Rolex be the precious on the treasurer. check out www.iapac.to here.

X
GO

Overzicht smaakonderzoek tomaat

Hieronder vindt u een overzicht van het onderzoek smaak- en consumentenonderzoek vruchtgewassen tomaat: smaak, smakelijkheid, textuur, uiterlijk, zoetheid, zuurheid, aantrekkelijkheid.

Tomaat consumentenonderzoek belichte teelt 2019

Tomaat consumentenonderzoek belichte teelt 2019

Consumentenonderzoek trostomaat en losse tomaat belichte teelt 2019

Auteur: Van Steenkiste Jana/dinsdag 1 september 2020/Categorieën: Gangbare_glasteelt, Vruchtgroenten_GG, tomaat_GG, Smaak, Vruchtgewassen_SM, tomaat_SM, Thema, rassen, proefverslag, Proefverslag, Niet-leden

In het segmentatieonderzoek tomaat belichte teelt werd nagegaan welke nieuwe en gevestigde tomatenrassen het best beantwoorden aan de eisen om opgenomen te worden in de Flandria segmentatie 2020. Naast goede productie- en teelteigenschappen dienen Flandria tomaten ook een goede kwaliteit en smaak te hebben. Via acceptatietesten werd tweemaal in het seizoen (januari/februari en april) nagegaan welke tomaten het best beantwoorden aan de wensen van de consumenten op gebied van smakelijkheid, smaak, textuur en kleur. Ook werd het opgeloste stofgehalte gemeten, als maat voor de zoetheid van de tomaten.

 

 

Objecten

Trostomaat: Xandor (Axia Vegetable Seeds), HTL 1504248 = Speedax (Axia Vegetable Seeds), Confiance (De Ruiter), EZ 1636 (Enza Zaden), HTL 1606406 (Axia Vegetable Seeds), Merlice (De Ruiter), HTL 1505400 = Xaverius (Axia Vegetable Seeds), G 544 = Lancaster (Gautier), HTL 1505193 (Axia Vegetable Seeds), HTL 1708271 (Axia Vegetable Seeds), Provine (Nunhems), Rotera (Hazera), T 815211 (Syngenta). 

Losse tomaat: Kanavaro (Enza Zaden), TCC 14533 = Ezanzo (Syngenta), EZ 1699 = Mattinaro (Enza Zaden), HTL 1504377 = Admirax (Axia Vegetable Seeds), Solaboll (Nunhems), T 815640 (Syngenta), Rebelski (De Ruiter), Maxibel (Axia Vegetable Seeds), DRTH 5013 (De Ruiter), HTL 1606899 (Axia Vegetable Seeds), TCBS 15050 (Syngenta).

 

Bespreking

De tomaten uit de rassenproeven belichte teelt bij PCH en PSKW werden twee keer in het teeltseizoen (2018-2019) geproefd en beoordeeld door een consumentenpanel, éénmaal half januari/begin februari 2019 en een tweede keer in april 2019. De resultaten zijn weergegeven onder 3.1 en in bijlage.

Bij de fijne trostomaten waren de lekkerste tomaten gemiddeld gezien van het ras Speedax. Deze tomaten waren heel lekker. Ook de andere tomaten waren matig lekker tot lekker zonder significante verschillen.

Alle geproefde fijne trostomaten waren te weinig zoet zonder significante verschillen.

De tomaten van de rassen Xandor en Confiance waren te zuur. De tomaten van de rassen HTL 1504248 en HTL 1606406 waren in januari ideaal zuur, maar in april iets te weinig zuur. De tomaten van het ras EZ 1636 waren in januari iets te zuur maar in april ideaal zuur.

In januari waren enkel de tomaten van het ras EZ 1636 ideaal stevig, de andere tomaten waren te weinig stevig. In april waren enkel te tomaten van het ras EZ 1636 te stevig en significant steviger dan de overige fijne trostomaten die ideaal stevig waren.

De verschillen in kleur waren significant. In januari waren enkel de tomaten van het ras EZ 1636 ideaal rood, de rest was te bleek. In april waren de tomaten van het ras Confiance te donker rood en de overige tomaten te bleek rood.

Gemiddeld gezien waren de tomaten van het ras HTL 1505193 lekker en de lekkerste bij de grove trostomaten. De tomaten van de rassen Merlice, Lancaster en T 815211 waren niet lekker.

Alle geproefde grove trostomaten waren te weinig zoet zonder significante verschillen.

Te zuur waren de tomaten van de rassen Merlice, Lancaster en Rotera. De tomaten van het ras Xaverius waren ideaal zuur in februari, maar iets te weinig zuur in april. De tomaten van de rassen HTL 1505193 en HTL 1708271 schommelden rond de ideale zuurheid.

De tomaten van de rassen Merlice en HTL 1505193 waren te weinig stevig. Veel te weinig stevig waren de tomaten van de rassen Lancaster en T 8915211. Zo goed als ideaal stevig waren de tomaten van de rassen Xaverius, HTL 1708271, Provine en Rotera.

De kleur was te bleek bij de tomaten van de rassen Merlice, Lancaster, HTL 1708271, Provine en T 815211. De tomaten van het ras HTL 1505193 waren in februari veel te bleek maar in april ideaal rood van kleur.

De tomaten van de rassen Ezanzo en T 81540 waren de lekkerste bij de tussentype tomaten. Beide rassen waren lekker in januari en heel lekker in april. Niet lekker waren de tomaten van de rassen Mattinaro en Solaboll.

Alle geproefde tussentype tomaten waren te weinig zoet.

Iets te zuur waren de tomaten van de rassen Kanavaro en Ezanzo. De tomaten van de rassen Solaboll en T 815640 waren ongeveer ideaal zuur (net iets te).

In januari waren alle beoordeelde tussentype tomaten te weinig stevig. In april waren de tomaten van het ras Solaboll te weinig stevig en dan andere tussentype tomaten (iets) te stevig.

De kleur van de tomaten van de rassen Kanavaro en Ezanzo was in januari net iets te donker en in april net iets te bleek. De tomaten van de rassen Mattinaro, Admirax en Solaboll waren te bleek van kleur. De tomaten van het ras T 815640 waren ongeveer ideaal rood in januari maar te donker rood in april.

De smakelijkheid van de geproefde vleestomaten viel tegen in januari: alle tomaten waren matig tot minder lekker. In april was de smakelijkheid van de tomaten van het ras HTL 1606899 minder lekker, maar de andere tomaten waren lekker.

Alle vleestomaten waren te weinig zoet. Vooral de tomaten van het ras HTL 1606899 waren veel te weinig zoet. De tomaten van het ras DRTH 5013 kwamen het dichtst in de buurt van de ideale zoetheid, maar ook deze tomaten waren nog steeds te weinig zoet.

De zuurheid was in januari ongeveer ideaal bij de tomaten van de rassen Rebelski, Maxibel en DRTH 5013. De tomaten van de rassen HTL 1606899 en TCBS 15050 waren iets te weinig zuur in januari. In april was de zuurheid ideaal bij de tomaten van de rassen Rebelski en TCBS 15050. Iets te weinig zuur in april waren de tomaten van de rassen Maxibel en DRTH 5013 en net iets te zuur waren de tomaten van het ras HTL 1606899.

In januari waren de tomaten van de rassen Rebelski en HTL 1606899 te weinig stevig. Net te weinig stevig in januari waren de tomaten van de rassen Maxibel en TCBS 15050. Net iets te stevig in januari waren de tomaten van het ras DRTH 5013. In april waren de tomaten van de rassen DRTH 5013 en TCBS 15050 te stevig. De andere vleestomaten waren ongeveer ideaal stevig in april.

In januari waren alle vleestomaten te bleek van kleur. Vooral de tomaten van het ras TCBS 15050 waren veel te bleek van kleur. In april waren de tomaten van de rassen Rebelski, Maxibel en HTL 160689 nog steeds te bleek van kleur. De tomaten van het ras TCBS 15050 waren net te bleek van kleur in april. De tomaten van de rassen DRTH 5013 waren ideaal rood in april.

 

Besluit

Alle geproefde tomaten zijn te weinig zoet.

Trostomaten

De tomaten van het ras Xandor (Axia Vegetable Seeds) zijn lekker, iets te zuur en iets te bleek van kleur. De stevigheid is ideaal in april, maar te slap in januari.

De lekkere tomaten van het ras Speedax (Axia Vegetable Seeds) zijn zo goed als ideaal zuur (in april net te weinig), zo goed als ideaal stevig (in januari net te weinig) en iets te bleek van kleur.

De tomaten van het ras Confiance (De Ruiter) zijn lekker maar te zuur. Hoewel ideaal stevig in april, zijn de tomaten te slap in januari. De kleur is iets te bleek in januari en te donker in april.

In januari zijn de tomaten van het ras EZ 1636 (Enza Zaden) lekker, iets te zuur, ideaal stevig en ideaal rood van kleur. In april zijn deze tomaten ook lekker en ideaal zuur, te stevig en te bleek van kleur.

Matig lekker zijn de tomaten van het ras HTL 1606406 (Axia Vegetable Seeds). In januari zijn deze tomaten ideaal zuur en te weinig stevig, in april zijn ze te weinig zuur en ideaal stevig. De kleur van deze tomaten is te bleek.

Niet lekker zijn de tomaten van het ras Merlice (De Ruiter). Deze tomaten zijn te zuur, iets te weinig stevig en te bleek van kleur.

De tomaten van het ras Xaverius (Axia Vegetable Seeds) zijn matig lekker. De zuurheid is ideaal in februari, maar net te weinig in april. De tomaten zijn net iets te weinig stevig in februari, maar ideaal stevig in april. De kleur is iets te donker in februari en iets te bleek in april.

De tomaten van het ras Lancaster (Gautier) zijn niet lekker, te zuur, te weinig stevig en te bleek van kleur.

De lekkere tomaten van het ras HTL 1505193 (Axia Vegetable Seeds) benaderen de ideale zuurheid. De tomaten zijn te weinig stevig. Hoewel ideaal rood in april, zijn deze tomaten te bleek van kleur in februari.

De tomaten van het ras HTL 1708271 (Axia Vegetable Seeds) zijn lekker en ongeveer ideaal zuur en stevig. De kleur is iets te bleek.

De tomaten van het ras Provine (Nunhems) zijn matig lekker in februari en lekker in april. Ze zijn ideaal stevig. In januari zijn de tomaten iets te zuur, in april echter ideaal zuur. De kleur is iets te bleek.

De tomaten van het ras Rotera (Hazera) zijn niet lekker in februari, maar wel lekker in april. De tomaten zijn te zuur. De stevigheid is ideaal. In januari zijn de tomaten te bleek, maar in april zijn ze ideaal rood.

Minder lekker zijn de tomaten van het ras T 815211 (Syngenta). Deze tomaten zijn net te weinig zuur, te slap en te bleek van kleur.

 

Losse tomaten

De tomaten van het ras Kanavaro (Enza Zaden) zijn matig lekker maar te zuur. In januari zijn de tomaten te weinig stevig en in april te stevig. De kleur is quasi ideaal.

De lekkere tomaten van het ras Ezanzo (Syngenta) zijn iets te zuur. De tomaten zijn te weinig stevig in januari en ongeveer ideaal stevig in april. De kleur is quasi ideaal.

In januari zijn de tomaten van het ras Admirax (Axia Vegetable Seeds) matig lekker, maar in april lekker. De tomaten zijn te bleek van kleur. In januari zijn de tomaten ideaal zuur en te weinig stevig. In april zijn deze tomaten te zuur en net iets te stevig.

Niet lekker zijn de tomaten van het ras Mattinaro (Enza Zaden). In januari zijn deze tomaten te weinig zuur en te slap. In april zijn deze tomaten ideaal zuur en te stevig. De tomaten zijn te bleek van kleur.

De tomaten van het ras Solaboll (Nunhems) zijn niet lekker. Deze tomaten zijn ongeveer ideaal zuur, te slap en te bleek van kleur.

De tomaten van het ras T 815640 (Syngenta) zijn lekker in januari en heel lekker in april. De tomaten zijn ideaal zuur. De tomaten zijn te slap in januari en net te stevig in april. De kleur is ideaal in januari, maar te donker in april.

De tomaten van het ras Rebelski (De Ruiter) zijn matig lekker in januari en lekker in april. Deze tomaten zijn ideaal zuur. De tomaten zijn te slap in januari en iets te stevig in april. De kleur is te bleek.

De tomaten van het ras Maxibel (Axia Vegetable Seeds) zijn niet lekker in januari en (matig) lekker in april. De tomaten zijn quasi ideaal zuur en stevig. De kleur van deze tomaten is te bleek.

Matig lekker (januari) tot lekker (april) zijn de tomaten van het ras DRTH 5013 (De Ruiter). Deze tomaten zijn ideaal zuur in januari en te weinig zuur in april. Ze zijn iets te stevig. De kleur van deze tomaten is te bleek.

De tomaten van het ras HTL 1606899 (Axia Vegetabla Seeds) zijn niet lekker. De tomaten zijn te bleek van kleur. De zuurheid is net te weinig in januari en net te veel in april. De tomaten zijn te slap in januari en quasi ideaal stevig in april.

De tomaten van het ras TCBS 15050 (Syngenta) zijn matig lekker. In januari zijn deze tomaten iets te weinig zuur, iets te weinig stevig en veel te bleek van kleur. In april zijn deze tomaten ideaal zuur, te stevig en net iets te bleek van kleur.

 

Lees het volledig rapport Consumentenonderzoek trostomaat en losse tomaat belichte teelt 2019

 

Bijlagen

Bijlage 1: Resultaten smaakonderzoek rassen tomaat belichte teelt PSKW in januari 2019 (SM19TORS01)

Bijlage 2: Resultaten smaakonderzoek rassen tomaat belichte teelt PSKW in januari 2019 (SM19TORS02)

Bijlage 3: Resultaten smaakonderzoek rassen tomaat belichte teelt PCH in februari 2019 (SM19TORS03)

Bijlage 4: Resultaten smaakonderzoek rassen tomaat belichte teelt PSKW in april 2019 (SM19TORS04)

Bijlage 3: Resultaten smaakonderzoek rassen tomaat belichte teelt PCH in april 2019 (SM19TORS05)

Bijlage 6: Resultaten smaakonderzoek rassen tomaat belichte teelt PSKW in april 2019 (SM19TORS06)

 

Samenwerking

Het gebruikswaardeonderzoek tomaten belichte teelt werd uitgevoerd in samenwerking met het Proefstation voor de Groenteteelt (Sint-Katelijne-Waver), het Proefcentrum Hoogstraten (Meerle) en het Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten (Heverlee).

publicatiejaar2019
afdelingSmaak
Teelt of thema
  • Tomaat
Print

Aantal keer bekeken (5965)/Commentaren (0)

Documenten

Links

x
soap2day