GO

Missie PCG

De missie van het PCG is ‘Op excellente wijze kennis verzamelen, vertalen en uitdragen aan alle actoren in de land- en tuinbouw’.
 

Excellente wijze’ betekent dat we veel belang hechten aan de kwaliteit van onze werking en dienstverlening. Daarom zorgen we voor goed opgeleid personeel, een stimulerende werkomgeving en degelijke apparatuur/infrastructuur. Bovendien investeren we ook in kwaliteitssystemen zoals GEP en ISO om een hoge kwaliteit te (blijven) garanderen. Zo kunnen we de productiesector op de best mogelijk manier begeleiden naar een concurrentiële en duurzame land- en tuinbouw.
  

Kennis verzamelen’ we enerzijds door samenwerking en contact met andere kennisinstellingen in binnen- en buitenland en met de sector als ook via onze proefveldwerking waar we snel inspelen op de behoeften van de sector.
 

Deze verzamelde ‘kennis vertalen’ we dan naar bruikbare adviezen/informatie voor de praktijk (omslag naar de praktijk).

‘Kennis uitdragen’ doen we via vorming, voorlichting, opleiding en demonstraties. Kennisdoorstroming gebeurt rechtstreeks naar telers maar ook onrechtstreeks via andere actoren waaronder leveranciers en overheid.
 

Met ‘alle actoren in land- en tuinbouw’ bedoelen we echt alle actoren dus niet alleen de producenten van gangbare openluchtgroenten en van gangbare en biologische glasgroenten  maar ook toelevering (gewasbescherming, plantmateriaal, substraat, …), afzet (veilingen, verwerking, voedingsindustrie, …) en overheden.  Ook gaat de werking van het PCG breder dan alleen maar groenten (bataat, uien, vis en smaak).
 

De missie en de werking van het PCG sluit dus volledig aan bij de missie zoals gesteld in het Besluit van de Vlaamse Regering over de praktijkcentra.

123movies