 30/06/2015)

Coördinator:

 • Aarhus University (​Department of Horticulture, Aarhus University) - Denemarken

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt) - België
 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt) - België
 • LWK NI (​Hochschule Osnabrück) - Hannover-Ahlem - Duitsland
 • SDU (University of Southern Denmark) - Denemarken
 • Bioforsk (Norwegian Institute for Agricultural and Environmental Research) - Noorwegen
 • SLU (Swedish University of Agriculture Sciences - Department of Horticulture) - Zweden
 • TNO (Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek) - Nederland

 

  SDU University of Southern DenmarkBioforsk Norwegian Institute for Agricultural and Environmental ResearchSLU Swedish University of Agriculture Sciences - Department of HorticultureTNO Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek

 

Projectinhoud:

Telen onder glas staat garant voor toelevering van lokaal geteelde verse groenten, fruit en sierteeltproducten. De glastuinbouwindustrie is een economisch belangrijke sector. De glastuinbouw wordt steeds belangrijker omdat deze sector een voedselvoorziening garandeert op lange termijn bij een veranderend klimaat. Jammer genoeg is het energieverbruik hoog. Het huidige energieverbruik in de glastuinbouw wordt geschat op 400 m³ olie per ha of een equivalent van 1040 l CO2/ha.  Energiekosten maken tot 25 % van de omzet uit van een glastuinbouwbedrijf. Energie-efficiëntie, kostenreductie en productiviteitsverbetering dringen zich op. Het project zorgt voor disseminatie van kennis, technologie en eco-innovatie naar KMO's en aanverwante industrieën. Het project beoogt reductie van het energieverbruik met ten minste 10 % en bijgevolg een vermindering van de CO2 emissie. Technieken zoals een verbeterde klimaatsturing, telen in gesloten kassen, meerlagen teelt, tolerantere teelten in combinatie met ICT zullen in dit kader geëvalueerd worden samen met betrokken KMO's.

 

Doelstellingen:

 • Energiebesparende strategieën implementeren in bestaande en nieuwe serres.
 • Selecteren naar uitgangsmateriaal die een lagere energie behoeft.
 • Toepassen van ICT technieken om implementatie en monitoring van energiestrategieën.
 • Goede documentatie, communicatie en coördinatie moet lijden tot een succesvolle implementatie.
 • Een samenwerkingsplatform voor regionale en nationale instellingen.

Een link naar KMO's, tussen KMO's en regionale instellingen zorgt voor een succesvolle kennistransfer. Op lange termijn leidt dit tot een bedrijfszekere glastuinbouwsector in de Noordzee regio, die de concurrentie met zuid Europa aankan. Het netwerk zal blijvende ondersteuning naar beleidsmakers in functie van standaardisering door middel van grensoverschrijdende initiatieven.

Het project beoogt een reductie van de ecologische voetafdruk van de glastuinbouw, een aanpassing van teelttechnieken in functie van een competitieve sector, integratie van ICT en kennis en een ontwikkeling van een coherente Noordzee regio.

 

Het PCG neemt deel aan:

 • Werkpakket 1: projectmanagement.
 • Werkpakket 2: communicatie.
 • Werkpakket 3: efficiënt energiegebruik.

Financiering:

 • EFRO 50 %.
 • Provincie Oost-Vlaanderen 25 %.
 • PCG 25 %.

 

Meer info?

Saskia Buysens

Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Innovatiegids met alle facetten van belichting in de glastuinbouw

Het Proefcentrum voor Sierteelt lanceert de innovatiegids 'Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!'. Deze gids is een aanrader voor elke sierteler die de belichting op zijn bedrijf wenst te optimaliseren om zo de plantkwaliteit en rendabiliteit  te verhogen. Alle facetten van belichting in de glastuinbouw komen erin aan bod, gaande van lichtkwaliteit, plantreacties en lichtproductie tot het correct uitvoeren van een lichtmeting en het investeren en onderhouden van een belichtingsinstallatie.

dinsdag 16 juni 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (26573)/Commentaren (0)/
Technologische toepassingen aquaponics

Technologische toepassingen aquaponics

Innovaties aquacultuur deel 3

In de reeks over de evoluties in de aquacultuur- en aquaponicswereld bekijken we deze maand de ontwikkelingen op het gebied van aquaponics gaat over het technologische niveau. Op zich zijn alle evoluties die we in de glastuinbouw meemaken op het gebied van energie-efficiëntie, natuurlijke bestrijders, raseigenschappen en recirculatietechnologie (ontsmetters, filters en sensoren) interessant voor aquaponicstoepassingen.

woensdag 25 februari 2015/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (39302)/Commentaren (0)/
Duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel

Duurzaam en lokaal geproduceerd voedsel

Innovaties aquacultuur deel 2

In de reeks over de evoluties in de aquacultuur- en aquaponicswereld bekijken we deze maand de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbewustzijn. Een groeiende aandacht van de consumenten voor de duurzaamheid en het lokale karakter van de voedselproductie biedt immers kansen voor het creëren van toegevoegde waarde. 

vrijdag 16 januari 2015/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (34939)/Commentaren (0)/
Aquacultuur: Evoluties in de vismarkt

Aquacultuur: Evoluties in de vismarkt

Innovaties aquacultuur deel 1

Een aantal recente ontwikkelingen bieden echter kansen voor de ontwikkeling van aquacultuur in Vlaanderen, die ook voor glastelers interessant kunnen zijn. Die evoluties bevinden zich op het gebied van marktontwikkeling, consumentenbewustzijn en de beschikbaarheid van technologie. In een reeks artikelen zal telkens één van die aspecten worden belicht. We starten met de evoluties in de markt.

dinsdag 16 december 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (34580)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Energieverbruik in de biologische serre

Energieverbruik in de biologische serre

Het energieverbruik in de biologische serres opgevolgd voor verschillende proeven die aanliggen voor tomaat, komkommer en paprika.

Sinds het teeltjaar 2012 wordt het energieverbruik in de biologische serres opgevolgd voor verschillende proeven die aanliggen voor verschillende vruchtgewassen zoals tomaat (2012, 2013 en 2014), komkommer (2013) en paprika (2012 en 2014).

maandag 21 juli 2014/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (31054)/Commentaren (0)/
RSS
12

Enerpedia, Eriksson E., Innovatieve teelttechnieken voor de glastuinbouw in de Noordzeeregio. Internet, 20/12/2013, www.groentennieuws.nl.

Enerpedia, Eriksson E., Verkenning van Duitse, Deense en Noorse glastuinbouw. Internet, 30/12/2013, www.vilt.be.

Eriksson E., Innovatieve teelttechnieken voor de glastuinbouw in de Noordzeeregio. Internet, 2013, www.enerpedia.be.

Eriksson E., Innovatieve teelttechnieken voor de glastuinbouw in de Noordzeeregio. Internet, 18/12/2013, tuinbouwnet.be.

Verheul J., Duitse kas moet 90 procent zuiniger. Internet, 30/12/2013, www.gfactueel.nl.

Eriksson, E., 2013:  Verslag workshop & studiedag ‘Energiezuinige glastuinbouw in Europa’: 2013: 1.

Eriksson, E., 2013: Thema energie : Ervaringen met de energiezuinige serre op het PCG, Proeftuinnieuws: 23 (05): 26-29.

Bogaert A., Eriksson, E., 2013: Thema energie : Aanzienlijke energiebesparing in de slateelt door toepassen van temperatuurintegratie, Proeftuinnieuws: 23 (05): 24-25.

E. Eriksson, 2013: Stand van zaken energiemetingen bioserre PCG, Nieuwsbrief PCG, 16 (1): 6-7.

E. Eriksson, 2013: Stand van zaken energiemetingen bioserre PCG, Nieuwsbrief CCBT, 3 (1): 9-10.

Vergote N., 2011: PCG participeert in Europees project rondom energie in glastuinbouw: Metingen gaan van start, Nieuwsbrief PCG, 14 (10): 2-4.

123movies