X
GO

Horizon 2020: Onderzoek en innovatie

Horizon 2020 is een belangrijke pijler van de Innovatie-Unie, een vlaggenschipinitiatief van de EU in het kader van de Europa 2020-strategie, gericht op het verbeteren van de mondiale concurrentiepositie van Europa. De Europese Unie is wereldleider in tal van technologieën maar krijgt in toenemende mate te maken met concurrentie van traditionele wereldmachten en opkomende economieën. Horizon 2020 zal de economie rechtstreeks stimuleren en stelt onze wetenschappelijke en technologische grondslag en ons industrieel concurrentievermogen voor de toekomst veilig met de belofte van een slimmere en duurzamere samenleving waarbij minder mensen aan de zijlijn staan.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

 

Lopende projecten

GreenResilient - Organic and biodynamic vegetable production in low-energy GREENhouses – sustainable, RESILIENT and innovative food production systems (02/04/2018 - 01/10/2021)

Coördinator

 

Vlaamse partners

 

Buitenlandse partners

 

   
   
  

 

Doelstelling

Het is een uitdaging om het jaar rond smakelijke groenten van hoge kwaliteit te produceren in onverwarmde en lage energie serres of koepels, gebruikmakend van veerkrachtige, duurzame en lokale systemen.

Het hoofddoel van het nieuwe 3-jarige Greenresilient project is daarom om robuuste agro-ecosystemen te ontwerpen in beschutte teelten, die in staat zijn met een lage milieu-impact een hoge en stabiele productie aan te houden.

Terwijl in Centraal- en Noord-Europese landen de grootste uitdaging ligt in het telen van gewassen in lage energie systemen onder lage temperaturen en lichtcondities, ligt deze in Mediterraanse landen in het reduceren van gewasbeschermingsmiddelen (bijvoorbeeld koper).

Het toepassen van agro-ecologische technieken in biologische serreteelten vormt een innovatieve benadering van een traditioneel eerder intensief systeem van biologische productie (bloemenranden, groenbemesters en mengteelten zijn enkele geplande technieken).

Het project zal ook de ecologische duurzaamheid van de verschillende teelten nagaan, gebruikmakend van een levenscyclusanalyse (LCA) om de milieu-impact te berekenen van twee “extreme” strategieën op de vijf experimentele sites van het project.

Om deze doelstellingen te halen, is een team van onderzoekers met multidisciplinaire vaardigheden (agronomie, agro-ecologie, bodemchemie, entomologie, plantenpathologie, herbologie) van twaalf onderzoekscentra uit acht Europese landen betrokken. In Vlaanderen werken zowel PCG als ILVO mee aan het project.

 

Meer info?

Saskia Buysens

 

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bio beschutte teelten in tomaat, paprika en GreenResilient/Irrigatie in bio - Dinsdag 18 augustus 2020

Op 18 augustus 2020 ging het proefveldbezoek rond de bio beschutte teelten in tomaatpaprika en GreenResilient/Irrigatie in bio door op het PCG.

woensdag 2 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (22129)/Commentaren (0)/
Radijs bioteelt rassen voorjaar in koepel 2019

Radijs bioteelt rassen voorjaar in koepel 2019

Rassenproef radijs voorjaar biologische teelt in koepel 2019

Radijs rassenonderzoek bioteelt in koepel met Celesta (Vitalis), Marike (Bingenheimer), Rudolf (Bejo).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (8020)/Commentaren (0)/
Tomaat teelttechniek 2019

Tomaat teelttechniek 2019

GreenResilient eindrapport tomaat 2019

The project hypothesis is that the implementation of more resilient production systems, based on low energy consumption, appropriate crop rotation, use of agroecological service crops (ASCs) and local organic amendments, is possible at almost any latitude in Europe.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (1341)/Commentaren (0)/
Ontwerp van veerkrachtige productiesystemen in Europese biologische serres

Ontwerp van veerkrachtige productiesystemen in Europese biologische serres

Update van de eerste helft van het GREENRESILIENT-project

In de afgelopen tien jaar is er een sterke discussie geweest rond de principes van biologische landbouw, voornamelijk gedreven door Europese verschillen tussen biologische productiesystemen. Sommige systemen zijn sterk geïntensiveerd en richten zich op een hoge economische duurzaamheid, terwijl andere zich richten op het vergroten van de biodiversiteit en het implementeren van agro-ecologische principes.

vrijdag 6 maart 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (15325)/Commentaren (0)/
Voorlopige resultaten proeven bio beschutte teelten

Voorlopige resultaten proeven bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Op vrijdag 28 juni vond op PCG het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats. De ideale gelegenheid om de lopende proeven in de bio serres en koepels van naderbij te bekijken en er een woordje uitleg te krijgen. Momenteel liggen in de beide biologische serrecompartimenten proeven aan waarbij het potentieel van vanggewassen en tussenteelten ter beheersing van Meloidogyne spp. (wortelknobbelaaltjes) bekeken wordt. In de koepels staan vruchtgewassen en wordt binnen het GreenResilient project op zoek gegaan naar een meer agro-ecologische teelttechniek.

vrijdag 9 augustus 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (18472)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Komkommer - paprika - GreenResilient - minitunnels - 28 juni 2019

Op 28 juni 2019 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische paprika en komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte bespreking gegeven over het GreenResilient project en het gebruik van minitunnels. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

vrijdag 5 juli 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (20839)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2018

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Op 21 juni 2018 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische gewasbeschermingsmiddelen tegen bladluis in paprika en het gebruik van bladmeststoffen in de biologische komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte inleiding gegeven over het GreenResilient project. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

maandag 25 juni 2018/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (18867)/Commentaren (0)/
Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken

Europese biologische groentenserres met meer agro-ecologische praktijken

EU-onderzoeksproject Greenresilient, met ILVO & PCG als Belgische partner, start in 8 Europese landen.

ILVO en PCG zijn Vlaamse partners. ILVO bestudeert de aspecten van bodemvruchtbaarheid, nutriëntenhuishouding en functionele biodiversiteit in de vernieuwde teeltsystemen. PCG is een van de 5 experimentele sites waar vernieuwingen getest en geëvalueerd worden. 

 
donderdag 17 mei 2018/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (11997)/Commentaren (0)/
Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

Ontwikkeling van weerbare systemen voor de biologische beschutte teelt

Het GreenResillient-project (CORE Organic) gaat van start in april 2018.

Het GreenResillient-project (CORE Organic) gaat van start in april 2018 en zal voor de komende drie jaar het duurzaamheidspotentieel nagaan van (een combinatie van) teeltpraktijken zoals uitgebreide gewasrotatie, mengteelten, aanleg van bloemenrijen, en de toepassing van geschikte, lokale organische bodemverbeteraars in onverwarmde en laag-energetische serres of poly-tunnels.

zaterdag 30 december 2017/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (2783)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

 

 

Afgelopen projecten

FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops (1/01/2016 - 31/12/2018)

Coördinator:

 

Vlaamse partners:


     

 

Buitenlandse partners:

 

 

                  

 

Proefcentra van Agrolink Vlaanderen zetten schouders onder Europees thematisch netwerk FERTINNOWA

Op 1 januari 2016 klonk het startschot voor FERTINNOWA, een thematisch netwerk rond duurzaam watergebruik dat goedgekeurd werd binnen het Europese H2020-programma. Doel van dit netwerk is innovatieve technieken voor duurzaam watergebruik in gefertigeerde teelten vanuit de verschillende hoeken van Europa samen te brengen, uit te wisselen én op bedrijven te implementeren.

 

Vlaamse roots

Het initiatief voor FERTINNOWA kwam vanuit 4 Vlaamse proefcentra nadat eind 2013 vanuit verschillende projecten was aangetoond dat er nog belangrijke vooruitgang mogelijk is wat betreft de verdere afbouw van het gebruik van diep grondwater én de beperking van de impact van de tuinbouwsector op de kwaliteit van het oppervlaktewater. In diezelfde periode verscheen eveneens in Vlaanderen het rapport van een internationale benchmarkstudie die peilde naar de nutriëntenproblematiek en innovatieve technieken binnen de tuinbouwsector. Deze studie toonde aan dat de tuinbouwsector in andere Europese lidstaten met gelijkaardige problemen wordt geconfronteerd: alle landen moeten voldoen aan de Europese waterrichtlijn om de kwaliteit van de Europese wateren te garanderen én in de tuinbouw is héél wat relevante expertise aanwezig die niet optimaal benut wordt. Agrolink Vlaanderen partners Proefstation voor de Groenteteelt, Proefcentrum Hoogstraten, Proefcentrum voor Sierteelt en het Provinciaal Proefcentrum voor Groenteteelt Oost-Vlaanderen besloten een Europees thematisch netwerk in te dienen. Deze nauwe samenwerking bleek succesvol en leidde tot de goedkeuring van FERTINNOWA. Naast de Vlaamse initiatiefnemers stapten maar liefst 19 partners uit Nederland, Duitsland, Spanje, Italië, Polen, Slovenië, Letland, Zuid-Afrika, Verenigd Koninkrijk en Frankrijk mee in dit verhaal. Het Proefstation voor de Groenteteelt zal dit netwerk coördineren.

 

FERTINNOWA: Van verzamelen tot implementatie

Met de introductie van fertigatie binnen de tuinbouwsector werd reeds een belangrijke stap in de richting van duurzaam watergebruik gezet. De toediening van voedingsstoffen via irrigatiewater, want daar duidt de term fertigatie op, biedt dan ook de mogelijkheid om efficiënter met water om te springen én de impact op het milieu te reduceren. Hoewel het Europese areaal gefertigeerde teelten sterk toeneemt, vertaalt dit zich nog onvoldoende in een afname van de milieu impact. Vandaag worden heel wat tuinbouwregio’s meer dan ooit geconfronteerd met tekorten aan kwalitatief water én slaagt men er in tuinbouwregio’s niet in om aan de Europese waterwetgeving te voldoen. FERTINNOWA beoogt beschikbare technologieën en ervaringen samen te brengen, uit te wisselen én te implementeren op bedrijfsniveau om zo belangrijke stappen voorwaarts te maken wat betreft duurzaam watergebruik in de gefertigeerde groente-, fruit- en sierteelt.

In een eerste fase zullen we vanuit de verschillende Europese lidstaten kennis en technologieën verzamelen rond:

  • Het zuivering van uitgangswater
  • Het optimaliseren van de waterbenutting
  • Het minimaliseren van de impact van de sector op de oppervlaktewaterkwaliteit door het verhinderen van uitspoeling en lozing van nutriëntrijke reststromen naar de omgeving.

In een volgende fase worden deze kennis en technieken geëvalueerd door de verschillende lidstaten. Hieruit zal blijken welke technologieën binnen Europa breder toepasbaar zijn. Biedt bijvoorbeeld een Spaans irrigatiesysteem op basis van bodemsensoren mogelijkheden voor toepassing in Polen? Elke deelnemende organisatie zal minimaal 1 geselecteerde techniek ter plaatse aanleggen en gedurende 2 jaar opvolgen om de mogelijkheden onder de specifieke praktijkomstandigheden te valideren. Ook in Vlaanderen zullen we technologieën uit andere deelnemende landen aanleggen en demonstreren.

Voorlichtingsactiviteiten staan centraal binnen FERTINNOWA: er zullen op geregelde tijdstippen artikels verschijnen in de vaktijdschriften en demonstraties zullen gehouden worden. Op verschillende locaties in Europa zullen we workshops organiseren voor zowel voorlichters als telers.

Tot slot sluiten we binnen 3 jaar het thematische netwerk af met een conferentie in Almeria (Spanje) waar we de resultaten van FERTINNOWA zullen voorstellen en de verschillende innovatieve technologieën demonstreren.

 

Waarom interessant voor Vlaamse telers?

Binnen FERTINNOWA ligt de nadruk op de “multi-actor approach”. Dit betekent dat we de problematiek vanuit verschillende oogpunten zullen benaderen, zoals vanuit het oogpunt van de telers, telersorganisaties, industrie, milieuorganisaties, overheid, …. . Binnen FERTINNOWA wordt dit gerealiseerd door de betrokkenheid van een brede groep “stakeholders” of belanghebbenden. Deze groep wordt actief betrokken bij de uitvoering van het project. Meer concreet zullen de stakeholders inspraak hebben bij de evaluatie en de selectie van de uit te wisselen technieken.

Ook telers, bedrijven, onderzoekers en overkoepelende organisaties kunnen als stakeholder deelnemen aan FERTINNOWA. Stakeholders zullen in de loop van 2016 bevraagd worden over de noden aan nieuwe technologieën inzake water. Bijkomend kunnen stakeholders deelnemen aan de workshops die we binnen dit project zullen organiseren. De inbreng van telers is essentieel voor FERTINNOWA. Daarom biedt FERTINNOWA telers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd tot het thematische netwerk de mogelijkheid om eind 2018 gratis deel te nemen aan de afsluitende conferentie in Almeria.

E. Berckmoes, R. De Vis, PSKW
S. Burssens, Agrolink Vlaanderen
E. Mechant, PCS
P. Melis, PCH
E. Vandewoestijne, PCG

 

FERTINNOWA heeft financiële steun ontvangen van de Europese Unie binnen het Horizon 2020 programma Climate action, environment resource efficiency and raw materials; Call: Water innovation boosting its value for Europe onder Grant Agreement 689687.

 

Meer info?

E. Vandewoestijne
www.fertinnowa.com

 

Terugblik infovergadering ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

Terugblik infovergadering ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

In het kader van het demoproject ’Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ en aardappelen’ en het H2020-project ‘FERTINNOWA’

Eind augustus werden op het PCG en de Bodemkundige Dienst van België studieavonden georganiseerd binnen het demonstratieproject ‘Beredeneerd Beregenen van Openluchtgroenten en Aardappelen’. De uitzonderlijke voorjaarsdroogte van 2017 en de droogte van dit jaar duiden op het feit dat beregenen lang geen luxe meer is maar een pure noodzaak. Tijdens deze avond kwamen een aantal aspecten aan bod uit het demonstratieproject.

vrijdag 5 oktober 2018/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (19002)/Commentaren (0)/
Presentatie studieavond ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

Presentatie studieavond ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’

PCG Kruishoutem 21.08.2018 - BDB Leuven-Heverlee 22.08.2018

In dit artikel kan je de presentaties terugvinden die aan bod gekomen zijn op de studieavond ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’ op dinsdag 21 augustus 2018 op het PCG en op woensdag 22 augustus 2018 op het BDB. Deze studieavond is georganiseerd door het PCG in samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België, PCA en Inagro binnen het demonstratieproject ‘Beredeneerd beregenen van openluchtgroenten en aardappelen’en het H2020-project 'FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops'

donderdag 23 augustus 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (20329)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Terugblik studiemoment fertigatie in courgette

Terugblik studiemoment fertigatie in courgette

In het kader van het Horizon 2020 Fertinnowa-project 'FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops'

In het kader van het Europees Horizon 2020 project Fertinnowa werd op 9 april 2018 een studiemoment ‘Fertigatie in courgette’ georganiseerd door het PCG. Voor- en nadelen van verschillende irrigatietechnieken werden onder de loep genomen.  Er was ook aandacht voor kostprijs en benodigde arbeid voor de verschillende systemen.  Ervaringen van telers werden uitgewisseld en ook toeleverancier Saelens lichtte een aantal technische aspecten toe.

dinsdag 22 mei 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (15905)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
‘De Fertigatie bijbel’ een praktisch boek met meer dan 125 technologieën

‘De Fertigatie bijbel’ een praktisch boek met meer dan 125 technologieën

In het kader van het Horizon 2020 Fertinnowa-project 'FERTINNOWA - Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops'

Op 28 april 2018 lanceerde het Europese thematische netwerk FERTINNOWA ‘De Fertigatie bijbel’. Dit is een waardevolle bron van praktische informatie rond fertigatie- en irrigatietoepassingen binnen de tuinbouwsector. Beschrijvingen van meer dan 125 technologieën werden in dit praktisch boek opgenomen.

maandag 14 mei 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (12290)/Commentaren (0)/
‘De Fertigatie bijbel’ een praktisch boek met meer dan 125 technologieën

‘De Fertigatie bijbel’ een praktisch boek met meer dan 125 technologieën

een waardevolle bron met praktische informatie rond fertigatie- en irrigatietoepassingen binnen de tuinbouwsector

Op 28 april 2018 lanceerde het Europese thematische netwerk FERTINNOWA ‘De Fertigatie bijbel’. Dit is een waardevolle bron met praktische informatie rond fertigatie- en irrigatietoepassingen binnen de tuinbouwsector.

maandag 14 mei 2018/Auteur: Vandewoestijne Elise/Aantal keer bekeken (17678)/Commentaren (0)/
RSS
123
soap2day