X
GO

Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - PRONC-BE (01/07/2019-31/12/2021)

Fytosanitaire risico’s van nieuwe gewassen

Fytosanitaire risico’s van nieuwe gewassen

In het kader van het FOD-project 'Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - RI 18/A-293 PRONC-BE'

Auteur: Tack Annelien/dinsdag 20 augustus 2019/Categorieën: Projecten, Andere, PRONC, Thema, gewasbescherming, plagen, ziekten, Voorlichting, projectinfo, Actueel, Niet-leden

Plantmateriaal van nieuwe gewassen komt ons land binnen via verschillende kanalen. De fytosanitaire status van dit materiaal wordt echter zelden gecontroleerd. Vooral virussen en nematoden hebben een groot potentieel om zo ongemerkt ingesleept te worden in België. ILVO en PCG slaan daarom de handen in elkaar om het fytosanitair risico van verschillende knolgewassen in kaart te brengen.

De laatste jaren gaat veel aandacht naar de introductie van nieuwe groenten, zowel in het veld als op ons bord. De consument verlangt immers meer dan ooit een erg divers aanbod aan voedingsproducten. De toenemende introductie van nieuwe gewassen in Europa is een kans voor telers om te produceren voor nichemarkten maar kan mogelijk ook een bedreiging vormen.


Fytosanitaire status niet gekend
Deze nieuwe gewassen, maar ook "vergeten" gewassen, worden voornamelijk buiten de grootschalige commerciële landbouw verbouwd en verhandeld. De lokale producenten, en de daarmee samenhangende korte voedselvoorzieningsketen, verkrijgen plantmateriaal en producten uit verschillende bronnen. De fytosanitaire status van dit materiaal wordt zeer zelden gecontroleerd. Het binnendringen en verspreiden van mogelijke plantenpathogenen en plagen kan een bedreiging vormen voor de traditionele gewassen en kan bovendien de teelt van de nieuwe gewassen belemmeren. Vooral wanneer plantmateriaal uit niet-Europese landen wordt verkregen, kunnen de fytosanitaire risico's groot zijn.


Quarantaine virus op ulluco in Verenigd Koninkrijk
Het fytosanitaire risico dat deze gewassen met zich meebrengt wordt geïllustreerd door een recente vondst van meerdere virussen op Ullucus tuberosus (ulluco) die voor de niet-commerciële markt in het Verenigd Koninkrijk werd geteeld. Een aantal van de "nieuwe" knolgewassen is afkomstig uit het Andesgebied, maar andere regio’s zijn zeker niet te verwaarlozen.


Fytosanitair risico voor België
Met steun van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gingen ILVO en PCG op 1 juli 2019 van start met een nationaal project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (RI 18/A-293 PRONC-BE) om het risico van nieuwe gewassen in België in kaart te brengen. Het project zal zich richten op een selectie van vegetatief vermeerderde knolgewassen die veel belangstelling krijgen, maar waarvoor slechts beperkte informatie over de fytosanitaire status beschikbaar is. Zo zal het onderzoek focussen op yacon (Smallanthus sonchifolius), ulluco (Ullucus tuberosus), bataat (Ipomoea batatas), crosne (Stachys affinis), mashua (Tropaeolum tuberosum) en oca (Oxalis tuberosa) als nieuwe gewassen, en aardpeer (Helianthus tuberosus) als ‘vergeten groente’ in België.


Insleep en verspreiding in kaart brengen
Het lokale aanbod aan plantmateriaal van deze nieuwe gewassen is tot op heden erg beperkt. Vaak gaan telers online op zoek naar plantmateriaal in buurlanden of zelfs in de oorsprongsgebieden van deze soorten. In het project zullen we via een desktopstudie de verschillende paden van insleep identificeren en de verspreiding van deze nichegewassen in België nagaan.


Focus op virussen en nematoden
De focus zal in dit project worden gelegd op virussen en nematoden vanwege hun hoog potentieel voor introductie via knolgewassen. De meeste van deze schadelijke organismen  veroorzaken nl. geen typische symptomen op knollen of deze zijn moeilijk te herkennen. Specifiek voor virussen is de technologie van ongerichte screening via HTS (high-throughput sequencing) de laatste jaren goed ontwikkeld. Deze technologie zal volledig worden geïmplementeerd in dit project. De diagnose zal gebeuren op een breed scala aan monsters die alle stappen in de keten vertegenwoordigen.


Internationale samenwerking via EUPHRESCO
Niet alleen in België wordt aandacht besteed aan het fytosanitair risico van nieuwe gewassen. Verschillende Europese landen werken analoog en/of complementair aan het Belgische onderzoek. Als coördinator van het project zorgt ILVO voor uitwisseling met de betrokken Europese landen zodat dat we kunnen verder bouwen op elkaars resultaten.


Factsheets met nuttige info voor de sector.
Op basis van onze bevindingen en die van internationale partners zullen we een risicoanalyse uitvoeren voor de voornaamste pathogenen. Daarnaast onderzoeken we bestrijdingsmogelijkheden door middel van literatuur en experimenten. De informatie verkregen uit het Belgische onderzoek zal het mogelijk maken om artikels en informatiefiches op te stellen die de fytosanitaire risico's van de teelt van elk gewas beschrijven. Deze informatie zal worden gedeeld met alle belanghebbenden zoals telers, toelevering, handel, alsook de beleidsmakers.


 
Breng je plantenstalen binnen!

Ben je zelf teler van één van de bovengenoemde nieuwe gewassen en wil je ons helpen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de aanwezige virussen en nematoden, neem dan contact op met PCG via annelien[at]pcgroenteteelt.be
 voor het aanleveren van een plantenstaal.

 

 

Meer info?
A. Tack & S. Buysens
PCG, Kruishoutem

K. De Jonghe, N. Viaene & Y. Foucart
ILVO, Merelbeke

EUPHRESCO


In samenwerking met
Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het EUPHRESCO-project ‘Phytosanitary risks of newly introduced crops’, afgekort PRONC, met steun van FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor het nationale project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (RI 18/A-293 PRONC-BE).

      

Print

Aantal keer bekeken (2364)/Commentaren (0)

Tags: ziekten

Links

x