X
GO

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) subsidieert projecten die de ongelijkheden tussen regio’s verminderen, het concurrentievermogen vergroten, werkgelegenheid creëren en de cohesie tussen de regio’s versterken.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

EFRO    Agentschap Innoveren en Ondernemen

 

Afgelopen projecten

Energiebewust Boeren (01/04/2010 - 31/03/2012)

Coördinator:

 • PIVAL (Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Advies in Landbouw en Veehouderij)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • PSKW (Proefstation voor de Groenteteelt)
 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)
 • PCH (Proefcentrum Hoogstraten)
 • PCS (Proefcentrum voor Sierteelt)
 • PV (Proefbedrijf voor de Veehouderij)
 • Hooibeekhoeve
 • PIBO-Campus (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs)
 • NPW (Nationale Proeftuin voor Witloof)
 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek)
 • Provant (Provincie Antwerpen, departement Welzijn, Economie en plattelandsbeleid)

 

;Provincie West-Vlaanderen PCG PSKW Proefstation Inagro PCH Hoogstraten

  Pibo campus Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant    

 

Reeds enkele jaren hebben de proefcentra aandacht voor energiebesparing en alternatieve energiebronnen op land- en tuinbouwbedrijven. Ook het potentieel van energiegewassen als alternatieve teelt wordt onderzocht. De huidige activiteiten die hierover worden ontwikkeld kaderen in projecten die vaak in de tijd, thematiek en geografisch beperkt zijn. De effecten van de reeds geleverde inspanningen zijn dan ook vaak fragmentarisch en dat terwijl er enerzijds het thema energie comolex is waarbij een inzicht in alle mogelijkheden inzake energiebesparing en hernieuwbare energie nodig is om onderbouwde advisering te doen naar de doelgroep en anderzijds deze doelgroep uit een groot aantal actoren bestaat – verspreid in Vlaanderen – die een urgente nood ervaren om via energiebesparing of alternatieve energie de kosten van de bedrijfsvoering te drukken. Binnen dit project wordt er dan ook een gezamenlijke strategie ontwikkeld om de volledige doelgroep in Vlaanderen te sensibiliseren en te begeleiden inzake energiebesparing en inzet van alternatieve energie. Elke partner zal zijn expertise mee inzetten, zodat er een grote meerwaarde gecreëerd zal worden.

Verder wordt er ook gekeken naar nieuwe technologieën die mogelijks geïmplementeerd kunnen worden in de landbouwsector. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van The Energy Box.

 

Doelstellingen:

Met dit project wordt er getracht de land- en tuinbouwers te sensibiliseren tot en te begeleiden bij het toepassen van innovaties inzake energiebesparing en alternatieve energiebronnen. Het partnerschap zal daartoe gemeenschappelijke, duurzame en gemakkelijk toegankelijke tools ontwikkelen. Gestart wordt met het creëren van een gemeenschappelijke kennisbasis. Van daaruit wordt een programma van demonstraties en workshops uitgewerkt op maat van de subdoelgroepen.

Het EFRO-project heeft tot doel vanuit de kennis en expertise, verspreid aanwezig in de praktijkcentra in Vlaanderen, een aantal gemeenschappelijke en duurzame tools te ontwikkelen om land- en tuinbouwers te sensibiliseren tot en te begeleiden bij het toepassen van innovaties inzake energiebesparing en gebruik van andere energiebronnen op hun bedrijf. Belangrijk hierbij is dat de ontwikkelde tools gemakkelijk toegankelijk worden voor alle land- en tuinbouwers in Vlaanderen.

 

Activiteiten:

1.1 Oprichting van het kennisconsortium 'Agro Praktijkcentrum Energie'
1.2 Ontwikkelen van www.enerpedia.be als kennisportaal van het kennisconsortium
1.3 Realisatie van een gemeenschappelijke E-zine
2.1 Demonstratie van het telen van energie
2.2 Demonstratie energiezuinige technieken in de glastuinbouw
2.3 Introductie van technologieën vanuit The Energy Box
2.4 Ondersteunende sensibiliseringsacties
3.1 Stimuleren en ondersteunen van innovatie in de glastuinbouw dmv coaching
3.2 Begeleiding van tuinbouwers via het tuinbouwforum
3.3 Begeleiding in de intensieve veehouderij

 

Doelgroep:

Alle Vlaamse land- en tuinbouwers

 

Financiering:

 • Europa (EFRO portefeuille)
 • Vlaamse overheid:
  • Ministerie Landbouw & Visserij
  • Ministerie Energie & Leefmilieu
  • Ministerie Economie, Ondernemen & Innovatie
 • Instituut voor Landbouw- en Visserij Onderzoek (ILVO)
 • Provincie Oost-Vlaanderen

 

Meer info?

PCG glasteam

 

Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!

Innovatiegids met alle facetten van belichting in de glastuinbouw

Het Proefcentrum voor Sierteelt lanceert de innovatiegids 'Zuinig en doordacht belichten, natuurlijk!'. Deze gids is een aanrader voor elke sierteler die de belichting op zijn bedrijf wenst te optimaliseren om zo de plantkwaliteit en rendabiliteit  te verhogen. Alle facetten van belichting in de glastuinbouw komen erin aan bod, gaande van lichtkwaliteit, plantreacties en lichtproductie tot het correct uitvoeren van een lichtmeting en het investeren en onderhouden van een belichtingsinstallatie.

dinsdag 16 juni 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (26657)/Commentaren (0)/
Energiezuinige serre PCG 2012

Energiezuinige serre PCG 2012

Ervaringen met de energiezuinige serres op het PCG 2012

In de bio-afdeling van het PCG werd in 2012 het energieverbruik voor bio-tomaat en bio-paprika opgevolgd in twee afdelingen van 400 m².

zaterdag 15 december 2012/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (24117)/Commentaren (0)/
Presentaties cursus klimaatregeling winter 2012

Presentaties cursus klimaatregeling winter 2012

Georganiseerd door het PCS en het PCG in winter 2012

In januari en februari 2012 werd door het PCG en PCS een cursus klimaatregeling georganiseerd. MODULE BASIS met als thema's: Plantenfysiologie en rekenen met licht en vocht, licht en klimaatsturing. MODULE GEVORDERDE met als thema's: energiebesparing in de kas, temperatuurintegratie en kiltetolerantie, Het Nieuwe Telen, sensoren, plantsensoren en energievoorziening.

woensdag 1 februari 2012/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (26976)/Commentaren (0)/
Metingen energie van start

Metingen energie van start

PCG participeert in Europees project rondom energie in glastuinbouw

Vorig jaar werd in de bioserre geïnvesteerd in een energiezuinige kas. Het betreft een maximaal geïsoleerde kas, waarin optimaal gebruik wordt gemaakt van laag waardige warmte. Een gasabsorptiewarmtepomp samen met een boorgat energie opslag staat in voor de warmte productie en opslag.

dinsdag 15 november 2011/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (20904)/Commentaren (0)/
RSS
yesmovies