X
GO

Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen

Het INTERREG IV-Programma France-Wallonie-Vlaanderen is een Europees programma voor grensoverschrijdende samenwerking dat tot doel heeft de economische en sociale uitwisselingen te stimuleren tussen de regio's Nord-Pas de Calais / Champagne-Ardenne / Picardië in Frankrijk en Wallonië / Vlaanderen in België.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

    

 

Afgelopen projecten

Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente- en aardbeiteelt (01/01/2012 - 31/12/2014)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt), Kruishoutem

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen), Beitem
 • FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), Loos-en-Gohelle
 • PLRN (Pôle Légumes Région Nord), Lorgies
 • CRA (La Chambre Régionale d’Agriculture), Saint-Laurent-Blangy

 

         

 

Projectvoorstelling:

Sinds 1 januari 2012 loopt een nieuw Europees onderzoeksproject gedragen door 2 Vlaamse (PCG en Inagro) en 3 Noord-Franse (FREDON, PLRN en CRA) onderzoekspartners.  EMMA, afkorting voor 'Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de fraise, favorisant les Méthodes Alternatives' of nog 'Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente- en aardbeiteelt', heeft als doelen een reeks technieken op punt te stellen die tegemoetkomen aan de vraag naar reductie van het gebruik van synthetische gewasbeschermingsmiddelen (door een compilatie te maken van reeds bestaande methodes) en het ontwikkelen van nieuwe technieken die voldoen aan de verwachtingen i.v.m. innovatie en aan talrijke onbeantwoorde vragen.

 

Het project steunt op 2 assen:

 1. Het verzamelen van technische gegevens en productietechieken voor een geïntegreerde groente- en aardbeienteelt:
  in dit onderzoeksgedeelte wordt rekening gehouden met de meest actuele problemen waarmee de sector geconfronteerd wordt en die betrekking hebben op innovatie. De problematiek van bladluizen en “bodemzuiverende planten” (op vlak van bv. vruchtafwisseling) zullen hierbij als specifieke aandachtspunten behandeld worden. Er zullen proefveldbezoeken en demo-momenten voor telers van beide regio’s georganiseerd worden.
   
 2. Opmaak van een praktijkgids voor de geïntegreerde groente- en aardbeiteelt:
  in deze gids worden alternatieve teeltmethoden en preventieve gewasbeschermingstechnieken beschreven voor aardbei en de belangrijkste groenten die geteeld worden in de regio zoals prei, koolgewassen, salade, witloof.

 

Meer info?

Annelien Tack

 

Emma Gazet nr 03 2014

Emma Gazet nr 03 2014

Promoten van een geïntegreerde duurzame groente- en aardbeiteelt in Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais.

Telers worden aan beide zijden van de Frans-Vlaamse grens geconfronteerd met strenger wordende eisen op vlak van gewasbescherming. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van  middelen, die een impact hebben op de bijenpopulaties, aan strengere restricties onderworpen en eisen warenhuizen lagere residuwaarden op groenten dan de wettelijke toegelaten normen. In onze grensoverschrijdende regio worden dezelfde tendensen vastgesteld: een significante daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

vrijdag 24 april 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (30607)/Commentaren (0)/
Emma Gazette n° 03 2014

Emma Gazette n° 03 2014

Un guide pour les producteurs de légumes et de fraises dans la région de Flandre-Occidentale, Flandre Orientale et le Nord Pas-de-Calais.

Ce projet vise à constituer un socle de références répondant à la volonté de réduction notable des produits phytosanitaires pour les cultures légumières et la culture de fraises (grâce à un travail de compilation de travaux et méthodes y répondant) et à élaborer des nouvelles références pour répondre aux attentes en matière d’innovation et aux nombreuses questions restées sans réponse.

vrijdag 24 april 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (27317)/Commentaren (0)/
Emma Gazet nr 02 2013

Emma Gazet nr 02 2013

Promoten van een geïntegreerde duurzame groente- en aardbeiteelt in Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais.

Telers worden aan beide zijden van de Frans-Vlaamse grens geconfronteerd met strenger wordende eisen op vlak van gewasbescherming. Zo wordt bijvoorbeeld het gebruik van middelen, die een impact hebben op de bijenpopulaties, aan strengere restricties onderworpen en eisen warenhuizen lagere residuwaarden op groenten dan de wettelijke toegelaten normen. In onze grensoverschrijdende regio worden dezelfde tendensen vastgesteld: een significante daling van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

dinsdag 31 december 2013/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (26540)/Commentaren (0)/
Emma Gazette n°2 2013

Emma Gazette n°2 2013

Un guide pour les producteurs de légumes et de fraises dans la région de Flandre-Occidentale, Flandre Orientale et le Nord Pas-de-Calais.

Le projet 'EMMA' (Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de fraise, favorisant les Méthodes Alternatives) a pour but de promouvoir la production intégrée durable de légumes et de fraises dans la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Nord Pas-de-Calais. Il a aussi pour but de constituer un socle de références visant à la réduction des intrants pour ces cultures.

dinsdag 31 december 2013/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (24037)/Commentaren (0)/
Emma Gazet nr 01 2012

Emma Gazet nr 01 2012

Promoten van een geïntegreerde duurzame groente- en aardbeiteelt in Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais.

In het grensoverschrijdend project wordt gestreefd om een reeks technieken op punt te stellen om tegemoet te komen aan de vraag naar reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (door een compilatie te maken van reeds bestaande methodes) en worden nieuwe technieken ontwikkeld die voldoen aan de verwachtingen rond innovatie en aan talrijke onbeantwoorde vragen.

maandag 31 december 2012/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (25113)/Commentaren (0)/
RSS
12

 

Guide pratique la protection intégrée

Guide pratique la protection intégrée

Réalisé dans le cadre du projet Interreg IV ‘Echanges transfrontaliers pour le Maraîchage et la culture de fraise, favorisant les Méthodes Alternatives’

Le projet EMMA vise principalement à promouvoir la production intégrée durable de légumes et de fraises dans la Flandre orientale, la Flandre occidentale et le Nord Pas-de-Calais. Ce type de culture est très exigeant en terme de qualité visuelle, de sécurité pour le consommateur.

Ce projet vise donc à constituer un socle de références répondant à la volonté de réduction notable des produits phytosanitaires pour les cultures légumières et la culture de fraises (grâce à un travail conséquent de compilation de travaux et méthodes y répondant) et à élaborer des nouvelles références pour répondre aux attentes en matière d’innovation et aux nombreuses questions restées sans réponse.

donderdag 18 december 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (36300)/Commentaren (0)/
Praktijkgids geïntegreerde bestrijding

Praktijkgids geïntegreerde bestrijding

in het kader van Interreg IV project ‘Grensoverschrijdende samenwerking rond alternatieve teeltmethodes in de groente- en aardbeienteelt’

In het grensoverschrijdend project werd gestreefd om een reeks technieken op punt te stellen. Enerzijds om tegemoet te komen aan de vraag naar reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (door een compilatie te maken van reeds bestaande methodes) en anderzijds om nieuwe technieken te ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen naar innovatie en aan talrijke onbeantwoorde vragen.

Dit project doet daarom zowel een beroep op de competenties en de complementariteit van de projectpartners, als op de ervaringen van de telers uit beide productieregio’s. Het doel is om de kennisuitwisseling en -verspreiding over de grenzen heen te verbeteren en nieuwe technieken te introduceren door het uitvoeren van onderzoek.

donderdag 18 december 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (38677)/Commentaren (0)/
Bloemkool gewasbescherming knolvoet 2014

Bloemkool gewasbescherming knolvoet 2014

Control of clubroot (Plasmodiophora brassicae / PLADBR) in cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB) 2014

This trial has been set up to control clubroot (Plasmodiophora brassicae / PLADLBR) in cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis / BRSOB).

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (24232)/Commentaren (0)/
Witte kool gewasbescherming trips 2014

Witte kool gewasbescherming trips 2014

Bestrijding trips in witte kool 2014

Voorlopig zijn de middelen Mesurol (500 g/l methiocarb, SC), Spruzit (144 g/l piperonylbutoxide + 36 g/l pyrethrinen, EC) en Bio-Pyretrex (255 g/l piperonylbutoxide + 20 g/l pyrethrinen, EW) erkend. De werkzaamheid van de erkende middelen Mesurol en Bio-Pyretrex werd onderzocht. De werkzaamheid van de erkende middelen Mesuro en Bio-Pyretrex werd onderzocht. Eind mei 2013 werd het gebruik van Mesurol in de teelten prei, uien en sjalotten beperkt van 3 naar 2 toepassingen per teelt. Voorlopig mag Mesurol nog 4 keer gebruikt worden in witte kool. Daarom werden in deze proef een aantal andere insecticiden getest op hun nevenwerking tegen trips.

maandag 15 december 2014/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (23199)/Commentaren (0)/
Spruitkool rasgevoeligheid bladluizen en ziekten 2014

Spruitkool rasgevoeligheid bladluizen en ziekten 2014

Rasgevoeligheid voor bladluizen en ziektes in spruitkool 2014

Deze proef werd aangelegd om de rasgevoeligheid voor luizen en ziektes in spruitkool (Brassica Oleracea var. Gemmifera / BRSOF) na te gaan met de rassen: Albarus (Syngenta), AS 340 (Sanac), AS 345 (Sanac), Aurelius (Syngenta), Bowintus (Syngenta), Brenden (Nickerson Zwaan), Clodius (Syngenta), Cobelius (Syngenta), Cobus (Syngenta), Crispus CRR (Syngenta), Cryptus (Syngenta), Dagan (Bejo), Divino (Bejo), Faunus (Bejo), Gladius (Syngenta), Lewitus (Syngenta), Marte (Bejo), NiZ 16-565 (Nickerson Zwaan), NiZ 16-628 (Nickerson Zwaan), Octia (Sanac), Profitus (Syngenta), Sofia (Sanac), Steadia (Sanac).

maandag 15 december 2014/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (18528)/Commentaren (0)/
RSS
12345Laatste

Ontwikkeling en promotie van nieuwe fytosanitaire producten voor de biologische bestrijding van plantenziekten (01/01/2010 - 31/03/2014)

Coördinator:

 • USTL (Université des Sciences et Technologies de Lille), Villeneuve d’Asq

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw), Kruishoutem
 • UGent (Universiteit Gent, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen), Gent
 • FUSAGx (Faculté Universitaire de Sciences Agronomiques de Gembloux), Gembloux
 • URCA (Université de Reims Champagne-Ardenne), Reims
 • ULCO (Université du Littoral Côte d’Opale), Dunkerque
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen), Beitem
 • GABNOR (Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord-Pas de Calais)

 

       

 

Projectomschrijving:

Dit project werd ingediend in het kader van het Interreg IV programma voor het grensgebied 'France – Vlaanderen – Wallonië' en werd eind september 2009 goedgekeurd. De looptijd van het project is vanaf 1 januari 2010 tot 31 december 2013.

 

Doelstellingen:

 • Ontwikkeling en productie op pré-industriële schaal van nieuwe fytosanitaire biofungiciden voor de biologische bestrijding van ziekten bij bepaalde graangewassen en groenten in de grensoverschrijdende zone.
 • Validatie van de toepasbaarheid van deze producten en hun doeltreffendheid.
 • Promotie en pré-commercialisatie van deze nieuwe producten via een netwerk van landbouwverenigingen en syndicaten.

 

Meer info?

PCG openluchtteelten

 

Boon beheersing Sclerotinia 2013

Boon beheersing Sclerotinia 2013

Efficacy of biosurfactants against Sclerotinia (Sclerotinia spp./sclesp) in beans (Phaseolus vulgaris/phsvx) 2013

The trial has been set up to evaluate the efficacy of lipopeptides against Sclerotinia (Sclerotinia spp. / SCLESP) in beans (Phaseolus vulgaris / PHSVX). The trial was set up at a research field in Anzegem, Belgium, in 4 parallels. The plot area was 26.25 m² and the variety used was Bomont. In parallel three and four the cultivation of bean was preceded by a cultivation of ray grass as green manure to evaluate the influence of the incorporation of this green manure on the presence of sclerotia in the soil. Therefore a sample of 500 g soil was taken in each plot. The samples were analyzed by the research institute ILVO.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (20641)/Commentaren (0)/
Kropsla gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden tegen valse meeldauw (Bremia) 2013

Kropsla gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden tegen valse meeldauw (Bremia) 2013

Efficacy of biosurfactants against downy mildew in lettuce 2013

A trial has been set up to evaluate the efficacy of biosurfactants and other products against downy mildew (Bremia lactucae / BREMLA) in lettuce (Lactuca sativa var. capitata / LACSA). The trial was set up at a research field in Kruishoutem, Belgium, in 4 parallels in a randomized block design.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (21818)/Commentaren (0)/
Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2013

Basilicum gewasbescherming valse meeldauw 2013

Efficacy of biosurfactants against downy mildew in basil 2013

Downy mildew infestation is an increasing problem in basil culture in Flanders. A trial has been set up to evaluate the efficacy of biosurfactants and other products against downy mildew (Peronospora belbahrii / PEROBE) in basil (Ocimum basilicum / OCIBA).

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (47450)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden beheersing Fusarium 2013

Prei gewasbescherming biologische middelen en lipopeptiden beheersing Fusarium 2013

Efficacy of lipopeptides, Prestop, Trianum, Mycostop and Topsin against Fusarium culmorum in leek 2013

The trial has been set up to evaluate the efficacy of treatments with lipopeptides (spraying during emerging stage and dipping before planting), Prestop, Trianum and Mycostop (all three used for seed bed spraying treatment, spraying during emerging stage and dipping before planting), against Fusarium rot in leek.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18790)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming biologische middelen en biosurfactants beheersing Fusarium productieveld 2013

Prei gewasbescherming biologische middelen en biosurfactants beheersing Fusarium productieveld 2013

Efficacy of biosurfactants, Prestop, Trianum, Mycostop, Shellfish and serenade against Fusarium rot in leek 2013

The trial has been set up to evaluate the efficacy of biosurfactants, Prestop, Trianum, Mycostop, shell fish compost (= marine compost) and an antibioticum originating from a Bacillus subtilis strain against Fusarium rot in leek.

zondag 15 december 2013/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (13935)/Commentaren (0)/
RSS
1234

Valorisatie grensoverschrijdende ervaringskennis in de biologische landbouw’ (01/09/2007 - 31/01/2012)

Coördinator:

 • GABNOR (Association de développement de l'Agriculture Biologique), Frankrijk

 

Projectpartners:

 • ​PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen), Kruishoutem
 • FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), Loos-en-Gohelle
 • PCBT (Interprovinciaal Proefcentrum voor de Biologische Teelt), Beitem
 • CARAH (Le Centre pour l'Agronomie et l'Agro-industrie), provincie Henegouwen
 • PLRN (Pôle Légumes Région Nord), Lorgies
 • CEB (Le Centre d'Essais Bio), Gembloux
 • CRAW (Le Centre wallon de Recherches agronomiques), Gembloux - Libramont en Mussy-la-Ville
 • Chambre d'Agriculture Nord, Lille

 

        

 

Projectbeschrijving:

Ondanks gelijkaardige problematieken kennen biologische telers en onderzoekers naar de biologische teeltwijze aan weerszijden van Frans-Belgische grens – maar evengoed aan weerszijden van Waals-Vlaamse grens – elkaar niet of onvoldoende. Het project beoogt dan ook de uitwisseling van kennis en ervaring tussen onderzoekers en telers uit Noord-Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen en in dit in volgende sectoren: akkerbouw en voedergewassen, groenten in open lucht en groenten in plastic tunnels. Er wordt zowel ingezet op onderzoek als op groepsvoorlichting. De voornaamste activiteiten voor PCG bestaan uit onderzoek en voorlichting m.b.t. groenten in plastic tunnels.

 

Meer info?

Team bio beschutte teelt

 

Vetabio info nummer 07 - februari 2011

Vetabio info nummer 07 - februari 2011

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Acties in het kader van het luik 'GROENTETEELT':
  • Bedrijfsbezoek aan het bedrijf Delsalme
  • Verslag proefveldbezoek op 13 september 2010 aan het proefcentrum 'Pôle Légumes' (PLRN) in Frankrijk
  • Demonstratie handzaaimachines
 • Acties in het kader van het luik 'VEEHOUDERIJ':
  • Welk ras veldbonen zaaien dit voorjaar?
dinsdag 15 februari 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13842)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 7 - février 2011 version française

Vetabio info n° 7 - février 2011 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet 'fourrages'
  • Quelles variétés de féverole implanter ce printemps?
 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet 'légumes'
  • Visite des parcelles d’essai du Pôle Legumes et d’une amap
  • Journée portes ouvertes au PCBT (Centre d’essai en agriculture biologique)
  • Visite de la ferme Delsamme
  • Echanges d’expériences
dinsdag 15 februari 2011/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (13742)/Commentaren (0)/
Vetabio info nummer 06 - Oktober 2010

Vetabio info nummer 06 - Oktober 2010

Nieuwsbrief in het kader van Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’ (Valorisatie grensover schrijdende ervaring en kennis in de biologische landbouw)

 

 

Inhoudstabel

 • Verslag van de acties in het kader van het luik “VEEHOUDERIJ”:
  • Resultaten van de proeven 2010: wintergranen en eiwitgewassen in zuivere teelt of in mengteelt.
  • Samenvatting van de rassenproef biologische baktarwe en triticale.
vrijdag 15 oktober 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (14648)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 6 - octobre 2010 version française

Vetabio info n° 6 - octobre 2010 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet 'fourrages'
  • Résultats des essais 2010 : céréales et protéagineux d’hiver, en culture pure et en association
  • Synthèse des résultats des essais variétaux en blé tendre et triticales biologiques
vrijdag 15 oktober 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15380)/Commentaren (0)/
Vetabio info n° 5 - mai 2010 version française

Vetabio info n° 5 - mai 2010 version française

Interreg IV VETABIO ‘Valorisation de l’Expérience Transfrontalière en Agriculture BIOlogique’

 

Table des matières

 • Bilan des actions organisées dans le cadre du volet «Fourrages»
  • Quel mélange prairial resiste aux attaques des limaces ?
  • Prairies multi-especes : tour d’horizon des varietes
 • Bilan des actions organisees dans le cadre du volet «Légume»
  • Diagnostic de sol : Une approche de terrain pour repondre à des questions de terrain
  • Essais variétaux de celeris 2009 1. En plein champ
  • Essais variétaux de celeri vert bio: 2. Variétés tardives sous abri
  • Produits de protection en cultures de fruits et de legumes bio : Symposium de 2 jours a Lille
  • Portes ouvertes chez Philippe et Nathalie Tronet
  • Les rendez-vous Tech & Bio des éléveurs de l’Ouest
  • Portes ouvertes centre de recherche d’agriculture biologique (PCBT)
  • Visite de ferme le 15 juin chez David Houilliez en Nord-Pas de Calais
  • Sur les trois versants, programme de visites des éssais proteagineux d’hiver et de printemps en association ou en culture pure
zaterdag 15 mei 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15963)/Commentaren (0)/
RSS
123

 

Adressengids biologische groentetelers in het grensgebied Nord-Pas de Calais/Vlaanderen/Wallonië 2010

Adressengids biologische groentetelers in het grensgebied Nord-Pas de Calais/Vlaanderen/Wallonië 2010

Annuaire 2010 des producteurs de légumes Nord Pas-de-Calais / Flandre / Wallonie

Er werd ook een adressengids samengesteld van de biologische groentetelers in het grensgebied Vlaanderen-Wallonië-Noord-Frankrijk.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (30120)/Commentaren (0)/
Comment lutter contre les limaces en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Comment lutter contre les limaces en maraîchage biologique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

L’étude sur les seuils de nuisibilité menée par la FREDON Nord Pas-de-Calais de 2003 à 2005 a permis d’observer que des dégâts conséquents pouvaient être observés sur certaines cultures sensibles: laitues, choux, radis, navets, fraises, épinard, radis, endive, le seuil, poireau, ail, oignon, échalote, haricot et les petit pois de conserve.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (23584)/Commentaren (0)/
Comment envisager la gestion du sol sous un aspect dynamique? - Fiche Vetabio 2012

Comment envisager la gestion du sol sous un aspect dynamique? - Fiche Vetabio 2012

Les fiches légumes sont réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Flandres

On s’inscrit alors dans une démarche dynamique et complexe... une démarche agroécologique, basée sur l’observation de terrain en lien avec les impératifs économiques d’une ferme.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (22482)/Commentaren (0)/
Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer - Fiche VETABIO 2012

Richtlijnen voor een dynamisch bodembeheer - Fiche VETABIO 2012

Factoren die de bodemactiviteit beïnvloeden

In deze brochure worden de belangrijkste factoren die de bodemactiviteit beïnvloeden beschreven. Ze biedt een overzicht hoe we met een goed bodembeheer hierop kunnen inspelen om een maximale bodemvruchtbaarheid te bekomen.

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (25385)/Commentaren (0)/
L'autonomie alimentaire en élevage biologique (enkel Franstalige versie) - fiche Vetabio 2012

L'autonomie alimentaire en élevage biologique (enkel Franstalige versie) - fiche Vetabio 2012

L’autonomie par le pâturage, par les fourrages, par les concentrés et par la ration

L’autonomie alimentaire a pour objectif d’optimiser le fonctionnement de la ferme à long terme en prenant en compte les éléments structurels et le contexte pédoclimatique qui lui sont imposés. Dans la plupart des cas, cela permet d’obtenir de meilleurs résultats économiques et une moindre dépendance vis-à-vis des fournisseurs extérieurs. L’autoproduction apporte aussi plus de cohérence par rapport à la réglementation relative à l’agriculture biologique (lien au sol, nature et origine des aliments ...).

woensdag 11 juli 2012/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (25939)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS
1234

 

Rode biet rassen en teelttechniek: ter plaatse zaaien of planten bio 2010

Rode biet rassen en teelttechniek: ter plaatse zaaien of planten bio 2010

Rassenproef rode biet met de vergelijking ter plaatse zaaien of planten in de biologische teelt 2010

Rode biet rassenproef en vergelijking tussen ter plaatse zaaien of uitplanten met Alvro Mono (Vitalis), Boro (Bejo), Jannis (Bingenheimer), Pablo (Bejo), Robuscka (Bingenheimer), Wodan (Bejo).

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (16434)/Commentaren (0)/
RSS

Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa (01/01/2008 - 31/12/2011)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen), Kruishoutem

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen), Beitem
 • FREDON (Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles), Loos-en-Gohelle
 • APEF (Association des producteurs d'Endives de France), Arras
 • PLRN (Pôle Légumes Région Nord), Lorgies
 • CRA (La Chambre Régionale d’Agriculture), Saint-Laurent-Blangy​

 

        

 

Projectdoelstelling:

'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: Jardin de l’Europe (JADE 2) of de groentetuin van Europa' is een Interregionaal project tussen Oost- en West-Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais. Er werken 6 onderzoekscentra uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk samen aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende geïntegreerde groenteproductie dat als voornaamste doel heeft Franse en Vlaamse kennis over de geïntegreerde groenteteelt te bundelen en beschikbaar te maken voor de telers aan beide zijden van de grens. Het gaat erom de kennisuitwisseling over de grenzen heen te verbeteren.

Naast de proeven uitgevoerd op de proefcentra zelf, worden ook een aantal telers opgevolgd. De activiteiten concentreren zich rondom 16 pilootbedrijven: 12 voor de groenteteelt (6 in België, en 6 in Noord-Frankrijk) en 4 voor de witloofteelt (2 aan beide zijden van de grens). Op deze bedrijven staan geïntegreerde teeltmethodes centraal. Besparing op vlak van bemesting, gewasbescherming en water vormen de thema's tijdens de demonstraties naar andere telers uit de regio. Op elk bedrijf zal een terreinbezoek georganiseerd worden.

Er worden ook studiedagen en uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd: 1 in 2008 (12 oktober in het PCG: preidag) en daarna jaarlijks 2.

Dit project heeft als doel de twee regio’s dichter bij elkaar te brengen. Het laat in de eerste plaats toe dat de uitwisseling tussen telers, onderzoekers en voorlichters van beide zijden van de grens gemakkelijker en meer automatisch gaat verlopen, daar waar actuele gewoontes en financieringen duidelijk tot regionale netwerken gericht waren.

 

Thema's Jade 2:

In het nieuwe project worden de thema’s uitgebreid en behelzen de gehele groenteproductie: gewasbescherming en het terugdringen van het gebruik van pesticiden, beredeneerde bemesting, waterrecyclage, verhinderen van afval, rasontwikkeling, waarschuwingssystemen en preventie.

Meer info kunt u vinden op de website van Jade : http://www.interreg-jade.com

 

Financiering:

       

 

Meer info?

PCG openluchtteam

 

Pilootbedrijf ajuin: Eddy Van Vinckt in Aalter - Ferme pilote onions : Eddy Van Vinckt à Aalter (PCG)

Pilootbedrijf ajuin: Eddy Van Vinckt in Aalter - Ferme pilote onions : Eddy Van Vinckt à Aalter (PCG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (15131)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf: Gebroeders Dobbels in Meulebeke - Ferme pilote : Les frères Dobbels à Meulebeke (PCG)

Pilootbedrijf: Gebroeders Dobbels in Meulebeke - Ferme pilote : Les frères Dobbels à Meulebeke (PCG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (14997)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf kolen: Stan Deneudt in Dranouter - Ferme pilote choux fleur: Stan Deneudt à Dranouter (WPIG)

Pilootbedrijf kolen: Stan Deneudt in Dranouter - Ferme pilote choux fleur: Stan Deneudt à Dranouter (WPIG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16990)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof: Marnick De Visschere in Ardooie - Ferme pilote racine d'endives Marnick De Visschere à Ardooie (WPIG)

Pilootbedrijf witloof: Marnick De Visschere in Ardooie - Ferme pilote racine d'endives Marnick De Visschere à Ardooie (WPIG)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (18709)/Commentaren (0)/
Pilootbedrijf witloof : le GAEC de la Fontaine in Tilques - Ferme pilote endives et chou-fleur: le GAEC de la Fontaine à Tilques (APEF)

Pilootbedrijf witloof : le GAEC de la Fontaine in Tilques - Ferme pilote endives et chou-fleur: le GAEC de la Fontaine à Tilques (APEF)

In het kader van het Interreg IV-project 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

In het kader van het project JADE 2 werd een netwerk van pilootbedrijven ontwikkeld om de haalbaarheid van de geïntegreerde productie na te gaan. Deze pilootbedrijven verspreiden hun knowhow, met name tijdens bijeenkomsten van de partners van het JADE-project.

Les fermes ont constitué des supports privilégiés pour des démonstrations des méthodes de lutte intégrée : diminution d'engrais, des produits phytosanitaires, de l'eau, … Une visite de terrain a organisée sur chaque ferme.

zaterdag 31 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (16502)/Commentaren (0)/
RSS
123

 

Jade info nummer 14 december 2011

Jade info nummer 14 december 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Einde van het project Jade 2 en zijn nieuwsbrief Jade info
 • Bestrijding van papiervlekkenziekte in prei
 • Bestrijding wollige slawortelluis op witloof dankzij natuurlijke vijanden
 • Tripsbestrijding in prei: Invloed van de toegepaste hoeveelheid spuitoplossing en de vochttoestand van het gewas
donderdag 15 december 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21371)/Commentaren (0)/
Jade Info nummer 13 november 2011

Jade Info nummer 13 november 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Vergelijking van verschillende strategieën voor de bestrijding van roest in prei, met het gebruik van een risicomodel
 • Nut van groenbedekkers in de strijd tegen bodemdegradatie
 • Bandbespuiting witloof voor de bestrijding van de wollige slawortelluis
dinsdag 15 november 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21197)/Commentaren (0)/
Jade Info nummer 12 juli 2011

Jade Info nummer 12 juli 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Bieden biologische middelen hulp in de strijd tegen Fusarium bij prei?
 • De impact van teeltmethoden op de ontwikkelingsdynamiek van bladluizen in sla
vrijdag 15 juli 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (20696)/Commentaren (0)/
Jade Info nummer 11 april 2011

Jade Info nummer 11 april 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Gevoeligheid van witloofrassen t.a.v. Alternaria en roest
 • Voorstelling van het pilootbedrijf van de heer Cornille in Frelinghien (Frankrijk)
vrijdag 15 april 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (20744)/Commentaren (0)/
Jade info nummer 10 maart 2011

Jade info nummer 10 maart 2011

Nieuwsbrief in het kader van het Interreg IV-project Jade 'Vlaanderen en Nord Pas-de-Calais: de groentetuin van Europa'

 

 

 

 

Inhoudstabel

 • Onderzoek naar alternatieve methoden voor de chemische onkruidbestrijding op het pilootbedrijf witloof 'GAEC de l’Abbaye'
 • Combineer alternatieve afschrikmiddelen met de bijzondere bejaging van houtduif
 • Voorstelling van het pilootbedrijf van Etienne Billaud te Herlies (Frankrijk)
dinsdag 15 maart 2011/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (21240)/Commentaren (0)/
RSS
12345Laatste

 

Bezoekersgids Internationale Praktijkdag Prei 2012

Bezoekersgids Internationale Praktijkdag Prei 2012

Seminarie & proefveldbezoek en demonstratie van bemesting- en rooimachines in prei - 14.10.2012

Bezoekersgids Internationale Praktijkdag Prei 2012: Seminarie 'Ergonomie in de preiteelt', proefveldbezoek ivm rassen en gewasbescherming, demonstraties van bemesting- en rooimachines in prei.

donderdag 4 oktober 2012/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (34148)/Commentaren (0)/
Chinese kool gewasbescherming mineervlieg 2011

Chinese kool gewasbescherming mineervlieg 2011

Bestrijding mineervlieg in Chinese kool 2011

Deze proef werd aangelegd om de efficiëntie na te gaan van verschillende middelen en toepassingstechnieken ter bestrijding van mineervlieg in Chinese kool.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (14710)/Commentaren (0)/
Prei gewasbescherming Fusarium 2011

Prei gewasbescherming Fusarium 2011

Efficiëntie van diverse (proef)middelen ter bestrijding van Fusarium in prei 2011

This trial was set up to evaluate the efficacy of Prestop (Gliocladium catenulatum  J1446), Trianum p (Trichoderma harzianum T-22), Topsin M 70 WG (thiofanaat-methyl) and Signum (boscalid + pyraclostrobin) in leek (Allium porrum / ALLPO) against Fusarium culmorum.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (12007)/Commentaren (0)/
Prei bemesting stikstof late herfst 2011

Prei bemesting stikstof late herfst 2011

Stikstofbemesting prei late herfstteelt 2011

Preibemesting in late herfstteelt onderzoek met de meststoffen ammoniumnitraat 27-0-0, ammoniumnitraat -30% 27-0-0 + HumifirstEntec 26-0-0, Novatec N max 24-5-5, Novatec Solub 21-0-0, ammoniumsulfaat, Multigro 40-0-0, Multigro 26-0-13 en Field Cote 27-0-10, Sulfammo 30-0-0, Urean 39-0-0, ammoniumsulfaat (Hydro) 8-0-0, N-xt Fertilizer 20-5-1 + N-xt FertiVital, Multigro 40-0-0, Field Cote 41-0-0 od deze al dan niet aan de normen van het nitraatresidu te voldoen.

donderdag 15 december 2011/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (9903)/Commentaren (0)/
Groenten bemesting tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 2010

Groenten bemesting tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 2010

Gebruik van tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en novatec solub 14-48 in diverse teelten 2010

In 2010 werd opnieuw een proef aangelegd met startfosfaten in diverse teelten (andijvie, groene selder, knolvenkel, Chinese kool en courgette). Dit maal werd gekozen om de meststoffen tripelsuperfosfaat, ammoniumpolyfosfaat en Novatec Solub 14-48 te vergelijken.

woensdag 15 december 2010/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (6322)/Commentaren (0)/
RSS
1234
yesmovies