X
GO

European Cooperation in Science and Technology (COST)

COST is een netwerk voor Europese samenwerking in kennis en technologie, dat instaat voor en financieel ondersteuning geeft aan de coördinatie van nationaal gesubsidieerd onderzoek. Op die manier wordt vermeden dat onderzoek te veel gefragmenteerd gebeurt en creëert het de mogelijkheid om het Europese onderzoek wereldwijd in beeld te brengen en mondiaal te streven naar samenwerking.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

 

Afgelopen COST-programma’s:

FA COST action FA1305:

FA COST action FA1305:

The EU Aquaponics Hub - Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU

(14/04/2014 – 13/04/2018)

Europese werkgroep rond de integratie van Aquacultuur en plantenteelt. Het centrale doel van die werkgroep is het karakteriseren van de belangrijkste struikelblokken die de implementatie van aquaponics in de EU tegenhouden. Daarbij wordt zowel gekeken naar hindernissen op wettelijk vlak op verschillende overheidsniveaus als naar hiaten in de kennis omtrent dit onderwerp. In de volgende stap zal het consortium een plan ontwerpen om die struikelblokken weg te werken via wetenschappelijk onderzoek en kennistransfer.

 

Meer info?

Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU - https://euaquaponicshub.wordpress.com

EU Aquaponics Hub: Realising Sustainable Integrated Fish and Vegetable Production for the EU - https://www.youtube.com/c/euaquaponicshub

FA COST Action FA1204:

FA COST Action FA1204:

Vegetable Grafting to Improve Yield and Fruit Quality under Biotic and Abiotic Stress Conditions

(01/10/2012 - 30/9/2016)

Door de beperkte beschikbaarheid aan land en watervoorraden worden groenten (en dan vooral komkommerachtigen en planten van de nachtschadefamilie) in weinig ideale omstandigheden geteeld (monoculturen). Via entingen op onderstammen wordt gepoogd problemen die gepaard gaan met monocultuur waaronder ziekten, opbrengstverliezen, … te vermijden. Binnen deze samenwerking wordt kennis van enten, onderstammen, entmethodes, … uitgewisseld. Hierin participeren 19 landen. Voor de bioteelt binnen het PCG is onderzoek naar onderstammen en de bijhorende ziekteweerbaarheid al jaren een belangrijk thema.

 

Meer info?

https://www.cost.eu/actions/FA1204/#tabs|Name:overview

 

FA COST Action FA1105:

FA COST Action FA1105:

Towards a sustainable and productive EU organic greenhouse horticulture

(19/04/2012 – 19/08/2016)

Deze COST-actie staat in voor samenwerking in verband met duurzaamheid binnen de context biologische beschutte teelten. Hierin participeren 26 landen en er wordt gewerkt rondom de thema’s uitgangsmateriaal, bodemvruchtbaarheid, bodemweerbaarheid, watermanagement, plantengezondheid, energie, duurzaamheid en standaarden, wetgeving. Het PCG is werkgroepleider voor de werkgroep energie.

 

Meer info?

https://www.cost.eu/actions/FA1105/#tabs|Name:overview

 

 

Richtlijnen voor onderzoek in bioglasteelt

Richtlijnen voor onderzoek in bioglasteelt

In het kader van het European Cooperation in Science and Technology (COST) FA COST Action FA1105 project - BioGreenhouse

Het handboek 'Onderzoeksrichtlijnen voor de biologische kasteelt' is door 21 experts van diverse Europese landen samengesteld. Deze richtlijnen voor diverse gestandaardiseerde onderzoeksprocedures kunnen onderzoekers helpen bij het opzetten van hun onderzoek in de biologische glasteelt.

dinsdag 3 mei 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (17241)/Commentaren (0)/
Energieverbruik in de biologische kasteelt

Energieverbruik in de biologische kasteelt

In het kader van het European Cooperation in Science and Technology (COST) FA COST Action FA1105 project - BioGreenhouse

Negen experts uit verschillende regio's van Europa werkten samen aan het onderwerp 'Energieverbruik in de biologische kasteelt'. Zij bestuurdeerden het energieverbruik nodig voor de verwarming en het pijl houden van de luchtvochtigheid in de biokas. De strategieën voor de vermindering van de energiebehoefte en de verhoging van de energieproductie ontstonden door de herziening van het indirecte energiegebruik en de opties voor de vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare energie.

maandag 2 mei 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (15550)/Commentaren (0)/
Tags:
Beheer van bodemvruchtbaarheid

Beheer van bodemvruchtbaarheid

In het kader van het European Cooperation in Science and Technology (COST) FA COST Action FA1105 project - BioGreenhouse

Het beheer van de bodemvruchtbaarheid in de biologische kasteeltsystemen verschilt heel sterk in Europa. De uitdaging is om de strategieën die voldoen aan de voorschriften van (EG) Reg. 834/2007 en (EG) Reg. 889/2008 te identificeren en uit te voeren volgens de biologische principes met het oog op de ondersteuning van de ecologische, sociale en economische duurzame teeltsystemen.

maandag 25 april 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (19750)/Commentaren (0)/
Tags: bodem
Impact waterkwaliteit en irrigatiebeheer

Impact waterkwaliteit en irrigatiebeheer

In het kader van het European Cooperation in Science and Technology (COST) FA COST Action FA1105 project - BioGreenhouse

Het handboek 'Impact van waterkwaliteit en irrigatiebeheer in de biologische glastuinbouw' is een unieke bron van informatie voor kwekers, onderzoekers, studenten, docenten, consultants en leveranciers die betrokken zijn bij de biologische beschutte teelt. Deze publicatie kan helpen bij het ontwikkelen en implementeren van meer duurzame strategieën in verband met irrigatie in de biologische glastuinbouw.

vrijdag 22 april 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (25305)/Commentaren (0)/
Compostering en compost in de biologische tuinbouw

Compostering en compost in de biologische tuinbouw

In het kader van het European Cooperation in Science and Technology (COST) FA COST Action FA1105 project - BioGreenhouse

'Handboek voor compostering en compost in de biologische tuinbouw' is een unieke bron van informatie voor alle betrokkenen in de biologische tuinbouw: telers, compost producenten, onderzoekers, studenten, docenten, consultants en leveranciers. Dit werk zal zeker bijdragen tot een betere compostering en betere compost, en een nog meer duurzame biologische tuinbouw.

donderdag 21 april 2016/Auteur: PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (20342)/Commentaren (0)/
RSS
123movies