X
GO

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD Volksgezondheid) kent toelagen toe voor wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van het beleid inzake voedselveiligheid en dieren- en plantengezondheid.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Lopende projecten

Beoordeling van het risiRisico op wittevlieg overgedragen virussen in Belgische gewassen - VIRTAB (01/06/2022 → 31/05/2024)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

    

 

Doel:

Wittevliegen zoals Trialeurodes vaporarorium en Bemisia tabaci zijn verwoestende plagen op gewassen in kasteelt zoals tomaat en komkommer. Ze veroorzaken wereldwijd opbrengstverliezen van meer dan 1 miljard euro per jaar. Ze voeden zich niet alleen met het floëem van plantenbladeren, maar brengen ook schadelijke plantenvirussen over, waarbij B. tabaci meer dan honderd verschillende plantenvirussen kan overdragen. Voor B. tabaci wordt een onderscheid gemaakt tussen Europese en niet-Europese populaties. Die laatste worden soms aangetroffen in ingevoerde producten en sierplanten uit niet-Europese landen, en zij worden volgens Uitvoeringsverordening (EU) 2019/2072, beschouwd als quarantaineplaag. De huidige status van de Belgische B. tabaci populaties is echter niet bekend, met volgens de EPPO slechts een beperkte verspreiding van B. tabaci in België, terwijl ze wijdverspreid zijn in Nederland. Ook te verhelderen in dit project is de vraag of de in België aanwezige B. tabaci populaties of de (niet-Europese) B. tabaci-specimens die bij de douane zijn onderschept, drager zijn van door wittevlieg overgedragen virussen die een risico zouden kunnen vormen voor kasteelten in België.

 

Onderzoeksaanpak

Voor de meer accurate identificatie van B. tabaci en de virussen die al dan niet op hen aanwezig zijn (in niet-Europese B. tabaci populaties) ontwikkelen en optimaliseren we zowel klassieke (specifieke en algemene) moleculaire technieken als high-throughput sequencing (Illumina). We gebruiken de technieken om de genoemde plaagorganismen aanwezig in Belgische (Europese) wittevliegpopulaties en hun gastheerplanten te identificeren en te karakteriseren.

 

Relevantie/Valorisatie

De resultaten van dit project kunnen gebruikt worden om het EU beleid omtrent niet-Europese populaties van B. tabaci te valideren. Daarnaast leveren ze ook kennis over het voorkomen van Belgische B. tabaci populaties zowel in kasteelten als in open teelten, over de virussen die ze mogelijks overdragen en eventuele maatregelen die genomen moeten worden tegen Belgisch B. tabaci populaties.

 

Meer info?

Lisa Heyman

Enquête over de verspreiding van tabakswittevlieg in België

Enquête over de verspreiding van tabakswittevlieg in België

In het kader van het VIRTAB-project: “Assessing the risk of whitefly transmitted viruses for Belgian crops”.

Met een korte enquête willen we meer te weten komen over het voorkomen en de verspreiding van tabakswittevlieg in België. Heeft u de tabakswittevlieg al eens aangetroffen? Of net niet? Alle informatie kan ons helpen! Verder zijn we ook in praktijk op zoek naar witte vlieg. We zouden ze willen afvangen en onderzoeken om welk type witte vlieg het gaat. Als u witte vlieg heeft gespot in uw teelt, mag u ons dus zeker iets laten weten!

maandag 10 oktober 2022/Auteur: Lisa Heyman/Aantal keer bekeken (2086)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
Wat is het virusrisico van wittevlieg voor Belgische glastuinbouw?

Wat is het virusrisico van wittevlieg voor Belgische glastuinbouw?

In het kader van het Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu project 'Beoordeling van het risiRisico op wittevlieg overgedragen virussen in Belgische gewassen - VIRTAB'

De kaswittevlieg, Trialeurodes vaporariorum, is wijdverspreid in België, maar de kennis over het voorkomen van de tabakswittevlieg, Bemisia tabaci, in België is beperkt. We willen met dit project vooral een beeld krijgen van de verspreiding van de tabakswittevlieg in België en het risico van deze wittevlieg voor onze glastuinbouw. Daarom zoeken we deze zomer naar vers op vangplaat gevangen tabakswittevlieg.

vrijdag 12 augustus 2022/Auteur: PCG glasteam/Aantal keer bekeken (4650)/Commentaren (0)/
Tags: plagen
RSS

 

Afgelopen projecten

Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - RI 18/A-293 PRONC-BE (01/07/2019 - 31/03/2022)

Coördinator:

 • ILVO (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)

 

  

 

Doel

Met steun van het FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, gingen ILVO en PCG op 1 juli 2019 van start met een nationaal project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ (RI 18/A-293 PRONC-BE) om het risico van nieuwe gewassen in België in kaart te brengen. Het project zal zich richten op een selectie van vegetatief vermeerderde knolgewassen die veel belangstelling krijgen, maar waarvoor slechts beperkte informatie over de fytosanitaire status beschikbaar is. Zo zal het onderzoek focussen op yacon (Smallanthus sonchifolius), ulluco (Ullucus tuberosus), bataat (Ipomoea batatas), crosne (Stachys affinis), mashua (Tropaeolum tuberosum) en oca (Oxalis tuberosa) als nieuwe gewassen, en aardpeer (Helianthus tuberosus) als ‘vergeten groente’ in België.

 

Voor het project ‘Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’ wordt samengewerkt met diverse internationale wetenschappelijke instellingen binnen een Euphresco transnationaal project ‘Phytosanitary risks of newly introduced crops’. Euphresco is een internationaal netwerk van organisaties actief in het domein van de plantengezondheid. Het netwerk bestaat vandaag uit ongeveer 70 organisaties afkomstig uit meer dan 50 landen. Het netwerksecretariaat is gehuisvest bij de Europese en Mediterrane Plantengezondheidsorganisatie (EPPO, Parijs). Het netwerk streeft ernaar de coördinatie en de samenwerking op het gebied van de financiering van fytosanitair onderzoek te bevorderen.

 

Meer info?

Annelien Tack
www.euphresco.net

Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen

Aandacht voor fytosanitair risico van nieuwe gewassen

Raadpleeg de fiches rond fytosanitaire risico’s in bataat, yacon en ulluco

Via een desktopstudie werden de verschillende mogelijkheden van insleep van virussen en/of nematoden geïdentificeerd en werd de verspreiding van deze nichegewassen in België nagegaan. Telers werden bevraagd over hun ervaringen met de kwaliteit en gezondheid van hun teelt. Op basis van de bevindingen stelden ILVO en PCG informatiefiches op voor bataat, yacon en ulluco die volgens de resultaten het grootste fytosanitair risico vormen en vragen om sensibilisatie. De fiches geven informatie over de virussen en nematoden die aangetroffen werden in deze teelten.

zaterdag 19 november 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (734)/Commentaren (0)/
Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022

Bezoekersgids proefveldbezoek bataat 2022

In het kader van het Dept. L & V project 'Slimme combinatie van teeltkeuze en technologie voor een rendabele klimaatrobuuste land- en tuinbouw' en de Operationele groep 'MEBAT: Mechanisatie voor opschaling van de teelt van bataat'.

Op dinsdag 6 september 2022 organiseerden we een proefveldbezoek en machinedemonstraties voor de teelt van bataat'. Het programma omvatte een rondgang waarin naast de tussentijdse proefresultaten van 2022, mechanische onkruidbestrijding en machinedemonstraties aan bod komen. Het nieuwe VLAIO LA-traject ‘Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat' werd voorgesteld.

donderdag 8 september 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (3384)/Commentaren (0)/
Yacon rassen 2021

Yacon rassen 2021

Demonstratieve rassenproef yacon 2021

Voor het 8ste jaar op rij werden dit jaar verschillende rassen yacon (Smallanthus sonchifolius) vergeleken in proef. De resultaten over de jaren heen maken het mogelijk rassen te selecteren die over het algemeen beter presteren dan andere.

donderdag 10 maart 2022/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (4172)/Commentaren (0)/
Yacon rassen 2020

Yacon rassen 2020

Demonstratieve rassenproef yacon 2020

Voor het zevende jaar op rij werden dit jaar verschillende rassen yacon (Smallanthus sonchifolius) vergeleken in proef. De resultaten over de jaren heen maken het mogelijk rassen te selecteren die over het algemeen beter presteren dan andere. Onderzoek met de rassen: "Blanco" / "Dimi" / Meest courante, gele soort / "Morado" / Peru I / "Rojo" / Uit Cajamarca Peru / Uit Nieuw-Zeeland / Uit Nieuw-Zeeland II "Richard" / Uit Rusland / Witte soort.

donderdag 18 maart 2021/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (8171)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Bezoekersgids proefveldbezoek en demonstratie bataat 2020

Bezoekersgids proefveldbezoek en demonstratie bataat 2020

In het kader van het VLAIO LA-traject 'Succesvolle uitbouw van de teelt van bataat in Vlaanderen' en 'Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture' - RI 18/A-293 PRONC-BE

Op 10 september 2020 ging het proefveldbezoek & demonstratie rond de teelt van bataat door op het PCG. Bezoekersgids: 1. Teelttechnische proef aanleg bataat / 2. Rassenproef bataat /3. Efficiëntie en selectiviteit van onkruidbestrijdingsmiddelen in bataat / 4. Bewaring bataat / 5. Demonstratie machines / 6. Rassenonderzoek yacon / 7. Innovatieve teelt oca / 8. PRONC: Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture’

dinsdag 15 september 2020/Auteur: PCG openluchtteam/Aantal keer bekeken (17156)/Commentaren (0)/
Innovatieve teelten oca, ulluco, mashua en crosne demo 2019

Innovatieve teelten oca, ulluco, mashua en crosne demo 2019

Demo innovatieve teelten oca of knolklaverzuring, ulluco, mashua of knolcapucien en crosne of Japanse andoorn 2019

In deze demotuin probeerden we voor het derde jaar op rij enkele minder gekende teelten uit. We richtten ons, in navolging van yacon en bataat, op enkele - weliswaar kleinere – knol- of wortelvormende gewassen, nl. oca of knolklaverzuring (oxalis tuberosa), ulluco (ullucus tuberosus), mashua of knolcapucien, (tropaeolum tuberosum) en crosne of Japanse andoorn (Stachys sieboldii syn. Affinis).

dinsdag 1 september 2020/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (9231)/Commentaren (0)/
Fytosanitaire risico’s van nieuwe gewassen

Fytosanitaire risico’s van nieuwe gewassen

In het kader van het FOD-project 'Phytosanitary risks of new crops in Belgian horticulture - RI 18/A-293 PRONC-BE'

Plantmateriaal van nieuwe gewassen komt ons land binnen via verschillende kanalen. De fytosanitaire status van dit materiaal wordt echter zelden gecontroleerd. Vooral virussen en nematoden hebben een groot potentieel om zo ongemerkt ingesleept te worden in België. ILVO en PCG slaan daarom de handen in elkaar om het fytosanitair risico van verschillende knolgewassen in kaart te brengen.

dinsdag 20 augustus 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (14993)/Commentaren (0)/
Tags: ziekten
Bataat nu ook als teelt in de verzamelaanvraag

Bataat nu ook als teelt in de verzamelaanvraag

Er werd om en bij de 80 hectare bataat geregistreerd in Vlaanderen

Om in kaart te brengen welke virussen aanwezig zijn in bataat in Vlaanderen en welk risico deze virussen inhouden, werd een project opgestart samen met ILVO. Bataat telers die vreemde symptomen aantreffen in het veld kunnen bijdragen aan het project door foto’s door te sturen van de symptomen naar annelien[at]pcgroenteteelt.be. Op basis van de foto’s wordt dan beslist om een eventuele virusanalyse uit te voeren.

vrijdag 9 augustus 2019/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (17122)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS

 

 

 

Scheldemondfonds

Het Scheldemondfonds stimuleert grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties (en eventueel private partijen) binnen Euregio Scheldemond. Voor die projecten die te kleinschalig zijn voor Europa, of niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kan het Scheldemondfonds wellicht wat betekenen.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Afgelopen projecten

Gewasbescherming op de grens (30/11/2020 - 30/11/2021)

Coördinator:

 • Inagro

 

Projectpartner:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)
 

 

Projectinhoud:

Gewasbescherming is voor grenslandbouwers niet altijd evident. De doelstelling van dit project is enkele knelpunten duidelijker in kaart brengen en een actieplan opmaken om de resterende knelpunten verder uit te diepen en de meest aangewezen strategie te bepalen om deze aan te pakken. Er worden in het project ook stappen gezet om een eerste knelpunt aan te pakken, namelijk we zullen overleggen met de bevoegde instanties in België en Nederland mbt een vereenvoudigde wederzijdse erkenning van de spuit-/fytolicentie. De verwachte resultaten zijn mogelijks een vereenvoudigde wederzijdse erkenning van de spuit-/fytolicentie en een actieplan met advies omtrent de resterende knelpunten en de meest aangewezen strategie om deze aan te pakken.

 

Meer info?

Anne Waverijn


Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje

Wetgeving driftreductie en bufferzones op een rijtje

In het kader van het Euregio-Scheldemond project ‘Gewasbescherming op de grens’.

Spuitdrift is de ongewenste verplaatsing van druppeltjes van gewasbeschermingsmiddelen onder invloed van de wind buiten het te behandelen perceel. Gewasbeschermingsmiddelen komen zo op naburige percelen of in waterlopen terecht en kunnen daar schade veroorzaken. Om drift te vermijden bestaat er een driftreductiewetgeving en bufferzone-reglementering, maar deze wetgeving is vrij complex. En als je grenslandbouwer met Nederland bent, wordt het helemaal moeilijk, want deze wetgeving verschilt van land tot land… We zetten alles nog even voor jouw op een rijtje.

maandag 29 november 2021/Auteur: Anne Waverijn/Aantal keer bekeken (7917)/Commentaren (0)/
De fyto- of spuitlicentie verlengen

De fyto- of spuitlicentie verlengen

In het kader van het Euregio-Scheldemond project ‘Gewasbescherming op de grens’.

Heel wat fytolicenties vervallen binnenkort. Wie nog niet voldoende navormingen heeft gevolgd om de fytolicentie te verlengen, is vast er vast naar op zoek. We zetten even op een rijtje waar je info vindt over fytolicentie-navormingen. Ben je grenslandbouwer met Nederland en heb je ook een spuitpas? Lees dan ook verder want in deze nieuwsbrief krijg je tips om je spuitpas te verlengen.

maandag 29 november 2021/Auteur: Anne Waverijn/Aantal keer bekeken (7369)/Commentaren (0)/
Blijf op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming

Blijf op de hoogte van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming

In het kader van het Euregio-Scheldemond project ‘Gewasbescherming op de grens’.

Er is heel wat wetgeving te volgen bij het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen. Deze wetgeving is niet altijd eenvoudig en verandert regelmatig. Wil jij ook snel op de hoogte zijn van wijzigingen in de wetgeving met betrekking tot gewasbescherming? Lees dan volgende blog.

maandag 29 november 2021/Auteur: Anne Waverijn/Aantal keer bekeken (6558)/Commentaren (0)/
RSS

RAS en Regels (01/10/2010 - 01/10/2011)

Coördinator:

 • Provincie West-Vlaanderen

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • IMARES (Wageningen IMARES, Dept. Aquacultuur), Yrseke
 • PIVAL (Proefcentrum voor Innovatie, Verbreding en Advies voor Landbouw en Veehouderij)
 • Provincie Oost-Vlaanderen
 • Provincie Zeeland, directie Ruimte, Milieu en Water, Zeeland

 

   

 

Projectinhoud:

Binnen het Scheldemondgebied beginnen meer en meer bedrijven geïnteresseerd te raken in aquacultuur, met name intensieve aquacultuur in gesloten recirculatie aquacultuur systemen (RAS). Deze ontwikkeling wordt ondersteund en gestimuleerd door verschillende projecten in de regio, voornamelijk Het Interreg IVa project Aqua-Vlan, dat ontstond op initiatief van de Scheldemondraad. Aqua-Vlan heeft een sterke focus op het ontwikkelen van duurzame, rendabele kweektechnieken, vissoorten en hun positie in de markt, maar helaas kon hier geen aandacht gegeven worden aan regel- en wetgeving rond aquacultuur.

Bij bijna alle partners van het Aqua-Vlan project lopen vergunningsprocedures voor demonstratiefaciliteiten en allen ervaren dat overheden onvoldoende kennis omtrent deze materie bezitten voor een correcte interpretatie van de aquacultuurwetgeving. Met als gevolg een moeizame procedure voor het verkrijgen van vergunningen, bvb. de milieuvergunning. Verder is er een sterk contact met potentiële kwekers of bedrijven die al aan de slag zijn. Helaas werd duidelijk tijdens discussies, dat alle stakeholders dezelfde problemen ondervinden als de Aqua-Vlan partners bij de handhaving van regels door lokale en provinciale overheden. Vaak ligt de oorzaak van deze moeizame samenwerking bij het feit dat aquacultuur voor de overheden een nieuwe sector is, in het bijzonder voor aquacultuur in gesloten RAS.

Het resultaat is echter dat Europese wetgeving verschillend geïnterpreteerd kan worden door de verschillende overheden; dit zowel regionaal als provinciaal aan beide zijden van de landsgrens. Dit wordt als bijzonder hinderlijk ervaren door de sector voor de verdere duurzame ontwikkeling van aquacultuur in RAS. Van belang is hier vooral het regelwerk rond de Kaderrichtlijn Water, de Richtlijn voor Exoten en het juist berekenen van afvalstromen en het managen van afvalstromen vanuit RAS. Deze zijn vaak niet duidelijk voor overheden en worden deels onvolledig op zelfs foutief geïnterpreteerd.

Daarom wil dit project de interpretatie en handhaving van regels tijdens het vergunningsproces voor aquacultuurbedrijven, in het bijzonder gesloten RAS, transparanter maken voor overheden (regionaal en provinciaal). Op deze manier wordt aquacultuur op een duurzame wijze bevorderd met de correcte aandacht voor onze leefomgeving.

Er zal een handleiding worden gemaakt voor interpretatie van regelgeving rond het vergunningsproces voor aquacultuur in RAS voor de Scheldemondregio met als doelpubliek: overheden (om die regels juist te handhaven) en kwekers (om hun mogelijkheden correct te verkennen).

 

Meer info?

PCG glasteam


 

 

Groente-Innovatie Fonds

De tuinbouwsector is een belangrijke component van de Limburgse landbouw. Met een areaal van meer dan 2400 hectare is de groenteteelt sterk vertegenwoordigd in Limburg. Om het economische belang van deze sector te vrijwaren moet de concurrentiepositie bestendigd en vooral verstevigd worden. Daarvoor stelt de provincie Limburg via het Groente-InnovatieFonds 180 000 euro ter beschikking van projecten die hoogwaardige valorisatie van nieuwe teelten of de valorisatie van rest- en nevenstromen binnen de tuinbouw beogen. Opdat de innovatieve ontwikkelingen binnen de Limburgse tuinbouw optimaal worden ondersteund, engageert de Vlaamse overheid zich om het fonds te verdubbelen.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

 

Afgelopen projecten

Haalbaarheidsstudie: Teeltoptimalisatie, consumentenaanvaardbaarheid, verwerking en vermarkten van yacon (01/09/2014 - 31/08/2015)

Coördinator en cofinancierder:

 • ​VZW Boterakker, Agropolis

 

Projectpartners:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen)
 • KU Leuven
 • Noliko NV
 • Leo Henckens, landbouwbedrijf

 

  

 

Projectvoorstelling:

Yacon (Polymnia sonchifolia sin.; Smallanthus sonchifolius) is een knolgewas, afkomstig uit de Andes (Zuid-Amerika) waar het momenteel op kleine schaal geteeld en geconsumeerd wordt en vooral in Japan zijn weg aan het vinden is in een biologische agro-industrie. De plant behoort tot de composietenfamilie (Asteraceae), net als aardpeer, cichorei, dahlia, zonnebloem.

 

Plan van aanpak:

 • Werkpakket 1: Teelt en teeltoptimalisatie
 • Werkpakket 2: Smaak en consumentenonderzoek
 • Werkpakket 3: Marktonderzoek naar verwerkbaarheid
  • Opzoeken achtergrondinformatie
  • Verwerking van yacon tot weefselstukjes
  • Verwerking van yacon tot een vloeibaar product

 

Meer info?

Annelien Tack

Yacon, een knolgewas met mogelijkheden

Yacon, een knolgewas met mogelijkheden

Knolgewas, ook wel zonnewortel of appelwortel genoemd

Op het PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groen­teteelt Oost-Vlaanderen) wordt intussen al meer dan
5 jaar innovatief onderzoek verricht naar yacon. Dit knolgewas, ook wel zonnewortel of appelwortel genoemd, is familie van de zonnebloem en van de aard­peer. In Europa wordt het gewas slechts in beperkte mate geteeld, maar in Vlaanderen groeit de plant zonder veel problemen.

woensdag 22 februari 2017/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22590)/Commentaren (0)/
In Vlaanderen geteelde Yacon wellicht volgend jaar verkrijgbaar

In Vlaanderen geteelde Yacon wellicht volgend jaar verkrijgbaar

Artikel verschenen in Knack Weekend - Bron: Belga

In Vlaanderen geteelde yacon, een Andesknolgewas dat ook als zonnewortel of appelwortel gekend is, zal allicht volgend jaar in de winkelrekken te vinden zijn. Ook de verwerkende industrie heeft interesse in de knol die na blancheren en pasteuriseren knapperig blijft, zo is te horen bij het Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt (PCG) in Kruishoutem.

maandag 3 oktober 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (18892)/Commentaren (0)/
Tags: afzet
Yacon: geslaagde kennisuitwisseling

Yacon: geslaagde kennisuitwisseling

Infomoment 'De teelt van Yacon onder de loep' ging door op het PCG - maandag 25.04.2016

Eind april werd op het PCG de teelt van yacon voorgesteld aan geïnteresseerde telers. Zowel telers uit Vlaanderen als Nederland kwamen luisteren naar de onderzoeksresultaten die de afgelopen 5 jaar gerealiseerd werden op het proefcentrum. De belangstelling voor deze nieuwe teelt is groot, zo blijkt. Veel telers zijn op zoek naar alternatieve teelten die nieuwe mogelijkheden kunnen bieden voor hun bedrijf. De teelt van yacon vraagt weinig input en zorgt voor extra afwisseling in de teeltrotatie.

vrijdag 20 mei 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22187)/Commentaren (0)/
Yacon planten met 4-rijige planter Perdu

Yacon planten met 4-rijige planter Perdu

Demo proef planten van yacon broedknollen met 2-rijige planter Cova, 4-rijige planter Perdu, 4-rijige volautomatische aardappelplanter

Demonstratieve proef aangelegd op het PCG waarin verschillende beschikbare plantmachines uitgetest werden voor het planten van yacon broedknollen met 2-rijige planter Cova, 4-rijige planter Perdu, 4-rijige volautomatische aardappelplanter (manueel knollen inleggen).

woensdag 4 mei 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (22551)/Commentaren (0)/
Presentatie 'De teelt van yacon onder de loep'

Presentatie 'De teelt van yacon onder de loep'

Infomoment 'De teelt van yacon onder de loep' - 25.04.2016

Tijdens dit infomoment werd er kennis gemaakt met de mogelijkheden die de nieuwe teelt 'yacon' te bieden heeft. Het PCG doet reeds 5 jaar onderzoek in de teelt van yacon. Ook in 2016 zal dit onderzoek verdergezet worden. Verdere mechanisatie van de teelt en de invloed hiervan op de bewaring van de knollen zal speciale aandacht krijgen.

dinsdag 3 mei 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (29074)/Commentaren (0)/
Yacon, nieuw knolgewas aan de pers voorgesteld

Yacon, nieuw knolgewas aan de pers voorgesteld

Persmoment Argopolis: lancering van de nieuwe groente 'Yacon'

Eind vorige week werd in het Limburgse Kinrooi de Yacon als nieuw knolgewas gelanceerd. Oorspronkelijk komt deze groente uit het Andesgebergte in Peru.

woensdag 3 februari 2016/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (19211)/Commentaren (0)/
Yacon demo teelttechniek 2015

Yacon demo teelttechniek 2015

Demonstratieve proef planten en oogsten van Yacon 2015

Demonstratieve proef waarin verschillende beschikbare plantmachines uitgetest werden voor het planten van yacon broedknollen met 2-rijige planter Cova, 4-rijige planter Perdu, 4-rijige volautomatische aardappelplanter (manueel knollen inleggen).

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (27835)/Commentaren (0)/
Yacon rassen 2015

Yacon rassen 2015

Rassenproef yacon (Smallanthus sonchifolius) 2015

Yaconrassen onderzoek 2015 met Blanco, Dimi, Meest courante (gele soort), Morado, Peru I, Rojo, Uit Cajamarca Peru, Uit Nieuw-Zeeland, Uit Nieuw-Zeeland II 'Richard', Uit Rusland en Witte soort.

dinsdag 15 december 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (28345)/Commentaren (0)/
Tags: rassen
Yacon teelttechniek plantdichtheden 2015

Yacon teelttechniek plantdichtheden 2015

Yacon (Smallanthus sonchifolius) teelttechniek: verschillende plantdichtheden 2015

Yacon onderzoek teelttechniek onderzoek plantafstand stekken en broedknollen met Broedknollen, afstand in de rij 0,5 m / Broedknollen, afstand in de rij 0,75 m / Broedknollen, afstand in de rij 1 m / Stekken, afstand in de rij 0,5 m / Stekken, afstand in de rij 0,75 m / Stekken, afstand in de rij 1 m.

 
dinsdag 15 december 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (28283)/Commentaren (0)/
Yacon teelttechniek planttijdstippen 2015

Yacon teelttechniek planttijdstippen 2015

Yacon (Smallanthus sonchifolius) teelttechniek: verschillende planttijdstippen 2015

Yacon onderzoek teelttechniek verschillende planttijdstippen met Broedknollen planten rond half april (dubbel afdekken met agryl tegen vorst) / Broedknollen planten rond half mei (na vorst) / Plantjes planten rond half mei na opkweek in pot vanaf half april (na vorst)

 
dinsdag 15 december 2015/Auteur: Tack Annelien/Aantal keer bekeken (27003)/Commentaren (0)/
RSS
12

 

 

BioForum Vlaanderen vzw en Bio zoekt Keten

BioForum Vlaanderen vzw is de sectororganisatie van de biologische landbouw & voeding: boeren, verwerkende bedrijven, verdelers, grootdistributie, kleinhandel en foodservices. Daarnaast horen ook controleorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties tot deze sector. Bio zoekt Keten is een nieuw samenwerkingsverband tussen Boerenbond, ABS en BioForum. Bio zoekt keten streeft ernaar de vermarkting van biologische producten en de integratie van omschakelaars op een gestroomlijnde manier te laten verlopen.

 

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

  

 

Afgelopen projecten

Biologisch plantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit (01/11/2014 - 31/03/2015)

Coördinator:

 • PCG (Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt)

 

Projectpartners:

 • Inagro (Innovatief en duurzaam Agrarisch Ondernemen)

 

 

 

Projectinhoud:

Naar aanleiding van enkele vragen tijdens de 'Biobedrijfsnetwerken Groententeelt' starten PCG en Inagro, in opdracht van 'Bio zoekt Keten', een kortlopend project omtrent bioplantgoed. PCG en Inagro willen hiermee bijdragen aan een betere toegang tot kwalitatief plantgoed voor de Vlaamse biologische groentetelers. Het project loopt van november 2014 tem maart 2015.

Biologisch plantgoed is enkel te verkrijgen bij een biologisch gecertificeerde plantenkweker. Tevens is het telen van plantgoed de voorbije decennia geëvolueerd naar een vakgebied apart waarbij aangepaste infrastructuur en mechanisatie vereist is. Plantgoed is echter de basis waarmee de groenteteler start. Gezond en robuust uitgangsmateriaal is dan ook een must!

Binnen deze opdracht willen we aan de hand van een enquête gericht naar de biogroentetelers in kaart brengen welke de knelpunten zijn omtrent deze thematiek en wat deze precies inhouden. Na het verwerken van de gegevens zullen de resultaten zowel naar de grotere als naar de regionale, kleinere plantenkwekers teruggekoppeld worden. Tijdens deze terugkoppeling zal geluisterd worden naar de voorstellen om eventuele knelpunten op te lossen. Uiteraard zullen niet enkel de plantenkwekers aangezet worden tot actief nadenken. Tijdens een brainstormsessie zullen de groentetelers de mogelijkheid krijgen hun inbreng te doen voor mogelijke verbeteringen voor de aangehaalde knelpunten. Daarbij komend zijn er voor de regionale, kleinere plantenkwekers 2 netwerkbijeenkomsten voorzien waarbij kennisuitwisseling en optimalisatie centraal staan. De resultaten van het project zullen samengevat worden in een synthese met aanbevelingen en suggesties.

 

Meer info?

Stefanie De Groote

 

Bio-Logistiek Plant-Goed diverse mogelijkheden

Bio-Logistiek Plant-Goed diverse mogelijkheden

Op zoek naar oplossingen voor logistieke en andere knelpunten bij het vinden van bioplantgoed.

Als afsluiter van het project kortlopende project 'Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit' zetten we de mogelijkheden voor de aankoop van bioplantgoed nog even op een rijtje. 

woensdag 27 mei 2015/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (53744)/Commentaren (0)/
Tags:
Project rond bioplantgoed afgerond

Project rond bioplantgoed afgerond

Teelten onder beschutting: projecten mei 2015

Het kortlopende project 'Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit' ging in overleg met plantenkwekers, telers en verdeelpunten op zoek naar oplossingen voor logistieke en andere knelpunten bij het vinden van bioplantgoed.

woensdag 27 mei 2015/Auteur: PCG bio beschutte teelt PCG bio beschutte teelt/Aantal keer bekeken (45854)/Commentaren (0)/
Tags:
Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit

Bioplantgoed: logistiek, diversiteit en kwaliteit

In het kader voor een betere toegang tot kwalitatief plantgoed voor de Vlaamse biologische groentetelers.

Naar aanleiding van enkele vragen tijdens de 'Biobedrijfsnetwerken Groententeelt' starten PCG en Inagro, in opdracht van 'Bio zoekt Keten', een kortlopend project omtrent bioplantgoed. PCG en Inagro willen hiermee bijdragen aan een betere toegang tot kwalitatief plantgoed voor de Vlaamse biologische groentetelers. Het project loopt van november 2014 tem maart 2015.

maandag 24 november 2014/Auteur: PCG team/Aantal keer bekeken (28629)/Commentaren (0)/
Tags:
RSS
soap2day