X
GO

Micro-irrigatie leidingen en druppelaars met anti-microbiële en anti-worteleigenschappen (01/07/2014 – 31/12/2016)

Het gebruik van micro-irrigatiesystemen

Het gebruik van micro-irrigatiesystemen

In het kader van het RIGA-project 'Micro-irrigatie leidingen en druppelaars met anti-microbiële en anti-worteleigenschappen'

Auteur: Vandewoestijne Elise/zondag 16 oktober 2016/Categorieën: Openluchtteelt, Water_OL, Projecten, Europa, EU ECO, RIGA, Actueel, Media, Niet-leden

Het doel van het RIGA-project is het ontwikkelen van een nieuw druppelirrigatiesysteem (~T-tape) met anti-alg en antiworteleigenschappen. Dit zou de levensduur sterk moeten verhogen t.o.v. de bestaande druppelirrigatiesystemen. Het innovatieve systeem zal tevens zorgen voor een reductie in waterverbruik, maar ook in een dalend verbruik van ontsmettings- of reinigingsmiddelen. Er wordt gestreefd naar een duurzaam concept dat prijscompetitief zal zijn met bestaande systemen.

Het gebruik van micro-irrigatiesystemen is zeer voordelig omdat op deze manier het waterverbruik geoptimaliseerd wordt in vergelijking met de traditionele irrigatiesystemen. Een algemeen principe binnen irrigatie is dat er vaak niet ontsmet water wordt gebruikt. Dit leidt vaak tot de ontwikkeling van diverse soorten algen, schimmels en bacteriën, die een biofilm kunnen vormen aan de binnenzijde van de leiding, met een ongelijke watergift tot gevolg.

Om deze biofilm te verwijderen worden diverse chemische producten en peroxiden gebruikt. Daarenboven groeien wortels van planten vaak in de druppelaars, wanneer ze op zoek gaan naar water, wat leidt tot verstopping.

Deze beperkingen kunnen vermeden worden door de implementatie van nieuwe functionaliteiten in de micro-irrigatieleiding, gebaseerd op het gebruik van antimicrobiële en antiwortel additieven, zonder de teeltkwaliteit noch productie (negatief) te beïnvloeden.

Dankzij het Riga-project werd een verbeterd micro-irrigatiesysteem ontwikkeld. Klik op de onderstaande afbeelding voor meer informatie.

RIGA: micro-irrigatieleidingen en druppelaars met antimicrobiële en antiworteleigenschappen
Kort introductiefilmpje RIGA-project

RIGA is een Europees project met partners uit België, Spanje en Italië. Samen hebben zij de kennis en expertise om irrigatiesystemen te ontwikkelen en klaar te maken voor de praktijk. De Belgische partners PCG en PCS zullen de nieuwe irrigatiesystemen uittesten in belangrijke groenteteelten en sierteelt, zowel onder glas als in open lucht.

PCS, PCG en Ce.R.S.A.A. vormen de burg tussen wetenschappelijk onderzoek en praktijktoepassingen. Binnen het Riga-project is de validatie van de Riga darmen onder typische NW Europese en Mediterrane klimaatomstandigheden en teeltsystemen, zowel bij buitenteelt als beschermde teelt, van groenten, sierplanten en kruiden, de hoofdtaak. Dit om te garanderen dat de verwachtingen van de telers ingelost worden gedurende de ontwikkeling van de irrigatiedarmen.

Galloplast was binnen het Riga-project de expert in de productie van masterbatch (grondstof voor de plastiek). Hun belangrijkste taak was de ontwikkeling van een masterbatch met een hoge hoeveelheid antimicrobiële en antiwortel eigenschappen, die daarna door IRRITEC gebruikt kan worden voor de productie van irrigatieleidingen.

Galloplast ontwikkelde 2 masterbatches, één met antimicrobiële en één met antiwortel eigenschappen. De rol van IRRITEC bestond uit het op punt stellen van het productieproces van de darmen en druppelaars om te komen tot innovatieve micro irrigatiesystemen met nieuwe functionaliteiten zoals antimicrobiële en antiwortel eigenschappen. En dit op industriële schaal.

Het productieproces van de nieuwe platte druppelaars en darmen, antiwortel en antimicrobiële eigenschappen, werd geoptimaliseerd gedurende het injectie en extrusie proces. De hoeveelheid gebruikte additieven werd aangepast om een product te verkrijgen dat geschikt is voor uiteenlopende veldomstandigheden.

De hoofddoelen van de validatieproeven bestonden enerzijds uit het vertalen van onderzoeksresultaten naar de praktijk en anderzijds om de producenten van druppelaars en darmen te voorzien van de nodige informatie om het eindproduct te verbeteren.

Verschillende aspecten werden in acht genomen zoals waterafgifte, aanwezigheid van biofilm in de darm, debieten en teeltkwaliteit. De nieuw ontwikkelde darmen vertoonden veel belovende resultaten in vergelijking met de klassieke systemen. De nieuwe darmen garandeerden een constante waterafgifte gedurende de hele testperiode. De gemeten druk in de darmen bleef constant gedurende de hele proef. De aanwezigheid van de antimicrobiële additieven remde de schimmelgroei in de darmen, met een duidelijk correlatie met stijgende concentratie van het additief.

De afwezigheid van scheurtjes en afwijkingen ter hoogte van de druppelaars was verwaarloosbaar, rekening houdend met de omgevingsomstandigheden die kenmerkend zijn voor de proeven uitgevoerd in België en Italië. Uiteindelijk werd een vergelijkbare opbrengst en plantkwaliteit behaald ten opzichte van de klassieke irrigatiesystemen.

De levenscyclusanalyse werd uitgevoerd om de milieu-impact van de nieuwe darm te evalueren. Omdat deze darmen een langere levensduur hebben en er dus minder plastiekafval gegenereerd, is er ook een lagere milieubelasting.

Daarenboven werd een kosten uitgevoerd om te verzekeren dat de nieuwe producten kunnen concurreren met de huidige systemen (minder dan 10 % prijsverschil).

 

Meer info?

Projectbeschrijving
www.rigaproject.eu
Folder Riga-project

Elise Vandewoestijne

 

In samenwerking met

           

Print

Aantal keer bekeken (23494)/Commentaren (0)

Links

x
yesmovies