X
GO

Scheldemondfonds

Het Scheldemondfonds stimuleert grensoverschrijdende projecten van publieke organisaties (en eventueel private partijen) binnen Euregio Scheldemond. Voor die projecten die te kleinschalig zijn voor Europa, of niet kunnen worden ondersteund vanwege Europese regels, kan het Scheldemondfonds wellicht wat betekenen.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

Afgelopen projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.

Groente-Innovatie Fonds

De tuinbouwsector is een belangrijke component van de Limburgse landbouw. Met een areaal van meer dan 2400 hectare is de groenteteelt sterk vertegenwoordigd in Limburg. Om het economische belang van deze sector te vrijwaren moet de concurrentiepositie bestendigd en vooral verstevigd worden. Daarvoor stelt de provincie Limburg via het Groente-InnovatieFonds 180 000 euro ter beschikking van projecten die hoogwaardige valorisatie van nieuwe teelten of de valorisatie van rest- en nevenstromen binnen de tuinbouw beogen. Opdat de innovatieve ontwikkelingen binnen de Limburgse tuinbouw optimaal worden ondersteund, engageert de Vlaamse overheid zich om het fonds te verdubbelen.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

Afgelopen projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.

BioForum Vlaanderen vzw en Bio zoekt Keten

BioForum Vlaanderen vzw is de sectororganisatie van de biologische landbouw & voeding: boeren, verwerkende bedrijven, verdelers, grootdistributie, kleinhandel en foodservices. Daarnaast horen ook controleorganisaties, onderzoeksinstellingen en maatschappelijke organisaties tot deze sector. Bio zoekt Keten is een nieuw samenwerkingsverband tussen Boerenbond, ABS en BioForum. Bio zoekt keten streeft ernaar de vermarkting van biologische producten en de integratie van omschakelaars op een gestroomlijnde manier te laten verlopen.

Projecten gerealiseerd met de financiële steun van

  

Afgelopen projecten

Login as Super User / Host to complete installation of Live Accordion.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.
Login as Super User / Host to complete installation of Live Tabs.