X
GO

Coördinatiecentrum praktijkgericht onderzoek en voorlichting biologische teelt (CCBT) vzw

Het CCBT vzw werd opgericht in het kader van het Strategisch Plan Biologische Landbouw van de Vlaamse Overheid. CCBT gaat voor innovatief, vraaggedreven en praktijkgericht onderzoek en voorlichting.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

CCBT

 

Lopende projecten

Groenbemesters in verwarmde serres: verkenning van de mogelijkheden (15/02/2022 – 31/12/2023)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Doelstelling:

In de nieuwe EU bio-verordening wordt de nadruk gelegd op het handhaven en vergroten van de biologische activiteit in de bodem. Specifiek voor serres wordt het gebruik van groenbemesters (voor een korte periode) en een hogere plantendiversiteit opgelegd. Momenteel is over het gebruik van groenbemesters in biologische verwarmde serres echter nog heel weinig geweten. Er zijn ook nog heel wat vragen over de praktische mogelijkheid van het opnemen van groenbemesters in een rotatie met vruchtgroenten. Verkenning van soorten die als groenbemester gebruikt kunnen worden, op welk moment ze best ingezaaid worden en welke impact op de hoofdteelt verwacht kan worden, is dus aan de orde. Het doel van dit project is om telers inzicht te geven in de mogelijkheden en knelpunten van groenbemesters in serres zodat ze voorbereid zijn om de maatregel binnen de nieuwe EU bio-verordening op hun bedrijf te kunnen implementeren.

 

Meer info?

Stefanie De Groote
Ellen Dendauw

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten 2022

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten 2022

Bezoek aan de teelten tomaat, kurkuma en gember

Op donderdag 30 juni 2022 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

maandag 8 augustus 2022/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (4292)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelt 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelt 2022

Bezoek aan de proeven: tomaat, gember en kurkuma

Op donderdag 30 juni 2022 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoeken van de diverse teelten: tomaat, gember en kurkuma). De rassen-, gewasbeschermings- en bemestingsproeven die aanliggen op PCG in zowel de verwarmde serres als de koepels worden toegelicht.

vrijdag 8 juli 2022/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (5862)/Commentaren (0)/
RSS

Optimalisatie aubergineteelt: rassenkeuze en belang van geënte planten (15/02/2021 - 31/12/2022)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

Doelstelling:

Er heersen een aantal vragen rond de teelt van aubergines. Recent zijn er ontwikkelingen in de beschikbaarheid van zowel zaadvaste als hybride rassen aubergine, wat het voor telers niet altijd evident maakt om de juiste keuze te maken. Ook (bodemgebonden) ziekten en plagen hebben een cruciale invloed op het welslagen van de teelt. Op heden is echter niet geweten hoe deze verschillende rassen op de markt van elkaar verschillen in gevoeligheid voor ziekten en plagen. Enten is een belangrijke teelttechnische maatregel die zeker in de verwarmde serreteelt zijn nut al bewezen heeft. Of de meerwaarde van enten in een tunnelteelt voldoende groot is om de meerprijs van geënte planten te compenseren is echter niet duidelijk. Het doel van dit project is om telers een antwoord te bieden op bovenstaande vragen zodat ze weloverwogen keuzes kunnen maken die bijdragen tot een succesvolle aubergineteelt.

 

Doelgroep:

Biolandbouwers, potentiële omschakelaars en andere geïnteresseerde landbouwers

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Aubergine rassen en onderstammen bio tunnel 2021

Aubergine rassen en onderstammen bio tunnel 2021

Rassen- en onderstammenproef aubergine biologische teelt in tunnel 2021

 Recent zijn er ontwikkelingen in de beschikbaarheid van zowel zaadvaste als hybride rassen aubergine, wat het voor telers niet altijd evident maakt om de juiste keuze te maken. Ook (bodemgebonden) ziekten en plagen hebben een cruciale invloed op het welslagen van de teelt. Op heden is echter niet geweten hoe deze verschillende rassen op de markt van elkaar verschillen in gevoeligheid voor ziekten en plagen. Enten is een belangrijke teelttechnische maatregel die zeker in de verwarmde serreteelt zijn nut al bewezen heeft.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (3038)/Commentaren (0)/
Enten van aubergines zorgt voor een meeropbrengst in biologische tunnelteelt 2021

Enten van aubergines zorgt voor een meeropbrengst in biologische tunnelteelt 2021

In het kader van het CCBT-project 'Optimalisatie aubergineteelt: rassenkeuze en belang van geënte planten'

Er zijn heel wat rassen paarse aubergine op de markt, wat het niet eenvoudig maakt om een goede keuze te maken. Om te achterhalen hoe verschillende rassen paarse aubergine presteren in een tunnelteelt op vlak van opbrengst en ziektegevoeligheid voor Verticillium, werd een rassenproef met 8 verschillende rassen aangelegd. Bijkomend werd nagegaan of enten van aubergine een meerwaarde is voor een tunnelteelt.

maandag 21 februari 2022/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (1470)/Commentaren (0)/
Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Actueel proeven bio beschutte teelten augustus 2021

Op dinsdag 6 juli 2021 vond naar goede jaarlijkse gewoonte het proefveldbezoek bio beschutte teelten plaats op PCG. De lopende proeven in zowel de verwarmde serres als de koepels werden toegelicht.

dinsdag 31 augustus 2021/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (11596)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2021

Bezoek aan de proeven: komkommer, paprika, aubergine en kurkuma

Op dinsdag 6 juli 2021 organiseerden we een proefveldbezoek in de bio beschutte teelt. Het programma omvatte het bezoek van de diverse komkommer-, paprika-, aubergine- en kurkumaproeven die aanliggen op PCG.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (14698)/Commentaren (0)/
Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Actualiteiten onderzoek in serres en tunnels juni 2021

Proeven lopende in de serres en tunnels in juni 2021

Zo hebben we op het proefcentrum een eigen primeur te pakken met de hydroteelt van aubergine, waarbij we de combineerbaarheid van deze teelt nagaan met deze van omegabaars. We testen hierbij verschillende auberginerassen en ook natriumgehaltes in de voedingsoplossing.

dinsdag 6 juli 2021/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (16402)/Commentaren (0)/
RSS

 

Afgelopen projecten

Irrigatie in bio (15/02/2020 - 31/12/2021)

Coördinator:

 • Inagro  (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 • PSKW  (Proefstation voor de groenteteelt)

 

 

Doelstelling

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologisch teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om deze droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord te kunnen bieden op de vele vragen die telers bij de verscheidene irrigatietechnieken hebben, werken drie CCBT partners Inagro, PCG en PSKW samen in een nieuw tweejarig project.

Teelten irrigeren kan met behulp van uiteenlopende irrigatietechnieken. De vragen die zich specifiek voor bio bij deze technieken aandienen, zijn vaak gelijklopend met de gangbare teelt. Toch zijn er ook belangrijke verschillen, onder meer door de typische diversificatie van biologische bedrijven, verschillen in saldi en de impact van de droogte op het functioneren van het bodem-ecosysteem, dat in biologische teeltsystemen van groter belang is dan bij gangbare.

Veel vragen zijn van praktische aard (welk water, welk systeem, welke dimensionering,…). Daarnaast is de kostprijs (investering, terugverdientijd,…) natuurlijk ook een belangrijk item. Omdat water schaars wordt, zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden. Daarbij wordt gekeken in de richting van druppelirrigatie met behulp van druppelirrigatieslangen. Om deze techniek vlot toepasbaar te maken in biologische teeltsystemen, ontbreekt nog veel kennis.

Verder zullen de drie partners in het project praktijkproeven uitvoeren met verschillende irrigatietechnieken. Zo worden er proeven aangelegd met verschillende irrigatietrappen om te zien of er met minder waterverbruik toch aanvaardbare opbrengsten en kwaliteit gehaald kan worden. Ook worden er proeven aangelegd met verschillende types druppelslangen, al dan niet ondergronds aangebracht om bijvoorbeeld de mogelijkheden en beperkingen van het meervoudig gebruik van druppelslangen te bepalen. In beschutte teelten worden verschillende irrigatietechnieken met elkaar vergeleken. Voorts testen we ook het gebruik van een aantal mulchmaterialen uit om enerzijds verdamping tegen te gaan en anderzijds ook onkruid te onderdrukken.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Irrigatietechnieken in cherrytomaat onder de loep

Irrigatietechnieken in cherrytomaat onder de loep

In het kader van het CCBT project ‘Irrigatie in bio’. 

Verschillende technieken van watergift werden met elkaar vergeleken in een teelt cherrytomaat. Irrigatie via druppeltape, druppeldarmen en strookberegening werd  met elkaar vergeleken.

woensdag 27 april 2022/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (2676)/Commentaren (0)/
Tags: irrigatie
Cherrytomaat bio irrigatie koepel 2020

Cherrytomaat bio irrigatie koepel 2020

Irrigatie in cherrytomaat in koepels 2020

Naast algemene vragen over irrigatieschema, starttijdstip per teelt, …, zijn telers ook op zoek naar zuinigere irrigatiemethoden. Daarbij wordt gekeken in de richting van druppelirrigatie met behulp van druppelirrigatieslang.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (11182)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2020

Bio beschutte teelten in tomaat, paprika en GreenResilient/Irrigatie in bio - Dinsdag 18 augustus 2020

Op 18 augustus 2020 ging het proefveldbezoek rond de bio beschutte teelten in tomaatpaprika en GreenResilient/Irrigatie in bio door op het PCG.

woensdag 2 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (22124)/Commentaren (0)/
Nieuw CCBT project over Irrigatie in Bio

Nieuw CCBT project over Irrigatie in Bio

Telersvragen over technieken, kostprijs en zuinige methodes

De droge periodes van de afgelopen jaren hebben kwetsbaarheden blootgelegd in het biologisch teeltsysteem van groenten in zowel de korte als de lange keten. Om deze droge periodes op te vangen, maken veel telers gebruik van verschillende irrigatiesystemen. Om een passend antwoord te kunnen bieden op de vele vragen die telers bij de verscheidene irrigatietechnieken hebben, werken drie CCBT partners Inagro, PCG en PSKW samen in een nieuw tweejarig project.

dinsdag 12 mei 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (16835)/Commentaren (0)/
RSS

Zorgen minitunnels voor maxi rendement? (15/02/2019 - 31/12/2020)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

PCG

 

Dankzij dit project willen we nagaan of kleine koepeltjes potentieel bieden voor biologische tuinbouwers om hun seizoen te verlengen. Aan de hand van een profopzet in het voorjaar én in het najaar zal na het project blijken welk type minitunnels het meest geschikt is en voor welk type bedrijf. Uit de resultaten van het onderzoek zal tevens blijken voor welke teelten dergelijke infrastructuur kan ingezet worden. Bijkomend zullen we een zicht krijgen op de grootte van investering en de totale extra arbeid bij het gebruiken van minikoepels.

 

Doelroep:

Biologische tuinders die nog niet beschikken over beschutte oppervlakte of die slechts een beperkte oppervlakte beschut hebben en toch hun seizoen willen verlengen met meerdere teelten.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

Courgette teelttechniek vervroeging voorjaar minitunnels bio 2020

Courgette teelttechniek vervroeging voorjaar minitunnels bio 2020

Minitunnels voor vervroeging teeltseizoen bio courgette voorjaar 2020

In een proef met minitunnels courgette werd nagegaan welk type minitunnel het meest geschikt is om een courgetteteelt te vervroegen in het voorjaar. Bijkomend werd nagegaan of de extra materiaal- en arbeidskost van dergelijke minitunnels opweegt tegen de gerealiseerde meeropbrengst.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (6726)/Commentaren (0)/
Sla teelttechniek minitunnels verlenging teeltseizoen najaar 2019

Sla teelttechniek minitunnels verlenging teeltseizoen najaar 2019

Minitunnels voor verlenging teeltseizoen van sla najaarsteelt 2019

Deze proef heeft als doel om verschillende materialen uit te testen waarmee minitunnels gemaakt kunnen worden. Verschillende boog- en afdekmaterialen worden naast elkaar uitgetest in een najaarsteelt van fijne bladgewassen met sla (Tombelo), veldsla (Calarassi), rucola (Selvatica). Zowel kant en klare constructies als zelf gemaakte constructies worden meegenomen in de proef. De arbeid, opbrengst en ziektedruk wordt geëvalueerd in de verschillende types tunnel.

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (7435)/Commentaren (0)/
Voorlopige resultaten vervroeging in courgette door het plaatsen van minitunnels

Voorlopige resultaten vervroeging in courgette door het plaatsen van minitunnels

In het kader van het CCBT-project 'Zorgen minitunnels voor maxi rendement?'

In een proef met minitunnels courgette werd nagegaan welk type minitunnel het meest geschikt is om een courgetteteelt te vervroegen in het voorjaar. Courgettes van het ras Tosca werden op 3 april 2020 geplant op zwarte plastiek ruggen met een plantafstand van 75 cm in de rij. De tussenafstand tussen de rijen was 3 meter, dit om invloeden van de verschillende minitunnels op elkaar zoveel mogelijk te beperken. De verschillende types minitunnels (zie tabel 1) werden geplaatst op 3 april, vlak na plant. Op 15 mei 2020 werden alle minitunnels weggenomen.

vrijdag 19 juni 2020/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (11837)/Commentaren (0)/
Zorgen minitunnels voor een maxi rendement?

Zorgen minitunnels voor een maxi rendement?

Het project ging van start op PCG

Binnen dit project willen we nagaan of kleine koepeltjes potentieel bieden voor biologische tuinbouwers om hun seizoen te verlengen. Een overkapping zorgt voor een verlenging van het seizoen wat maakt dat telers op jaarbasis een grotere omzet kunnen halen. Sommige telers krijgen echter geen bouwvergunning om een permanente overkapping te plaatsen, andere zijn pas gestart en kunnen de investering van grotere koepels niet van bij het begin dragen. Kleine tunnels zijn een optie, maar of dergelijke kleine tunnelconstructies daadwerkelijk interessant zijn, zal afhangen van de grootte van de investering en van de arbeid nodig om deze te plaatsen en af te breken. Een correct gebruik van minitunnels om schimmelziekten zoveel mogelijk te beperken, is ook een uitdaging.

maandag 21 oktober 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (20004)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Bezoekersgids proefveldbezoek bio beschutte teelten 2019

Komkommer - paprika - GreenResilient - minitunnels - 28 juni 2019

Op 28 juni 2019 kwamen de biotelers met beschutte teelten samen om de biologische paprika en komkommerteelt te bekijken. Tevens werd een korte bespreking gegeven over het GreenResilient project en het gebruik van minitunnels. Een overzicht van deze bioproeven zijn terug te vinden in de bezoekersgids.

vrijdag 5 juli 2019/Auteur: Stefanie De Groote/Aantal keer bekeken (20837)/Commentaren (0)/
RSS

Bio Blad Bemesting: Redder in nood of veel geld voor weinig effect? (15/02/2018 - 31/12/2019)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

PCG

 

Doelstelling:

Net omgeschakelde glastelers, bij wie de bodemkwaliteit nog niet optimaal is, of glastelers die werken met antiworteldoek, waardoor een bijbemesting minder evident wordt, zijn nieuwsgierig naar de meerwaarde van bladbemesting. Aan de hand van dit project wil PCG nagaan of in bepaalde situaties het effect van een bladbemesting opweegt tegen de kostprijs.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

 

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Terugblik proefveldbezoek bio beschutte teelten

Serres bio beschutte teelten PCG - 21.06.2018

Op donderdag 21 juni 2018 organiseerde het PCG een proefveldbezoek voor de bio beschutte teelten. Hierbij een korte terugblik over de bladluisproef in paprika en de bladbemestingsproef in komkommer.

zondag 16 september 2018/Auteur: Louis Lippens/Aantal keer bekeken (15963)/Commentaren (0)/
RSS

Coördinator: Carmen Landuyt

Ontstaan

 • Coördinatie van praktijkonderzoek en voorlichting voor biologische landbouw
 • Vroeger PCBT: Lieven Delanote
 • Vanaf 2010: CCBTvzw
 • Jaarlijks €160.000 van Vlaamse Overheid: werking + projecten
 • Andere praktijkcentra met werking rond bio:
  • Proefbedrijf voor Pluimveehouderij (Geel)
  • Pcfruit (Sint-Truiden)
  • PPK (Roosdaal, kleinfruit)
  • PCG (beschutte teelten)
  • Inagro, Beitem (PCBT: groenten en akkerbouw)

Partners ontstaan CCBT

Wie?

 • Raad van Bestuur
 • 5 praktijkcentra
 • PIBO campus vzw
 • Brava
 • BioForum
 • Boerenbond
 • ABS
 • 5 biologische telers
 • 2 gangbare telers
 • Voorzitter: Bart Naeyaert, gedeputeerde voor landbouw West-Vlaanderen (VVP)

Wat doen wij?

 • Coördinatie onderzoek biolandbouw
  • Inventariseren noden inzake praktijkonderzoek
  • Coördineren en stimuleren van de voorlichting
  • Afstemming met NOBL, Biobedrijfsnetwerken en sector
  • Afspraken maken en advisering over de verdeling van budgetten van de Vlaamse Overheid
  • Uitbreiden kennisnetwerk biologische landbouw
 • Communicatie onderzoeksresultaten naar de sector
CCBT ontstaan projecten schema

CCBT projecten 2017-2018

 • BBB 'Bio Beter Beweiden': breng je beweiding in topvorm (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Teeltkalender 2.0 (Inagro en PCG)
 • OS - Omschakelen op slimme wijze (PCG)
 • Beheersing van schurft bij Conference met een minimale input aan koper (pcfruit)
 • Biologische frambozenteelt: geschikte rassen en biologisch plantgoed (Proefcentrum Pamel)
 • Pluimvee rendabel inzetten in korte keten initiatieven (Proefbedrijf Pluimveehouderij in samenwerking met Steunpunt Levend Erfgoed)

CCBT projecten 2016-2017

 • Onkruidbeheersing in de biologische kleinfruitsector (Proefcentrum Pamel)
 • Praktijkgericht onderzoek en inzet van alternatieve bestrijdingsmiddelen voor controle van probleemplagen in de biologische pitfruitteelt (pcfruit)
 •  R² - Robuuste rassen (Inagro en PCG)
 •  GPS van mengteelten & fosfor in stalmest (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Netwerkdag biologische tuinbouw (CCBT, Inagro, PCG en Proefcentrum Pamel)
 • ‘Graasgraan’ in de teeltrotatie op de huiskavel van biologische (melk)veebedrijven (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Vergelijking van verschillende types  bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference (Pcfruit Proeftuin pit- en steenfruit)

CCBT projecten 2015-2016

 • Meer DVE voor biologische vee (Inagro)
 • Optimalisatie van de N-bemesting in biologische fruitaanplanting van Conference (pcfruit)
 • BBB: Bodemgebonden plagen Beheersen en Bestrijden (PCG)
 • Groenten telen op bodembedekking (Inagro)
 • Zachtfruit telen in de aanwezigheid van Drosophila suzukii (pcfruit)

CCBT projecten 2014-2015

 • Vergelijking van verschillende types van bemesting in een biologische fruitaanplanting van Conference (Pcfruit)
 • Optimalisatie bemesting in de biologische kleinfruitteelt (PPK)
 • Biologische groenteteelt: klein maar professioneel (Inagro en PCG)
 • Klaver troef! Over klavermoeheid en goed (gras)klaverbeheer (Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Kansen voor het sluiten van kringlopen op bedrijfs- en regionaal niveau in de biologische leghennenhouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij in samenwerking met Inagro)
 • Effecten van bodembeheer en bemesting op de bodemmicrobiologie - Zoektocht naar een eenvoudige indicator voor bodemkwaliteit (Inagro, PCG, PPK en Pcfruit, in samenwerking met ILVO)

CCBT projecten 2013-2014

 • Naar een betere eiwitvoorziening bij biologisch vee(Inagro in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
 • Ritnaalden en emelten op biologische akkers: inzicht in de problematiek en biologische beheersstrategieën (Inagro)
 • Participatief onderzoek rond ziekten en plagen in houtig kleinfruit (Pcfruit)
 • Boswantsenproblematiek in de biologische perenteelt, analyse van beheersacties over meerdere jaren: bestijdingsopportuniteiten in voor- en najaar (Pcfruit)
 • Kwalitatieve vruchtgroenten van biotuinder tot bord (PCG)
 • Literatuuronderzoek en on farm evaluatie van het nestgedrag en het gebruik van een uitloop in de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij)

  CCBT projecten 2012-2013

  • Aanpak van herinplantproblemen bij een nieuwe aanplant binnen de biologische fruitteelt (PCfruit)
  • Opvolging N-min in biologische fruitaanplantingen (PCfruit)
   • Proef met verschillende N-trappen
   • Opvolging N-min op verschillende percelen bij telers
  • Leguminoos-grandioos! (Inagro)
  • Zwavelvoorziening voor dier, plant en bodem in biologische landbouw (Inagro)
  • Optimalisering van het gebruik van koepel tijdens de zomer (PCG)
  • Opvolging coccidioseproject: impact van de groeivoorsprong van geitenlammeren op de latere productie (CCBT, in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)
  • Verkennend literatuuronderzoek naar criteria voor een verantwoord gebruik van een uitloop in de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij)
  • Biologisch plantgoed aardbeien (PPK)

   CCBT projecten 2011-2012

   • Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (Pcfruit)
   • Literatuuronderzoek: Versterken van de meerwaarde van een vrije uitloop binnen de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf Pluimveehouderij)
   • Verlagen pH - uitvoering on farm (PPK)
   • Boswantsproblematiek in de biologische perenteelt: analyse van beheersacties over meerdere jaren (Pcfruit)
   • Teelttechniek kruiden voor gezond vee (Inagro)
   • Niet-kerende grondbewerking in Vlaamse biologische landbouw (Inagro)
   • Onkruidbeheersing in koepel (najaar) (PCG)
   • Inventarisatie van kengetallen biologisch melkvee en vleesvee (CCBT in samenwerking met Wim Govaerts & co cvba)

    CCBT projecten 2011

    • Bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (PCFruit)
    • Literatuurstudie: mogelijkheden tot alternatieve bestrijding van infecties door E. coli en E. rhusiopathiae (vlekziekte) binnen de biologische pluimveehouderij (Proefbedrijf voor veehouderij)
    • Hoe kan de pH van de bodem verlaagd worden in een biologische teelt van kleinfruit? (PPK)
    • Inzicht in en beheersing van boswantsproblematiek in de biologische perenteelt (PCFruit)
    • Bemesting biologisch grasland in perspectief van regionaal gemengd bedrijf (PCBT)
    • Beheersing van probleemplagen in de biologische groententeelt in openlucht (PCBT)
    • Demo: aard en niveau bemesting in biologische teelt trostomaat (PCG)
    • Aanpak van coccidiose, bij geitenlammeren (en kalveren)

    CCBT projecten 2010

    • Inzicht in en beheersing van probleemplagen in biologische tuinbouw (PCBT, PCG, PPK, Pcfruit)
    • Proef bodemmoeheid bij appel in de bio-teelt (Pcfruit)
    • Gewasbescherming in kleinfruit (PPK)
    • Beheersing van valse meeldauw in bramen (PPK)
    • Wegwijzer organische handelsmeststoffen (PCBT)
    • Knopkruid: aanzet tot systeemgerichte aanpak (PCBT)
    • Gebruik van biologische stalmest op grasland (PCBT)
    • Mineralen- en spoorelementenvoorziening voor biologisch rundvee via kruiden in weiland (PCBT)
    • Alternatieve bestrijding van wormbesmettingen binnen de biologische veehouderij (Proefbedrijf veehouderij)
    • Kwaliteit doorheen het biologisch productieproces van vruchtgroenten in kas (PCG)
    CCBT-projecten
    • Jaarlijks €160.000 van Vlaamse Overheid: voor werking CCBT én onderzoeksprojecten
    • Uitgevoerd door proefcentra
    • Korte termijn projecten
    • Vraaggestuurd vanuit de sector

    Communicatie

    • Project bio bedrijfsvoorlichting 2011: voorlichtingsprojecten door proefcentra:
     • kennisopbouw en kennisdeling centraal
    • CCBT Nieuwsbrief
     • Maandelijkse info over praktijkonderzoek bio
     • Bijdrages vanuit de verschillende praktijkcentra
     • Voor alle bioboeren en geïnteresseerden
     • Digitaal en gratis
    • Uniforme verspreiding onderzoeksresultaten
    • Website: http://www.ccbt.be
     • Onderzoeksdatabank
     • Nieuwe artikels
     • Informatie over praktijkonderzoek voor bio in Vlaanderen
    • Internationale verspreiding onderzoeksresultaten
     • BioKennis: samenwerking rond nieuwsberichten en Biokennisberichten
     • www.biokennis.nl

    Meer info?
    CCBT vzw, Karreweg 6, 9770 Kruishoutem
    carmen.landuyt@ccbt.be
    T 0032 (0)9 381 86 86

    Abonneren op nieuwsbrief?
    carmen.landuyt@ccbt.be

    soap2day