GO

Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - PRONC-BE (01/07/2019 - 31/03/2022)

Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen

Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen

Raadpleeg de fiches rond fytosanitaire risico’s in bataat, yacon en ulluco

Auteur: Tack Annelien/zaterdag 19 november 2022/Categorieën: Openluchtteelt, Andere_gewassen_OL, bataat_OL, yacon_OL, Innovaties, bataat_INNO, yacon_INNO, andere_INNO, Projecten, Andere, PRONC, Actueel, Brochure, Niet-leden

De toenemende introductie van nieuwe gewassen in Europa is een kans voor telers om te produceren voor nichemarkten maar kan ook een bedreiging vormen. De fytosanitaire status van het plantmateriaal dat ons land binnenkomt wordt zelden gecontroleerd en dat brengt risico’s met zich mee. Dit zagen we in het project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (‘PRONC-BE’) dat uitgevoerd werd met steun van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Het onderzoek focuste op yacon, ulluco, bataat, crosne, mashua en oca als nieuwe gewassen, en aardpeer als ‘vergeten groente’ in België. Via een desktopstudie werden de verschillende mogelijkheden van insleep van virussen en/of nematoden geïdentificeerd en werd de verspreiding van deze nichegewassen in België nagegaan. Telers werden bevraagd over hun ervaringen met de kwaliteit en gezondheid van hun teelt.

Gedurende het project werden ook talrijke stalen van deze knollen geanalyseerd. Zowel ingevoerd plantmateriaal, stalen van telers, als aankopen via webshops werden gescreend. Zo werd een brede waaier aan virussen blootgelegd. Vooral in het uitgangsmateriaal van bataat, yacon en ulluco werden op die manier toch enkele belangrijke risico’s voor de teelt zelf, en mogelijk ook voor verwante teelten, vastgesteld.

Op basis van de bevindingen stelden ILVO en PCG informatiefiches op voor bataat, yacon en ulluco die volgens de resultaten het grootste fytosanitair risico vormen en vragen om sensibilisatie. De fiches geven informatie over de virussen en nematoden die aangetroffen werden in deze teelten:

  • hoe worden deze pathogenen verspreid
  • welke schade kunnen ze berokkenen
  • hoe kan je de aanwezigheid en/of verdere verspreiding van deze pathogenen vermijden?

Voor het antwoord op al deze vragen: lees de fiches aandachtig na!

 

Fytosanitaire risico's in bataat

Fytosanitaire risico's in yacon

Fytosanitaire risico's in ulluco

 

Meer info?

Annelien Tack

 

In samenwerking met

Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het EUPHRESCO-project ‘Phytosanitary risks of newly introduced crops’, afgekort PRONC, met steun van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het nationale project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (RI 18/A-293 PRONC-BE).

     

Print

Aantal keer bekeken (6332)/Commentaren (0)

Documenten