GO

Links

Andere proefcentra

Vlaanderen

Bodemkundige dienst van België (BDB) - https://www.bdb.be

Innovatief en Agrarisch ondernemen (Inagro) - https://www.inagro.be

Nationale Proeftuin voor Witloof (NPW) - https://www.vlaamsbrabant.be

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant: witloof en innovatieve teelten - https://www.vlaamsbrabant.be

PIBO-campus - https://www.pibo-campus.be

Proefbedrijf Pluimveehouderij - https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/dlp1/proefbedrijf-pluimveehouderij-vzw.html

Proefcentrum Hoogstraten (PCH) - https://www.proefcentrum.be

Proefcentrum voor de Sierteelt (PCS) - https://www.pcsierteelt.be

Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) - https://www.proefstation.be

Provinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt (PCA) - https://www.pcainfo.be

Proefcentrum Fruitteelt (PCFruit) - https://www.pcfruit.be

Provinciaal Proefcentrum voor Kleinfruit 'Pamel' (PPK) - https://www.vlaamsbrabant.be

Scientia Terrae - https://scientia.be

Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) - https://vito.be

Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (VCBT) - http://vcbt.be

 

Wallonië

Centre Agronomique de Recherches Appliquées de la Province de Hainaut (Carah) - http://www.carah.be

Centre de Recherches Agronomiques de Wallonie (CRA-W) - https://www.cra.wallonie.be

 

Nederland

Louis Bolk Instituut - https://www.louisbolk.org

Nederlandse Organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO) - https://www.tno.nl

PPO Wageningen - https://www.wur.nl

 

Denemarken

Agrotech, Denemarken - https://www.teknologisk.dk

 

Duitsland

Julius Kuhn institut - https://www.julius-kuehn.de

 

Frankrijk

Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes - https://www.ctifl.fr

Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON), Loos-en-Gohelle - https://www.fredon.fr

La Chambre Régionale d’Agriculture (CRA) - https://chambres-agriculture.fr

l’Institut national de la recherche agronomique (Inra) - https://www.inrae.fr/centres/hauts-de-france

Pôle Légumes Région Nord (PLRN), Lorgies - https://cite-agriculture.fr/organismes/pole-legumes

 

Zwitserland

Agroscope Suisse - https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home.html

Coördinatiecentra, coöperaties, telersverenigingen en organisaties

België

Algemeen Boerensyndicaat - https://www.absvzw.be

Agrolink Vlaanderen - https://www.agrolink-vlaanderen.be

BioForum Vlaanderen - https://www.bioforum.be

Boerenbond - https://www.boerenbond.be

Coördinatiecentrum voor Praktijkonderzoek Biologische Teelt (CCBT) - https://www.ccbt.be

Centre Pilote Bio (CPBio) - https://agriculture.wallonie.be

Rato Oost-Vlaanderen - http://www.oost-vlaanderen.be

Taco (Telersadviescoöperatie voor betaalde teeltbegeleiding in openlucht - https://www.tacocvba.be

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) - https://www.velt.be

 

Nederland

Ketenorganisatie voor duurzame, biologische landbouw en voeding - https://bionext.nl

 

Frankrijk

Groupement des Agriculteurs Biologiques du Nord-Pas de Calais (GABNOR), Phalempin - https://www.bio-hautsdefrance.org

Financiële steun onderzoek & werking

Europa

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): Europa - https://ec.europa.eu

European Cooperation in Science and Technology (COST) - https://www.cost.eu

Interreg 2 Seas Mers Zeeën - https://www.interreg2seas.eu

Interreg France-Wallonie-Vlaanderen - https://www.interreg-fwvl.eu

Interreg North Sea Region - https://northsearegion.eu

Interreg Noordwest-Europa - https://interreg.eu/programme/interreg-north-west-europe

Interreg Vlaanderen-Nederland - https://www.grensregio.eu

Horizon 2020 - https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

 

Gemeenten

Gemeente Kruisem - https://www.kruisem.be

Gemeente Zulte - https://www.zulte.be

 

Provincie

Oost-Vlaanderen - https://www.oost-vlaanderen.be

Oost-Vlaanderen: Leader - https://oost-vlaanderen.be/internationaal-samenwerken/europa/europese-programmas/leader.html

 

Vlaanderen

Vlaamse overheid: Departement Landbouw & Visserij - https://lv.vlaanderen.be

Vlaamse overheid - https://www.vlaanderen.be

VLAIO (Agentschap Innoveren & ondernemen) - http://www.vlaio.be

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): Vlaanderen - https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/europees-fonds-voor-regionale-ontwikkeling

Kwaliteitslabel

België

Biogarantie - https://biogarantie.be

Fine Fleur - http://www.finefleur.be

Flandria (keurmerk) - https://www.flandria.be/over_ons

Streekproducten - https://www.streekproduct.be

 

Europa

Bio Certification - https://www.certisys.eu

Onderwijs

Secundair Onderwijs

Scholen

Kogeka Sint Jozefinstituut Geel - https://kogeka.be/sintjozef

Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs Tongeren (PIBO-Campus) - https://www.pibo.be

Provinciaal Technisch Instituut Kortrijk Campus tuinbouwschool - https://www.west-vlaanderen.be/word-jij-pti

Tuinbouwschool Melle - https://tectura.be/scholen/tectura-tuinbouwschool-melle/

Vrij Agro- en Biotechnisch Instituut Roeselare - https://www.vabi.be

Bernardustechnicum, afdeling land- tuinbouw en milieu - https://www.bernardustechnicum.be

 

Praktijk

Hooibeekhoeve Geel - https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/hooibeekhoeve/hooibeekhoeve.html

Praktijkcentrum voor Land- en Tuinbouw (PCLT) Roeselare - https://www.pclt.be

 

Hoger onderwijs

België

Hoge School Gent, Bachelor Agro- en biotechnologie - https://www.hogent.be/opleidingen/bachelors/agro-en-biotechnologie

Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, Bachelor Agro- en biotechnologie - https://www.vives.be/nl/opleidingen/biotechniek/bachelor-agro-en-biotechnologie#campus

Thomas More Campus Geel - https://www.thomasmore.be/campussen/campus-geel

 

Duitsland

Hocheschule Osnabrück - https://www.hs-osnabrueck.de

 

Universiteit

België

Université de Liége Gembloux- https://www.campus.uliege.be/cms/c_9038319/fr/gembloux

Universiteit Gent: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep gewasbescherming, (UGent) - https://www.ugent.be/bw/plants-and-crops/en/research/protection/cropprotectionchemistry

Universiteit Gent: Laboratorium voor Fytopathologie - https://www.ugent.be/bw/plants-and-crops/en/research/protection/phytopathology

Universiteit Gent: Bodemvruchtbaarheid en Nutriëntenbeheer (UGent) - https://www.ugent.be/bw/environment/en/research/sofer

Universiteit Gent: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - Laboratorium voor Plantecologie (UGent-PE) - https://www.plantecology.ugent.be

Universiteit Leuven: Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen - https://www.biw.kuleuven.be

Universiteit Leuven: Afdeling Bodem- en Waterbeheer - https://aow.kuleuven.be/bwb

Universiteit Leuven: Technologiecampus De Nayer - https://iiw.kuleuven.be

 

Denemarken

University Denemark: Department of Horticulture, Aarhus - http://dca.au.dk

 

Frankrijk

École polytechnique universitaire de Lille (Polytech) Villeneuve d’Asq - https://www.polytech-lille.fr

Université des Sciences et Technologies de Lille (USTL) Villeneuve d’Asq - https://www.univ-lille.fr

Université du Littoral Côte d’Opale (ULCO) Dunkerque - https://www.univ-littoral.fr

Université Ulco: Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant (UCEIV), Dunkerque - https://uceiv.univ-littoral.fr

 

Verenigd Koninkrijk

Warwick University: https://warwick.ac.uk

 

Zweden

Swedish University of Agriculture Sciences SLU: Department of Horticulture - https://www.slu.se/en/faculties/ltv

Pers AGF

België

Agripress - http://www.agripress.be

Aquarama Vakblad Voor Watertechnologie - https://www.aquarama.be

Bioforum - https://www.bioforum.be

Plattelands tv Boerenstebuiten - https://www.plattelandstv.be/?r=www.boerenstebuiten.be

Boer&Tuinder - https://www.boerenbond.be/kenniscentrum/publicaties/boertuinder

Drietandmagazine - https://www.absvzw.be

Landbouwleven - https://www.landbouwleven.be

Landwijzer - https://www.landwijzer.be

Proeftuinnieuws - https://www.proeftuinnieuws.be

Vlaams infocentrum land- en tuinbouw (VILT) - https://www.vilt.be

 

Duitsland

Gartenbau Profi - https://www.gb-profi.de

Obstbau - https://www.obstbau.org

 

Europa

Biocontrol - https://link.springer.com/journal/10526/volumes-and-issues

Chronica Horticulturae ISHS - https://www.ishs.org/chronica-horticulturae

European Journal Of Plant Pathology - https://link.springer.com/journal/10658/volumes-and-issues

Phytopatholgy - https://apsjournals.apsnet.org/loi/phyto

Plant Disease - https://apsjournals.apsnet.org/loi/pdis

 

Frankrijk

Ctifl Infos - https://www.ctifl.fr/

La France Agricole - https://www.lafranceagricole.fr

Perspectives Agricoles - https://www.perspectives-agricoles.com

La France Agricole - https://www.lafranceagricole.fr

Phytoma - http://www.phytoma-ldv.com

Reussir Fruits Et Legumes - https://www.reussir.fr/fruits-legumes

 

Nederland

Akker Magazine - https://www.agrio.nl/producten/akkerwijzer

Boerderij - https://www.boerderij.nl

Groenten&Fruit - https://www.gfactueel.nl

Ekoland - http://www.ekoland.nl

Gewasbescherming KNPV - https://www.knpv.org/nl/menu/Gewasbescherming/Gewasbescherming-online

Landbouwmechanisatie - https://www.mechaman.nl/landbouwmechanisatie

Nieuwe Oogst - https://www.nieuweoogst.nl

Primeur - http://www.agfprimeur.nl

 

USA

Grower Produce - https://www.growingproduce.com/vegetables

 

Zwitserland

Agroscope - https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/fr/home/publications/magazine-agroscope.html

Recherche Agronomique Suisse - https://www.agrarforschungschweiz.ch/en/archive

Revue Suisse de Viticulture Arboriculture Horticulture - https://www.revuevitiarbohorti.ch

Promotie

Belgische groenten en fruit - https://www.belgianfruitsandvegetables.com

Korte keten - https://www.rechtvanbijdeboer.be

Lekker van bij ons - https://www.lekkervanbijons.be

Vlaams promotiecentrum voor Agro- en visserijmarketing - https://www.vlaanderen.be/vlam

Week van de friet - https://www.lekkervanbijons.be/aardappel

Vlaams instituut Gezond Leven - https://www.gezondleven.be

Veilingen

Belgische Fruitveiling - https://www.belgianfruitsandvegetables.com

BelOrta - https://www.belortaprofessional.be/

Logistieke en Administratieve Veilingassociatie (Lava) - https://www.lava.be/

REO Veiling - https://www.reo.be

Veiling Hoogstraten - https://www.hoogstraten.eu

Verbond van Belgische Tuinbouwcoöperaties (VBT) - https://www.vbt.eu

Andere links

123movies